50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Σε απόθεμα

Τιμή: 22,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17731
Καραγιάννης Κ., Πελλένη Παπαγεωργίου Α.
Αυγουστιανάκης Μ., Καραγιάννης Κ., Πελλένη Παπαγεωργίου Α., Ρούσσος Κλ., Χιωτέλλης Α.
Καραγιάννης Κ., Πελλένη Παπαγεωργίου Α.
Το έργο «50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αποτελεί μια συλλογή πρακτικών στηριγμένων σε δικαστικές αποφάσεις, που συνοδεύονται από περιεκτικές και αιτιολογημένες απαντήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον αναγνώστη στη μεθοδολογία της σωστής ανάλυσης ενός νομικού προβλήματος. Τα περισσότερα από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε εξετάσεις. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τον φοιτητή, αλλά και τον δικηγόρο, υποψήφιο δικαστή, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εμβαθύνει σε πρακτικά ζητήματα συσχετιζόμενα με την εφαρμογή του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. 9
Πρόλογος 1ης έκδοσης.............................................................................................................11
Πρακτικά
[1] Δωρεά ακινήτου • Ανάκληση Σελ. 17
[2] Πώληση • Αδικοπραξία Σελ. 20
[3] Πώληση • Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία Σελ. 24
[4] Πώληση • Nομικό ελάττωμα • Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας Σελ. 30
[5] Πώληση πράγματος ορισμένου κατά γένος • Πραγματικό ελάττωμα • Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας Σελ. 33
[6] Πώληση • Κίνδυνος Σελ. 38
[7] Πώληση με συμφωνία αποστολής Σελ. 42
[8] Πώληση • Όρος διατήρησης της κυριότητας Σελ. 46
[9] Μίσθωση πράγματος • Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων Σελ. 49
[10] Μίσθωση πράγματος • Πραγματικά ελαττώματα Σελ. 52
[11] Μίσθωση πράγματος • Τύπος • Κακή χρήση του μισθίου Σελ. 55
[12] Μίσθωση πράγματος • Yπομίσθωση Σελ. 58
[13] Μίσθωση πράγματος • Υπομίσθωση Σελ. 61
[14] Μίσθωση πράγματος • Πραγματικά ελαττώματα Σελ. 63
[15] Μίσθωση πράγματος • Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων • Κίνδυνος Σελ. 65
[16] Μίσθωση • Υπομίσθωση • Χρησιδάνειο • Δωρεά Σελ. 67
[17] Μίσθωση • Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων • Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 71
[18] Σύμβαση έργου • Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων Σελ. 74
[19] Σύμβαση έργου • Κίνδυνος Σελ. 77
[20] Σύμβαση έργου • Μίσθωση πράγματος Σελ. 79
[21] Σύμβαση έργου • Μίσθωση πράγματος • Αδικοπραξία Σελ. 82
[22] Σύμβαση έργου • Σύμβαση εργασίας Σελ. 84
[23] Σύμβαση έργου • Εντολή • Αδικοπραξία • Δωρεά Σελ. 87
[24] Σύμβαση έργου (σύμβαση κατασκευής τεχνικού έργου) • Ευθύνη για ελαττώματα του έργου Σελ. 90
[25] Σύμβαση έργου • Αδικοπραξία • Ν. Γ Ν/1911 Σελ. 93
[26] Σύμβαση έργου • Αδικοπραξία • Ευθύνη από πτώση κτίσματος Σελ. 96
[27] Σύμβαση έργου • Αδικοπραξία • Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 99
[28] Μεσιτεία • Μίσθωση πράγματος Σελ. 102
[29] Προκήρυξη • Καταδολίευση δανειστών Σελ. 106
[30] Εντολή • Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 109
[31] Διοίκηση αλλοτρίων • Εντολή • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 111
[32] Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία Σελ. 113
[33] Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 115
[34] Διοίκηση αλλοτρίων • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός • Σύμβαση εργασίας • Παρακαταθήκη Σελ. 118
[35] Αστική εταιρία • Κοινοπραξία • Σύμβαση έργου Σελ. 121
[36] Κοινωνία • Μίσθωση • Αδικοπραξία • Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 124
[37] Κοινωνία • Δικαιώματα κοινωνού Σελ. 127
[38] Δάνειο • Εγγύηση Σελ. 129
[39] Δάνειο • Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 131
[40] Χρησιδάνειο • Αδικοπραξία Σελ. 133
[41] Παρακαταθήκη • Εντολή • Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 136
[42] Ευθύνη ξενοδόχων • Αδικοπραξία Σελ. 138
[43] Στοίχημα • Εντολή Σελ. 140
[44] Απαίτηση από λαχείο • Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 142
[45] Εγγύηση • Καταδολίευση δανειστών Σελ. 144
[46] Αναγνώριση χρέους • Αδικοπραξία Σελ. 146
[47] Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 149
[48] Αδικοπραξία • Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 151
[49] Αδικοπραξία • Προσβολή των χρηστών ηθών Σελ. 154
[50] Αδικοπραξία • Καταδολίευση δανειστών Σελ. 156
Ενδεικτική βιβλιογραφία Σελ. 159
Back to Top