Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και η σχετική νομολογία

Εισηγητές: Παλαμίτη Ν.

Μέσω του προτεινόμενου Σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες συμμετέχοντες και συμμετέχουσες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδική και επικαιροποιημένη γνώση της νομοθεσίας για την υλοποίηση έργων και υποδομών και των τάσεων της σχετικής νομολογίας, καθώς και να λάβουν κατευθύνσεις σε σχέση με τη μελέτη, ερμηνεία και εφαρμογή του συγκεκριμένου δικαιικού αντικειμένου του οποίου οι διατάξεις εντοπίζονται σε πολυάριθμα νομοθετικά κείμενα και του οποίου η βαθύτερη γνώση απαιτεί, πρόσθετα, την κατανόηση μιας σειράς τεχνικών εννοιών και όρων.

 • Θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων και υποδομών
    ▶ Χωροθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων
    • προσέγγιση βασικών εννοιών - γενικές αρχές του οικείου θεσμικού
    πλαισίου
    • ειδικά ζητήματα - παράθεση παραδειγμάτων
   ▶ Εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων στον χώρο
    • προσέγγιση βασικών εννοιών - γενικές αρχές του οικείου θεσμικού
    πλαισίου
    • ειδικά ζητήματα - παράθεση παραδειγμάτων
   ▶ Λειτουργία & υλοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στον χώρο
    • προσέγγιση βασικών εννοιών - γενικές αρχές του οικείου θεσμικού
    πλαισίου
    • ειδικά ζητήματα - παράθεση παραδειγμάτων
 • Σχετική νομολογία
   ▶ Ιστορική αναδρομή - διαχρονική προσέγγιση της σχετικής νομολογίας
   ▶ Ζητήματα που έχουν διαμορφώσει «πάγια νομολογία»
   ▶ Ειδική νομολογία περί αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων:
   στις περιοχές Natura, στο δάσος, στον αιγιαλό
   ▶ Σύγχρονες νομολογιακές τάσεις - αποκλίσεις - παρεκκλίσεις - συγκλίσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς με αντικείμενο ενασχόλησης την αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων στον χώρο είτε από την πλευρά της παροχής νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς - δικαιούχους των εν λόγω έργων είτε από την πλευρά της νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης φυσικών ή νομικών προσώπων και φορέων των οποίων τα έννομα συμφέροντα πλήττονται από τις αποφάσεις αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Διοίκησης. Καθώς η αδειοδότηση των εν λόγω υποδομών ενδιαφέρει εξίσου και επαγγελματίες μηχανικούς περισσοτέρων ειδικοτήτων, το συγκεκριμένο Σεμινάριο συνιστά μια εξίσου χρήσιμη κατάρτιση και για αυτούς. Οι τελευταίοι, άλλωστε, καλούνται εξαιρετικά συχνά να αντιμετωπίσουν ζητήματα ερμηνείας και ορθής εφαρμογής του νόμο.

Νέλλη Παλαμίτη

Η Νέλλη Παλαμίτη είναι δικηγόρος στην KBVL, Deloitte Legal, με επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση στο περιβαλλοντικό και χωροταξικό δίκαιο, κάτοχος Μ2 “Droit de l’environnement” Univ.de Paris Ι - Paris II και ΔΠΜΣ “Πολεοδομία - Χωροταξία” ΕΜΠ, υποψήφια διδάκτορας στον Τομέα Πολεοδομίας - Χωροταξίας ΕΜΠ και μέλος της διδακτικής ομάδας της Ε. Κλαμπατσέα στο μάθημα «Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας» του εαρινού εξαμήνου ΔΠΜΣ Πολεοδομία - Χωροταξία ΕΜΠ.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19946|19947|19948
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παλαμίτη Ν.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και η σχετική νομολογία

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19946|19947|19948
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παλαμίτη Ν.
Back to Top