ΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ερμηνεία - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 40€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 106,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15963
Αγγέλη Μ. - Δ., Βαρσάνης Κ., Γαρφέ Α., Γκατζηρούλης Α., Γκίκας Ν., Κατσογιάννου Χρ., Κατσούρης Δ., Μαργαρίτης Ε., Μιχαλακάκου Σ., Μόσχος Π., Νικολόπουλος Π. - Α., Πανίτσας Γ., Πραγιάννη Ε., Ράμμου Μ., Τσιβόλας Θ., Χαλκιαδάκη Μ.
Καράκωστας Ι.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 17х24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1324
  • ISBN: 978-960-562-685-3
  • ISBN: 978-960-562-685-3
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το έργο Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Ειδικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Πρόσφατη νομολογία και αρθρογραφία καλύπτουν όλες τις συμβάσεις δωρεάς, πώλησης, μίσθωσης, έργου, μεσιτείας, προκήρυξης, εντολής, διοίκησης αλλοτρίων, κοινωνίας, δανείου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, ευθύνης ξενοδόχων, ισόβιας προσόδου, παίγνιου-στοιχήματος, εγγύησης, εξώδικου συμβιβασμού, αναγνώρισης χρέους, έκταξης, τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, τις αδικοπραξίες και την καταδολίευση δανειστών.

Το έργο Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, εκτός από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και την πρόσφατη νομολογία, περιλαμβάνει πλήθος υποδειγμάτων που καλύπτουν όλη την ύλη του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. ΙΧ
[1] ΔΩΡΕΑ (άρθρα 496-512 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 1
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1
Ι. Αγωγή παράδοσης του δωρηθέντος στον δωρεοδόχο Σελ. 2
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 2
1. Η έννοια της δωρεάς Σελ. 2
2. Η αναγκαία διάκριση μεταξύ υποσχετικής δωρεάς και δωρεάς άμεσης εκπλήρωσης Σελ. 3
Β. Οι δυνατότητες του δωρεοδόχου για εκπλήρωση της δωρεάς από τον δωρητή Σελ. 4
Γ. Η αγωγή του δωρεοδόχου σε καταδίκη δήλωσης βούλησης του δωρητή Σελ. 5
1. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 5
2. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 6
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 6
1. Διάδικοι Σελ. 6
2. Αρμοδιότητα Σελ. 6
3. Διαδικασία Σελ. 7
Ε. Η άμυνα του εναγομένου Σελ. 7
ΣΤ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 7
ΙΙ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης δωρεάς ή πλημμελούς εκπλήρωσης (ελαττώματα στο δωρηθέν) Σελ. 7
Α. Οι περιπτώσεις μη εκπλήρωσης της δωρεάς από τον δωρητή Σελ. 7
Β. Η αγωγή για νομικά και πραγματικά ελαττώματα του δωρηθέντος Σελ. 9
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 9
2. Οι αξιώσεις του δωρεοδόχου για ελαττώματα του δωρηθέντος Σελ. 9
3. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 10
4. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 11
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 11
1. Διάδικοι Σελ. 11
2. Αρμοδιότητα Σελ. 11
3. Διαδικασία Σελ. 11
Δ. Η άμυνα του εναγομένου Σελ. 11
ΙΙΙ. Αγωγή για εκτέλεση του τρόπου Σελ. 12
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 12
1. Η έννοια του «τρόπου» στη δωρεά Σελ. 12
2. Το περιεχόμενο του τρόπου κατά τη νομολογία Σελ. 13
Β. Η αγωγή για εκτέλεση του τρόπου - Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 16
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 17
1. Διάδικοι Σελ. 17
2. Αρμοδιότητα Σελ. 19
3. Διαδικασία Σελ. 19
Δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 19
Ε. Λοιπά δικαιώματα Σελ. 21
IV. Αγωγή για ανάκληση της δωρεάς Σελ. 22
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 22
1. Η έννοια της ανάκλησης της δωρεάς Σελ. 22
2. Οι τρόποι ανάκλησης της δωρεάς Σελ. 23
3. Η ανάκληση της δωρεάς αιτία θανάτου Σελ. 24
4. Η δωρεά από ηθικό καθήκον Σελ. 25
B. Οι αγωγές ανάκλησης της δωρεάς Σελ. 26
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 26
2. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 29
3. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 33
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 35
1. Διάδικοι Σελ. 35
2. Αρμοδιότητα Σελ. 36
3. Διαδικασία Σελ. 37
4. Η φύση της αγωγής Σελ. 37
5. Αντικειμενική σώρευση αγωγών Σελ. 39
6. Απόδειξη Σελ. 40
Δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 41
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή παράδοσης του δωρηθέντος στον δωρεοδόχο Σελ. 47
2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης δωρεάς ή πλημμελούς εκπλήρωσης (ελαττώματα στο δωρηθέν) Σελ. 49
3. Αγωγή για εκτέλεση του τρόπου Σελ. 54
4. Αγωγή για ανάκληση της δωρεάς λόγω αχαριστίας Σελ. 59
[2] ΠΩΛΗΣΗ (άρθρα 513-573 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 65
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 65
Ι. Αγωγή αγοραστή κατά πωλητή για παράδοση του πράγματος Σελ. 67
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 67
1. Η υποχρέωση του πωλητή για μεταβίβαση της κυριότητας του πωληθέντος Σελ. 67
2. Η υποχρέωση του πωλητή για παράδοση του πωληθέντος πράγματος Σελ. 68
3. Τα δικαιώματα του αγοραστή κατά της άρνησης του πωλητή να μεταβιβάσει το πράγμα Σελ. 71
B. Η αγωγή καταβολής του τιμήματος Σελ. 73
1. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 73
2. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 74
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 74
1. Διάδικοι Σελ. 74
2. Αρμοδιότητα Σελ. 74
3. Διαδικασία Σελ. 75
ΙΙ. Αγωγή του πωλητή για καταβολή του τιμήματος Σελ. 75
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 75
1. Η υποχρέωση του αγοραστή για καταβολή του τιμήματος Σελ. 75
2. Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος Σελ. 76
B. Η αγωγή καταβολής του τιμήματος Σελ. 78
1. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 78
2. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 79
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 79
1. Διάδικοι Σελ. 79
2. Αρμοδιότητα Σελ. 80
3. Διαδικασία Σελ. 81
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 81
III. Αγωγή για νομικά ελαττώματα Σελ. 82
Α. Εισαγωγικά Σελ. 82
Β. Η αγωγή του αγοραστή για νομικά ελαττώματα του πράγματος Σελ. 84
1. Γενικά Σελ. 84
2. Τα δικαιώματα του αγοραστή Σελ. 85
Γ. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 87
Δ. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 88
Ε. Διάδικοι Σελ. 89
ΣΤ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 89
1. Αρμοδιότητα Σελ. 89
2. Διαδικασία Σελ. 90
3. Απόδειξη Σελ. 90
Ζ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 90
IV. Αγωγές για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων Σελ. 92
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 92
1. Η έννοια του πραγματικού ελαττώματος και της συνομολογημένης ιδιότητας Σελ. 92
2. Τα δικαιώματα του αγοραστή Σελ. 94
Β. Γενικά στοιχεία των αγωγών για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων Σελ. 96
Γ. Η αγωγή για διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος Σελ. 99
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 99
2. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 102
3. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 102
4. Διάδικοι Σελ. 102
5. Αρμοδιότητα Σελ. 103
6. Διαδικασία Σελ. 103
7. Απόδειξη Σελ. 103
8. Άμυνα εναγομένου Σελ. 104
Δ. Η αγωγή για μείωση του τιμήματος Σελ. 106
1. Η εννοιολογική προσέγγιση της μείωσης του τιμήματος Σελ. 106
2. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 108
3. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 109
