ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρακτικά Ημερίδας Έδρας Jean Monnet Αλληλεγγύη στην ΕΕ – Πολιτική προστασία Ανθρωπιστική Δράση (2016 – 2019)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17332
Nissi S., Ακριβούλης Δ., Αντωνίου Θ., Δημητρακοπούλου Μ., Καμίνης Γ., Κατσίγιαννη Χ., Κουτσουράκη Ελ., Κώη Ε., Μαρούδα Μ. Ν., Μουζουράκης Μ., Παπαμηνά Μ., Παππά Λ., Περράκης Στ., Σαράντη Β., Τζαβάρα Ντ., Φιλιππίδου Σ., Κωνσταντίνου Α.
Μαρούδα Μ. Ν.

To  βιβλίο «Αλληλεγγύη στην ΕΕ: Εξελίξεις στο πεδίο της προσφυγικής προστασίας και προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα», αποτελεί συλλογή μελετών και εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν, στα αγγλικά και στα ελληνικά, στο πλαίσιο σχετικής Ημερίδας της Έδρας Jean Monnet.

Στις μελέτες αυτές εξετάζονται οι διαφορετικές διαστάσεις της αλληλεγγύης στη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος. Παράλληλα, οριοθετούνται η έννοια, το περιεχόμενο και οι εφαρμογές της αρχής της αλληλεγγύης στην ΕΕ, καθώς και η συνδρομή τόσο προς κράτη μέλη της ΕΕ όσο και προς πρόσωπα και ομάδες που χρήζουν διεθνούς προστασίας,  μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.  

Εξετάζονται, ακόμη, ζητήματα όπως ο έκτακτος μηχανισμός ανθρωπιστικής συνδρομής που για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε για κράτος μέλος (την Ελλάδα) το 2016 έως το 2019, αλλά και συμφωνίες όπως αυτήν που κατέληξε στη Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας, στην ίδια την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, στα hot spot, την κράτηση, τους ασυνόδευτους ανηλίκους, την οικογενειακή επανένωση. 

Στις συμβολές δίνεται έμφαση στον βαθμό ετοιμότητας διεθνών οργανισμών, κρατών και ανθρωπιστικών δρώντων να αντιμετωπίσουν μαζικές ροές και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τόσο το σύστημα ασύλου, όσο και τις διαδικασίες ένταξης όσων τελικά παραμένουν στα κράτη, στις διαπραγματεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην ΕΕ και το αδιέξοδο που έχει διαφανεί, αλλά και την μετατόπιση της ευθύνης σε διμερείς συμφωνίες ανάμεσα σε κράτη μέλη, και σε χώρες εκτός ΕΕ. 

