2o Πανελλήνιο Συνέδριο για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, που διοργάνωσαν την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Με τη συμμετοχή 400 και πλέον συμμετεχόντων δια ζώσης και μέσω live streaming, το Συνέδριο επιβεβαιώνει για 2η χρονιά ότι έχει καταστεί μοναδικός τόπος και χρόνος πολυεπίπεδης συνάντησης των εκπροσώπων όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Δείτε εδώ το report του Συνεδρίου.
Διαβάστε εδώ το αναλυτικό Δελτίο Τύπου.
Πρόγραμμα 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

09:00-09:30 Προσέλευση
09:30-10:00 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Τζίνα Παπαντωνοπούλου Καρατζά, Εκδότρια, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Kαθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., επίτιμη Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

10:00-12:00 1η Συνεδρία: Στόχοι και αποτελέσματα της αναμόρφωσης του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων.

Συντονιστής: Δημήτριος Ράικος, Judge of the United Nations Appeals Tribunal, ex President of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής και τ. Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

 

Κάμψη της αρχής της τυπικότητας, άρθ. 102 Ν 4412/2016 - Όρια μέσω της νομολογιακής εφαρμογής του

Γιάννης Καντάς, Partner, Koutalidis Law Firm

Επαναφορά στο αρχικό καθεστώς του άρθ. 103 Ν 4412/2016

Σοφία Χατζηγιαννίδου, Partner, Δικ. Εταιρεία Zepos & Yannopoulos

Η απόδειξη της πλήρωσης των όρων συμμετοχής: ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016

Απόστολος Σιαπέρας, Δικηγόρος, Εταίρος στη «Σιαπέρας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», π. Μέλος Α.Ε.Π.Π.

Άρθρο 22 του Ν. 4903/2022: η προβληματική εφαρμογή στους εκκρεμείς διαγωνισμούς των τροποποιημένων άρθρων 102 και 103 του Ν. 4412/2016

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ζητήματα εφαρμογής άρθ. 79 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλος Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., τ. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου ΑΕΠΠ, Δικηγόρος

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και η έννομη προστασία του διαγωνιζομένου - Μια ιδιότυπη μορφή σύνθετης διοικητικής ενέργειας

Σωτήριος Κυβέλος, Δικηγόρος, ΔΝ

 

12:00-13:20 2η Συνεδρία: Ζητήματα που άπτονται του οικονομικού αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης.

Συντονίστρια: Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ

 

Ανεπίκαιρη προσφορά λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών - Ρήτρα αναπροσαρμογής (άρθ. 53 του ν. 4412/2016)

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Τεκμήριο ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στα έργα – Οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση της διάταξης

Ηρακλής Ζώταλης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνεργάτης Υφυπουργού Υποδομών

Η περίπτωση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς: στην κρίση της αναθέτουσας αρχής;

Ευαγγελία Βλάχου, Δικηγόρος Δ.Ν., Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Διδάσκουσα Παν. Αιγαίου, τ. Διευθύντρια Συντονισμού και Ελέγχου Ε.Α.Α. ΔΗ.ΣΥ., Ε.Ε.Π. Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Εφαρμογή του άρθ. 88 Ν 4412/2016 από πλευράς οικονομικών φορέων

Νίκος Μπούζας, Δικηγόρος, Ανώτερος Εταίρος, Δικ. Εταιρεία «Ρόβλιας & Συνεργάτες»

 

13:20-14:20 Light Lunch

 

14:20-14:40 Keynote Speech: "La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières et la commande publique (Η αύξηση του κόστους ενέργειας και  πρώτων υλών και οι δημόσιες συμβάσεις)"

Laurent Richer, Professeur Émérite de Droit Public (Université Paris I; Ecole de Droit de La Sorbonne)

 

14:20-16:00 3η Συνεδρία: Διαχρονικά αλλά και σύγχρονα θέματα  Δημοσίων Συμβάσεων

Συντονίστρια: Ανδρόνικη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, επίτιμη Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθ. 25 Ν 4412/2016)

Μιχάλης Σειραδάκης, Δικηγόρος, π. Μέλος της π. Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθ. 32 ν.4412/2016)

Μαριλένα Σιδέρη, Νομικός, D.E.A., Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ελέγχου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., π. Πρόεδρος Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π.

Εκσυγχρονισμός ΕΣΗΔΗΣ- Αντιμετώπιση ζητημάτων τεχνικής αδυναμίας του συστήματος

Αθανάσιος Πανταζής, MSc Computer Science, MBA, Certified Public Procurement Expert - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ζητήματα ψηφιακής υπογραφής βάσει πρόσφατης νομολογίας

Αλέξανδρος Α. Κορτέσης, Εταίρος, Δικ. Εταιρεία POTAMITISVEKRIS

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις

Δρ. Αναστασία Ζαχαροπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

4η  Συνεδρία: Η ανάγκη για ταχεία συμβασιοποίηση, σε σχέση με την ανάγκη για προστασία των συμφερόντων των οικονομικών φορέων και την παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας.

16:00-16:15 Ο κομβικός ρόλος της ΕΑΔΗΣΥ( συγχώνευση, περίπτωση σιωπηρών απορρίψεων και αναπομπών)

Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, τ. Πρόεδρος ΝΣΚ, μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Αναπλ. Προέδρου

 

16:15-17:45 Α’ Μέρος

Συντονιστής: Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, τ. Πρόεδρος ΝΣΚ, μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Αναπλ. Προέδρου

 

Η έννομη προστασία στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: γενικό πλαίσιο και πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις

Ευαγγελία Κουτούπα, Ομ. Καθηγήτρια διοικητικού δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, μέλος του εκτελεστικού Συμβουλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)

Ο ανακριτικός χαρακτήρας της διαδικασίας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου, Μέλος της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ), Δικηγόρος ΔΝ.

Ζητήματα εννόμου συμφέροντος ως προς την προβολή πρόσθετων λόγων αποκλεισμού

Κωνσταντίνος Καλονόμος, Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)

Η προσφυγή του αρ. 368 ν. 4412/2016 για την κήρυξη ακυρότητας σύμβασης

Σοφία Μαυρίδου, Senior Counsel, Karatzas & Partners

 

17:45-18:45 Β’ Μέρος: Συνταγματικότητα διατάξεων  άρθ. 372 Ν 4412/2016

Στρογγυλή Τράπεζα

Συντονιστής: Γιώργος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

 

Συμμετέχουν:

  • Δημήτρης Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος ΣτΕ
  • Βασίλειος Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία»
  • Στυλιανός Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού - Φορολογικού Δικαίου και ΕΟΔ, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ
  • Γρηγόριος Χ. Μιχαηλόπουλος, Managing Partner, Δικ. Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Keynote Speakers
LAURENT RICHER
Professor Emeritus at the University of Paris I (Sorbonne Law School)
Περισσότερα
Συντονιστές
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΛΗΣ
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Περισσότερα
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Πρόεδρος της ΕΑΔΗΣΥ, επίτιμη Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Περισσότερα
ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ
Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ
Περισσότερα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ
Judge of the United Nations Appeals Tribunal, ex President of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής και τ.Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Περισσότερα
ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
τ. Πρόεδρος ΝΣΚ, μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΑΔΗΣΥ και Αναπλ. Προέδρου
Περισσότερα
Ομιλητές
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Περισσότερα
ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ
Μέλος της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), Δικηγόρος ΔΝ.
Περισσότερα
ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Δικηγόρος Δ.Ν., Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Διδάσκουσα Παν. Αιγαίου, π. Διευθύντρια Συντονισμού και Ελέγχου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Ε.Ε.Π. ΕΑΔΗΣΥ
Περισσότερα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Kαθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΡΑΡΗ
Μέλος ΕΑΔΗΣΥ, τ. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου ΑΕΠΠ, Δικηγόρος
Περισσότερα
Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Περισσότερα
ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΩΤΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνεργάτης Υφυπουργού Υποδομών
Περισσότερα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ
Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
Partner, Koutalidis Law Firm
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΡΤΕΣΗΣ
Εταίρος, POTAMITISVEKRIS
ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ
Ομ. Καθηγήτρια διοικητικού δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, μέλος του εκτελεστικού Συμβουλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)
Περισσότερα
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΒΕΛΟΣ
Δικηγόρος, ΔΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού - Φορολογικού Δικαίου και ΕΟΔ, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, τ. μέλος ΑΕΠΠ
Περισσότερα
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Senior Counsel, Karatzas & Partners
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
Managing Partner, Δικηγορική Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Περισσότερα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ
Δικηγόρος, Ανώτερος Εταίρος, Ρόβλιας & Συνεργάτες
Περισσότερα
ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)
Περισσότερα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΥΡΓΑΚΗΣ
Πάρεδρος ΣτΕ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ
Δικηγόρος, π. Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Περισσότερα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΣΙΑΠΕΡΑΣ
Δικηγόρος, Εταίρος στη ΣΙΑΠΕΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περισσότερα
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΙΔΕΡΗ
Νομικός, D.E.A., Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ελέγχου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., π. Πρόεδρος Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π.
Περισσότερα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος της Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία
Περισσότερα
ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Εταίρος, Zepos & Yannopoulos
Υπό την Αιγίδα
Χάλκινοι Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Back to Top