4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44


Κυκλοφορεί σύντομα

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18680
Καρατζά Λ.
  • Εκδοση: 60ή 2022
  • Σχήμα: 12Χ17
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 2624
  • ISBN: 978-960-654-869-7

Η 60ή έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4967/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171/9.9.2022) που επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στον Αστικό Κώδικα, στις διατάξεις για την πώληση, και στο Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4947/2022 στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τις τροποποιήσεις του Ν 4938/2022 σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ΠΔ 18/1989 (ΣτΕ), καθώς και τις εκτενείς αλλαγές του Ν 4933/2022 στο Ν 2251/1994 και στο Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ.

Η νέα έκδοση έχει εμπλουτισθεί με το νέο Ν 4919/2022 για το ΓΕΜΗ και τη Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Ν 4808/2021 για τις σύγχρονες μορφές εργασίας.

Τα 48 βασικά νοµοθετήµατα του έργου είναι ταξινοµηµένα, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σε έξι διακριτές θεµατικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Εµπορικό, Εργατικό, Δηµόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Οι «4 Κώδικες», µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο νοµοθετικό περιβάλλον, επικαιροποιούνται συνεχώς και αποτελούν εγγύηση αξιόπιστης ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνουν.

Με κάθε αγορά της έντυπης έκδοσης προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της για PC/Laptop (Windows) και κινητά/tablet (Android). Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται με κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1) ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,
ΠΔ 456/1984

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Oι κανόνες
του δικαίου γενικά
[Άρθρα 1-3] 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό
διεθνές δίκαιο
[Άρθρα 4-33] 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες
[Άρθρα 240-246] 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία
[Άρθρα 247-280] 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης
[Άρθρα 281-286] 31

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ -
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη
[Άρθρα 335-348] 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Υπερημερία
του δανειστή
[Άρθρα 349-360] 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αρχές για
τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
[Άρθρα 374-388] 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας
και ποινική ρήτρα
[Άρθρα 402-409] 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου
[Άρθρα 410-415] 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση
των ενοχών
[Άρθρα 416-454] 46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση
[Άρθρα 455-470] 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] 50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή
εις ολόκληρον
[Άρθρα 480-495] 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά [Άρθρα 496-512] 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –
Πώληση και ανταλλαγή
[Άρθρα 513-573] 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος
[Άρθρα 574-618] 64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
[Άρθρα 619-640] 69

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίμορτη αγροληψία
[Άρθρα 641-647] 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ –
Σύμβαση εργασίας
[Άρθρα 648-680] 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ –
Σύμβαση έργου
[Άρθρα 681-702] 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ –
Μεσιτεία
[Άρθρα 703-708] 79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] 80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ –
Εντολή
[Άρθρα 713-729] 80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ –
Διοίκηση αλλοτρίων
[Άρθρα 730-740] 82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –
Εταιρία
[Άρθρα 741-784] 83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία [Άρθρα 785-805] 88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ –
Δάνειο
[Άρθρα 806-809] 89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] 92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ – Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Παίγνιο και στοίχημα
[Άρθρα 844-846] 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση [Άρθρα 847-870] 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] 95

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση
χρέους
[Άρθρα 873-875] 96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έκταξη [Άρθρα 876-887] 96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Ανώνυμα χρεόγραφα
[Άρθρα 888-900] 98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] 99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός
[Άρθρα 904-913] 100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] 101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση των δανειστών
[Άρθρα 939-946] 103

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ -
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Τα πράγματα
και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά
γενικώς
[Άρθρα 947-973] 105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή
[Άρθρα 974-998] 107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Η κυριότητα
γενικά και το περιεχόμενό της
[Άρθρα 999-1032] 110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση
κυριότητας
[Άρθρα 1033-1093] 113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία
της κυριότητας
[Άρθρα 1094-1112] 119

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα
[Άρθρα 1113-1117] 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] 124

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή
[Άρθρα 1192-1208] 128

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο
[Άρθρα 1209-1256] 130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] 135

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ -
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μνηστεία
[Άρθρα 1346-1349] 143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Γάμος
[Άρθρα 1350-1371] 143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος
[Άρθρα 1372-1385] 146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Σχέσεις
των συζύγων από το γάμο
[Άρθρα 1386-1416] 148

KΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΚΤΟ [Καταργήθηκαν με το Ν 1329/1983] 154

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διαζύγιο
[Άρθρα 1438-1446] 154

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
[Άρθρα 1455-1460] 157

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Συγγένεια
[Άρθρα 1461-1484] 160

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διατροφή
από το νόμο
[Άρθρα 1485-1504] 164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] 167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Εξώγαμα τέκνα
[Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] 178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ –
Υιοθεσία
[Άρθρα 1542-1588] 178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Επιτροπεία ανηλίκου
[Άρθρα 1589-1654] 184

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] 193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] 194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Δικαστική επιμέλεια ξένων
υποθέσεων
[Άρθρα 1689-1694] 198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ –
Δικαστική αντίληψη
[Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] 199

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ -
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] 201

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών
[Άρθρα 1716-1780] 201

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο
της διαθήκης
[Άρθρα 1781-1812] 211

