Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ Ν 4529/2018

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Αλεξανδρής Π., Δρίτσα Α., Καραμπέλης Χ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλυθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται επί αγωγών για παραβιάσεις του δικαίου ανταγωνισμού (Ν 4529/2018) και να επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση, εν αναμονή της διαμόρφωσης σχετικής νομολογίας που να εφαρμόζει το νόμο, αλλά και της δικαστηριακής πρακτικής (τόσο από δικονομική πλευρά, όσο και από ουσιαστική), που θα ακολουθηθεί κατά την άσκηση αγωγών που θα διέπονται από τη νέα νομοθεσία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προσέγγιση του ζητήματος και από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού/Κοινοτικού Δικαίου όπου ήδη εφαρμόζεται η Οδηγία 2014/104/ΕΕ

 • Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ και η εφαρμογή της μέχρι σήμερα - Συγκριτική παρουσίαση και επισκόπηση πρακτικής άλλων ευρωπαϊκών κρατών

 • Ο Ν. 4529/2018 και οι καινοτομίες (;) που εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη και το δίκαιο της αποζημιώσεως - Ζητήματα forum shopping και ζητήματα νομιμοποίησης στις αγωγές που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του Νόμου

 • Η αποζημίωση
  - Το δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης
  - Ο υπολογισμός του ύψους της ζημίας σύμφωνα με το Ν. 4529/2018
  - Ο υπολογισμός του ύψους της ζημίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική

 • Ζητήματα δικαίου αποδείξεως
  - Γενικοί Κανόνες
  - Ειδικοί Κανόνες επί αποδεικτικών μέσων σε φάκελο αρχής ανταγωνισμού
  - Περιορισμοί στη χρήση αποδεικτικών στοιχείων στο φάκελο αρχής ανταγωνισμού
  - Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

 • Ζητήματα Παραγραφής

 • Δεσμευτικότητα εθνικών αποφάσεων και αποφάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενωσιακών δικαστηρίων

 • Ζητήματα ευθύνης
  - Η εις ολόκληρον ευθύνη
  - Οι ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
  - Η ένσταση μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης

 • Η συναινετική επίλυση των διαφορών και οι συνέπειές της

 • Συμπεράσματα - Κριτική

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, συμβούλους επιχειρήσεων, μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και δικαστικούς λειτουργούς.

H Αναστασία Δρίτσα είναι δικηγόρος, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος». Ειδικεύεται στον τομέα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου Ανταγωνισμού. Εκπροσωπεί πολυεθνικές εταιρείες επί υποθέσεων συγκεντρώσεων, οριζόντιων συμπράξεων (cartels), κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, κρατικών ενισχύσεων και δημοσίων διαγωνισμών, οριζόντιων και καθέτων συμφωνιών (κοινοπραξίες, συστήματα διανομής και αντιπροσωπείας, συμβάσεις προμηθειών και μεταφοράς τεχνολογίας), παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε εταιρείες επί θεμάτων συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και επί κλαδικών ερευνών των αρχών Ανταγωνισμού. Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με την ελληνική νομοθεσία ανταγωνισμού και συμμετέχει συχνά με άρθρα σε διάφορες ελληνικές και ευρωπαϊκές εκδόσεις.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17075|17076
4 ώρες
Εισηγητές: Αλεξανδρής Π., Δρίτσα Α., Καραμπέλης Χ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 125,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ Ν 4529/2018

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17075|17076
4 ώρες
Εισηγητές: Αλεξανδρής Π., Δρίτσα Α., Καραμπέλης Χ.
Back to Top