ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16868
Καζανάς Α. Τ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.

Στο έργο «Αξιόποινες Προσβολές της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και μια συστηματοποιημένη παρουσίαση της νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων αναφορικά με την εφαρμογή των οικείων ποινικών διατάξεων. Στη νομολογία, ειδικότερα, έχουν συγκεντρωθεί οι πιο σημαντικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό Τύπο από το 1991, συστηματοποιημένες ανάλογα με τα θέματα που θίγουν κάτω από κάθε άρθρο.

Επίσης περιλαμβάνονται η σχετική ελληνική νομοθεσία (νόμοι, διατάγματα και κυριότερες υπουργικές αποφάσεις), καθώς και διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα (διεθνείς συμβάσεις και Κανονισμοί). Το έργο συμπληρώνεται με σχετικές νομοθετικές διατάξεις, πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης, όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. IΧ
Συντομογραφίες Σελ. XΧΙ
Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΣ 2121/1993: Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) [Άρθρα 1-72, 77]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 1 – Πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 3
Άρθρο 2 – Αντικείμενο του δικαιώματος Σελ. 4
Άρθρο 3 - Το περιουσιακό δικαίωμα Σελ. 5
Άρθρο 4 - Το ηθικό δικαίωμα Σελ. 7
Άρθρο 5 - Δικαίωμα παρακολούθησης Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος
Άρθρο 6 – Αρχικός δικαιούχος Σελ. 9
Άρθρο 7 – Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα Σελ. 9
Άρθρο 8 – Έργα μισθωτών Σελ. 10
Άρθρο 9 – Οπτικοακουστικά έργα Σελ. 10
Άρθρο 10 – Τεκμήρια Σελ. 10
Άρθρο 11 – Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσμα Σελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση
Άρθρο 12 – Μεταβίβαση Σελ. 12
Άρθρο 13 – Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης Σελ. 12
Άρθρο 14 – Τύπος των δικαιοπραξιών Σελ. 13
Άρθρο 15 – Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης Σελ. 13
Άρθρο 16 – Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώματος Σελ. 13
Άρθρο 17 – Μεταβίβαση του υλικού φορέα Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος
Άρθρο 18 – Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση Σελ. 14
Άρθρο 19 – Παράθεση αποσπασμάτων Σελ. 18
Άρθρο 20 – Σχολικά βιβλία και ανθολογίες Σελ. 19
Άρθρο 21 – Αναπαραγωγή για διδασκαλία Σελ. 19
Άρθρο 22 – Βιβλιοθήκες και αρχεία Σελ. 20
Άρθρο 23 – Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων Σελ. 20
Άρθρο 24 – Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς Σελ. 21
Άρθρο 25 – Χρήση για λόγους ενημέρωσης Σελ. 21
Άρθρο 26 – Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους Σελ. 21
Άρθρο 27 – Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές περιστάσεις Σελ. 21
Άρθρο 27Α – Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων Σελ. 22
Άρθρο 28 – Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων Σελ. 25
Άρθρο 28Α – Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων Σελ. 25
Άρθρο 28Β – Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής Σελ. 26
Άρθρο 28Γ – Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Διάρκεια της προστασίας
Άρθρο 29 – Η διάρκεια γενικώς Σελ. 26
Άρθρο 30 – Έργα συνεργασίας και μουσικές συνθέσεις με στίχους Σελ. 27
Άρθρο 31 – Ειδική έναρξη της διάρκειας Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης
Άρθρο 32 - Ποσοστιαία αμοιβή Σελ. 28
Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις για τη σύμβαση έντυπης έκδοσης
και δικαιώματα μεταφραστή Σελ. 28
Άρθρο 34 – Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 30
Άρθρο 35 – Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση Σελ. 31
Άρθρο 36 – Αμοιβή για θεατρική παράσταση Σελ. 33
Άρθρο 37 – Εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους Σελ. 34
Άρθρο 38 – Δικαιώματα φωτογράφων Σελ. 34
Άρθρο 39 – Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
Άρθρο 40 - Έργα μισθωτών Σελ. 35
Άρθρο 41 – Εξάντληση δικαιώματος Σελ. 35
Άρθρο 42 – Περιορισμοί Σελ. 36
Άρθρο 43 – Αποσυμπίληση Σελ. 36
Άρθρο 44 – Διάρκεια της προστασίας Σελ. 37
Άρθρο 45 – Ισχύς άλλων διατάξεων και συμφωνιών Σελ. 37
Άρθρο 45Α – Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Συγγενικά δικαιώματα
Άρθρο 46 - Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες Σελ. 40