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] 214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη
μοίρα
[Άρθρα 1825-1845] 216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας
[Άρθρα 1846-1859] 219

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] 220

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] 221

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Αγωγή περί
κλήρου
[Άρθρα 1871-1883] 222

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων
[Άρθρα 1884-1894] 223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] 224

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος
με απογραφή
[Άρθρα 1901-1912] 225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ –
Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας
[Άρθρα 1913-1922] 227

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κληρονομικό καταπίστευμα
[Άρθρα 1923-1941] 228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Εκποίηση της κληρονομίας
[Άρθρα 1942-1955] 231

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] 232

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] 234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ –
Τρόπος
[Άρθρα 2011-2016] 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ –
Εκτελεστής της διαθήκης
[Άρθρα 2017-2031] 240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] 241

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-102] 243

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] 256

2) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΔ 503/1985

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] 261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης
[Άρθρα 7-11] 262

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] 264

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] 268

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Παρέκταση
της αρμοδιότητας
[Άρθρα 42-44] 271

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] 272

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Παραπομπή
από δικαστήριο σε δικαστήριο
[Άρθρα 48-51] 272

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Εξαίρεση
δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας
[Άρθρα 52-61] 273

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι
[Άρθρα 62-73] 276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ομοδικία
[Άρθρα 74-78] 278

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93Α] 279

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] 281

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
[Άρθρα 106-116Α] 284

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –
Εκθέσεις
[Άρθρο 117] 286

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] 287

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ –
Επιδόσεις
[Άρθρα 122-143] 288

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] 297

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Επαναφορά των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση
[Άρθρα 152-158] 299

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] 300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ –
Εγγυοδοσία
[Άρθρα 162-172] 301

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ –
Δικαστικά έξοδα
[Άρθρα 173-193] 303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] 307

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ –
Ποινές
[Άρθρα 205-207] 309

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] 311

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση
της αγωγής
[Άρθρα 215-220] 314

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Συνέπειες
από την άσκηση της αγωγής
[Άρθρα 221-225] 316

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή
της αγωγής για συζήτηση

[Άρθρα 226-232] 317

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Συζήτηση
στο ακροατήριο
[Άρθρα 233-281] 319

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] 334

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διακοπή
και επανάληψη της δίκης
[Άρθρα 286-292] 334

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Κατάργηση
και περάτωση της δίκης
[Άρθρα 293-299] 336

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόφαση
[Άρθρα 300-314] 337

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων
[Άρθρα 315-320] 340

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] 341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Απόδειξη [Άρθρα 335-465] 344

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές
[Άρθρα 466-472] 365

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία
[Άρθρα 473-477] 367

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ –
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή
[Άρθρα 478-494] 368

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρα 495-500] 373

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] 375

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση
[Άρθρα 511-537] 377

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –
Αναψηλάφηση
[Άρθρα 538-551] 382

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση
[Άρθρα 552-582] 387

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή
και τριτανακοπή
[Άρθρα 583-590] 398

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρο 591] 400

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαφορές
από την οικογένεια, το γάμο και
την ελεύθερη συμβίωση
[Άρθρα 592-613] 401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622B] 407

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγές
[Άρθρα 623-645] 411

[Άρθρα 646-681Δ - Καταργήθηκαν] 417

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ -
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρα 682-703] 418

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] 424

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
[Άρθρο 706] 425

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] 425

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] 429

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
[Άρθρα 728-730] 430

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
[Άρθρα 731-736] 431

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια
κατάθεση
[Άρθρα 737-738] 433

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκή
Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
[Άρθρo 738Α] 433

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] 435

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές
διατάξεις
[Άρθρα 782-866] 442

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Διαιτησία [Άρθρα 867-903] 462

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ -
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] 474

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης
[Άρθρα 941-952] 485

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη
[Άρθρα 953-981] 489

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση
στα χέρια τρίτου
[Άρθρα 982-991Β] 508

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών
του οφειλέτη
[Άρθρα 992-1016] 512

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διατάξεις κοινές
για τον πλειστηριασμό κινητών
και ακινήτων
[Άρθρα 1017-1021] 525

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων
[Άρθρα 1022-1033] 527

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] 529

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] 533

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εισαγωγικός Νόμος [Άρθρα 1-76] 538

3) Ν 4640/2019, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

[Άρθρα 1-31, 33, 44] 555

4) Ν 2308/1995, Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτημα­τολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτημα­τολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-14, 20] 581

5) Ν 2664/1998, Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-24, 34]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρα 1-5] 609

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά
βιβλία
[Άρθρα 6-9] 615

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 10-13a] 629

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών
[Άρθρα 14-16] 635

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων
[Άρθρα 17-20a] 639

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Δημοσιότητα
των κτηματολογικών στοιχείων
[Άρθρα 21-22] 650

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 23-24, 34] 651

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6) Κύρωση του Ποινικού Κώδικα, Ν 4619/2019

[Άρθρο πρώτο] 661

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός
νόμος
[Άρθρα 1-13] 662

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Το έγκλημα [Άρθρα 14-41] 665

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απόπειρα και συμμετοχή [Άρθρα 42-49] 669

