Καταχώρηση αγγελίας


  • Καταχώρηση αγγελίας

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα αγγελιών. Οι αγγελίες παραμένουν ενεργές για 50 ημέρες απο την ημερομηνία δημοσίευσής τους.
    Στις αγγελίες για την προσφορά εργασίας πρέπει να μην υπάρχει προτίμηση όσον αφορά το φύλο του υπό πρόσληψη ασκουμένου / δικηγόρου, καθώς και αναφορά σε άσχετα καθήκοντα από αυτά που συνάδουν με το δικηγορικό επάγγελμα.

    Το περιεχόμενο της αγγελίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 λέξεις συνολικά.

1 είδος

Back to Top