Άρθρο 47 – Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων Σελ. 41
Άρθρο 48 – Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς Σελ. 43
Άρθρο 49 – Δικαίωμα εύλογης αμοιβής Σελ. 44
Άρθρο 50 – Ηθικό δικαίωμα Σελ. 45
Άρθρο 51 – Δικαιώματα εκδοτών Σελ. 45
Άρθρο 51Α – Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων Σελ. 45
Άρθρο 52 – Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων καθώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων Σελ. 46
Άρθρο 53 – Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
[Τα άρθρα 54 ως 58 καταργήθηκαν από το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν 4481/2017] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος
Άρθρο 59 - Επιβολή και τήρηση προδιαγραφών Σελ. 50
Άρθρο 60 – Επιβολή χρήσης συστημάτων ελέγχου Σελ. 50
Άρθρο 61 – Ένδειξη ελέγχου Σελ. 50
Άρθρο 62 – Απαγόρευση αποκωδικοποίησης Σελ. 51
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 51
Άρθρο 63 – Παρεμπόδιση της προσβολής ή της εξακολούθησής της Σελ. 52
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 53
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Έννομη προστασία
Άρθρο 63Α - Απόδειξη Σελ. 54
Άρθρο 63Β - Δικαστικά έξοδα Σελ. 55
Άρθρο 64 - Ασφαλιστικά μέτρα και συντηρητική απόδειξη Σελ. 56
Άρθρο 64Α - Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 57
Άρθρο 65 - Αστικές κυρώσεις Σελ. 57
Άρθρο 65Α - Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 59
Άρθρο 66 - Ποινικές κυρώσεις Σελ. 60
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 66
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 66
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 68
Άρθρο 66Α - Τεχνολογικά μέτρα Σελ. 111
Άρθρο 66Β - Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων Σελ. 112
Άρθρο 66Γ - Δημοσιότητα αποφάσεων Σελ. 113
Άρθρο 66Δ - Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 113
Άρθρο 66Ε Σελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67 - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 117
Άρθρο 68 - Μη αναδρομικότητα του νόμου Σελ. 117
Άρθρο 68Α - Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 118
Άρθρο 69 - Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Σελ. 119
Άρθρο 70 - Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν Σελ. 121
Άρθρο 71 - Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών Σελ. 121
Άρθρο 72 - Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ – Πολιτιστικά ζητήματα και άλλες ρυθμίσεις Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ – Έναρξη ισχύος
Άρθρο 77 - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 125
Β΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
I. ΝΟΜΟI
[1] Ν 988/1943: Περί συμπληρώσεως διατάξεως του νόμου ΓΥΠΓ΄ (3483) του έτους 1909 περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων (ΦΕΚ Α΄ 409/1.12.1943) [Άρθρα 1-7] Σελ. 131
[2] Ν 989/1943: Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου ποσοστού κέρδους υπέρ των βιβλιοπωλών επί της τιμής πωλήσεως των απ’ ευθείας υπό των συγγραφέων εκδιδομένων έργων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 409/1.12.1943) [Άρθρα 1-4] Σελ. 133
[3] Ν 1866/1989: Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών (ΦΕΚ Α΄ 222/6.10.1989) [Άρθρο 6 παρ. 6] Σελ. 134
[4] Ν 2225/1994: Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 121/20.7.1994) [Άρθρο 4 παρ. 1δ, 2-7] Σελ. 135
[5] Ν 2328/1995: Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 159/3.8.1995) [Άρθρα 4 παρ. 1, 3-5, 8 παρ. 5] Σελ. 137
[6] Ν 2557/1997: Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 271/24.12.1997) [Άρθρο 8 παρ. 18] Σελ. 139
[7] Ν 2948/2001: Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ (ΦΕΚ Α΄ 242/19.10.2001) [Άρθρο 6Α] Σελ. 140
[8] Ν 3328/2005: Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2005) [Άρθρο 22] Σελ. 141
[9] Ν 3377/2005: Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 202/19.8.2005) [Άρθρο 11] Σελ. 142
[10] Ν 4481/2017: Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) [Άρθρα 1-51, 53, 54 παρ. 1, 3, 14, 15, 81] Σελ. 145
II. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
[1] ΝΔ 749/1970: Περί διδακτικών βιβλίων (ΦΕΚ Α΄ 277/18.12.1970) [Άρθρα 1, 8] Σελ. 193
[2] ΠΔ 45/1991: Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.1991) [Άρθρα 1, 2, 18 παρ. 2, 19] Σελ. 195
[3] ΠΔ 311/1994: Καταστατικό του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/6.10.1994) [Άρθρα 1-2, 11] Σελ. 197
[4] ΠΔ 259/1997: Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας (ΦΕΚ Α΄ 185/19.9.1997) [Άρθρο 30] Σελ. 199
[5] ΠΔ 100/2000: Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αρ. L 202 της 30.7.1997, σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. L 298 της 17.10.1989 σελ. 23) σχετικά με την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 98/17.3.2000) [Άρθρο 10 παρ. 8] Σελ. 201
[6] ΠΔ 343/2002: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998, σελ. 54) (ΦΕΚ Α΄ 284/22.11.2002) Σελ. 203
[7] ΠΔ 131/2003: Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΦΕΚ Α΄ 116/16.5.2003) [Άρθρα 1, 2 παρ. 1-3, 11-14, 17, 19] Σελ. 207
[8] ΠΔ 85/2005: Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 122/25.5.2005) [Άρθρο 2] Σελ. 211
[9] ΠΔ 28/2015: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015) [Άρθρα 1, 5, 6, 7 παρ. 1, 8, 79, 80] Σελ. 213
III. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
[1] ΑΥΕθνΠαιδΘρησκ 83064/ΙΖ/7.8.2003: Κανονισμός λειτουργίας δημοσίων βιβλιοθηκών (ΦΕΚ Β΄ 1173/20.8.2003) Σελ. 219
[2] ΑΥΟικΟικΠολιτισμού 10100/Δ3Β/4020/27.7.2007: Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 2121/1993 και καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στα άρθρα 65Α και 66 του εν λόγω νόμου [Ν 2121/1993] όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν 3524/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1670/22.8.2007) [ΦΕΚ Α΄ 15] Σελ. 221
[3] ΑΥΠολιτισμού ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546/12.10.2007: Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (ΦΕΚ Β΄ 2065/24.10.2007) Σελ. 229
Γ΄ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
I. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
[1] ΝΔ 4254/1962: Περί κυρώσεως της παγκοσμίου Συμβάσεως πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσηρτημένων αυτή υπ’ αρ. 1, 2 και 3 Πρωτοκόλλων (ΦΕΚ Α΄ 166/17.10.1962) [Άρθρα I - VII, IX, X, XVII] Σελ. 239
[2] ΝΔ 4414/1964: Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας διά την προστασίαν εκπομπών τηλεοράσεως, υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 22αν Ιουνίου 1960 (ΦΕΚ Α΄ 211/11.11.1964) [Άρθρα 1-6] Σελ. 247
[3] ΝΔ 4565/1966: Περί κυρώσεως του από 22ας Ιανουαρίου 1965 Πρωτοκόλλου εις την Ευρωπαϊκήν Συμφωνίαν διά την προστασίαν των εκπομπών τηλεοράσεως (ΦΕΚ Α΄ 211/15.10.1966) [Άρθρα 1-3] Σελ. 251
[4] Ν 100/1975: Περί κυρώσεως α) της Συμβάσεως περί συστάσεως Παγκοσμίου Οργανώσεως προστασίας της ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας, υπογραφείσης εν Στοκχόλμη τη 14η Ιουλίου 1967 και β) της κατά την Διπλωματικήν Διάσκεψιν των Παρισίων του Ιουλίου 1971 γενομένης αναθεωρήσεως της Συμβάσεως της Βέρνης 1886 (ΦΕΚ Α΄ 162/1.8.1975) Σελ. 253
[5] Ν 2054/1992: Κύρωση διεθνούς συμβάσεως: Περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης που έγινε στη Ρώμη στις 26 Οκτωβρίου 1961 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.6.1992) [Άρθρα πρώτο, 1-22, 26, δεύτερο] Σελ. 269
[6] Ν 2148/1993: Κύρωση Διεθνούς Συμβάσεως: Περί της προστασίας των παραγωγών φωνογραφημάτων εναντίον της μη επιτρεπόμενης αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων τους, που έγινε στη Γενεύη στις 29 Οκτωβρίου 1971 (ΦΕΚ Α΄ 96/16.6.1993) [Άρθρα πρώτο, 1-7, δεύτερο] Σελ. 277
[7] Ν 2290/1995: Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης (ΦΕΚ Α΄ 28/9.2.1995) [Άρθρα πρώτο, 1-14, 41, 61, 62, 70 παρ. 1-7, δεύτερο] Σελ. 281
[8] Ν 3183/2003: Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (ΦΕΚ Α΄ 227/26.9.2003) [Άρθρα πρώτο, 1-23, δεύτερο] Σελ. 293
[9] Ν 3184/2003: Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία (ΦΕΚ Α΄ 228/26.9.2003) [Άρθρα πρώτο, 1-14, δεύτερο] Σελ. 305
ΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
i. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[1] Κανονισμός (ΕΕ) 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013): Σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου Σελ. 313
[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 (ΕΕ L 242 της 20.9.2017): Για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων Σελ. 349
Γενική Βιβλιογραφία Σελ. 361
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 389
Back to Top