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινές και
μέτρα ασφαλείας
[Άρθρα 50-78] 670

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση ποινής [Άρθρα 79-104Β] 676

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η έκτιση των
ποινών
[Άρθρα 105-110Α] 685

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών [Άρθρα 111-120] 691

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133] 694

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές
του δημοκρατικού πολιτεύματος
[Άρθρα 134-137Δ] 700

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας
[Άρθρα 138-152] 702

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά άλλων κρατών [Άρθρα 153-156] 705

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ι. Εγκλήματα
κατά των πολιτειακών και πολιτικών
οργάνων. Εγκλήματα κατά του ΠτΔ,
της Βουλής, της Κυβέρνησης και οργάνων ΟΤΑ
[Άρθρα 157-160Α] 705

ΙΙ. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος [Άρθρα 161-166] 707

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές
κατά της πολιτειακής εξουσίας
[Άρθρα 167-182Α] 709

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης [Άρθρα 183-197] 712

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης
[Άρθρα 198-201] 717

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
[Άρθρα 202-206 - Καταργούνται] 718

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής
και ένσημα
[Άρθρα 207-215] 718

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
[Άρθρα 216-223] 721

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της
Δικαιοσύνης
[Άρθρα 224-234] 722

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
[Άρθρα 235-263Α] 724

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
[Άρθρα 264-289] 730

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων
κοινωφελών εγκαταστάσεων
[Άρθρα 290-298] 735

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές
του εμβρύου
[Άρθρα 299-307] 739

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας
[Άρθρα 308-315] 741

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
[Άρθρα 316-321 - Καταργήθηκαν] 743

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
[Άρθρα 322-335] 743

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] 747

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια
[Άρθρα 354-360Α] 753

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της τιμής
[Άρθρα 361-369] 754

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές ατομικού απορρήτου
και επικοινωνίας
[Άρθρα 370-371] 756

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών
[Άρθρα 372-406] 758

[Άρθρα 407-459] Καταργούνται 766

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ -
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 460-469]
767

[Άρθρο δεύτερο] 769

 

7) Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ν 4620/2019

[Άρθρο πρώτο] 773

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2] 774

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13] 774

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών
προσώπων
[Άρθρα 14-26] 777

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρα 27-32] 781

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος
[Άρθρα 33-36] 783

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη και
αναβολή της ποινικής δίωξης
[Άρθρα 37-44] 787

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποχή από
την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους
[Άρθρα 45-50] 790

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση
[Άρθρα 51-55] 794

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άδεια για δίωξη [Άρθρο 56] 796

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58] 796

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62] 797

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68] 798

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απαιτήσεις
σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα
[Άρθρο 69] 799

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71] 800

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81] 800

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Παριστάμενοι
για την υποστήριξη της κατηγορίας
[Άρθρα 82-88] 802

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα
των διαδίκων
[Άρθρα 89-108] 803

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα
καθ’ ύλη
[Άρθρα 109-121] 807

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126] 811

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη [Άρθρο 127] 813

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα
σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας
[Άρθρα 128-131] 813

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύγκρουση
της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα
κατά παραπομπή
[Άρθρα 132-136] 814

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147] 816

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις
[Άρθρα 148-153] 820

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις
και επιδόσεις
[Άρθρα 154-165] 821

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 166-169] 828

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 170-176] 829

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178] 831

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ενδείξεις
και αυτοψία
[Άρθρα 179-182] 832

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι
[Άρθρα 183-208] 832

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες
[Άρθρα 209-232] 840

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς [Άρθρα 233-238] 849

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΡΙΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί
ορισμοί
[Άρθρα 239-242] 852

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
Προκαταρκτική εξέταση
[Άρθρα 243-244] 853

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση
[Άρθρο 245] 854

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια
ανάκριση
[Άρθρα 246-250] 855

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρα 251-252] 857

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες -
Ειδικές ανακριτικές πράξεις
[Άρθρα 253-259] 858

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση
[Άρθρα 260-269] 863

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274] 868

 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300] 869

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

[Άρθρα 301-304] 881

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο πλημμελειοδικών
[Άρθρα 305-315] 886

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο εφετών - Σύνθεση και διαδικασία
[Άρθρα 316-319] 892

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ -
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328] 895

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας
[Άρθρα 329-332] 899

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Καθήκοντα
και δικαιώματα του διευθύνοντος
τη συζήτηση
[Άρθρα 333-338] 900

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο
[Άρθρα 339-349] 901

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366] 905

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί
την αποδεικτική διαδικασία
[Άρθρα 367-373] 910

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374] 912

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο εφετείο [Άρθρα 375-376] 912

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408] 913

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική
διαταγή
[Άρθρα 409-416] 924

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται
επ’ αυτοφώρω
[Άρθρα 417-427] 925

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431] 927

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –
Κακουργήματα
[Άρθρα 432-435] 929

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση
[Άρθρα 436-457] 930

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής
[Άρθρα 458-461] 937

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] 939

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482] 944

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485] 945

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση
[Άρθρα 486-503] 946

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση
[Άρθρα 504-524] 952

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη
της διαδικασίας
[Άρθρα 525-534] 957

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544] 960

ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554] 963

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής
[Άρθρα 555-560] 965

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση
[Άρθρα 561-563] 968

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος
των ποινών
[Άρθρα 564-566] 969

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εποπτεία
στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
[Άρθρo 567] 969

ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575] 970

ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Έξοδα της ποινικής διαδικασίας
[Άρθρα 576-584] 975

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ -
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 585-592] 978

[Άρθρο δεύτερο] 981

 

8) Ν 4139/2013, Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-60, 97, 100 παρ. 1, 104]

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ [Άρθρα 1-60] 985

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3] 985

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων
[Άρθρα 4-9] 997

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19] 999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα
[Άρθρα 20-41] 1002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικονομικές
διατάξεις
[Άρθρα 42-44] 1018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έσοδα από ποινές
και διάθεση ναρκωτικών ουσιών
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
[Άρθρα 45-47] 1020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες
[Άρθρα 48-60] 1022

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Τελικές και
μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104] 1031

9) Ν 3459/2006, Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)
[Άρθρα 1 παρ. 2, 58, 61]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1] 1033

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και Όργανα -
Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες
[Άρθρα 58, 61] 1051

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

10) ΒΔ της 19.4/1.5.1835,
Περί του Εμπορικού Νόμου, [Άρθρα 1-69, 90-101]

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ -
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των Εμπόρων [Άρθρο 1] 1057

[Άρθρα 2-7. Καταργήθηκαν] 1058

TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί Εμπορικών Βιβλίων
[Άρθρα 8-17] 1058

TMHMA ΤΡΙΤΟΝ

Περί εταιριών 1059

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] 1059

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των μεταξύ συνεταίρων
διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών
[Άρθρα 51-64] 1060

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί χωρισμού υπαρχόντων
[Άρθρα 65-69] 1060

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

Περί παραγγελιοδόχων 1061

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] 1061

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] 1061

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Περί του αγωγιάτου
[Άρθρα 102-107] 1062

TMHMA ΕΒΔΟΜΟΝ

Περί Αγοράς και Πωλήσεως
[Άρθρο 108] 1063

11) ΒΔ της 2/14.5.1835, Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων

[Άρθρα 1-3] 1065

12) ΠΔ 131/2003, Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 1-2] 1067

ΙΙ. ΑΡΧΕΣ – [Άρθρα 3-14] 1070

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] 1074

 

Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

13) Ν 1733/1987,
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας [Άρθρα 1, 5-23]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] 1077

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
[Άρθρα 5-18]
1078

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] 1078

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Διαδικασία
χορήγησης Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας
[Άρθρα 7-9] 1081

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια
ισχύος του
[Άρθρα 10-11] 1085

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] 1086

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ακυρότητα -
Έκπτωση - Προστασία
[Άρθρα 15-17Ζ΄] 1091

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Δίπλωμα
τροποποίησης
[Άρθρο 18] 1097

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
[Άρθρα 19-20] 1098

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας
[Άρθρο 19] 1098

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Τεχνικοί νεωτερισμοί
και βραβεία
[Άρθρα 20] 1098

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[Άρθρα 21-22Λ] 1099

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
[Άρθρο 23] 1110

14) Ν 4679/2020,
Εμπορικά σήματα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων
[Άρθρα 1-90]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας
[Άρθρα 1-6] 1113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Περιεχόμενο του δικαιώματος - Έκταση προστασίας
[Άρθρα 7-15] 1121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Το σήμα ως
περιουσιακό αγαθό
[Άρθρα 16-19] 1125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 20-37] 1127

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Προσβολή σήματος [Άρθρα 38-48] 1143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Παραίτηση,
έκπτωση από το δικαίωμα,
ακυρότητα
[Άρθρα 49-55] 1151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα
[Άρθρα 56-70] 1156

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Διεθνή σήματα
[Άρθρα 71-82] 1161

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 83-84] 1166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 85] 1167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ Ειδικές,
μεταβατικές και τελικές διατάξεις

[Άρθρα 86-90] 1167

15) Ν 4072/2012, Σήματα
[Άρθρα 121-196, 330]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
[Άρθρα 121-133 (Καταργήθηκαν)] 1171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικασία
καταχώρισης
[Άρθρα 134-144 (Καταργήθηκαν)] 1172
[Άρθρο 145] 1172
[Άρθρα 146-149 (Καταργήθηκαν)] 1172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
[Άρθρα 150-177 (Καταργήθηκαν)] 1173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ – Ειδικές, μεταβατικές
και τελικές διατάξεις
[Άρθρα 178-183] 1174

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
[Άρθρα 184-196] 1174

[Άρθρο 330] 1184

 

Γ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

16) Ν 2121/1993, Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 1-72, 77]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο
και περιεχόμενο του δικαιώματος
της πνευματικής ιδιοκτησίας
[Άρθρα 1-5] 1185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος
[Άρθρα 6-11] 1190

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση
[Άρθρα 12-17] 1191

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Περιορισμοί
του περιουσιακού δικαιώματος
[Άρθρα 18-28Γ] 1193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διάρκεια
της προστασίας
[Άρθρα 29-31] 1205

