Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων


Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 210,00 €

(Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19047
Hybrid
Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
Περιγραφή

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο συνάντησης για το σύνολο όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Ειδικότερα, σκοπό έχει να προσελκύσει και να δώσει βήμα σε εκπροσώπους αναθετουσών αρχών, οικονομικών φορέων, μελετητών του δικαίου (νομικούς, δικαστές, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών), συνιστώντας μια πολυεπίπεδη συνάντηση, η οποία θα εξελιχθεί σε θεσμό τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας μέσα από τα πορίσματά της, στην κατανόηση, την εκλογίκευση και τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης στην χώρα μας.

Με κεντρικό άξονα τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδωμένες μέσα από καίρια ζητήματα εφαρμογής τους, τη νομολογιακή τους αντιμετώπιση, αλλά και αντιμετωπίζοντας διαχρονικά ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, επιχειρεί μέσα από την κριτική και διεισδυτική επισκόπηση της θεματολογίας που καλύπτει, να καταστεί σημείο αναφοράς για την εξέλιξη και τη βελτιστοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει τη χαρά να προσκαλέσει τους συμμετέχοντες σε Conference Dinner, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, στις 20.00, στο DIVANICARAVELHOTEL(Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, ΑΘΗΝΑ).

 

*Λόγω των ειδικών μέτρων για τον κορωνοϊό, oι θέσεις είναι περιορισμένες & θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.

*Η είσοδος στον χώρο του Conference Dinner επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΑΠΟ COVID-19.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

1η Μέρα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

11.30 – 11.50 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί

Τζίνα Παπαντωνοπούλου Καρατζά, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

11.50 – 12.00 Εισαγωγική ομιλία

Γεώργιος Ν. Κατοπόδης, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ & Πρόεδρος ΟΕ-ΣΔΙΤ του ΟΗΕ (UNECE)

12.00 – 12.20 Keynote speech

Προσέγγιση πρόσφατων τροποποιήσεων του ν.4412/2016 υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων του δικαίου δημοσίων συμβάσεων στην post Covid-19 εποχή

Δημήτριος Ράικος, Δικαστής στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Ο. Η. Ε., Καθηγητής Νομικής, Former President of the United Nations Appeals Tribunal, τ. Πρόεδρος Ε. Α. Α. ΔΗ. ΣΥ.

12.20 – 14.00 1η Συνεδρία: Αναγκαιότητα και στόχοι της αναμόρφωσης του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

Συντονίστρια: Ευγενία Βελώνη, Πρόεδρος, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Μία πρώτη επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων του δικαίου των δημοσίων διαγωνισμών μετά το ν. 4782/2021
Μίνα Καλογρίδου, ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του ενωσιακού δικαίου στις δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες μέσα από τη νομολογία
Νικόλαος Μαρκόπουλος, Πάρεδρος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη

Η αρχή της τυπικότητας ως δικλείδα ασφαλείας για τη σύννομη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή τροχοπέδη στην ανάγκη για ταχεία συμβασιοποίηση των προκηρυσσόμενων διαγωνισμών;
Χρήστος Δετσαρίδης
, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΔΠΘ

Ταχεία ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και αποτελεσματική δικαστική προστασία των οικονομικών φορέων
Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων: Παρόν και μέλλον
Γιώργος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας

14.00 - 15.15 2η Συνεδρία: Η Διαγωνιστική Διαδικασία ενώπιον των αναθετουσών αρχών. Νέες προκλήσεις για τις αναθέτουσες αρχές και τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς

Συντονιστής: Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αρχή της τυπικότητας και κάμψη αυτής μέσα από την εφαρμογή του νέου άρθρου 102. Ποια τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής
Ιωάννης Κουρνιώτης, Partner, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες

Προσωρινός ανάδοχος - έκπτωση ως ultimum refugium-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Ηλίας Μικρουλέας, Εταίρος & Διαχειριστής, Δικηγορική Εταιρεία «Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία»

Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης - Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
Σοφία Χατζηγιαννίδου, Partner, Zepos & Yannopoulos

15.15 – 15.30 Παρέμβαση

Διαδικασίες έγκρισης διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης & τροποποίησης δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Αντώνης Κ. Ψαράκης, MSc Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

15.30 - 17.15 3η Συνεδρία: Λόγοι Αποκλεισμού και Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των υποψηφίων.