4. Διάδικοι Σελ. 110
5. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 110
6. Απόδειξη Σελ. 111
7. Άμυνα εναγομένου Σελ. 112
8. Η δικαστική απόφαση Σελ. 113
Ε. Η αγωγή για υπαναχώρηση από την πώληση Σελ. 116
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 116
2. Άμυνα εναγομένου Σελ. 120
3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 122
ΣΤ. Η αγωγή για αποζημίωση Σελ. 123
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 123
2. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 125
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή αγοραστή κατά πωλητή για παράδοση του πράγματος Σελ. 129
2. Αγωγή του πωλητή για καταβολή του τιμήματος Σελ. 133
3. Αγωγή για νομικά ελαττώματα Σελ. 137
4. Αγωγή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων Σελ. 142
[3] ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (άρθρα 574-618 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 147
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 147
I. Γενικά Σελ. 148
Α. Έννοια Σελ. 148
Β. Νομική φύση Σελ. 149
Γ. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 150
Δ. Διάκριση από άλλες συμβάσεις Σελ. 150
1. Μικτή σύμβαση Σελ. 150
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 151
Ε. Ιδιαίτερες μορφές μισθώσεων Σελ. 155
1. Μίσθωση κατοικίας-οικογενειακής στέγης Σελ. 155
2. Επαγγελματική μίσθωση Σελ. 156
3. Μίσθωση ακινήτου Δημοσίου και ΝΠΔΔ Σελ. 158
4. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Σελ. 159
5. Χρονομεριστική μίσθωση (Time-sharing) Σελ. 161
6. Χρονομεριστική μίσθωση υπό προειδοποίηση (allotment) Σελ. 162
ΙΙ. Η σύμβαση μίσθωσης Σελ. 162
Α. Στοιχεία της μίσθωσης Σελ. 162
1. Μίσθιο Σελ. 163
2. Μίσθωμα Σελ. 164
3. Συμφωνία παραχώρησης χρήσης Σελ. 173
Β. Κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 174
1. Τύπος Σελ. 174
2. Ελαττωματικότητα Σελ. 176
Γ. Συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 178
1. Γενικά Σελ. 178
2. Συνεκμίσθωση Σελ. 180
3. Συμμίσθωση Σελ. 181
4. Διπλομίσθωση Σελ. 181
Δ. Έναρξη - Διάρκεια - Λήξη μίσθωσης Σελ. 182
1. Έναρξη Σελ. 182
2. Διάρκεια Σελ. 182
3. Λήξη Σελ. 184
Ε. Διαδοχή - Υπομίσθωση Σελ. 194
1. Ειδική και καθολική διαδοχή Σελ. 194
2. Εκποίηση μισθίου Σελ. 196
3. Υπομίσθωση Σελ. 201
III. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών Σελ. 203
Α. Υποχρεώσεις από την κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 203
1. Υποχρεώσεις εκμισθωτή Σελ. 203
2. Υποχρεώσεις μισθωτή Σελ. 208
Β. Δικαιώματα από την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης Σελ. 213
1. Δικαιώματα εκμισθωτή Σελ. 213
2. Δικαιώματα μισθωτή Σελ. 224
IV. Δικονομικά Σελ. 234
Α. Διαδικασία μισθωτικών υποθέσεων Σελ. 234
1. Γενικά Σελ. 234
2. Αποδεικτική διαδικασία Σελ. 235
3. Δεδικασμένο Σελ. 236
Β. Αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 237
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 238
Δ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 240
Ε. Θεώρηση μισθωτηρίου από Δ.Ο.Υ. - Δήλωση μισθωμάτων Σελ. 240
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αναπροσαρμογή μισθώματος (μείωση) Σελ. 245
2. Αποζημίωση για φθορές (κακή χρήση) Σελ. 260
3. Απόδοση μισθωμάτων λόγω εγκατάλειψης μισθίου Σελ. 273
4. Καταγγελία οικογενειακής στέγης Σελ. 277
5. Καταγγελία 66 ΕισΝΚΠολΔ Σελ. 281
6. Πραγματικό ελάττωμα Σελ. 285
[4] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (άρθρα 681-702 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 291
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 291
Ι. Αγωγές Εργολάβου Σελ. 292
Α. Αγωγή καταβολής εργολαβικής αμοιβής Σελ. 292
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 292
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 294
3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 297
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 299
Β. Αγωγή καταβολής αμοιβής ή/και αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης του έργου από ελάττωμα της χορηγηθείσης από τον εργοδότη ύλης ή εξαιτίας των οδηγιών του εργοδότη (699 ΑΚ) Σελ. 302
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 302
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 303
3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 304
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 305
Γ. Αγωγή καταβολής αμοιβής κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη (700 ΑΚ) Σελ. 305
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 305
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 307
3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 308
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 308
ΙΙ. Αγωγές Εργοδότη Σελ. 310
Α. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας εργολάβου Σελ. 310
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 310
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 314
3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 316
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 316
Β. Αγωγή μείωσης της εργολαβικής αμοιβής λόγω ελαττωμάτων του έργου Σελ. 317
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 317
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 319
3. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 321
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 321
Γ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελλείψεων του έργου από υπαιτιότητα του εργολάβου Σελ. 323
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 323
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 324
3. Δικονομικά ζητήματα - Διαδικασία και αρμοδιότητα Σελ. 325
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 326
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ι. Αγωγές Εργολάβου
1. Αγωγή καταβολής εργολαβικής αμοιβής Σελ. 331
2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω χειροτέρευσης του έργου από ελάττωμα της ύλης ή/και λόγω του τρόπου εκτέλεσης Σελ. 335
3. Αγωγή καταβολής εργολαβικής αμοιβής κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη Σελ. 340
ΙΙ. Αγωγές Εργοδότη
4. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του εργολάβου Σελ. 343
5. Αγωγή μείωσης της εργολαβικής αμοιβής λόγω ελαττωμάτων του έργου Σελ. 347
6. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελλείψεων του έργου από υπαιτιότητα του εργολάβου Σελ. 351
[5] ΜΕΣΙΤΕΙΑ (άρθρα 703-708 ΑΚ, 197 επ. Ν 4072/2012)
Περιεχόμενα Σελ. 355
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 355
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 355
ΙΙ. Γενικά περί σύμβασης μεσιτείας Σελ. 356
ΙΙΙ. Ιδίως η μεσιτεία αστικών συμβάσεων Σελ. 356
Α. Γενικά Σελ. 356
Β. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Σελ. 357
Γ. Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων Σελ. 358
1. Τυπικές προϋποθέσεις Σελ. 358
2. Αποκλειστική ή όχι μεσιτεία Σελ. 359
IV. Αξίωση επί της μεσιτικής αμοιβής και η σχετική αγωγή Σελ. 360
A. Γενικά Σελ. 360
1. Ο γενικός κανόνας Σελ. 360
2. Ιδίως υπόδειξη ή διαμεσολάβηση Σελ. 360
3. Αιτιώδης συμβολή του μεσίτη στην κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 362
4. Το κατ’ αρχάς επιτρεπτό της «διπλομεσιτείας» Σελ. 363
Β. Ιδίως επί της μεσιτείας ακινήτων Σελ. 364
Γ. Αξίωση επί του ΦΠΑ Σελ. 365
V. Δικονομικά Σελ. 365
Α. Ενάγων - Εναγόμενος Σελ. 365
Β. Διαδικασία - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 366
Γ. Ιστορική Βάση της αγωγής Σελ. 366
Δ. Άμυνα του εναγομένου - ενστάσεις Σελ. 366
1. Άρνηση Σελ. 366
2. Ενστάσεις Σελ. 366
Ε. Ειδικό προαπαιτούμενο της συζήτησης Σελ. 367
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1. Αγωγή για καταβολή μεσιτικής αμοιβής Σελ. 371
[6] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (άρθρα 709-712 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 375
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 375
I. Έννοια και νομική φύση Σελ. 376
Α. Έννοια Σελ. 376
1. Γενικά γνωρίσματα της προκήρυξης Σελ. 376
2. Ειδικότερα η προκήρυξη επάθλου Σελ. 378
Β. Νομική φύση Σελ. 380
ΙΙ. Αμοιβή Σελ. 382
Α. Περιεχόμενο της αμοιβής Σελ. 382
Β. Προϋποθέσεις καταβολής της αμοιβής Σελ. 383
1. Εγκυρότητα της προκήρυξης Σελ. 383
2. Δημοσιοποίηση της προκήρυξης Σελ. 384
3. Εκτέλεση πράξης ή επίτευξη αποτελέσματος Σελ. 385
4. Το στοιχείο της γνώσης ή μη της προκήρυξης Σελ. 385
Γ. Εκτέλεση από περισσότερους Σελ. 386
1. Αυτοτελής εκτέλεση Σελ. 386
2. Συνεκτέλεση Σελ. 387
ΙΙI. Ευθύνη των μερών Σελ. 388
Α. Ευθύνη του προκηρύξαντα Σελ. 388
Β. Ευθύνη του δικαιούχου της αμοιβής Σελ. 389
IV. Λήξη της προκήρυξης Σελ. 389
Α. Γενικά Σελ. 389
Β. Ανάκληση προκήρυξης Σελ. 389
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1. Προκήρυξη Σελ. 393
[7] ΕΝΤΟΛΗ (άρθρα 713-729 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 399
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 399
I. Έννοια και νομική φύση της σύμβασης εντολής Σελ. 400
Α. Η έννοια της σύμβασης εντολής Σελ. 400
Β. Η νομική φύση της σύμβασης εντολής Σελ. 401
II. Στοιχεία της εντολής Σελ. 403
Α. Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Σελ. 403
1. Υποχρέωση για διεξαγωγή της υπόθεσης του εντολέα Σελ. 403
2. Υποχρέωση τήρησης των οδηγιών και των ορίων της εντολής Σελ. 404
3. Υποχρέωση πληροφόρησης και λογοδοσίας Σελ. 404
4. Υποχρέωση απόδοσης ληφθέντων ή αποκτηθέντων Σελ. 406
5. Υποχρέωση αυτοπρόσωπης διεξαγωγής της υπόθεσης Σελ. 407
Β. Υποχρεώσεις εντολέα Σελ. 407
1. Υποχρέωση προκαταβολής δαπανών Σελ. 407
2. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών Σελ. 408
3. Υποχρέωση ανόρθωσης ζημιών Σελ. 409
Γ. Η ευθύνη του εντολοδόχου Σελ. 410
IΙΙ. Παύση εντολής Σελ. 411
Α. Ανάκληση Σελ. 411
Β. Καταγγελία Σελ. 412
Γ. Λύση Σελ. 412
IV. Διάκριση από άλλες έννοιες Σελ. 413
Α. Από την πληρεξουσιότητα Σελ. 413
Β. Από τη διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 414
Γ. Από την μίσθωση εργασίας ή έργου Σελ. 414
Δ. Από την σχέση φιλοφρόνησης Σελ. 414
V. Περιπτωσιολογία Σελ. 414
VI. Αγωγές εντολέα κατά εντολοδόχου Σελ. 416
A. Αγωγή απόδοσης ληφθέντων και αποκτηθέντων Σελ. 416
1. Εισαγωγικά Σελ. 416
2. Αίτημα και στοιχεία αγωγής Σελ. 417
3. Διάδικοι Σελ. 418
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 418
5. Άμυνα εναγομένου Σελ. 418
B. Αγωγή λογοδοσίας Σελ. 419
1. Εισαγωγικά Σελ. 419
2. Αίτημα και στοιχεία αγωγής Σελ. 419
3. Διάδικοι Σελ. 420
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 420
5. Άμυνα εναγομένου Σελ. 420
Γ. Αγωγή αποζημίωσης Σελ. 421
1. Εισαγωγικά Σελ. 421
2. Αίτημα και στοιχεία αγωγής Σελ. 421
3. Διάδικοι Σελ. 422
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 422
5. Άμυνα εναγομένου Σελ. 423
VII. Αγωγή εντολοδόχου κατά εντολέα Σελ. 424
Α. Εισαγωγικά Σελ. 424
Β. Αίτημα και στοιχεία αγωγής Σελ. 424
Γ. Διάδικοι Σελ. 425
Δ. Βάρος απόδειξης Σελ. 425
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 426
VIII. Πλαγιαστική αγωγή τρίτου κατά του εντολέα Σελ. 426
A. Εισαγωγικά Σελ. 426
Β. Αίτημα και στοιχεία αγωγής Σελ. 427
Γ. Διάδικοι Σελ. 428
Δ. Βάρος απόδειξης Σελ. 428
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 428
IX. Αγωγή εντολέα κατά υποκατάστατου Σελ. 429
Α. Εισαγωγικά Σελ. 429
1. Η υποκατάσταση στη σύμβαση εντολής Σελ. 429
2. Η κατανομή της ευθύνης στην υποκατάσταση Σελ. 429
Β. Αίτημα και στοιχεία αγωγής Σελ. 430
Γ. Διάδικοι Σελ. 431
Δ. Βάρος απόδειξης Σελ. 431
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 431
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή απόδοσης ληφθέντων και αποκτηθέντων Σελ. 435
2. Αγωγή λογοδοσίας Σελ. 438
3. Αγωγή αποζημίωσης Σελ. 441
4. Αγωγή εντολοδόχου κατά εντολέα Σελ. 445
5. Πλαγιαστική αγωγή τρίτου κατά εντολέα Σελ. 448
6. Αγωγή εντολέα κατά υποκατάστατου Σελ. 451
[8] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ (άρθρα 730-740 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 455
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 455
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 456
Α. Έννοια διοίκησης αλλοτρίων Σελ. 456
Β. Είδη διοίκησης αλλοτρίων Σελ. 456
ΙΙ. Η θεμιτή γνήσια διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 457
Α. Έννοια Σελ. 457
Β. Έναρξη και λήξη Σελ. 459
Γ. Η έννοια της «διοίκησης» Σελ. 459
1. Γενικά Σελ. 459
2. Διοίκηση προς το συμφέρον του κυρίου Σελ. 460
3. Διοίκηση κατά την πραγματική θέληση του κυρίου Σελ. 460
4. Διοίκηση κατά την εικαζόμενη θέληση του κυρίου Σελ. 460
5. Η επικουρικότητα του συμφέροντος Σελ. 461
6. Διοίκηση αντίθετη στα χρηστά ήθη και το νόμο Σελ. 461
Δ. Υποχρεώσεις διοικητή Σελ. 462
1. Αναγγελία διοίκησης Σελ. 462
2. Υποχρέωση λογοδοσίας Σελ. 462
3. Λοιπές υποχρεώσεις Σελ. 462
Ε. Δικαιώματα διοικητή Σελ. 463
ΣΤ. Ευθύνη διοικητή Σελ. 465
Ζ. Παραγραφή Σελ. 466
ΙΙΙ. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 467
IV. Ιδιοτελή κατά πλάνη διοίκηση Σελ. 468
V. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 469
Α. Γενικά Σελ. 469
Β. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Αίτημα Σελ. 469
Γ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 470
1. Αγωγή του κυρίου της υπόθεσης Σελ. 470
2. Αγωγή του διοικητή αλλοτρίων Σελ. 470
Δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 471
Ε. Βάρος απόδειξης Σελ. 472
ΣΤ. Αναιρετική κρίση Σελ. 474
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή του διοικητή κατά του κυρίου της υπόθεσης Σελ. 477
2. Αγωγή του κυρίου της υπόθεσης κατά του διοικητή Σελ. 481
[9] ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρα 785-805 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 485
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 485
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 486
Α. Έννοια Σελ. 486
Β. Κοινωνία Σελ. 486
Γ. Διανομή Σελ. 487
ΙΙ. Κοινωνία Σελ. 487
Α. Νομικό πλαίσιο και αντικείμενο Σελ. 487
Β. Σύσταση κοινωνίας Σελ. 488
Γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνών Σελ. 488
1. Δικαιώματα των κοινωνών Σελ. 488
2. Υποχρεώσεις των κοινωνών Σελ. 489
Δ. Διοίκηση κοινού Σελ. 490
Ε. Ιδιαίτερες μορφές κοινωνίας Σελ. 490
ΣΤ. Αγωγές από την κοινωνία Σελ. 492
1. Ζητήματα διοίκησης του κοινού Σελ. 492
2. Αξιώσεις των συγκοινωνών από τους καρπούς Σελ. 492
3. Αξιώσεις από δαπάνες στο κοινό πράγμα Σελ. 493
4. Δικαιώματα κοινωνών στην χρήση του κοινού Σελ. 493
ΙΙΙ. Λύση της κοινωνίας - Διανομή Σελ. 494
Α. Τρόποι λύσης της κοινωνίας Σελ. 494
1. Εκούσια ή εξώδικη διανομή Σελ. 494
2. Δικαστική διανομή - Η αγωγή διανομής Σελ. 494
Β. Σε ποιες περιπτώσεις αποκλείεται η διανομή Σελ. 496
Γ. Συνέπειες διανομής Σελ. 498
1. Δημιουργία νέων δικαιωμάτων Σελ. 498
2. Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνία Σελ. 499
3. Δικαιώματα τρίτων Σελ. 499
ΙV. Δικαστική επιδίκαση επιχείρησης Σελ. 500
V. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 501
Α. Αγωγή από την κοινωνία Σελ. 501
1. Αρμοδιότητα Σελ. 501
2. Διάδικοι και περιεχόμενο αγωγής Σελ. 501
3. Παραγραφή Σελ. 504
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 504
Β. Αγωγή διανομής Σελ. 505
1. Αρμοδιότητα Σελ. 505
2. Διάδικοι και ομοδικία Σελ. 505
3. Στοιχεία της αγωγής διανομής Σελ. 506
4. Αίτημα της αγωγής Σελ. 507
5. Επιπλέον προϋποθέσεις παραδεκτού της αγωγής Σελ. 507
6. Παραγραφή Σελ. 508
7. Άμυνα εναγομένου Σελ. 509
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αίτηση διορισμού διαχειριστή για την διοίκηση των επικοίνων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 513
2. Αίτηση διορισμού διαχειριστή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Σελ. 515
3. Αγωγής για διανομή κοινού ακινήτου με αυτούσια διανομή ή πλειστηριασμό Σελ. 517
[10] ΔΑΝΕΙΟ (άρθρα 806-809 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 521
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 521
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 522
Α. Έννοια Σελ. 522
Β. Νομική φύση Σελ. 522
Γ. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης δανείου Σελ. 524
1. Αντικαταστατά πράγματα Σελ. 524
2. Μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος Σελ. 524
3. Συμφωνία απόδοσης του δανείου Σελ. 525
4. Σκοπός χρησιμοποίησης του δανείσματος Σελ. 525
Δ. Τύπος Σελ. 526
Ε. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Σελ. 526
ΣΤ. Καθορισμός τόκων Σελ. 527
Ζ. Λήξη της σύμβασης δανείου Σελ. 527
Η. Πρόωρη εξόφληση του δανείου Σελ. 528
Θ. Παραγραφή Σελ. 528
ΙΙ. Υπερημερία δανειολήπτη Σελ. 529
ΙΙΙ. Η ρύθμιση της ΑΚ 809 Σελ. 530
ΙV. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 531
Α. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Νομιμοποίηση - Αίτημα Σελ. 531
Β. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης δανείου Σελ. 532
Γ. Ορισμένο αγωγής Σελ. 532
Δ. Βάρος απόδειξης Σελ. 533
Ε. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 534
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή απόδοσης δανείου α΄ Σελ. 537
2. Αγωγή απόδοσης δανείου β΄ Σελ. 539
[11] ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ (άρθρα 810-821 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 543
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 543
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 543
Α. Έννοια - Ρύθμιση Σελ. 543
Β. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 544
Γ. Νομική φύση Σελ. 545
Δ. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης Σελ. 545
Ε. Τύπος Σελ. 546
ΣΤ. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 546
Ζ. Ευθύνη του χρήστη Σελ. 547
Η. Λήξη του χρησιδανείου Σελ. 548
Θ. Χρησικτησία Σελ. 549
Ι. Παραγραφή Σελ. 549
ΙΙ. Προστασία του χρήστη Σελ. 550
Α. Έναντι του χρησαμένου Σελ. 550
Β. Έναντι του τρίτου Σελ. 551
ΙΙΙ. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 552
Α. Αρμοδιότητα - Νομιμοποίηση - Αίτημα Σελ. 552
Β. Ορισμένο αγωγής απόδοσης του χρησιδανείου Σελ. 552
Γ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 553
Δ. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 553
Ε. Δεδικασμένο Σελ. 553
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου Σελ. 557
2. Αγωγή απόδοσης του χρησιδανεισθέντος πράγματος Σελ. 559
[12] ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (άρθρα 822-833 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 561
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 561
Ι. Έννοια και περιεχόμενο Σελ. 562
ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία Σελ. 562
ΙΙΙ. Νομική φύση Σελ. 563
IV. Κυριότερες μορφές παρακαταθήκης Σελ. 564
V. Το ζήτημα της στάθμευσης του αυτοκινήτου Σελ. 565
VΙ. Ευθύνη θεματοφύλακα Σελ. 566
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 566
Β. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 567
Γ. Επίταση της ευθύνης Σελ. 568
Δ. Καθορισμός της ευθύνης σε περίπτωση συρροής αξιώσεων Σελ. 569
VΙI. Υποχρεώσεις θεματοφύλακα Σελ. 569
Α. Υποχρέωση φύλαξης Σελ. 569
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός Σελ. 569
2. Η φύλαξη ως παρεπόμενη υποχρέωση από άλλη έννομη σχέση Σελ. 570
3. Απαγόρευση χρήσης του πράγματος χωρίς άδεια του παρακαταθέτη Σελ. 571
4. Απαγόρευση κατάθεσης του πράγματος σε τρίτο Σελ. 572
Β. Υποχρέωση απόδοσης Σελ. 575
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός Σελ. 575
2. Περιεχόμενο Σελ. 576
3. Χρόνος απόδοσης Σελ. 576
4. Τόπος απόδοσης Σελ. 578
5. Παραγραφή Σελ. 579
VΙII. Αθέτηση υποχρεώσεων θεματοφύλακα Σελ. 579
Α. Διαρκής αδυναμία απόδοσης Σελ. 579
Β. Υπερημερία ως προς την απόδοση Σελ. 580
Γ. Πλημμελής εκπλήρωση Σελ. 580
Δ. Η συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 580
IX. Υποχρεώσεις παρακαταθέτη Σελ. 582
Α. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών Σελ. 582
Β. Υποχρέωση αποζημίωσης του θεματοφύλακα Σελ. 583
X. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 584
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 584
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 584
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 584
Β. Νομιμοποίηση Σελ. 584
Γ. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 586
1. Αγωγή για αυτούσια απόδοση του πράγματος Σελ. 586
2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη (προσήκουσας) εκπλήρωσης Σελ. 587
3. Αγωγή αποζημίωσης σωρευτικά θεμελιωμένη στις διατάξεις από αδικοπραξία Σελ. 587
Δ. Προληπτική δικαστική προστασία Σελ. 588
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 588
1. Άρνηση της βάσης της αγωγής Σελ. 588
2. Ενστάσεις (ΚΠολΔ 262) Σελ. 588
XI. Ανώμαλη παρακαταθήκη Σελ. 590
Α. Έννοια και περιεχόμενο Σελ. 590
Β. Ο ερμηνευτικός κανόνας της ΑΚ 830 § 1 Σελ. 590
Γ. Η τραπεζική κατάθεση χρημάτων ως μορφή ανώμαλης παρακαταθήκης Σελ. 591
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός Σελ. 591
2. Αξίωση απόδοσης Σελ. 591
3. Ευθύνη της τράπεζας Σελ. 592
4. Σύμβαση παρακαταθήκης χρεωγράφων Σελ. 593
XII. Μεσεγγύηση Σελ. 593
Α. Έννοια και περιεχόμενο Σελ. 593
Β. Υποχρέωση απόδοσης Σελ. 594
Γ. Διαχειριστική εξουσία μεσεγγυούχου (ΑΚ 830) Σελ. 595
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή για αυτούσια απόδοση του παρακατατεθέντος και αποζημίωση Σελ. 599
2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδυναμίας απόδοσης του παρακατατεθέντος Σελ. 605
3. Αγωγή του παρακαταθέτη κατά του τρίτου προς απόδοση του πράγματος, κατά την ΑΚ 825 § 2 Σελ. 611
4. Αγωγή του θεματοφύλακα για απόδοση δαπανών κατά την ΑΚ 826 εδ. α΄ Σελ. 616
[13] ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (άρθρα 834-839 AK)
Περιεχόμενα Σελ. 621
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 621
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 621
II. Η αγωγή αποζημίωσης της βλάβης ή απώλειας των εισκομισθέντων πραγμάτων Σελ. 624
Α. Το είδος της αγωγής Σελ. 624
Β. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 624
Γ. Οι διάδικοι Σελ. 624
Δ. Αντικείμενο της αγωγής Σελ. 627
Ε. Σώρευση αγωγών Σελ. 628
III. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 629
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 629
Β. Απόδειξη Σελ. 629
Γ. Ενστάσεις Σελ. 629
1. Άρση της ευθύνης Σελ. 629
2. Απόσβεση της ευθύνης Σελ. 630
3. Συμφωνία των μερών Σελ. 631
IV. Χρήματα και τιμαλφή Σελ. 632
V. Ενέχυρο επί των εισκομισθέντων Σελ. 634
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1. Αγωγή πελάτη προς τον ξενοδόχο για αποζημίωση των ζημιωθέντων εισκομισθέντων πραγμάτων και την απόδοση των πραγμάτων που έχουν παρακρατηθεί από τον ξενοδόχο ως ενέχυρο Σελ. 639
[14] ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ (άρθρα 840-843 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 647
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 647
Ι. Εισαγωγικά στοιχεία - Χρησιμότητα Σελ. 647
ΙΙ. Καθορισμός δικαιώματος και τρόποι σύστασης Σελ. 649
Α. Η νομική φύση και το δικαίωμα της ισόβιας προσόδου Σελ. 649
Β. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 649
Γ. Τρόποι σύστασης Σελ. 649
Δ. Σύσταση με σύμβαση Σελ. 650
ΙΙΙ. Παραγραφή Σελ. 650
ΙV. Αγωγή για την καταβολή ισόβιας προσόδου που έχει καταρτιστεί με σύμβαση Σελ. 651
Α. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 651
Β. Διάδικοι Σελ. 651
Γ. Ορισμένο της αγωγής Σελ. 652
V. Το ύψος του ποσού της ισόβιας προσόδου Σελ. 655
VI. Βάρος απόδειξης και ενστάσεις Σελ. 655
VII. Εκχώρηση και κατάσχεση ισόβιας προσόδου Σελ. 656
VIII. Τέλος δικαστικού ενσήμου Σελ. 656
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1. Αγωγή για την καταβολή ισόβιας προσόδου που έχει καταρτιστεί με σύμβαση Σελ. 659
[15] ΠΑΙΓΝΙΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (άρθρα 844-846 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 663
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 663
Ι. Εισαγωγικά στοιχεία και αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων 844 - 846 ΑΚ Σελ. 664
ΙΙ. Έννοιες - Ορισμοί Σελ. 664
ΙΙΙ. Αντιπαραβολή των εννοιών του παιγνίουκαι του στοιχήματος Σελ. 665
IV. Παίγνιο Σελ. 666
Α. Η νομική φύση της σύμβασης παιγνίου Σελ. 667
Β. Έννομα αποτελέσματα της σύμβασης παιγνίου Σελ. 667
Γ. Προϋποθέσεις γένεσης ατελούς - φυσικής ενοχής Σελ. 668
Δ. Συναφείς έννομες σχέσεις που σχετίζονται με το παίγνιο Σελ. 669
V. Στοίχημα Σελ. 670
VI. Λαχείο Σελ. 670
Α. Νομική φύση του λαχείου Σελ. 670
Β. Σύσταση του λαχείου Σελ. 671
Γ. Έννομα αποτελέσματα του λαχείου Σελ. 671
VII. Δικονομικά Σελ. 672
Α. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 672
Β. Διάταξη δημόσιας τάξεως - ενστάσεις - βάρος απόδειξης Σελ. 672
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1. Αγωγή απόδοσης αχρεώστητης καταβολής Σελ. 675
[16] ΕΓΓΥΗΣΗ (άρθρα 847-870 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 679
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 679
I. Εισαγωγικά Σελ. 681
II. Αγωγές περί την εγγύηση Σελ. 686
Α. Προλεγόμενα Σελ. 686
Β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 686
1. Αγωγή δανειστή κατά εγγυητή Σελ. 686
2. Αγωγή εγγυητή κατά πρωτοφειλέτη Σελ. 697
3. Αγωγή συνεγγυητή κατά λοιπών συνεγγυητών Σελ. 699
4. Περαιτέρω ζητήματα Σελ. 701
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 702
Α. Αρμοδιότητα-Διαδικασία Σελ. 702
Β. Ορισμένο αγωγής Σελ. 702
Γ. Ομοδικία Σελ. 703
Δ. Δεδικασμένο Σελ. 704
Ε. Δικαστικό ένσημο Σελ. 705
ΣΤ. Εκτέλεση απόφασης Σελ. 705
ΙV. Άμυνα εγγυητή-πρωτοφειλέτη-συνεγγυητών Σελ. 705
A. Γενικά Σελ. 705
Β. Άρνηση αγωγής Σελ. 706
Γ. Ενστάσεις Σελ. 706
Δ. Λοιπά ζητήματα Σελ. 711
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή δανειστή κατά εγγυητή Σελ. 715
2. Αγωγή εγγυητή κατά πρωτοφειλέτη Σελ. 718
3. Αναγωγή συνεγγυητή κατά λοιπών συνεγγυητών Σελ. 721
[17] ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ (άρθρα 871-872 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 725
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 725
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 726
Α. Έννοια Σελ. 726
Β. Νομική φύση Σελ. 727
Γ. Διακρίσεις εξώδικου συμβιβασμού Σελ. 728
Δ. Προϋποθέσεις Σελ. 728
1. Έννομη σχέση δεκτική συμβιβασμού Σελ. 728
2. Πρόθεση διάλυσης φιλονικίας ή αβεβαιότητας Σελ. 729
3. Αμοιβαίες υποχωρήσεις Σελ. 730
Ε. Τύπος Σελ. 730
ΣΤ. Παραγραφή Σελ. 730
ΙΙ. Διάρρηξη εξώδικου συμβιβασμού Σελ. 731
ΙΙΙ. Αποτελέσματα συμβιβασμού Σελ. 733
V. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 733
Α. Τρόπος προβολής του συμβιβασμού Σελ. 733
Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 734
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 734
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 734
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 734
Δ. Πληρεξουσιότητα δικηγόρου Σελ. 735
Ε. Ορισμένο αγωγής Σελ. 735
1. Ορισμένο αγωγής διάρρηξης συμβιβασμού Σελ. 735
2. Ορισμένο αγωγής ακύρωσης του συμβιβασμού Σελ. 736
ΣΤ. Αίτημα Σελ. 736
Ζ. Συμβιβασμός κατά τη διάρκεια δίκης Σελ. 736
Η. Φύση και συνέπειες δικαστικής απόφασης Σελ. 736
Θ. Κρίση αναιρετική Σελ. 737
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εξώδικου Συμβιβασμού Σελ. 741
2. Αγωγή διάρρηξης συμβιβασμού Σελ. 744
[18] ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ (άρθρα 873-875 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 749
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 749
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 750
Α. Κατηγορίες αναγνωριστικών συμβάσεων και νομικό πλαίσιο Σελ. 750
Β. Πιθανές μορφές εμφάνισης της αναγνώρισης χρέους Σελ. 751
Γ. Ομοιότητες και διαφορές αιτιώδους και αναιτιώδους αναγνώρισης χρέους Σελ. 752
ΙΙ. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Σελ. 752
Α. Έννοια Σελ. 752
Β. Νομική φύση Σελ. 752
ΙΙΙ. Αντικείμενο αναγνώρισης χρέους Σελ. 753
A. Γενικά Σελ. 753
B. Επιτρεπτά αντικείμενα Σελ. 754
Γ. Απαγορευμένα αντικείμενα Σελ. 754
IV. Τύπος Σελ. 754
Α. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 754
1. Τήρηση έγγραφου τύπου Σελ. 754
2. Συστατικός τύπος- Αναγκαία η τήρηση για την πρόταση Σελ. 755
3. Περιεχόμενο εγγράφου Σελ. 755
Β. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους Σελ. 755
1. Μη αναγκαία η τήρηση τύπου Σελ. 755
2. Εξαιρέσεις Σελ. 755
V. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους και αξιόγραφα Σελ. 756
Α. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής σε αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 756
1. Γενικά Σελ. 756
2. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής Σελ. 756
Β. Μετατροπή άκυρης επιταγής σε αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 756
VI. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους και αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 757
VII. Αποτελέσματα της σύμβασης αναγνώρισης χρέους Σελ. 758
Α. Δημιουργία νέας αγωγικής βάσης Σελ. 758
Β. Σώρευση αξιώσεων Σελ. 758
Γ. Σχέση νέας και παλιάς ενοχής Σελ. 758
Δ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 759
VIII. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 759
Α. Ορισμένο της αγωγής Σελ. 759
1. Για την αναιτιώδη αναγνώριση χρέους Σελ. 759
2. Για την αιτιώδη αναγνώριση χρέους Σελ. 760
Β. Ορισμένο αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής Σελ. 760
1. Γενικά Σελ. 760
2. Ειδικότερα οι περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής από πιστωτικούς τίτλους και αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 761
Γ. Άμυνα εναγόμενου Σελ. 762
1. Ακυρότητα της σύμβασης αναγνώρισης Σελ. 762
2. Απόρριψη της αγωγής ως κατ’ ουσία αβάσιμης Σελ. 762
3. Ένσταση απόσβεσης της παλιάς ενοχής Σελ. 762
4. Ένταση αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 763
5. Αναβλητική ένσταση Σελ. 763
6. Ένσταση παραγραφής Σελ. 764
7. Ειδικότερα η άμυνα του ενεχόμενου από συναλλαγματική Σελ. 765
Δ. Αντενστάσεις δανειστή Σελ. 765
1. Σε περίπτωση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 765
2. Σε περίπτωση προβολής ένστασης αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 765
3. Η αναγνώριση της αξίωσης από τον οφειλέτη ως άμυνα για τον δανειστή Σελ. 766
Ε. Βάρος απόδειξης Σελ. 766
1. Γενικά- Αντιστροφή του βάρους απόδειξης Σελ. 766
2. Στην αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 766
3. Στην αιτιώδη αναγνώριση χρέους Σελ. 767
4. Στην αναγνώριση υπολοίπου κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 767
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή από αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 771
2. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής από αναγνωριστική σύμβαση Σελ. 774
[19] ΕΚΤΑΞΗ (άρθρα 876-887 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 777
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 777
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 778
Α. Έννοια Σελ. 778
Β. Μέρη Σελ. 778
Γ. Αντικείμενο Σελ. 779
Δ. Η έκταξη ως βοηθητική ενοχή Σελ. 779
Ε. Η έκταξη στη συναλλακτική πρακτική Σελ. 779
II. Νομική φύση Σελ. 779
III. Προϋποθέσεις έκταξης Σελ. 780
IV. Τύπος Σελ. 780
Α. Δυνατότητα μη τήρησης του έγγραφου τύπου. Σελ. 780
Β. Είδος εγγράφου Σελ. 780
Γ. Περιεχόμενο εγγράφου Σελ. 781
V. Κατάρτιση της έκταξης Σελ. 781
Α. Παράδοση εγγράφου Σελ. 781
Β. Ειδοποίηση του εκτασσόμενου Σελ. 782
VI. Αποδοχή της έκταξης Σελ. 782
Α. Γενικά Σελ. 782
Β. Ανάπτυξη των έννομων αποτελεσμάτων της έκταξης Σελ. 782
Γ. Τρόπος αποδοχής της έκταξης Σελ. 782
Δ. Νομική φύση και συνέπειες Σελ. 783
VII. Καταβολή της παροχής από τον εκτασσόμενο Σελ. 783
Α. Πότε υποχρεούται ο εκτασσόμενος σε καταβολή Σελ. 783
Β. Μη υποχρέωση προηγούμενης αποδοχής Σελ. 784
Γ. Ειδικότερα η μη υποχρέωση αποδοχής Σελ. 784
VIII. Έκταξη και τραπεζική ενέγγυα πίστωση Σελ. 784
IX. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 787
Α. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 787
Β. Ορισμένο της αγωγής Σελ. 787
1. Ιστορική βάση Σελ. 787
2. Περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς Σελ. 787
3. Αίτημα της αγωγής Σελ. 788
Γ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 788
1. Αρχή της μη αντιταξιμότητας των ενστάσεων από τις υποκείμενες σχέσεις Σελ. 788
2. Ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης Σελ. 789
3. Προβολή ενστάσεων έναντι του νέου λήπτη Σελ. 789
4. Ένσταση παραγραφής Σελ. 789
5. Ένσταση εκπλήρωσης της έκταξης Σελ. 790
6. Ένσταση ανάκλησης της έκταξης Σελ. 790
7. Ενστάσεις από το έγγραφο Σελ. 790
8. Ενστάσεις σχετικές με την αποδοχή της έκταξης Σελ. 791
9. Η ειδοποίηση του εκτάσσοντα από τον λήπτη περί μη χρήσης της έκταξης Σελ. 791
10. Ένσταση πτώχευσης του εκτάσσοντος Σελ. 791
11. Ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 791
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή από έκταξη Σελ. 795
2. Αγωγή από τραπεζική ενέγγυο πίστωση Σελ. 797
[20] ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ (άρθρα 904-913 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 801
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 801
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 802
Α. Έννοια Σελ. 802
Β. Προϋποθέσεις της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 803
1. Ανάλυση των προϋποθέσεων Σελ. 803
II. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αχρεώστητη παροχή Σελ. 805
ΙΙΙ. Αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε Σελ. 806
Α. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που δεν επακολούθησε Σελ. 806
1. Έννοια Σελ. 806
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 807
Β. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που έληξε Σελ. 808
1. Έννοια Σελ. 808
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 809
Γ. Ευθύνη του λήπτη του πλουτισμού από αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε Σελ. 809
ΙV. Αιτία παράνομη ή ανήθικη Σελ. 812
Α. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από παράνομη αιτία Σελ. 812
Β. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από ανήθικη αιτία Σελ. 813
1. Έννοια Σελ. 813
2. Η ανηθικότητα του δότη της παροχής Σελ. 813
Γ. Ευθύνη του λήπτη του πλουτισμού από παράνομη ή ανήθικη αιτία Σελ. 815
V. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 818
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 818
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 818
2. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 818
Β. Νομιμοποίηση διαδίκων Σελ. 818
Γ. Τρόπος άσκησης της αγωγής Σελ. 818
Δ. Φύση της αγωγής Σελ. 818
Ε. Περιεχόμενο αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 819
ΣΤ. Στοιχεία ορισμένου αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 819
1. Γενικά Σελ. 819
2. Επί ευθείας αναζήτησης του πλουτισμού Σελ. 820
3. Επί σώρευσης της αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό Σελ. 820
4. Ειδικότερα το ορισμένο της αγωγής επί αχρεωστήτου παροχής πλουτισμού Σελ. 820
5. Ειδικότερα το ορισμένο της αγωγής από αιτία που δεν επακολούθησε Σελ. 821
6. Ειδικότερα το ορισμένο της αγωγής από αιτία που έληξε Σελ. 821
7. Αίτημα Σελ. 821
Ζ. Άμυνα εναγομένου λήπτη Σελ. 823
1. Ένσταση γνώσης αχρεωστήτου Σελ. 823
2. Ένσταση μη σωζόμενου πλουτισμού Σελ. 823
3. Ένσταση άγνοιας της μη ύπαρξης του χρέους Σελ. 824
4. Ένσταση ότι η καταβολή έλαβε χώρα από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον Σελ. 824
5. Ένσταση παραγραφής Σελ. 824
6. Ένσταση έλλειψης αιτιώδους συνάφειας Σελ. 825
Η. Άμυνα ενάγοντος Σελ. 825
1. Ένσταση καταβολής της αχρεώστητης παροχής κατόπιν εξαναγκασμού Σελ. 825
2. Ένσταση γνώσης του λήπτη της ανυπαρξίας του χρέους Σελ. 825
Θ. Βάρος απόδειξης Σελ. 826
1. Ενάγοντος Σελ. 826
2. Εναγομένου Σελ. 826
3. Ειδικότερα το βάρος απόδειξης στην ΑΚ 907 Σελ. 826
4. Ειδικότερα το βάρος απόδειξης στην ΑΚ 912 Σελ. 827
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση αχρεώστητης παροχής Σελ. 831
2. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που δεν επακολούθησε Σελ. 833
3. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που έληξε Σελ. 836
4. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από παράνομη αιτία Σελ. 839
5. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από ανήθικη αιτία Σελ. 842
[21] ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ (άρθρα 914-938 ΑΚ)
21.Α. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας
Περιεχόμενα Σελ. 845
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 845
Ι. Έννοια αδικοπραξίας Σελ. 846
ΙΙ. Αστικό, ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα Σελ. 847
ΙΙΙ. Αδικοπρακτική και δικαιοπρακτική ευθύνη Σελ. 848
IV. Συρροή αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης Σελ. 850
V. Προϋποθέσεις αδικοπραξίας Σελ. 852
A. Παράνομη πράξη ή παράλειψη Σελ. 852
B. Υπαιτιότητα Σελ. 857
Γ. Ικανότητα προς καταλογισμό Σελ. 859
Δ. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 860
Ε. Ζημία - Αποζημίωση Σελ. 861
VI. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 867
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 867
Β. Ενστάσεις εναγομένου Σελ. 870
1. Ένσταση υπολογισμού ωφελείας Σελ. 870
2. Ένσταση παραγραφής Σελ. 871
3. Ένσταση άμυνας Σελ. 874
4. Ένσταση κατάστασης ανάγκης Σελ. 874
5. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του άρθρου 300 ΑΚ Σελ. 874
6. Ένσταση ζημίας από ανήλικο Σελ. 875
VII. Ενδεικτική περιπτωσιολογία από νομολογία ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 876
A. Περιπτώσεις και ζητήματα αδικοπραξίας Σελ. 876
B. Αδικοπραξία και νομικά πρόσωπα Σελ. 881
21.B. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ανήθικης πρόκλησης βλάβης
Περιεχόμενα Σελ. 883
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 883
Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 919 Σελ. 883
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 885
Α. Αντίθεση στα χρηστά ήθη Σελ. 886
Β. Πρόθεση πρόκλησης ζημίας Σελ. 887
ΙΙΙ. Ευθύνη για αποζημίωση Σελ. 888
IV. Περιπτώσεις εφαρμογής Σελ. 890
A. Αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης Σελ. 890
B. Δόλια παροχή εσφαλμένων πληροφοριών Σελ. 890
Γ. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 891
Δ. Εκμετάλλευση μονοπωλιακής θέσης Σελ. 891
Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός Σελ. 892
ΣΤ. Δόλια κτήση δεδικασμένου Σελ. 893
21.Γ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων
Περιεχόμενα Σελ. 894
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 894
Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 920 Σελ. 894
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 897
Α. Υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων Σελ. 897
Β. Κίνδυνος για την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον του προσώπου Σελ. 899
Γ. Γνώση ή υπαίτια άγνοια της αναλήθειας Σελ. 900
Δ. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια Σελ. 901
21.Δ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος
Περιεχόμενα Σελ. 902
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 902
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 903
ΙΙ. Αγωγή κατά προστήσαντος Σελ. 906
Α. Στοιχεία αγωγής - Προϋποθέσεις εφαρμογής ΑΚ 922 Σελ. 906
1. Σχέση πρόστησης Σελ. 906
2. Αδικοπραξία προστηθέντος Σελ. 910
3. Συνάφεια με την υπηρεσία Σελ. 911
Β. Συνέπειες Σελ. 913
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 915
Α. Αρμοδιότητα και διαδικασία Σελ. 915
Β. Ορισμένο αγωγής και βάρος απόδειξης Σελ. 915
Γ. Ομοδικία Σελ. 916
Δ. Δεδικασμένο Σελ. 916
Ε. Δικαστικό ένσημο Σελ. 916
ΣΤ. Εκτέλεση απόφασης Σελ. 916
IV. Άμυνα εναγομένου Σελ. 917
21.Ε. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας εποπτευόμενου
Περιεχόμενα Σελ. 919
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 919
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 919
Α. Η έννοια της εποπτείας Σελ. 919
Β. Οι εποπτευόμενοι Σελ. 921
Γ. Η ικανότητα προς καταλογισμό Σελ. 922
Δ. Η εννοιολογική προσέγγιση της «εποπτείας» Σελ. 923
ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης κατά του εποπτεύοντος ανηλίκου ή του υπό δικαστική συμπαράσταση τελούντος ενηλίκου Σελ. 927
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 927
Β. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 929
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 931
Α. Διάδικοι Σελ. 931
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 931
Γ. Διαδικασία Σελ. 932
Δ. Απόδειξη Σελ. 932
IV. Άμυνα εναγομένου Σελ. 934
21.ΣΤ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω πτώσης κτίσματος ή άλλου έργου
Περιεχόμενα Σελ. 937
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 937
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 937
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 938
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 938
Β. Έλλειψη ευθύνης του εναγομένου Σελ. 939
ΙΙΙ. Γνήσια ή νόθος αντικειμενική ευθύνη; Σελ. 941
IV. Ευθύνη περισσοτέρων Σελ. 943
V. Συνέπειες Σελ. 944
VI. Χρήση της διάταξης στο δίκαιο του καταναλωτή Σελ. 944
VΙI. Δικονομικά Σελ. 945
Α. Ιστορική Βάση - Βάρος Απόδειξης Σελ. 945
Β. Άμυνα εναγομένου Σελ. 945
1. Άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής Σελ. 945
2. Ενστάσεις Σελ. 945
Γ. Διαδικασία - Αρμόδιο Δικαστήριο Σελ. 946
Δ. Ομοδικία Σελ. 946
21.Ζ. Ευθύνη κατόχου ζώου
Περιεχόμενα Σελ. 947
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 947
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 947
Α. Η αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου Σελ. 947
Β. Η νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου Σελ. 949
ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης κατά κατόχου ζώου Σελ. 952
Α. Γενικά Σελ. 952
Β. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 953
Γ. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 956
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 957
Α. Διάδικοι Σελ. 957
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 958
Γ. Διαδικασία Σελ. 959
Δ. Απόδειξη Σελ. 959
IV. Άμυνα εναγομένου Σελ. 961
21.Η. Αγωγή καταβολής εύλογης αποζημίωσης
Περιεχόμενα Σελ. 965
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 965
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 965
Α. Το ρυθμιστικό πεδίο και ο σκοπός της ΑΚ 918 Σελ. 965
Β. Τα ακαταλόγιστα πρόσωπα κατά τις ΑΚ 915-917 Σελ. 966
1. Έλλειψη συνείδησης ή ψυχική ή διανοητική διαταραχή Σελ. 966
2. Ανηλικότητα Σελ. 967
3. Κωφαλαλία Σελ. 968
Γ. Αδυναμία κάλυψης της ζημίας από αλλού Σελ. 968
ΙΙ. Στοιχεία και αίτημα αγωγής Σελ. 969
ΙΙΙ. Διάδικοι Σελ. 970
IV. Βάρος απόδειξης Σελ. 971
V. Άμυνα εναγομένου Σελ. 971
21.Θ. Ευθύνη περισσότερων προσώπων
Περιεχόμενα Σελ. 973
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 973
Ι. Η ρύθμιση των ΑΚ 926-927 Σελ. 974
ΙΙ. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον Σελ. 974
Α. Κοινή πράξη Σελ. 975
1. Συναυτουργία Σελ. 975
2. Λοιπές μορφές συμμετοχής Σελ. 975
3. Παραυτουργία Σελ. 976
4. Αναγκαία αιτιότητα Σελ. 976
5. Σωρευτική αιτιότητα Σελ. 976
6. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 977
Β. Παράλληλη ευθύνη Σελ. 977
Γ. Διαζευκτική αιτιότητα Σελ. 978
ΙΙΙ. Η ευθύνη εις ολόκληρον Σελ. 979
Α. Έννοια και έκταση Σελ. 979
Β. Περιορισμός ευθύνης Σελ. 980
Γ. Συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος Σελ. 981
IV. Η αναγωγική ευθύνη Σελ. 982
A. Έννοια και έκταση Σελ. 982
B. Κριτήρια επιμερισμού ευθύνης Σελ. 984
1. Πταίσμα Σελ. 984
2. Αιτιότητα Σελ. 985
3. Εφαρμογή των κριτηρίων Σελ. 985
V. Δικονομικά Σελ. 986
A. Επί εναγωγής συνυπόχρεων από αδικοπραξία Σελ. 986
B. Επί αναγωγής Σελ. 988
21.Ι. Αγωγή αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή βλάβης πράγματος
Περιεχόμενα Σελ. 991
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 991
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 991
ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης Σελ. 993
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 993
Β. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 994
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 995
Α. Διάδικοι Σελ. 995
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 996
Γ. Διαδικασία Σελ. 997
21.ΙΑ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος
Περιεχόμενα Σελ. 998
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 998
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 998
ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης για παράνομη αφαίρεση πράγματος Σελ. 1000
Α. Γενική παρατήρηση Σελ. 1000
Β. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 1000
Γ. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 1001
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 1003
Α. Διάδικοι Σελ. 1003
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 1003
Γ. Διαδικασία Σελ. 1004
21.ΙΒ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου
Περιεχόμενα Σελ. 1005
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1005
Ι. Η κατ’ ΑΚ 928 ρύθμιση Σελ. 1006
ΙΙ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 1007
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (αναλόγως ποσού) Σελ. 1007
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 1008
ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής Σελ. 1008
IV. Διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 1008
V. Διάδικοι Σελ. 1008
Α. Ενάγων-Δικαιούχος αποζημίωσης Σελ. 1008
Β. Εναγόμενος-Υπόχρεος Σελ. 1012
VΙ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 1012
Α. Στοιχεία δικογράφου Σελ. 1012
Β. Αιτούμενα κονδύλια Σελ. 1013
1. Νοσήλια & έξοδα κηδείας (ΑΚ 928 εδ. α΄) Σελ. 1013
2. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής (ΑΚ 928 εδ. β΄) Σελ. 1016
3. Αποζημίωση για στέρηση παροχής υπηρεσιών (ΑΚ 928 εδ. β΄) Σελ. 1019
Γ. Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης Σελ. 1022
Δ. Αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης Σελ. 1023
VII. Ειδικότερα ζητήματα αποζημίωσης Σελ. 1023
Α. Καταβολή αποζημίωσης σε χρηματικές δόσεις ή σε κεφάλαιο «εφάπαξ» (ΑΚ 930 παρ. 1) Σελ. 1023
Β. Μεταρρύθμιση της τελεσίδικης απόφασης για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών (ΚΠολΔ 334) Σελ. 1025
Γ. Παροχής ασφάλειας (ΑΚ 930 παρ. 2) Σελ. 1026
Δ. Παροχές τρίτων (930 παρ. 3 ΑΚ) Σελ. 1026
VIIΙ. Δικαστικό ένσημο - Αίτημα καταψηφιστικό/αναγνωριστικό Σελ. 1028
IX. Βάρος απόδειξης Σελ. 1029
X. Άμυνα εναγομένου Σελ. 1029
XI. Δεδικασμένο Σελ. 1032
XII. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 1033
XIII. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 1033
21.ΙΓ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας και αναπηρίας ή παραμόρφωσης
Περιεχόμενα Σελ. 1034
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1034
Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 929 Σελ. 1035
ΙΙ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 1036
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (αναλόγως ποσού) Σελ. 1036
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 1037
ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής Σελ. 1037
IV. Διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 1037
V. Διάδικοι Σελ. 1038
Α. Ενάγων-Δικαιούχος αποζημίωσης Σελ. 1038
Β. Εναγόμενος-Υπόχρεος Σελ. 1038
VΙ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 1039
Α. Στοιχεία δικογράφου Σελ. 1039
Β. Αιτούμενα κονδύλια Σελ. 1040
1. Νοσήλια (ΑΚ 929 εδ. α’) Σελ. 1040
2. Ζημία που έχει επέλθει (ΑΚ 929 εδ. α’) Σελ. 1043
3. Μελλοντικές στερήσεις (ΑΚ 929 εδ. α’) Σελ. 1044
4. Μελλοντική αύξηση δαπανών (ΑΚ 929 εδ. α’) Σελ. 1048
5. Στέρηση υπηρεσιών (ΑΚ 929 εδ. β’) Σελ. 1049
Γ. Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 1049
Δ. Αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης Σελ. 1049
VII. Η κατ’ ΑΚ 931 αξίωση πρόσθετης αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης Σελ. 1050
VIII. Ειδικά ζητήματα Σελ. 1057
Α. Καταβολή αποζημίωσης σε χρηματικές δόσεις ή σε κεφάλαιο «εφάπαξ» (930 παρ. 1 ΑΚ) Σελ. 1057
Β. Μεταρρύθμιση της τελεσίδικης απόφασης για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών (334 ΚΠολΔ) Σελ. 1059
Γ. Παροχής ασφάλειας (930 παρ. 2 ΑΚ) Σελ. 1060
Δ. Παροχές τρίτων (930 παρ. 3 ΑΚ) Σελ. 1061
ΙΧ. Δικαστικό ένσημο - Αίτημα καταψηφιστικό/αναγνωριστικό Σελ. 1063
Χ. Βάρος απόδειξης Σελ. 1063
XΙ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 1064
XΙΙ. Δεδικασμένο Σελ. 1067
XIΙΙ. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 1068
ΧΙV. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου Σελ. 1068
XV. Ζητήματα παραγραφής Σελ. 1070
21.ΙΔ. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης
Περιεχόμενα Σελ. 1071
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1071
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1074
ΙΙ. Διάδικοι Σελ. 1075
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 1075
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1083
ΙΙΙ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 1084
IV. Άμυνα εναγομένου Σελ. 1087
V. Δικαστική απόφαση Σελ. 1088
A. Επιδίκαση Σελ. 1088
B. Αναιρετικός έλεγχος: νομολογιακή διακύμανση και εξέλιξη Σελ. 1091
Γ. Δεδικασμένο Σελ. 1098
VI. Ειδικότερες περιπτώσεις Σελ. 1100
A. Προσβολή χρηστών ηθών και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (AK 919 και 932) Σελ. 1100
1. Γενικά Σελ. 1100
2. Περιπτώσεις επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε νομικό πρόσωπο εξαιτίας συμπεριφοράς αντίθετης προς τα χρηστά ήθη Σελ. 1102
B. Ελάχιστο όριο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 1103
Γ. Αγωγές εναντίον ΜΜΕ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (μετά τον Ν 4356/2015) Σελ. 1104
Δ. Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 1106
21.ΙE. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης
Περιεχόμενα Σελ. 1108
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1108
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1109
ΙΙ. Διάδικοι Σελ. 1111
ΙΙΙ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 1118
IV. Άμυνα εναγομένου Σελ. 1120
V. Δικαστική απόφαση Σελ. 1120
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Aγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία Σελ. 1125
2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ανήθικης πρόκλησης βλάβης Σελ. 1133
3. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων Σελ. 1141
4. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος Σελ. 1149
5. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας εποπτευόμενου Σελ. 1153
6. Αγωγή αποζημίωσης λόγω πτώσης κτίσματος ή άλλου έργου Σελ. 1157
7. Ευθύνη κατόχου ζώου Σελ. 1163
8. Αγωγή καταβολής εύλογης αποζημίωσης Σελ. 1167
9. Ευθύνη περισσότερων προσώπων Σελ. 1170
10. Αγωγή αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή βλάβης πράγματος Σελ. 1170
11. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος Σελ. 1174
12. Αγωγή αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου Σελ. 1179
13. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας και αναπηρίας ή παραμόρφωσης Σελ. 1184
14. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 1191
15. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης Σελ. 1199
[22] ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (άρθρα 939-946 ΑΚ)
Περιεχόμενα Σελ. 1209
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 1209
I. Σκοπός Σελ. 1211
II. Καταδολίευση δανειστών και αδικοπραξία, συρροή ή μη Σελ. 1211
III. Αίτημα αγωγής Σελ. 1212
IV. Νομική φύση αγωγής - Προσωρινή εκτέλεση Σελ. 1213
V. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Ομοδικία Σελ. 1213
VI. Όροι της διάρρηξης (ΑΚ 939-940) Σελ. 1214
Α. Απαλλοτρίωση από οφειλέτη Σελ. 1214
1. Έννοια απαλλοτρίωσης Σελ. 1214
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 1215
Β. Εκ μέρους του οφειλέτη απαλλοτρίωση Σελ. 1217
Γ. Σκοπός βλάβης των δανειστών Σελ. 1217
Δ. Γνώση τρίτου (ΑΚ 941-942) Σελ. 1218
1. Γενικά Σελ. 1218
2. Γονική παροχή Σελ. 1220
Ε. Αφερεγγυότητα οφειλέτη /Ανεπάρκεια υπόλοιπης περιουσίας οφειλέτη Σελ. 1222
VII. Ενεργητική - Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1223
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 1223
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 1226
VIII. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής διάρρηξης Σελ. 1228
ΙX. Βάρος απόδειξης Σελ. 1231
Α. Ο δανειστής Σελ. 1231
Β. Το τεκμήριο της ΑΚ 941 § 2 Σελ. 1232
X. Άμυνα εναγομένου (οφειλέτη και τρίτου) Σελ. 1232
XI. Αποτελέσματα διάρρηξης (ΑΚ 943) Σελ. 1235
Α. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων Σελ. 1235
Β. Διαπλαστική ενέργεια Σελ. 1235
Γ. Ευθύνη αποκτώντος Σελ. 1236
Δ. Έκταση διάρρηξης Σελ. 1237
Ε. Διακοπή παραγραφής απαίτησης από συναλλαγματική Σελ. 1238
XII. Ειδική διαδοχή (ΑΚ 944-945) Σελ. 1238
XIΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 1239
XΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 1242
XV. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο - Παραγραφή (ΑΚ 946) Σελ. 1245
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1. Διαπλαστική αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης- Παυλιανή αγωγή Σελ. σελ. 1251
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1255
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σελ. 1269
Back to Top