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] 1205

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45] 1211

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] 1215

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
[Άρθρα 54-58] 1222

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Μέτρα
πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος
[Άρθρα 59-63] 1225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Ε] 1226

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Τελικές
και μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 67-72] 1242

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ –
Έναρξη ισχύος
[Άρθρο 77] 1248

17) Ν 4481/2017, Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευμα­τι­κής ιδιοκτησίας και συγγε­νι­κών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυ­εδαφικών αδειών για επιγραμ­μικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
[Άρθρα 1-54, 81]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81] 1249

Δ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18) Ν 146/1914, Περί αθεμίτου ανταγωνισμού

[Άρθρα 1-24] 1299

19) Ν 3959/2011, Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-11]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11] 1309

 

Ε) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

20) Ν 2251/1994, Προστασία
των καταναλωτών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ
[Άρθρα 1-1a] 1323

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
[Άρθρο 2] 1326

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
[Άρθρα 3-4θ] 1330

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
[Άρθρα 5-6] 1355

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
[Άρθρα 7-7α] 1358

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [Άρθρο 8] 1364

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [Άρθρα 9-9θ] 1365

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 10-13] 1375

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
[Άρθρα 13α-15] 1387

 

ΣΤ) ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

21) Ν 4548/2018, Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] 1396

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11] 1397

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14] 1402

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
[Άρθρα 15-32] 1403

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 33-76] 1416

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
[Άρθρα 77-115] 1444

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
[Άρθρα 116-140] 1468

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
[Άρθρα 141-144] 1485

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
[Άρθρα 145-157] 1490

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
[Άρθρα 158-163] 1501

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
[Άρθρα 164-171] 1503

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
[Άρθρα 172-175] 1508

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 176-181] 1508

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 182-190] 1510

22) N 3190/1955, Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
[Άρθρα 1-61α]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] 1518

ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’ – Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9] 1520

KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας
[Άρθρα 10-21] 1522

KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ1’ – Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών
[Άρθρα 22-26] 1527

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων
[Άρθρα 27-37] 1529

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως
[Άρθρα 38-43α] 1532

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β] 1535

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης
[Άρθρα 51-53] 1538

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Συγχώνευσις
εταιριών περιωρισμένης ευθύνης
[Άρθρα 54-55] 1539

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Φορολογικαί
διατάξεις
[Άρθρο 56] 1539

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών [Άρθρα 57-59] 1539

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι1’ – Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59a] 1539

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 60] 1540

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] 1541

23) Ν 4072/2012, Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
[Άρθρα 43-120, 330]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48] 1544

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54] 1546

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
[Άρθρα 55-67] 1548

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74] 1551

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
[Άρθρα 75-82] 1554

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
[Άρθρα 83-93] 1557

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
[Άρθρα 94-95] 1560

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ
[Άρθρα 96-101] 1561

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
[Άρθρα 102-105] 1562

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115] 1564

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
[Άρθρα 116-118] 1564

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 119-120] 1569

[Άρθρο 330] 1570

24) Ν 4072/2012, Για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες [Άρθρα 249-294, 330]

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
[Άρθρα 249-270] 1571

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
[Άρθρα 271-284] 1576

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] 1579

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
[Άρθρα 293-294] 1581

[Άρθρο 330] 1582

25) Ν 4601/2019, Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 1-147, 157]

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-5] 1583

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
[Άρθρα 6-53] 1586

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ
[Άρθρα 54-103] 1604

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
[Άρθρα 104-139] 1625

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 140-147] 1637

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρο 157] 1638

26) Ν 4919/2022, Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ [Άρθρα 1-2] 1639

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
[Άρθρα 3-6] 1640

ΜΕΡΟΣ Β’

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 7-14] 1644

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) [Άρθρα 15-19] 1652

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[Άρθρα 20-24] 1654

ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
[Άρθρα 25-32] 1661

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 33-35] 1666

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
[Άρθρα 36-45] 1669

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
Γ.Ε.ΜΗ.
[Άρθρα 46-48] 1675

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [Άρθρα 49-51] 1677

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 52-56] 1681

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 57-59] 1684

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 60-63] 1688

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ [Άρθρο 64] 1688

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1689

Ζ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

27) Ν 5325/1932,
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

ΤΙΤΛΟΣ Ι - Περί συναλλαγματικής 1691

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως
και τύπου συναλλαγματικής
[Άρθρα 1-10] 1691

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] 1693

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί αποδοχής
[Άρθρα 21-29] 1694

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί
τριτεγγυήσεως
[Άρθρα 30-32] 1696

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί λήξεως
[Άρθρα 33-37] 1696

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] 1697

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Περί αναγωγής
ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής
[Άρθρα 43-54] 1698

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] 1702

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων
[Άρθρα 64-68] 1704

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] 1705

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] 1706

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] 1706

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - Περί γραμματίου
εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] 1706

ΤΙΤΛΟΣ IIΙ - Ειδικαί διατάξεις
[Άρθρα 79-89] 1708

ΤΙΤΛΟΣ IV - Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-96] 1709

Τελικαί διατάξεις [Άρθρα 97-100] 1710

28) ΝΔ της 17.7/13.8.1923,
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών [Άρθρα 68-95]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί δικαιογράφων
εις τον κομιστήν και εις διαταγήν
[Άρθρα 68-86] 1713

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Δικονομικαί
διατάξεις
[Άρθρα 87-94] 1714

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Ποινικαί και
τελικαί διατάξεις
[Άρθρο 95] 1715

29) Ν 5960/1933, Περί Επιταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] 1716

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] 1718

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] 1719

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί εμφανίσεως
και πληρωμής
[Άρθρα 28-36] 1720

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής
εις λογαριασμόν
[Άρθρα 37-39] 1721

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] 1722

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ – Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] 1725

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] 1725

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ – Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] 1725

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Γενικαί διατάξεις
[Άρθρα 54-57] 1726

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Πρόσθετοι
διατάξεις
[Άρθρα 58-69] 1726

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] 1727

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ – Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] 1728

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] 1729

 

Η) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

30) Ν 2496/1997, Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-33]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ασφαλιστική Σύμβαση 1731

Τμήμα Πρώτο

Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-10] 1731

Τμήμα Δεύτερο

Ασφάλιση ζημιών [Άρθρα 11-26] 1738

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές διατάξεις
[Άρθρα 11-18] 1738

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Είδη ασφάλισης
ζημιών
[Άρθρα 19-26] 1740

Τμήμα Τρίτο

Ασφάλιση προσώπων
[Άρθρα 27-32] 1743

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις
[Άρθρο 27] 1743

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Ασφάλιση ζωής
[Άρθρα 28-30] 1743

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών
[Άρθρα 31-32] 1744

Τμήμα Τέταρτο

Τελικές διατάξεις [Άρθρο 33] 1745

31) ΠΔ 237/1986,
Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων [Άρθρα 1-37α]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις
[Άρθρα 1-15] 1747

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Επικουρικό
Κεφάλαιο
[Άρθρα 16-25] 1764

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης [Άρθρα 26-34α] 1772

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Συνοριακή
Ασφάλιση
[Άρθρα 35-37α] 1782

 

Θ) ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

32) Ν 4738/2020, Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ -
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

[Άρθρα 1-74] 1785

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ

[Άρθρα 75-211] 1833

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

[Άρθρα 212-226] 1890

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

[Άρθρα 227-262] 1898

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

[Άρθρα 263-265, 308] 1917

Ι) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

33) ΠΔ 34/1995,
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έκταση ισχύος διατάξεων [Άρθρα 1-4] 1924

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διάρκεια μίσθωσης [Άρθρα 5-6] 1927

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μίσθωμα
[Άρθρα 7-10] 1928

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Παραχώρηση
χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής
σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο
[Άρθρα 11-14] 1931

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Καταγγελία
Μίσθωσης
[Άρθρα 15-43] 1933

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Μεταβατικές και
άλλες διατάξεις
[Άρθρα 44-67] 1942

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

34) Ν 2112/1920, Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

[Άρθρα 1-12] 1961

35) ΒΔ της 16/18.7.1920, Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών

[Άρθρα 1-11] 1967

36) Ν 3198/1955, Περί τροποποιήσεως και συμπλη­ρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων

[Άρθρα 1-12] 1971

37) Ν 4808/2021, Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας

[Άρθρα 67-72] 1979

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

38) ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008/2019]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Μορφή του Πολιτεύματος
[Άρθρα 1-2] 1987

ΤΜΗΜΑ Β΄

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
[Άρθρο 3] 1987

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25] 1988

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Σύνταξη της Πολιτείας
[Άρθρα 26-29] 2000

ΤΜΗΜΑ Β΄

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
[Άρθρα 30-50] 2002

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Βουλή [Άρθρα 51-80] 2010

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86] 2023

ΤMHMA E΄

Δικαστική Εξουσία
[Άρθρα 87-100Α] 2026

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

Διοίκηση [Άρθρα 101-105] 2035

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109] 2039

ΤΜΗΜΑ Β΄

Αναθεώρηση του Συντάγματος
[Άρθρο 110] 2040

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 111-119] 2041

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ακροτελεύτια διάταξη
[Άρθρο 120] 2044

39) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΔ 18/1989

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] 2047

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
[Άρθρα 15-16] 2053

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 2055

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί
δικονομικοί κανόνες
[Άρθρα 17-40] 2055

KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ –
Προσφυγές
[Άρθρα 41-44] 2073

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση
ακυρώσεως
[Άρθρα 45-52Α] 2074

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] 2081

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση
[Άρθρα 58-67] 2084

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων
[Άρθρα 68-69] 2085

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
[Άρθρο 69Α] 2086

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές
ρυθμίσεις
[Άρθρα 70-71] 2087

KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά
θέματα
[Άρθρα 72-76] 2089

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] 2090

40) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ν 2717/1999

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Έκταση εφαρμογής των διατάξεων
του κώδικα
[Άρθρο 1] 2095

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα
[Άρθρα 2-13] 2096

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση
[Άρθρα 14-22] 2102

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διάδικοι [Άρθρα 23-32] 2105

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
[Άρθρα 33-43] 2109

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Γενικά θέματα της διαδικασίας
[Άρθρα 44-62] 2111

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ

Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] 2120

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ

Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] 2128

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] 2137

ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ομοδικία - Συνάφεια
[Άρθρα 115-123] 2138