Πρόλογος Σελ. ΧΙΙΙ
Ι. Οι πολλαπλές διαστάσεις της αρχής της αλληλεγγύης στη διαχείριση του προσφυγικού: Από την πόλη και τον πολίτη στην διακρατική αλληλεγγύη και ο ρόλος διεθνών οργανισμών και ανθρωπιστικών δρώντων
Multiple facets of solidarity regarding the management of refuges: From cities and citizens to the interstate solidarity and the role of international organizations and humanitarian actors
Αλληλεγγύη στην πόλη: η διαχείριση του προσφυγικού στην Αθήνα Σελ. 3
Solidarity in the city: managing the refugee issue in Athens
Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων, Συντονιστής Δικτύου ‘Solidarity Cities’
Giorgos Kaminis
Mayor of Athens, Coordinator of the Network ‘Solidarity Cities’
Μεταναστευτικές ροές, αλληλεγγύη και το Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 9
Migration flows, solidarity and the Council of Europe
Στέλιος Περράκης
Ομ. Καθηγητής, Πρέσβης / Μόνιμος Αντιπροσώπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Stelios Perrakis
Em. Professor, Ambassador / Permanent Representative of Greece at the Council of Europe
The concept and dimensions of solidarity Σελ. 19
H έννοια και οι διαστάσεις της αλληλεγγύης
Dimitrios E. Akrivoulis
Assistant Professor, Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
Δημήτριος Ακριβούλης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η θεσμική προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στην έννοια της αλληλεγγύης: παρουσίαση της έννοιας της αλληλεγγύης σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ Σελ. 37
Institutional approach of the EU towards the concept of solidarity: presentation of the solidarity concept in the framework of the Council of the EU
Σοφία Φιλιππίδου
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλική Σαράντη
Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος Β΄, Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, Υπουργείο Εξωτερικών
Sofia Filipidou
Embassy Advisor Α΄, C4 Directorate of Justice, Home Affairs, Migration and Schengen, Ministry of Foreign Affairs
Vassiliki Saranti
Expert-Counselor Β΄, C4 Directorate of Justice, Home Affairs, Migration and Schengen, Ministry of Foreign Affairs
EU Solidarity in managing migration flows through ECHO in Greece 3/2016-3/2019: evaluating the implications from internalizing external EU policies Σελ. 45
Αλληλεγγύη στην ΕΕ ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω του ECHO στην Ελλάδα 3/2016-3/2019: αποτίμηση των αποτελεσμάτων εσωτερίκευσης των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ
Maria Daniella Marouda
Assistant Professor in International Law / Humanitarian Law Panteion University / Jean Monnet Chair Holder, EU Solidarity in Civil Protection and Humanitarian Action
Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα
Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο / Κάτοχος Έδρας Jean Monnet EU Solidarity in Civil Protection and Humanitarian Action
The Greek and European challenge: the situation of unaccompanied minors in Greece Σελ. 69
Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή πρόκληση: η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα
Lorra Pappa
President of NGO Metadrasi
Λώρα Παππά
Πρόεδρος ΜΚΟ Μετάδραση
International Commition of the Red Cross in Greece: restoring family links during the migration crisis Σελ. 73
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα: αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών στη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης
Sari Nissi
Head of Mission, International Committee of the Red Cross, Athens
Επικεφαλής Αποστολής Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα
ΙΙ. Αλληλεγγύη και συνεργασία υπό το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: επίκαιρα ζητήματα
Solidarity and cooperation under the Common European Asylum System: contemporary issues
Η αλληλεγγύη στην ΕΕ: ηθική ή νομική υποχρέωση; Έννοια και εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε σχέση με την προσφυγική κρίση Σελ. 79
Solidarity in EU: moral urgency or legal reality? Concept and implementation regarding the refugee crisis
Θεοφανία Αντωνίου
Διδάκτωρ Παντείου Παν/μιου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ)
Theofania Antoniou
Doctor of Panteion University, postdoctoral researcher at the European Centre of Research and Training in Human Rights and Humanitarian Action
The expansion of the concept of “safe third country” in the reform of the Common European Asylum System Σελ. 97
Η έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας» στην αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Καθεστώτος Ασύλου
Minos Mouzourakis
Senior Asylum Information Database (AIDA) Coordinator, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Η εφαρμογή των εννοιών «ασφαλής τρίτη χώρα» και «πρώτη χώρα ασύλου» στην περίπτωση της Τουρκίας Σελ. 109
The application of the “safe third country” and “first country of asylum” concepts in the case of Turkey
Ελένη Κουτσουράκη
Δικηγόρος ΔΝ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης ΕΚΕΚΔΑΑΔ
Dr Eleni Koutsouraki
Attorney at Law, Postdoctoral Researcher at the European Centre of Research and Training in Human Rights and Humanitarian Action
Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας ως παράδειγμα υποχώρησης των εγγυήσεων στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής Σελ. 139
The implementation of the EU- Turkey Joint Statement as an exemple of lowering the safeguards in asylum and reception
Αλέξανδρος Κωνσταντίνου
Δικηγόρος Master 2, ΜΔΕ, Μέλος Νομικής Υπηρεσίας Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Alexandros Konstantinou
Attorney at Law, Master 2, MA, Member of the Legal Unit of the Greek Council for Refugees
The ‘hotspot’ approach: key findings from Greece Σελ. 153
Η προσέγγιση των hotspots: σημαντικά συμπεράσματα από την Ελλάδα
Maria Dimitrakopoulou
Lawyer, PhD Candidate International law and legal studies, Member of the Free legal aid program of the Greek Council for Refugees
Μαρία Δημητρακοπούλου
Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Διεθνούς δικαίου και νομικών σπουδών, Μέλος του προγράμματος δωρεάν νομικής συνδρομής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού Δουβλίνου ΙV Σελ. 175
Family reunification under the new Dublin IV Regulation
Έρση Κώη
Δικηγόρος ΜΔΕ, πρώην Μέλος Επιτροπών Προσφυγών ΠΔ 114/2010
Ersi Koi
Lawyer, MΑ, former member of the Appeal Committees P.D. 114/2010
IΙΙ. Developments in the field of refugee protection in Greece
Εξελίξεις στο πεδίο της προσφυγικής προστασίας στην Ελλάδα
Judicial developments and administrative procedures after the implementation of the EU - Turkey statement Σελ. 203
Δικαστικές εξελίξεις και διοικητικές διαδικασίες μετά την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
Maria Papamina
Attorney at Law, MA, Legal Unit of the Greek Council for Refugees
Μαρία Παπαμηνά
Δικηγόρος, ΜΔΕ, Νομική Υπηρεσία Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Unaccompanied minors and the dangers they face from the administrative practice Σελ. 213
Ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν από τη διοικητική πρακτική
Chara Katsigianni
Attorney at Law, MΑ, Legal Unit of the Greek Council for Refugees
Χαρά Κατσίγιαννη
Δικηγόρος, ΜΔΕ, Νομική Υπηρεσία Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Examining applications for international protection under administrative detention Σελ. 219
Η εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπό καθεστώς διοικητικής κράτησης
Ntina Tzavara
Researcher at the the European Centre of Research and Training in Human Rights and Humanitarian Action
Ντίνα Τζαβάρα
Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης
ANNEX I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Σελ. 229
COUNCIL REGULATION (EU) 2016/369
ANNEX IΙ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Σελ. 239
MANAGING MIGRATION (EU Financial Support to Greece)
Back to Top