ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Σειρά: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16179
Χατζηνικολάου Ν.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Αλλοδαποί» παρουσιάζει όλη την ισχύουσα, ενημερωμένη μέχρι και τον Μάρτιο 2017, νομοθεσία σχετικά με τους αλλοδαπούς (νόμους, προεδρικά διατάγματα και κυριότερες υπουργικές αποφάσεις), τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα που αποτελούν εσωτερικό δίκαιο και την ποινική νομολογία που αφορά κάθε διάταξη νόμου, οργανωμένη σε θεματικές ενότητες.

Οι βασικοί νόμοι 4251/2014 και 3386/2005 προηγούνται και ακολουθούν τα λοιπά νομοθετήματα. Όπως και στην πρώτη έκδοση, κάποια ειδικότερα –μη ποινικού χαρακτήρα– νομοθετήματα επισημαίνονται κάτω από τις οικείες διατάξεις ως σχετική νομοθεσία χωρίς να παρατίθεται το περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση του έργου. Ενόψει δε του χαρακτήρα της έκδοσης, η ενημέρωση της νομολογίας επικεντρώνεται και πάλι στις ποινικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο μεσοδιάστημα σε περιοδικά ποινικής ύλης, σε επιλεγμένα περιοδικά γενικής ύλης, καθώς και σε περιοδικά με ειδικό ενδιαφέρον για το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών. Επιλεγμένες αποφάσεις παρατίθενται και από άλλα περιοδικά, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ιδίως στις περιπτώσεις μη ποινικών αποφάσεων που αντιμετωπίζουν κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα.

Η έκδοση συμπληρώνεται με Αιτιολογικές Εκθέσεις, σχετικές νομοθετικές διατάξεις και ελληνική βιβλιογραφία. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα των αλλοδαπών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IΧ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XΙ
Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ 4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 80/2014) [Άρθρα 1-30, 49-56, 69-88, 95, 133, 139, 148] Σελ. 3
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Διέλευση προσώπων από τα σύνορα και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1 – Ορισμοί Σελ. 4
Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 11
Άρθρο 2Α Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διαδικασία εισόδου και εξόδου
Άρθρο 3 – Σημεία εισόδου - εξόδου – Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου Σελ. 14
Άρθρο 4 – Άρνηση εισόδου Σελ. 16
Άρθρο 5 – Θεώρηση εισόδου Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δικαίωμα διαμονής και διοικητικές διατυπώσεις
Άρθρο 6 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής Σελ. 19
Άρθρο 7 – Κατηγορίες αδειών διαμονής Σελ. 21
Άρθρο 8 – Χορήγηση άδειας διαμονής Σελ. 23
Άρθρο 9 – Ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 24
Άρθρο 10 – Διαδικασία επιδόσεων Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαμονή για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Άρθρο 11 – Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία Σελ. 27
Άρθρο 12 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία Σελ. 28
Άρθρο 13 – Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία Σελ. 29
Άρθρο 13α – Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία Σελ. 33
Άρθρο 14 – Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες Σελ. 34
Άρθρο 15 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία Σελ. 35
Άρθρο 16 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα Σελ. 36
Άρθρο 17 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού Σελ. 39
Άρθρο 18 – Προσωρινή διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους
Άρθρο 19 Σελ. 49
Άρθρο 19α – Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους Σελ. 51
Άρθρο 20 – Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους
Άρθρο 21 - Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 59
Άρθρο 21α – Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας Σελ. 60
Άρθρο 21β – Ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων Σελ. 62
Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 64
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σελ. 65
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 65
Άρθρο 23 – Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Απόρριψη - ανάκληση άδειας διαμονής και διαδικαστικές εγγυήσεις
Άρθρο 24 - Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής Σελ. 66
Άρθρο 25 – Διαδικαστικές εγγυήσεις Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Υποχρεώσεις υπηρεσιών, δημόσιων λειτουργών και ιδιωτών