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αντικειμενική σώρευση -
Συνεκδίκαση
[Άρθρα 124-125] 2141

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προδικασία [Άρθρα 126-131] 2141

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] 2151

 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Απόδειξη [Άρθρα 144-186] 2159

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Απόφαση και πρακτικά
[Άρθρα 187-199] 2172

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] 2178

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] 2187

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] 2192

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] 2202

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
[Άρθρα 273-277] 2207

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2214

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 278-282] 2214

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] 2215

41) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, Ν 2690/1999

Άρθρο πρώτο 2217

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές
διατάξεις
[Άρθρα 1-12] 2217

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης
[Άρθρα 13-15] 2226

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική
πράξη
[Άρθρα 16-21] 2229

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] 2231

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές – Αναφορές
[Άρθρα 24-27] 2231

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
[Άρθρα 28-33] 2232

Άρθρο δεύτερο 2233

Άρθρο τρίτο 2234

42) Ν 1406/1983, Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων

[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] 2237

43) Ν 702/1977, Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας

[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] 2245

44) ΝΔ 356/1974, Περί
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ – Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] 2255

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] 2263

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ – Ανακοπαί
[Άρθρα 73-75] 2296

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] 2298

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ –
Πειθαρχικαί Διατάξεις
[Άρθρα 80-81] 2299

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ – Διαγραφή
χρεών
[Άρθρο 82] 2300

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ –
Συμψηφισμός
[Άρθρο 83] 2303

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ – Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου
[Άρθρα 84-85] 2304

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ – Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί
[Άρθρα 86-88] 2305

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] 2305

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ –
Τελικαί Διατάξεις
[Άρθρα 94-95] 2307

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

45) Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

Προοίμιο 2311

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Κοινές διατάξεις [Άρθρα 1-8] 2313

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών [Άρθρα 9-12] 2316

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων [Άρθρα 13-19] 2317

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών [Άρθρα 20] 2323

ΤΙΤΛΟΣ V

Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές
διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
[Άρθρα 21-46] 2324

ΤΙΤΛΟΣ VI

Τελικές διατάξεις [Άρθρα 47-55] 2336

46) Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Προοίμιο 2341

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ [Άρθρο 1] 2342

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης [Άρθρα 2-6] 2342

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Διατάξεις γενικής εφαρμογής
[Άρθρα 7-17] 2345

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕNΕΙΑ ΤΗΣ ΕNΩΣΗΣ
[Άρθρα 18-25] 2347

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[Άρθρα 26-197] 2349

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Η εσωτερική αγορά
[Άρθρα 26-27] 2349

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων [Άρθρα 28-29] 2350

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η τελωνειακή
ένωση
[Άρθρα 30-32] 2350

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η τελωνειακή
συνεργασία
[Άρθρο 33] 2351

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ
των κρατών μελών
[Άρθρα 34-37] 2351

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Η γεωργία και η αλιεία
[Άρθρα 38-44] 2352

ΤΙΤΛΟΣ IV

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και
των κεφαλαίων
[Άρθρα 45-66] 2355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι εργαζόμενοι
[Άρθρα 45-48] 2355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Το δικαίωμα εγκαταστάσεως [Άρθρα 49-55] 2356

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι υπηρεσίες
[Άρθρα 56-62] 2359

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Κεφάλαια και
πληρωμές
[Άρθρα 63-66] 2360

ΤΙΤΛΟΣ V

Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης
[Άρθρα 67-89] 2361

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις
[Άρθρα 67-76] 2361

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολιτικές σχετικά
με τους ελέγχους στα σύνορα,
το άσυλο και τη μετανάστευση
[Άρθρα 77-80] 2363

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Δικαστική
συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
[Άρθρο 81] 2365

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
[Άρθρα 82-86] 2366

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αστυνομική
συνεργασία
[Άρθρα 87-89] 2370

ΤΙΤΛΟΣ VΙ

Οι μεταφορές [Άρθρα 90-100] 2371

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ

Kοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό,
τη φορολογία και την προσέγγιση
των νομοθεσιών
[Άρθρα 101-118] 2374

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Κανόνες ανταγωνισμού [Άρθρα 101-109] 2374

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Φορολογικές
διατάξεις
[Άρθρα 110-113] 2378

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 114-118] 2379

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ

Οικονομική και νομισματική
πολιτική
[Άρθρο 119] 2381

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οικονομική πολιτική [Άρθρα 120-126] 2381

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομισματική
πολιτική
[Άρθρα 127-133] 2386

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 134-135] 2388

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ειδικές διατάξεις
για τα κράτη μέλη με νόμισμα
το ευρώ
[Άρθρα 136-138] 2389

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μεταβατικές
διατάξεις
[Άρθρα 139-144] 2390

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

Απασχόληση [Άρθρα 145-150] 2394

ΤΙΤΛΟΣ Χ

Κοινωνική πολιτική
[Άρθρα 151-161] 2396

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
[Άρθρα 162-164] 2400

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ

Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός
[Άρθρα 165-166] 2401

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ

Πολιτισμός [Άρθρο 167] 2402

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV

Δημόσια υγεία [Άρθρο 168] 2403

ΤΙΤΛΟΣ ΧV

Προστασία των καταναλωτών
[Άρθρο 169] 2405

ΤΙΤΛΟΣ XVΙ

Διευρωπαϊκά δίκτυα
[Άρθρα 170-172] 2405

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙI

Βιομηχανία [Άρθρο 173] 2406

ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή [Άρθρα 174-178] 2407

ΤΙΤΛΟΣ XΙΧ

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
και διάστημα
[Άρθρα 179-190] 2408

