ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ

Συγγραφέας: Χ. Απαλαγάκη
ISBN: 978–960–562–696-9
Σχήμα: 14 x 21
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2η, 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα