ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ερμηνεία - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 31€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 83,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16057
Ανδριανέσης Α., Αποστολόπουλος Χ., Βαρελά Μ., Γεροντίδης Ι., Καραμανάκου Ε., Μακρυνόρη Α. – Β., Ορφανίδου Μ., Πανίτσας Γ., Σταματάκη Η.
Μασούρος Π.

Το παρόν συλλογικό έργο «Αγωγές & Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιριών» έρχεται να συμπληρώσει το έργο «Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» (εκδ. 2016) καλύπτοντας εκείνο το τμήμα της εταιρικής δικαστηριακής πράξης που σχετίζεται με τους εταιρικούς τύπους που απαντώνται συχνότερα στην ελληνική πραγματικότητα (ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικές Εταιρίες). Οι εν λόγω εταιρικοί τύποι φιλοξενούν τη μεγαλύτερη ίσως μερίδα των δραστηριοτήτων της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εκ τούτου τύχει εντατικότερης ανάλυσης στη νομολογία των δικαστηρίων μας σε σχέση με τον ΚΝ 2190/1920 που αφορά στις ανώνυμες εταιρίες.

Οι σχετικές αναλύσεις που απαντώνται στην ελληνική βιβλιογραφία εστιάζουν στην πλειοψηφία τους στη θεωρία έχοντας έτσι συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του εταιρικού νομικού δόγματος. Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν τον πρακτικό εκείνο προσανατολισμό που θα τις καθιστούσε ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του νομικού της πράξης, ο οποίος συχνά καλείται να συμφιλιώσει αντικρουόμενες προσεγγίσεις μεταξύ θεωρίας και νομολογίας στην εφαρμογή των κανόνων για τα ένδικα βοηθήματα που θα διανοίξουν την εταιρική δίκη. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας και να γίνει το κείμενο «πρώτης καταφυγής» του νομικού της πράξης, όταν σχεδιάζεται η άσκηση σχετικών ενδίκων βοηθημάτων για την επίλυση προκλήσεων της εταιρικής ζωής.

Η ύλη του παρόντος έργου κατανέμεται κατ’ αρχήν ανά εταιρικό τύπο (ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικές Εταιρίες) και η ανάπτυξη των ενδίκων βοηθημάτων ακολουθεί τη φιλοσοφία του πρόδρομου συλλογικού έργου «Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» (εκδ. 2016) στηριζόμενη κατά προτεραιότητα στη νομολογία των δικαστηρίων μας, αλλά χωρίς να διαθέτει τα χαρακτηριστικά έλλειψης δογματικής ανάλυσης που εμφανίζουν άλλα έργα της ελληνικής βιβλιογραφίας που απευθύνονται στην πράξη. Έτσι με ευσύνοπτο τρόπο ο νομικός της πράξης μπορεί να βεβαιωθεί, ότι είναι ενήμερος για τις πλέον πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στον κλάδο των ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικών Εταιριών σε ό,τι αφορά στα ένδικα δικαιώματα των εντολέων του, αλλά και να καταγράψει τις βασικές θέσεις της θεωρίας, καθώς και την περαιτέρω βιβλιογραφία που θα του είναι χρήσιμη στο πλαίσιο του βοηθήματος που τον ενδιαφέρει. Τέλος, κάθε ένδικο βοήθημα που συμπεριλαμβάνεται στο έργο, εκτός από την πρακτική και θεωρητική του ανάλυση, συνοδεύεται και από ένα υπόδειγμα, το οποίο ευχερώς ο νομικός της πράξης μπορεί να προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες της δικής του υπόθεσης κερδίζοντας χρόνο και ενισχύοντας τα επιχειρήματά του.

Το έργο, που συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τον νομικό της πράξης και κάθε εφαρμοστή του δικαίου που ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
I. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΙΚΕ
§ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Άρθρο 59 Ν 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων Σελ. 39
Άρθρο 60 Ν 4072/2012 - Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο Σελ. 39
Άρθρο 61 Ν 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο Σελ. 39
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 41
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 44
Α. Διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση Σελ. 44
Β. Αίτηση εταίρων Σελ. 45
Γ. Συνδρομή σπουδαίου λόγου Σελ. 46
ΙΙΙ. Συνέπειες Σελ. 47
ΙV. Δικονομικά Σελ. 48
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση ανάκλησης διαχειριστή κατ’ άρθρα 59, 60 και 61 Ν 4072/2012 Σελ. 50
§ 2. ΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Άρθρο 65 Ν 4072/2012 - Υποχρέωση πίστεως Σελ. 53
Άρθρο 67 Ν 4072/2012 - Ευθύνη διαχειριστή Σελ. 53
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 57
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 59
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 59
Β. Ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 62
1. Εισαγωγικά Σελ. 62
2. Παραβίαση του νόμου ή του καταστατικού Σελ. 63
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
3. Διαχειριστικό πταίσμα Σελ. 64
4. Ειδικά η υποχρέωση πίστης των διαχειριστών ΙΚΕ Σελ. 64
5. Εξαιρέσεις από την ευθύνη του διαχειριστή - Απαλλαγή διαχειριστή Σελ. 68
ΙΙΙ. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 72
Α. Άσκηση εταιρικής αξίωσης Σελ. 72
Β. Ειδικός εκπρόσωπος Σελ. 73
Γ. Άμυνα εναγόμενου Σελ. 74
ΙV. Δικονομικά Σελ. 75
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή ευθύνης κατά των διαχειριστών κατ’ άρθρα 65 και 67 Ν 4072/2012 Σελ. 76
§ 3. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Άρθρο 100 Ν 4072/2012 - Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών Σελ. 79
Άρθρο 105 Ν 4072/2012 - Εργασίες εκκαθάρισης Σελ. 79
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 81
ΙΙ. Αγωγή καταβολής αναλογούντων κερδών Σελ. 81
Α. Αξίωση σε καταβολή κερδών Σελ. 81
Β. Δικονομικά Σελ. 84
ΙΙΙ. Αγωγή απόδοσης του αναλογούντος προϊόντος της εκκαθάρισης Σελ. 85
Α. Αξίωση σε προϊόν εκκαθάρισης Σελ. 85
Β. Δικονομικά Σελ. 86
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αγωγή απόδοσης αναλογίας στα κέρδη κατ’ άρθρο 100 Ν 4072/2012 Σελ. 88
Αγωγή απόδοσης στο προϊόν της εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 105 Ν 4072/2012 Σελ. 91
§ 4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΚΕ
Άρθρο 74 Ν 4072/2012 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων Σελ. 94
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 95
ΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις Σελ. 97
Α. Λόγοι ακυρωσίας Σελ. 97
Β. Αίτηση ακύρωσης - Δικονομικά Σελ. 98
ΙΙΙ. Άκυρες αποφάσεις Σελ. 100
Α. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 100
Β. Προβολή ακυρότητας - Δικονομικά Σελ. 101
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση ακύρωσης απόφασης εταίρων ΙΚΕ κατ’ άρθρο 74 Ν 4072/2012 Σελ. 103
Αίτηση αναγνώρισης ακυρότητας απόφασης εταίρων ΙΚΕ κατ’ άρθρο 74 Ν 4072/2012 Σελ. 106
§ 5. ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 53 Ν 4072/2012 - Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 109
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 110
ΙΙ. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας Σελ. 111
ΙΙΙ. Υποβολή αίτησης και κήρυξη ακυρότητας - Δικονομικά Σελ. 113
IV. Θεραπεία ακυρότητας Σελ. 115
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση κήρυξης ακυρότητας της εταιρίας κατ’ άρθρο 53 Ν 4072/2012 Σελ. 116
§ 6. ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 89 Ν 4072/2012 - Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους Σελ. 119
Άρθρο 90 Ν 4072/2012 - Αύξηση κεφαλαίου Σελ. 119
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 121
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 123
Α. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους Σελ. 123
Β. Αύξηση κεφαλαίου Σελ. 125
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 127
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση λήψης απόφασης παρά τις αντιρρήσεις εταίρου ή εταίρων κατ’ άρθρο 89 Ν 4072/2012 Σελ. 130
Αίτηση λήψης απόφασης παρά τις αντιρρήσεις εταίρου ή εταίρων κατ’ άρθρο 90 Ν 4072/2012 Σελ. 133
§ 7. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 94 Ν 4072/2012 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων Σελ. 136
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 137
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 138
Α. Σοβαρές υπόνοιες παραβίασης του νόμου ή του καταστατικού Σελ. 138
Β. Αίτηση εταίρων Σελ. 139
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 140
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση διορισμού ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή σε περίπτωση παραβίασης του νόμου ή του καταστατικού κατ’ άρθρο 94 Ν 4072/2012 Σελ. 142
§ 8. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Άρθρο 92 Ν 4072/2012 - Έξοδος εταίρου Σελ. 145
Άρθρο 93 Ν 4072/2012 - Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 145
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 146
ΙΙ. Έξοδος εταίρου Σελ. 147
Α. Σπουδαίος λόγος Σελ. 148
Β. Δικαστική απόφαση - Δικονομικά - Ακύρωση των εταιρικών μεριδίων Σελ. 149
ΙΙΙ. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 151
Α. Σπουδαίος λόγος Σελ. 151
Β. Απόφαση των εταίρων Σελ. 152
Γ. Δικαστική απόφαση και καταβολή της αξίας των μεριδίων - Δικονομικά - Ακύρωση εταιρικών μεριδίων Σελ. 153
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση εξόδου εταίρου κατ’ άρθρο 92 Ν 4072/2012 Σελ. 155
Αίτηση αποκλεισμού εταίρου κατ’ άρθρα 92 και 93 Ν 4072/2012 Σελ. 158
§ 9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Άρθρο 88 Ν 4072/2012 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων Σελ. 161
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 162
ΙΙ. Διαδικασία - Δικονομικά Σελ. 163
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση για κατάσχεση εταιρικών μεριδίων κατ’ άρθρο 88 Ν 4072/2012 Σελ. 167
§ 10. ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 91 Ν 4072/2012 - Μείωση κεφαλαίου Σελ. 170
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 171
ΙΙ. Προβολή αντιρρήσεων από δανειστές Σελ. 171
III. Αίτηση αξιολόγησης αντιρρήσεων - Δικονομικά Σελ. 172
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση αξιολόγησης των αντιρρήσεων των εταιρικών δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου κατ’ άρθρο 91 Ν 4072/2012 Σελ. 174
§ 11. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Άρθρο 110 N 4072/2012 - Προστασία των δανειστών Σελ. 177
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 178
ΙΙ. Αντιρρήσεις δανειστών Σελ. 179
ΙΙΙ. Αίτηση προόδου της συγχώνευσης - Δικονομικά Σελ. 179
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση προόδου της συγχώνευσης παρά τις αντιρρήσεις εταιρικών δανειστών κατ’ άρθρο 110 Ν 4072/2012 Σελ. 181
§ 12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Άρθρο 114 N 4072/2012 - Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 183
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 184
ΙΙ. Ακυρωσία συγχώνευσης - Δικονομικά Σελ. 184
ΙΙΙ. Ακυρότητα συγχώνευσης - Δικονομικά Σελ. 186
IV. Συνέπειες ακύρωσης ή αναγνώρισης ακυρότητας συγχώνευσης Σελ. 188
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση ακύρωσης της συγχώνευσης κατ’ άρθρο 114 Ν 4072/2012 Σελ. 189
Αίτηση αναγνώρισης της ακυρότητας της συγχώνευσης κατ’ άρθρο 114 Ν 4072/2012 Σελ. 191
§ 13. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Άρθρο 115 N 4072/2012 - Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής Σελ. 193
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 194
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 195
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 197
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη δίκαιης και λογικής σχέσης ανταλλαγής στη συγχώνευση κατ’ άρθρο 115 Ν 4072/2012 Σελ. 198
§ 14. ΑΓΩΓΗ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 79 N 4072/2012 - Εγγυητικές εισφορές Σελ. 201
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 202
ΙΙ. Η ευθύνη του εταίρου με εγγυητικές εισφορές Σελ. 203
ΙΙΙ. Αγωγή εταιρικού δανειστή - Δικονομικά Σελ. 206
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή δανειστή κατά εταίρου με εγγυητικές εισφορές κατ’ άρθρο 79 Ν 4072/2012 Σελ. 208
II. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕ
§ 15. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 26 Ν 3190/1955
Άρθρο 26 N 3190/1955 Σελ. 213
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 215
ΙΙ. Προϋπόθεσης γέννεσης ευθύνης των διαχειριστών απέναντι στην εταιρία Σελ. 215
III. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 217
ΙV. Ενεργητική νομιμοποίηση και λοιπά δικονομικά ζητήματα Σελ. 219
V. Παραγραφή Σελ. 225
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Εταιρική αγωγή κατά των διαχειριστών κατ’ αρθρο 26 Ν 3190/1955 Σελ. 227
§ 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 47 παρ. 4 Ν 3190/1955 Σελ. 232
Ι. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 233
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης αίτησης ανάκλησης εκκαθαριστή ΕΠΕ Σελ. 234
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 235
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα, εφαρμοστέα διαδικασία Σελ. 235
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 236
Γ. Κλητεύσεις Σελ. 236
Δ. Κύρια παρέμβαση για πρόταση αντικαταστάτη Σελ. 237
Ε. Ρήτρα διαιτησίας Σελ. 237
ΣΤ. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 238
Ζ. Ισχύς απόφασης Σελ. 238
Η. Προσωρινή ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕ ως ειδικό ασφαλιστικό μέτρο Σελ. 238
Θ. Αίτημα της αίτησης ανάκλησης εκκαθαριστή Σελ. 239
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση ανάκλησης εκκαθαριστών με δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 47 παρ. 4 Ν 3190/1955 Σελ. 240
§ 17. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
Άρθρο 35 παρ. 1 Ν 3190/1955 Σελ. 243
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 244
ΙΙ. Έννοια καθαρού κέρδους Σελ. 244
ΙΙΙ. Ποσοστό συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη Σελ. 246
ΙV. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος κερδών Σελ. 248
Α. Απουσία αντίθετης καταστατικής διάταξης Σελ. 248
Β. Απουσία αντίθετης απόφασης Συνέλευσης των εταίρων Σελ. 249
Γ. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για έγκριση ισολογισμού Σελ. 251
