4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 57

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4689/2020

credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 34,99 €

4 ΚΩΔΙΚΕΣ Android (mobile app) + Windows (desktop)   + 34,99 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 45002
Καρατζά Λ.
 • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη

Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική συλλογή νομοθετημάτων με διαρκή επικαιροποίηση. Περιλαμβάνει τα εξής νομοθετήματα:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣ. ΝΟΜΟΣ
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (Ν 4640/2019)
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ν 2308/1995 & Ν 2664/1998)
 • ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ν 3869/2010)

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΕΟΣ (Ν 4619/2019)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΟΣ (Ν 4620/2019)
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣ)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣ)
 • ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Ν 4139/2013 & ΚΝΝ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΠΔ 18/1989)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 2717/1999)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν 2690/1999)
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ (Ν 1406/1983)
 • ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (N 702/1977)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ, ΝΔ 356/1974)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΣΕΕ)
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ)
 • ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Χάρτης ΘΔ)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 44/2001 (ΚανΒρυξ Ι)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1215/2012 (ΚανΒρυξ Ια)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 2201/2003 (ΚανΒρυξ ΙΙ)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 593/2008/ΕΚ (ΡΩΜΗ Ι)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 864/2007/ΕΚ (ΡΩΜΗ ΙΙ)

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΒΔ 19.4/1.5.1835)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΒΔ 2/14.5.1835)
 • ΣΗΜΑΤΑ (Ν 4679/2020 & Ν 4072/2012)
 • ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ (Ν 1733/1987)
 • ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ν 146/1914)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ν 3959/2011)
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ν 2251/1994 & YA 5338/2018)
 • ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4548/2018 & ΚΝ 2190/1920)
 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ν 3190/1955)
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ν 4072/2012)
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Ν 4072/2012)
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019)
 • Γ.Ε.ΜΗ. (Ν 4635/2019)
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν 4441/2016)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (Ν 5325/1932)
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΝΔ 17.7./13.8.1923)
 • ΕΠΙΤΑΓΗ (Ν 5960/1933)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν 2496/1997)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΔ 237/1986)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΝΔ 400/1970)
 • ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΣΦ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν 4364/2016)
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 3588/2007)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΠΔ 133/2016)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΕμπΜισθ ΠΔ 34/1995)

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν 2112/1920)
 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΔ 16/18.7.1920)
 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ν 3198/1955)

 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ και ΑΜΕΣΗ επικαιροποίηση 61 βασικών νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Ο χρήστης που ανανεώνει τη συνδρομητή του στην εφαρμογή Ελληνική Νομοθεσία 4K Online στην αναγραφόμενη τιμή των 34,99€ ετησίως, λαμβάνει μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή άλλη αλλαγή υποστεί οποιοδήποτε από τα νομοθετήματα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή.
Η χρονική διάρκεια της συνδρομής είναι 12 μήνες και καλύπτει όσες επικαιροποιήσεις χρειαστεί να γίνουν για να είναι όλα τα νομοθετήματα πλήρως ενημερωμένα.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του, διατηρεί τα νομοθετήματα που έχει αγοράσει όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 12 μήνες μετά την αγορά της εφαρμογής.

Back to Top