Συντονίστρια: Χρυσάνθη Ζαράρη, Δικηγόρος, Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ και η μη νόμιμη υποβολή του ως αυτοτελής λόγος αποκλεισμού
Μαρία-Χριστίνα Καξιρή, ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η κάλυψή τους μέσω της στήριξης στις ικανότητες τρίτου φορέα
Μιχάλης Σειραδάκης, Δικηγόρος, π. Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδι¬καστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), π. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, LL.M, Μ.Δ.Ε.

Η υποβολή ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς ως κατ’ ουσίαν λόγος αποκλεισμού της προσφοράς και η σχέση της με αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές υπό το φως των νέων διατάξεων
Κωνσταντίνος Καβαδέλλας, Partner, KG Law Firm

Λόγοι αποκλεισμού (Δυνητικοί και υποχρεωτικοί, Συμπλεκόμενοι και αυτοτελείς)
Αλέξανδρος Α. Κορτέσης, Partner, POTAMITISVEKRIS

Μέτρα Αυτοκάθαρσης – Συμπεράσματα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την πρακτική εφαρμογή και αντίληψη τους από τους οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές.
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

17.15 - 18.15 ΣΔΙΤ - Συμβάσεις Παραχώρησης

Η Προτυποποίηση Διακηρύξεων για Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ
Δρ. Ιωάννης Κίτσος, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις Δημόσιες Συμβάσεις (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος

Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων και κρατικές ενισχύσεις
Παναγιώτης Πετρούλιας, Εταίρος, Μαρίνος Πετρούλιας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Συμβάσεις παραχώρησης: Η εμπειρία από ένα μεγάλο έργο παραχώρησης
Δρ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπία Οδός Α.Ε.


2η Μέρα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

11.30 – 11.40 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί

11.40 – 12.00 Keynote Speeches

O προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά τους νόμους 4700/2020 και 4820/2021. Νομολογιακές εξελίξεις και προοπτικές
Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πανδημία covid 19 και προσυμβατικός έλεγχος. Μία πρόκληση για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

12.00 – 13.45 4η Συνεδρία: Η έννομη προστασία στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4412/2016 & ο Προσυμβατικός Έλεγχος στο ΕλΣυν.

Συντονίστρια: Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη

Η ενδικοφανής διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. Η ολιστική αναμόρφωση της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Μιχαήλ Οικονόμου, Δικηγόρος-Δ.Ν., Πρόεδρος του 5ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η νομική φύση της παρεμβάσεως ενώπιον της ΑΕΠΠ
Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η έννομη προστασία ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων μέσα από τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις. Ριζική αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου
Κωνσταντίνος Καλονόμος, Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)

Οι διαρκείς εξελίξεις στον τομέα του εννόμου συμφέροντος για την παροχή δικαστικής προστασίας στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρηματικό απόρρητο και πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως υπό το φως του ενωσιακού δικαίου
Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών Κύπρου

13.45 – 15.30 5η Συνεδρία: Η Εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μετά τον Ν 4782/2021

Συντονιστής: Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Νομολογιακές εξελίξεις στο δίκαιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
Γρηγόριος Χρ. Μιχαηλόπουλος, Διευθύνων Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

Οι προϋποθέσεις και το εύρος της αξίωσης του εργολάβου για νέες και πρόσθετες εργασίες
Δημήτρης Κουρκουμέλης, Δικηγόρος

Η εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ στην εκτέλεση δημοσίου έργου.
Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Μπάλλας - Πελεκάνος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία

Η διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων έργων
Νίκος Μπούζας, Δικηγόρος, Ανώτερος Εταίρος Ρόβλιας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης
Αθανάσιος Τσιρωνάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

15.30 – 15.40 Εισαγωγική ομιλία: Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων

Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

15.40 – 17.30 6η Συνεδρία: Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημοσίων Συμβάσεων