Δ. Απόφαση Συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για διανομή κερδών Σελ. 252
Ε. Αφαίρεση υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού της ΕΠΕ Σελ. 254
V. Λοιπά Ζητήματα Σελ. 255
Α. Προκαταβολές (προδιανομές) κερδών πριν από την έγκριση του ισολογισμού της ΕΠΕ Σελ. 255
Β. Υπέρογκες ή εικονικές αμοιβές προς κάποιους από τους εταίρους της ΕΠΕ Σελ. 256
VI. Δικονομικά Σελ. 257
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 257
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 257
Γ. Αίτημα Σελ. 257
Δ. Παραγραφή δικαιώματος απόδοσης κερδών της ΕΠΕ Σελ. 258
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή απόδοσης της αναλογίας στα εταιρικά κέρδη κατ’ άρθρο 35 παρ. 1 Ν 3190/1955 Σελ. 259
§ 18. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Άρθρο 50 εδ. β΄ Ν 3190/1955 Σελ. 263
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 264
ΙI. Έννοια προϊόντος εκκαθάρισης Σελ. 264
ΙΙΙ. Ποσοστό συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης Σελ. 265
ΙV. Προϋποθέσεις γένεσης αξίωσης εταίρου ΕΠΕ στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 267
V. Τρόποι διανομής Σελ. 268
VΙ. Λήψη απόφασης περί τρόπου διανομής Σελ. 270
Α. Ρήτρα καταστατικού Σελ. 270
Β. Απόφαση Συνέλευσης των εταίρων Σελ. 271
Γ. Απόφαση εκκαθαριστών Σελ. 272
VΙΙ. Τρόπος διεξαγωγής αυτούσιας διανομής στην πράξη Σελ. 272
VΙΙΙ. Δικονομικά Ζητήματα Σελ. 273
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 273
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 273
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 273
Δ. Παραγραφή δικαιώματος διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης της ΕΠΕ Σελ. 274
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή διανομής προϊόντος εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 50 εδ. β΄ Ν 3190/1955 Σελ. 275
§ 19. ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 15 Ν 3190/1955 Σελ. 279
Ι. Η ελαττωματικότητα των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 280
ΙΙ. Η ακυρώσιμη απόφαση Σελ. 283
ΙΙΙ. Η αγωγή ακύρωσης Σελ. 283
Α. Προθεσμία άσκησης Σελ. 283
Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 284
Γ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 284
Δ. Διαδικασία - Απόδειξη Σελ. 286
Ε. Δικαστική απόφαση Σελ. 287
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή ακύρωσης απόφασης συνέλευσης εταίρων κατ’ άρθρο 15 Ν 3190/1955 Σελ. 289
§ 20. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν 3190/1955) Ή ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 3 Ν 3190/1955)
Άρθρο 11 N 3190/1955 Σελ. 292
Άρθρο 10 N 3190/1955 - [παρατίθενται επιλεκτικά οι κρίσιμες διατάξεις] Σελ. 292
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 294
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 295
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 295
Β. Προϋποθέσεις ενδίκου βοηθήματος Σελ. 296
1. Ως προς το δικαίωμα της μειοψηφίας για σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων Σελ. 296
2. Ως προς το ατομικό δικαίωμα για σύγκληση της τακτικής συνέλευσης των εταίρων Σελ. 300
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 301
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 301
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθ’ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δωσιδικία) Σελ. 301
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 301
Γ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 303
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων κατ’ άρθρο 11 Ν 3190/1955 Σελ. 305
Αίτηση για σύγκληση Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων κατ’ άρθρο 10 Ν 3190/1955 Σελ. 313
§ 21. ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΠΕ
Άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ΄ Ν 3190/1955 Σελ. 319
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 320
ΙΙ. Προϋποθέσεις άσκησης αγωγής Σελ. 320
Α. Αγωγή εταίρου ή εταίρων του 1/10 του κεφαλαίου τηs ΕΠΕ Σελ. 320
Β. Συνδρομή σπουδαίου λόγου λύσης ΕΠΕ Σελ. 321
Γ. Έσχατο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης αδιεξόδου Σελ. 329
Δ. Υπαιτιότητα του ενάγοντα ή/και των λοιπών εταίρων ΕΠΕ Σελ. 330
ΙΙΙ. Δικονομικά Ζητήματα Σελ. 331
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση - Αίτημα Σελ. 331
Β. Ισχύς δικαστικής απόφασης Σελ. 332
Γ. Τριτανακοπή - Συμβιβασμός Σελ. 333
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή δικαστικής λύσης ΕΠΕ κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ΄ Ν 3190/1955 Σελ. 334
§ 22. ΑΙΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ½ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 45 Ν 3190/1955 Σελ. 337
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 338
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και νομιμοποίηση Σελ. 339
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση λύσης της εταιρίας λόγω απώλειας του ½ της εταιρικής περιουσίας και μη σύγκλησης συνέλευσης κατ’ άρθρο 45 Ν 3190/1955 Σελ. 342
§ 23. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 36 Ν 3190/1955 - Συμπληρωματικαί εισφοραί Σελ. 346
Άρθρο 37 Ν 3190/1955 - Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών Σελ. 346
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 347
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 348
Α. Έγκυρη υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικών εισφορών Σελ. 348
