ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο μετά τον Ν 4384/2016

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16565
Φεφές Μ.
Μητροπούλου Α. Α.

Το παρόν πόνημα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στη νομική επιστήμη σχετικά με την ερμηνεία των συνεταιριστικών κανόνων δικαίου, για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, υπό το φως των διεθνών συνεταιριστικών αρχών, όπως αναδιατυπώθηκαν, μετά το έτος 1995, στο διεθνές συνεταιριστικό συνέδριο του Μάντσεστερ και υιοθετήθηκαν από την ΔΟΕ του ΟΗΕ με τη σύσταση 193/2002. Στο κείμενο αναπτύσσεται η αντίθεση των διατάξεων του Ν 4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς προς τις διεθνείς αρχές του συνεργατισμού και να επισημαίνεται η στρέβλωση που δημιουργεί στον θεσμό η παρέκκλιση αυτή του νομοθέτη. Ο Ν 4384/2016, στο μέρος των ρυθμίσεών του που αντιγράφει τον Ν 2810/2000, κινείται μέσα στο πνεύμα της ορθής κυρίως οικονομικής λειτουργίας του αγροτικού συνεταιρισμού, όπως παρατηρεί και ο συγγραφέας στην ανάλυση των αντίστοιχων οικονομικών διατάξεων. Όταν, όμως, ο νομοθέτης επιχειρεί να συγκεράσει τους δύο προγενέστερους νόμους (Ν 2810/2000 και 4015/2011), προκειμένου να εισάγει μία νεωτεριστική ρύθμιση, ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα για την λειτουργία του. Η χρησιμότητα του πονήματος αυτού, βρίσκεται ακριβώς στη δυνατότητα που παρέχεται για την κατανόηση αυτού του αντιφατικού νομοθετήματος. Ο συγγραφέας με επάρκεια αναλύει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται ο συνεταιρισμός, ο οποίος αποτελεί τον οικονομικό θεσμό που έχει, ως επιχείρηση, περισσότερο μέλλον στον σύγχρονο κόσμο.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα του έργου αναπτύσσονται οι γενικές συνεταιριστικές αρχές και το συναφές διεθνές πλαίσιο, η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στη σύσταση του αγροτικού συνεταιρισμού, και οι δύο επόμενες ενότητες στη λειτουργία και τη λήξη του.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών.

Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. ΧΙII
Εισαγωγή Σελ. 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Συνεταιρισμός
1.1 Γενικά Σελ. 7
1.2 Έννοια συνεταιρισμού Σελ. 8
1.3 Φύση συνεταιρισμού Σελ. 9
1.4 Συνεταιριστικές αξίες Σελ. 11
1.5 Συνεταιριστικές αρχές Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Συνεταιρισμοί και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.1 Συνεταιρισμοί και θεσμοί ΕΕ Σελ. 21
2.2 Συνεταιρισμοί και COGECA Σελ. 22
2.3 Νομολογία Σελ. 23
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύσταση εξ υπαρχής
1.1 Ορισμός - Γενικά για τη σύσταση Α.Σ. Σελ. 31
1.2 Σύσταση Α.Σ. Σελ. 32
1.2.1 Ιδρυτικά μέλη Σελ. 32
1.2.2 Καταστατικό Σελ. 35
1.2.3 Καταχώριση Σελ. 38
1.2.4 Ακυρότητα συνεταιρισμού Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Μητρώο
2.1 Γενικά Σελ. 41
2.2 Αίτηση εγγραφής Σελ. 42
2.3 Καταχώριση Σελ. 43
2.4 Επικαιροποίηση Σελ. 44
2.5 Προσωρινή διαγραφή Σελ. 45
2.6 Οριστική διαγραφή Σελ. 46
2.7 Συνέπειες διαγραφής Σελ. 47
2.8 Μέσα άμυνας Σελ. 48
2.9 Άλλοι συλλογικοί φορείς Σελ. 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού δια συγχώνευσης
3.1 Διαδικασία συγχώνευσης Σελ. 49
3.2 Συνέπειες συγχώνευσης Σελ. 54
3.3 Ανατροπή συγχώνευσης Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Σχέσεις με το κράτος
4.1 Κρατική εποπτεία Σελ. 56
4.2 Κίνητρα σύστασης Α.Σ. Σελ. 58
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Μέλη
1.1 Γενικά Σελ. 65
1.2 Προϋποθέσεις ιδιότητας μέλους Σελ. 65
1.3 Εγγραφή μελών Σελ. 67
1.4 Σχέσεις μελών και συνεταιρισμού Σελ. 69
1.5 Προσωπική εργασία Σελ. 71
1.6 Απώλεια ιδιότητας μέλους Σελ. 73
1.7 Απόδοση μερίδων Σελ. 75
1.8 Ευθύνη μελών Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Όργανα του Α.Σ.
2.1 Γενικά Σελ. 79
2.2 Γενική συνέλευση Σελ. 79
2.3 Διοικητικό συμβούλιο Σελ. 88
2.4 Εποπτικό συμβούλιο Σελ. 96
2.5 Ελεγκτές Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Οικονομικά θέματα
3.1 Κεφάλαιο Αγροτικού Συνεταιρισμού Σελ. 103
3.2 Μερίδες Σελ. 104
3.3 Άλλοι τίτλοι Σελ. 106
3.4 Οικονομική διαχείριση Αγροτικού Συνεταιρισμού Σελ. 107
3.5 Διαχείριση υπόλοιπου Σελ. 111
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Λύση Α.Σ.
1.1 Γενικά Σελ. 119
1.2 Οικειοθελής λύση Σελ. 119
1.3 Αναγκαστική λύση Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εκκαθάριση Α.Σ.
2.1 Γενικά Σελ. 122
2.2 Ορισμός εκκαθαριστή Σελ. 123
2.3 Όργανα εκκαθάρισης Σελ. 125
2.4 Διενέργεια εκκαθάρισης Σελ. 126
2.5 Περάτωση εκκαθάρισης Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Πτώχευση Α.Σ. Σελ. 136
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Άλλες περιπτώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
1.1 Γυναικείοι Συνεταιρισμοί Σελ. 141
1.2 Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Συλλογικοί συνεταιριστικοί φορείς Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Λοιπές περιπτώσεις
3.1 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις Σελ. 148
3.2 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών Σελ. 150
3.3 Ομοσπονδίες Αγροτικών Συνεταιρισμών - Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας Σελ. 152
3.4 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Σελ. 154
3.5 Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας Σελ. 155
3.6 Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σελ. 155
Τελικές σκέψεις Σελ. 157
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 159
Ευρετήριο Σελ. 195
Back to Top