Συντονιστής: Σάκης Πανταζής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διαφθορά και διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνιστικών διαδικασιών
Άγγελος Μπίνης,
Διοικητής, Εθνική Αρχής Διαφάνειας

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης ΕΕΕΣ, διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσκόμισης/άντλησης Αποδεικτικών Στοιχείων και Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης (VCD)
Φωτεινή Μιχαηλίδου
, (Μηχανικός Πληροφορικής, Δρ.), Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Ηλεκτρονικά καταστήματα (eShops) και ηλεκτρονικές αγορές (eMarketplaces) Δημοσίων Συμβάσεων

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Βίκυ Κούρου
, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΓΓΥ/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ

Το θέμα της απόδειξης της αδιαφάνειας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ενώπιον των αναθετουσών αρχών και των μέσω του E-Certis
Χρυσούλα Μουκίου
, Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 

Keynote Speakers
Ευαγγελία Κουλουμπίνη
Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Αργυρώ Μαυρομμάτη
Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Δημήτριος Ράικος
Judge of the United Nations Appeals Tribunal, ex-President of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής, τ.Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Περισσότερα
Moderators
Σωτήρης Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Περισσότερα
Ευγενία Βελώνη
Πρόεδρος, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Περισσότερα
Χρυσάνθη Ζαράρη
Δικηγόρος, Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Περισσότερα
Γεώργιος Ν. Κατοπόδης
Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ & Πρόεδρος ΟΕ-ΣΔΙΤ του ΟΗΕ (UNECE)
Περισσότερα
Σάκης Πανταζής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Περισσότερα
Speakers
Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γιώργος Δελλής
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας
Περισσότερα
Χρήστος Δετσαρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Καβαδέλλας
Partner KG Law Firm
Μήνα Καλογρίδου
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών & Γνωμοδοτήσεων, ΕΑΑΔΗΣΥ
Περισσότερα
Κωνστατίνος Καλονόμος
Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)
Μαρία-Χριστίνα Καξιρή
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνσης Μελετών & Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Περισσότερα
Δρ. Ιωάννης Κίτσος
τ. Πρόεδρος Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις Δημόσιες Συμβάσεις (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος
Περισσότερα
Αλέξανδρος Κορτέσης
Partner, POTAMITISVEKRIS
Δημήτρης Κουρκουμέλης
Δικηγόρος, Κουρκουμέλης & Συνεργάτες
Περισσότερα
Γιάννης Κουρνιώτης
Εταίρος, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδότησης & Ανάπτυξης Έργων, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
Βίκυ Κούρου
Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΓΓΥ/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ
Περισσότερα
Πάνος Λαζαράτος
Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Περισσότερα
Χρήστος Μητκίδης
Νομικός Σύμβουλος, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Περισσότερα
Ηλίας Μικρουλέας
Διαχειριστής Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Κεραμεύς και Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
Γρηγόριος Χρ. Μιχαηλόπουλος
Διευθύνων Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Περισσότερα
Άγγελος Μπίνης
Διοικητής, Εθνική Αρχής Διαφάνειας
Νίκος Μπούζας
Δικηγόρος, Εταίρος, Ρόβλιας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου
Δικηγόρος-Δ.Ν., Πρόεδρος του 5ου Κλιμακίου, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Περισσότερα
Παναγιώτης Παπανικόλας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπία Οδός Α.Ε.
Περισσότερα
Γρηγόριος Πελεκάνος
Δικηγόρος, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες
Περισσότερα
Παναγιώτης Πετρούλιας
Εταίρος, Μαρίνος Πετρούλιας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
Δημήτριος Θ. Πυργάκης
Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
Περισσότερα
Μιχάλης Σειραδάκης
Δικηγόρος, πρώην Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Περισσότερα
Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος
Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Περισσότερα
Αθανάσιος Τσιρωνάς
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος, Δ.Ν.
Περισσότερα
Σοφία Χατζηγιαννίδου
Partner, Zepos & Yannopoulos
Αντώνης Κ. Ψαράκης
MSc Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περισσότερα
Υπό την Αιγίδα

Χάλκινοι Χορηγοί

Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας

Back to Top