Β. Μη εμπρόθεσμη καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς Σελ. 350
Γ. Υποβολή αίτησης και έκδοση δικαστικής απόφασης Σελ. 350
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 351
IV. Εκποίηση του μεριδίου Σελ. 352
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση αποκλεισμού εταίρου και εκποίησης εταιρικού μεριδίου λόγω μη καταβολής συμπληρωματικών εισφορών κατ’ άρθρα 36 και 37 Ν 3190/1955 Σελ. 354
§ 24. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ
Άρθρο 33 Ν 3190/1955 - Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου Σελ. 357
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 358
ΙΙ. Προϋποθέσεις εξόδου Σελ. 359
Α. Προλεγόμενα Σελ. 359
Β. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου Σελ. 359
Γ. Δικαστική απόφαση και καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής Σελ. 362
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 362
IV. Υπολογισμός και καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής Σελ. 365
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση έκδοσης απόφασης περί εξόδου εταίρου λόγω σπουδαίου λόγου κατ’ άρθρο 33 Ν 3190/1955 Σελ. 372
§ 25. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ
Άρθρο 33 Ν 3190/1955 - Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου Σελ. 375
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 376
ΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού του εταίρου Σελ. 377
Α. Προλεγόμενα Σελ. 377
Β. Σπουδαίος λόγος Σελ. 377
Γ. Απόφαση της συνέλευσης Σελ. 379
Δ. Απόφαση δικαστηρίου Σελ. 380
Ε. Προσδιορισμός και καταβολή της αξίας της εταιρικής μερίδας Σελ. 380
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 381
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή αποκλεισμού εταίρου για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955 Σελ. 384
§ 26. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Άρθρο 43 Ν 3190/1955 Σελ. 387
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 388
ΙΙ. Προϋποθέσεις και πεδίο εφαρμογής Σελ. 390
ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της αίτησης λύσης Σελ. 393
ΙΙΙ. Περιπτώσεις μη επέλευσης της εταιρικής λύσης Σελ. 394
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση εξερχόμενου εταίρου για λύση της εταιρίας λόγω μη μείωσης εταιρικού κεφαλαίου εντός 15 ημερών από έκδοση απόφασης προσδιορισμού αξίας μερίδας εξερχόμενου εταίρου κατ’ άρθρο 43 Ν 3190/1955 Σελ. 397
§ 27. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29 § 1 Ν 3190/1955
Άρθρο 29 Ν 3190/1955 Σελ. 401
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 402
II. Αρμόδιο δικαστήριο και φύση δικαστικής διαδικασίας Σελ. 404
ΙΙΙ. Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 406
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση προσδιορισμού της αξίας του εταιρικού μεριδίου στο πλαίσιο μεταβίβασης αιτία θανάτου κατ’ άρθρο 29 § 1 Ν 3190/1955 Σελ. 408
§ 28. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Άρθρο 30 Ν 3190/1955 - Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου Σελ. 412
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 413
ΙΙ. Διαδικασία - Δικονομικά Σελ. 414
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση για κατάσχεση εταιρικών μεριδίων κατ’ άρθρο 30 Ν 3190/1955 Σελ. 421
§ 29. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 42 §2 Ν 3190/1955
Άρθρο 42 Ν 3190/1955 Σελ. 424
Ι. Προαπαιτούμενα για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 425
ΙΙ. Οι αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών Σελ. 426
ΙΙΙ. Άμυνα της εταιρίας στις προβαλλόμενες αντιρρήσεις των δανειστών Σελ. 428
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση προόδου της διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου πάρα τις αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών κατ’ άρθρο 42 §2 Ν 3190/1955 Σελ. 430
§ 30. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 54 §3 Ν 3190/1955
Άρθρο 54 Ν 3190/1955 Σελ. 434
Ι. Προϋποθέσεις συγχώνευσης Σελ. 435
ΙΙ. Οι αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών Σελ. 436
ΙΙΙ. Άμυνα της εταιρίας στις προβαλλόμενες αντιρρήσεις των δανειστών Σελ. 438
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση προόδου της συγχώνευσης πάρα τις αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών κατ’ άρθρο 54 παρ. 3 Ν 3190/1955 Σελ. 440
ΙΙΙ. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΚ
§ 31. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
Άρθρο 762 ΑΚ Σελ. 447
Άρθρο 255 Ν 4072/2012 Σελ. 447
Άρθρο 277 Ν 4072/2012 Σελ. 447
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 450
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 451
Α. Νομική θεμελίωση και περιοδικότητα της διανομής κερδών Σελ. 451
Β. Σύνταξη λογαριασμού και προσδιορισμός κερδών Σελ. 453
Γ. Έγκριση λογαριασμού Σελ. 455
Δ. Αναλογία συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 456
Ε. Γέννηση της αξίωσης, μεταβίβαση, παραγραφή Σελ. 459
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 461
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 461
Β. Νομιμοποίηση διαδίκων Σελ. 461
Γ. Στοιχεία της αγωγής, ενστάσεις και απόδειξη Σελ. 463
Δ. Δικαστική απόφαση, δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 466
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή προς απόδοση της αναλογίας στα εταιρικά κέρδη κατ’ άρθρα 762 ΑΚ, 255 και 277 Ν 4072/2012 Σελ. 471
§ 32. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ
Άρθρο 782 ΑΚ Σελ. 478
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 479
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 481
Α. Νομική θεμελίωση, γέννηση και μεταβίβαση της αξίωσης, παραγραφή Σελ. 481
Β. Προσδιορισμός του προϊόντος εκκαθαρίσεως Σελ. 482
Γ. Αναλογία συμμετοχής Σελ. 484
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 485
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 485
Β. Νομιμοποίηση διαδίκων Σελ. 486
Γ. Στοιχεία της αγωγής, ενστάσεις Σελ. 487
Δ. Δικαστική απόφαση, δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 488
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή προς απόδοση της αναλογίας στο προϊόν εκκαθαρίσεως κατ’ άρθρο 782 ΑΚ Σελ. 489
§ 33. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
Άρθρα 721, 722, 723 ΑΚ Σελ. 494
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 495
ΙΙ. Η προκαταβολή δαπανών Σελ. 496
ΙΙΙ. Η απόδοση δαπανών Σελ. 497
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 497
Β. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 499
IV. Η υποχρέωση ανόρθωσης ζημιών Σελ. 501
A. Προϋποθέσεις Σελ. 501
B. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 502
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αγωγή απόδοσης δαπανών κατ’ άρθρα 721-723 ΑΚ Σελ. 503
Αγωγή ανόρθωσης ζημιών κατ’ άρθρα 721-723 ΑΚ Σελ. 506
§ 34. ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ & ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ)
Άρθρο 254 παρ. 4 Ν 4072/2012 Σελ. 509
Ι. Η υποχρέωση λογοδοσίας στις ομόρρυθμες εταιρίες Σελ. 511
Α. Περιεχόμενο Σελ. 511
Β. Χρόνος και τρόπος λογοδοσίας Σελ. 514
Γ. Η αγωγή λογοδοσίας Σελ. 518
1. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 518
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 519
3. Αίτημα Σελ. 519
4. Ενστάσεις Σελ. 521
5. Διαδικασία - απόφαση Σελ. 522
6. Παραγραφή Σελ. 525
ΙΙ. Η υποχρέωση λογοδοσίας στις ετερόρρυθμες εταιρίες Σελ. 526
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή λογοδοσίας κατά του διαχειριστή προσωπικής εμπορικής εταιρίας (ομόρρυθμης & ετερόρρυθμης) κατ’ άρθρο 254 Ν 4072/2012 Σελ. 528
§ 35. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΤΑΙΣΜΑ (ΑΚ 714 και άρθρο 254 Ν 4072/2012)
Άρθρο 714 ΑΚ Σελ. 532
Άρθρο 254 Ν 4072/2012 - Διαχείριση Σελ. 532
I. Εισαγωγικά: Η υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης Σελ. 533
ΙΙ. Μέτρο επιμέλειας Σελ. 533
ΙΙΙ. Ευθύνη περισσοτέρων διαχειριστών Σελ. 534
IV. Νομιμοποίηση Σελ. 535
V. Απαλλαγή των διαχειριστών - ένσταση μη ευθύνης Σελ. 535
VΙ. Βάρος απόδειξης Σελ. 536
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή αποζημίωσης κατά διαχειριστή λόγω άκαιρης παραίτησης κατ’ άρθρο 753 ΑΚ Σελ. 537
§ 36. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 753 ΑΚ - Παραίτηση Σελ. 540
Ι. Ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης Σελ. 541
ΙΙ. Έκταση εφαρμογής της Σελ. 541
ΙΙΙ. Όροι ενεργοποίησης της διάταξης Σελ. 541
ΙV. Συνέπειες Σελ. 542
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή αποζημίωσης κατά διαχειριστή λόγω άκαιρης παραίτησης κατ’ άρθρο 753 ΑΚ Σελ. 543
§ 37. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 69 ΑΚ)
Άρθρο 69 ΑΚ - Έλλειψη προσώπων διοίκησης Σελ. 546
Άρθρο 786 ΚΠολΔ - Διορισμός προσωρινής διοίκησης Σελ. 546
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 549
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 550
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 550
Β. Προϋποθέσεις ενδίκου βοηθήματος Σελ. 551
1. Έλλειψη διοίκησης Σελ. 551
2. Σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 554
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 556
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 556
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθ’ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δωσιδικία) Σελ. 556
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 556
Γ. Ισχύς και περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης Σελ. 559
Δ. Εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης Σελ. 562
Ε. Προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 562
1. Ένδικα μέσα Σελ. 562
2. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης Σελ. 563
3. Αίτηση αντικατάστασης διορισθείσας προσωρινής διοίκησης Σελ. 563
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση για προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ Σελ. 564
Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κατ’ άρθρο 69 ΑΚ Σελ. 570
§ 38. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Άρθρο 752 ΑΚ - Ανάκληση του διαχειριστή Σελ. 576
Ι. Σκοπός της διάταξης Σελ. 577
ΙΙ. Εύρος εφαρμογής Σελ. 577
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 578
Α. Η απαίτηση ομόφωνης απόφασης Σελ. 578
Β. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου Σελ. 580
IV. Συνέπειες Σελ. 580
Α. Ανάκληση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ΑΚ 752 – Αστικές και εμπορικές εταιρίες Σελ. 581
Β. Ανάκληση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ΑΚ 752 Σελ. 582
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Αίτηση έκδοσης αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης για τη συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκλησης διαχειριστή κατ’ άρθρο 752 ΑΚ Σελ. 584
Αίτηση προσωρινής απαγόρευσης άσκησης εξουσιών του διαχειριστή κατ’ άρθρο 752 ΑΚ Σελ. 587