ΤΙΤΛΟΣ XΧ

Περιβάλλον [Άρθρα 191-193] 2411

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ

Ενέργεια [Άρθρο 194] 2413

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ

Τουρισμός [Άρθρο 195] 2414

ΤΙΤΛΟΣ XXIIΙ

Πολιτική προστασία [Άρθρο 196] 2414

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV

Διοικητική συνεργασία
[Άρθρο 197] 2415

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ
[Άρθρα 198-204] 2416

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 205-222] 2417

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρο 205] 2417

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Η κοινή εμπορική πολιτική
[Άρθρα 206-207] 2418

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Η συνεργασία με τρίτες χώρες
και η ανθρωπιστική βοήθεια
[Άρθρα 208-214] 2419

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η συνεργασία
για την ανάπτυξη
[Άρθρα 208-211] 2419

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η οικονομική, Χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες
[Άρθρα 212-213] 2420

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ανθρωπιστική
βοήθεια
[Άρθρο 214] 2421

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

Περιοριστικά μέτρα [Άρθρο 215] 2421

ΤΙΤΛΟΣ V

Οι διεθνείς συμφωνίες
[Άρθρα 216-219] 2422

ΤΙΤΛΟΣ VI

Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπείες
της Ένωσης
[Άρθρα 220-221] 2425

ΤΙΤΛΟΣ VIΙ

Ρήτρα αλληλεγγύης [Άρθρο 222] 2425

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 223-334] 2426

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Θεσμικές διατάξεις
[Άρθρα 223-308] 2426

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Τα θεσμικά όργανα [Άρθρα 223-287] 2426

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομικές πράξεις
της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 288-299] 2444

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης
[Άρθρα 300-307] 2449

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [Άρθρο 308] 2452

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Δημοσιονομικές διατάξεις
[Άρθρο 310-325] 2452

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι ίδιοι πόροι της
Ένωσης
[Άρθρο 311] 2453

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο
[Άρθρο 312] 2454

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης
[Άρθρα 313-316] 2454

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή
[Άρθρα 317-319] 2457

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κοινές διατάξεις
[Άρθρα 320-324] 2458

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Καταπολέμηση
της απάτης
[Άρθρο 325] 2459

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Ενισχυμένες συνεργασίες
[Άρθρα 326-334] 2460

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕNΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 335-358] 2462

47) Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 362/02)

Προοίμιο 2469

TΙΤΛΟΣ Ι

Αξιοπρέπεια [Άρθρα 1-5] 2470

TΙΤΛΟΣ ΙΙ

Ελευθερίες [Άρθρα 6-19] 2471

TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Ισότητα [Άρθρα 20-26] 2473

ΤΙΤΛΟΣ IV

Αλληλεγγύη [Άρθρα 27-38] 2474

ΤΙΤΛΟΣ V

Δικαιώματα των πολιτών
[Άρθρα 39-46] 2475

ΤΙΤΛΟΣ VI

Δικαιοσύνη [Άρθρα 47-50] 2477

ΤΙΤΛΟΣ VII

Γενικές διατάξεις που διέπουν
την ερμηνεία και την εφαρμογή
του Χάρτη
[Άρθρα 51-54] 2477

48) Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Άρθρο πρώτον
[Άρθρο 1] 2481

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Δικαιώματα και ελευθερίες
[Άρθρα 2-18] 2482

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
[Άρθρα 19-51] 2487

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Διάφορες διατάξεις
[Άρθρα 52-59] 2495

Άρθρο δεύτερον 2497

1ο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ

[Άρθρα 1-6] 2498

16ο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ

[Άρθρα 1-11] 2500

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
2505

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η νέα, επικαιροποιημένη 60ή έκδοση, είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4967/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171/9.9.2022) που επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στον Αστικό Κώδικα, στις διατάξεις για την πώληση, και στο Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4947/2022 στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τις τροποποιήσεις του Ν 4938/2022 σε Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ΠΔ 18/1989 (ΣτΕ), καθώς και τις εκτενείς αλλαγές του Ν 4933/2022 στο Ν 2251/1994 και στο Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ.

Η νέα έκδοση έχει εμπλουτισθεί με το νέο Ν 4919/2022 για το ΓΕΜΗ και τη Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Ν 4808/2021 για τις σύγχρονες μορφές εργασίας.

Τα 48 βασικά νομοθετήματα του έργου είναι ταξινομημένα, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Εμπορικό, Εργατικό, Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Παράλληλα με την έντυπη έκδοση, προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης «4 Κώδικες online» για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της, εφόσον, όμως, επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής, θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται για κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Οι «4 Κώδικες», μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον, επικαιροποιούνται συνεχώς και αποτελούν εγγύηση αξιόπιστης ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνουν.

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

Λίλα Καρατζά

Back to Top