§ 39. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 770 ΑΚ - Καταγγελία για παράβαση υποχρεώσεων Σελ. 591
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 592
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 593
Α. Νομική φύση Σελ. 593
Β. Καταγγελία και λύση της εταιρίας Σελ. 595
Γ. Παράβαση των εταιρικών υποχρεώσεων ως σπουδαίος λόγος Σελ. 596
Δ. Υπαιτιότητα Σελ. 597
Ε. Ζημία Σελ. 598
ΣΤ. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 599
ΙΙΙ. Δικονομικά Σελ. 599
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 599
Β. Νομιμοποίηση διαδίκων Σελ. 600
Γ. Στοιχεία αγωγής Σελ. 600
Δ. Δικαστική απόφαση, δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 601
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή αποζημίωσης για καταγγελία εταιρίας λόγω παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων κατ’ άρθρο 770 ΑΚ Σελ. 602
§ 40. ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΑΚ 747)
Άρθρο 747 ΑΚ Σελ. 607
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Σκοπός διάταξης/ratio Σελ. 608
ΙΙ. Θετικό και αρνητικό περιεχόμενο της διάταξης Σελ. 608
ΙΙΙ. Εύρος εφαρμογής της διάταξης Σελ. 609
Α. Σχέσεις εταίρων - εταιρίας Σελ. 609
Β. Είδος εταιριών - εταίρων Σελ. 609
1. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 609
2. Λειτουργία και εκκαθάριση εταιριών Σελ. 612
3. Διατήρηση και απώλεια εταιρικής ιδιότητας Σελ. 612
IV. Εξειδίκευση και περιπτωσιολογία Σελ. 613
V. Φύση της διάταξης Σελ. 615
VI. Δικονομικά Σελ. 615
Α. Αξιώσεις Σελ. 615
Β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 617
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 617
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή παράλειψης και αποζημίωσης για παραβίαση της υποχρέωσης πίστης κατ’ άρθρο 747 ΑΚ Σελ. 619
§ 41. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ
Άρθρο 754 ΑΚ - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 622
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 623
ΙΙ. Η πρόσθετη εταιρική απολαβή Σελ. 623
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 624
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 624
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 625
Αγωγή διαχειριστή για καταβολή πρόσθετης εταιρικής απολαβής κατ’ άρθρο 754 ΑΚ Σελ. 626
Β. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
§ 42. ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Άρθρο 249 Ν 4072/2012 - Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 631
I. Αστική εταιρία Σελ. 632
II. Ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 633
Α. Γενικά η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων Σελ. 633
Β. Φύση της διάταξης Σελ. 633
Γ. Περιγραφή και όρια ευθύνης Σελ. 634
Δ. Δυνατότητα άμυνας των εταίρων – ενστάσεις Σελ. 636
1. Ενστάσεις κατά των εταιρικών πιστωτών Σελ. 636
2. Ενστάσεις κατά των εταίρων ως πιστωτών Σελ. 637
Ε. Μη χρηματική απαίτηση κατά της εταιρίας Σελ. 637
ΣΤ. Πτώχευση των εταίρων Σελ. 638
Ζ. Εκτελεστότητα Σελ. 638
Η. Ειδικά ζητήματα παραγραφής Σελ. 638
Θ. Ειδικά δικαιώματα αναγωγής Σελ. 639
Ι. Ευθύνη σε περίπτωση ελαττωμάτων κατά τη σύσταση των εταιριών Σελ. 639
1. Συνέπειες παράλειψης καταχώρισης της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕΜΗ Σελ. 639
2. Συνέπειες συμμετοχής στην εταιρία ανίκανου προσώπου Σελ. 640
3. Συνέπειες ελαττωμάτων στην εταιρική σύμβαση Σελ. 640
III. Ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 640
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή εταιρικού δανειστή κατά της εταιρίας και των εταίρων κατ’ άρθρο 249 Ν 4072/2012 Σελ. 642
§ 43. ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Άρθρο 262 Ν 4072/2012 - Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή Σελ. 646
Ι. Το ακατάσχετο της εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας Σελ. 647
ΙΙ. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή Σελ. 647
Α. Καθορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 648
Β. Διμελής εταιρία Σελ. 649
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 649
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 649
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 649
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση ατομικού δανειστή εταίρου για έξοδο του τελευταίου από την εταιρία κατ’ άρθρο 262 Ν 4072/2012 Σελ. 652
§ 44. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 259 N 4072/2012 - Λύση της εταιρίας Σελ. 656
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 657
ΙΙ. Δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 657
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 659
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 659
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 659
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση εταίρου για δικαστική λύση της εταιρίας κατ’ άρθρο 259 Ν 4072/2012 Σελ. 662
§ 45. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Άρθρο 261 Ν 4072/2012 - Δήλωση εκούσιας εξόδου εταίρου Σελ. 667
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 668
ΙΙ. Εκούσια έξοδος εταίρου Σελ. 668
Διμελής εταιρία Σελ. 670
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 670
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 671
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 671
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση αναγνώρισης συνδρομής/μη συνδρομής σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου κατ’ άρθρο 261 Ν 4072/2012 Σελ. 674
§ 46. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Άρθρο 264 παρ. 2 Ν 4072/2012 Σελ. 678
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 679
ΙΙ. Δικαστικός προσδιορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 679
Α. Καθορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 680
Β. Υπόχρεο για την καταβολή της αξίας πρόσωπο Σελ. 681
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 682
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 682
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 682
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση εξερχομένου ή αποκλειομένου εταίρου για τον ορισμό της αξίας της εταιρικής του συμμετοχής κατ’ άρθρο 264 Ν 4072/2012 Σελ. 684
§ 47. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ
Άρθρο 778 ΑΚ - Αίτηση διορισμού / αντικατάστασης εκκαθαριστή ΟΕ /ΕΕ Σελ. 688
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 689
ΙΙ. Διορισμός – Αντικατάσταση εκκαθαριστή ΟΕ / ΕΕ Σελ. 689
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 690
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 690
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 692
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση αντικατάστασης εκκαθαριστών για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 778 ΑΚ Σελ. 693
§ 48. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [άρθρο 263 Ν 4072/2012 (για την ομόρρυθμη & την ετερόρρυθμη εταιρεία)]
Άρθρο 263 Ν 4072/2012 - Αίτηση αποκλεισμού εταίρου Σελ. 697
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 698
ΙΙ. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 698
Α. Αποκλεισμός εταίρου σε διμελή εταιρία Σελ. 699
Β. Αποκλεισμός εταίρου σε εταιρία υπό εκκαθάριση Σελ. 700
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 700
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 700
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 700
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αίτηση αποκλεισμού εταίρου κατ’ άρθρο 263 Ν 4072/2012 Σελ. 702
Γ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
§ 49. ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 276 Ν 4072/2012 - Πράξεις ανταγωνισμού Σελ. 707
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Σκοπός διάταξης/ratio Σελ. 708
II. Εύρος εφαρμογής της διάταξης Σελ. 708
Α. Σχέσεις εταίρων - εταιρίας Σελ. 708
Β. Διατήρηση και απώλεια εταιρικής ιδιότητας Σελ. 709
III. Φύση της διάταξης Σελ. 709
IV. Περιεχόμενο της διάταξης Σελ. 710
V. Δικονομικά Σελ. 711
Α. Αξιώσεις Σελ. 711
Β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 712
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 712
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή παράλειψης και αποζημίωσης για πράξεις ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 276 ΑΚ Σελ. 714
§ 50. ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Άρθρο 278 N 4072/2012 - Εξουσία εκπροσώπησης Σελ. 717
Άρθρο 279 N 4072/2012 - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 717
Ι. Το προϊσχύσαν δίκαιο (άρθρα 27 και 28 ΕμπΝ) Σελ. 718
ΙΙ. Ο Ν 4072/2012 (άρθρα 278 και 279) Σελ. 719
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 720
Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 720
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 721
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Αγωγή εταιρικού δανειστή κατά ετερορρύθμου εταίρου κατ’ άρθρα 278, 279 Ν 4072/2012 Σελ. 722
Δ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
§ 51. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Άρθρο 293 Ν 4072/2012 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 729
I. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 731
II. Νομική φύση - Είδη κοινοπραξίας Σελ. 732
III. Σύσταση Σελ. 736
IV. Λειτουργία Σελ. 737
V. Λύση Σελ. 739
VI. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 740
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Υπόδειγμα αγωγής κατά κοινοπραξίας Σελ. 745
Ε. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
§ 52. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Άρθρο 285 Ν 4072/2012 - Έννοια αφανούς εταιρείας Σελ. 751
Άρθρο 286 Ν 4072/2012 - Εισφορά αφανούς εταίρου Σελ. 751
Άρθρο 287 Ν 4072/2012 - Σχέσεις με τρίτους Σελ. 751
Άρθρο 288 Ν 4072/2012 - Διαχείριση της αφανούς εταιρείας Σελ. 751
Άρθρο 289 Ν 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες Σελ. 752
Άρθρο 290 Ν 4072/2012 - Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο Σελ. 752
Άρθρο 291 Ν 4072/2012 - Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας Σελ. 752
Άρθρο 292 Ν 4072/2012 - Πτώχευση του εμφανούς εταίρου Σελ. 753
I. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 755
II. Χαρακτηριστικά Σελ. 755
III. Σύσταση Σελ. 758
IV. Εταιρική περιουσία Σελ. 759
V. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις εταίρων Σελ. 761
Α. Δικαιώματα Σελ. 761
Β. Υποχρεώσεις Σελ. 762
VI. Διοίκηση Σελ. 764
Α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 764
Β. Ανάκληση - Αντικατάσταση διαχειριστή Σελ. 765
Γ. Λογοδοσία Σελ. 765
VII. Λύση Σελ. 766
VIII. Εκκαθάριση Σελ. 768
Α. Διαδικασία εκκαθάρισης Σελ. 768
Β. Διορισμός εκκαθαριστή Σελ. 771
Γ. Λογοδοσία εκκαθαριστή Σελ. 771
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:
Υπόδειγμα αγωγής αφανούς εταιρίας κατά εμφανούς Σελ. 772
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 775
Back to Top