Άρθρο 26 - Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις Σελ. 69
Άρθρο 27 – Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων Σελ. 71
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σελ. 71
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 71
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 71
Άρθρο 28 – Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις Σελ. 72
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 75
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 75
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ
1. Μεταφορά αλλοδαπών στο χώρο εργασίας προς απασχόληση Σελ. 75
2. Πότε απαιτείται άδεια Σελ. 75
3. Μετάκληση αλλοδαπών καλλιτεχνών Σελ. 75
4. Ποινική ευθύνη παρέχοντος την εργασία Σελ. 75
II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ
1. Δόλος Σελ. 76
III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ
1. Συνιστά απόπειρα η μεταφορά αλλοδαπών στον τόπο εργασίας Σελ. 76
IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Αναστολή ισχύος του άρθρου 33 παρ. 7 N 1975/1991 Σελ. 76
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Αιτιολογία Σελ. 76
Άρθρο 29 – Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις Σελ. 77
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 78
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 78
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ
1. Υποχρέωση ενημέρωσης από διευθυντές ξενοδοχείων κ.λπ. Σελ. 78
2. Παράνομη κατοχή, χρήση και κατακράτηση διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου Σελ. 79
II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Σελ. 80
III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 80
IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σελ. 80
Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις Σελ. 81
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 83
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 84
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ
1. Μεταφορά από το εξωτερικό Σελ. 84
2. Έννοια προώθησης στο εσωτερικό Σελ. 85
3. Έννοια διευκόλυνσης μεταφοράς ή προώθησης Σελ. 88
4. Τόπος τέλεσης Σελ. 89
5. Μεταφορά αλλοδαπών προς εργασία δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς, αλλά της απόπειρας παράνομης απασχόλησης Σελ. 89
6. Υποκείμενο τέλεσης της προώθησης Σελ. 90
7. Άδικη η πράξη του οδηγού ΚΤΕΛ, παρά την έκδοση εισιτηρίων από ελεγκτή Σελ. 90
8. Παραβίαση υποχρεώσεων μεταφοράς από και στο εξωτερικό Σελ. 90
9. Εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη Σελ. 90
10. Έννοια πολίτη τρίτης χώρας Σελ. 91
11. Υποχρεώσεις αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών Σελ. 91
II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ Σελ. 91
1. Δόλος Σελ. 91
2. Η επιβαρυντική περίσταση του σκοπού παράνομου κέρδους Σελ. 91
3. Πραγματική πλάνη Σελ. 92
4. Νομική πλάνη Σελ. 93
III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ
1. Διάκριση απόπειρας και ολοκληρωμένου εγκλήματος επί αναχώρησης με πλοίο για το εξωτερικό Σελ. 94
2. Πότε θεωρείται τετελεσμένη η πράξη Σελ. 94
3. Υπαναχώρηση Σελ. 94
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Συναυτουργία Σελ. 95
2. Ηθική αυτουργία Σελ. 95
3. Άμεση συνέργεια Σελ. 96
4. Απλή συνέργεια Σελ. 96
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 97
VI. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ
1. Υπαλλακτικά μικτό έγκλημα Σελ. 98
2. Μεταφορά περισσότερων προσώπων Σελ. 99
3. Προσδιορισμός εκτιτέας ποινής Σελ. 99
4. Παραβίαση υποχρεώσεων μεταφοράς από και στο εξωτερικό Σελ. 100
VII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Η επιβαρυντική περίσταση του σκοπού παράνομου κέρδους Σελ. 100
2. Η επιβαρυντική περίσταση της δυνατότητας πρόκλησης κινδύνου για άνθρωπο Σελ. 100
3. Κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση Σελ. 102
4. Τέλεση από δημόσιο υπάλληλο Σελ. 102
5. Ποινή συμμετόχων Σελ. 103
6. Δήμευση
α. Η δήμευση του μεταφορικού μέσου ως παρεπόμενη ποινή Σελ. 103
β. Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 104
VIII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Αιτιολογία
α. Αιτιολογία ως προς στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης Σελ. 104
β. Αιτιολογία ως προς τον δόλο Σελ. 106
γ. Αιτιολογία ως προς την κατά συναυτουργία τέλεση Σελ. 108
δ. Αιτιολογία ως προς την άμεση ή απλή συνέργεια Σελ. 110
ε. Αιτιολογία ως προς την επιβαρυντική περίσταση τον σκοπού παράνομου κέρδους Σελ. 111
στ. Αιτιολογία ως προς την επιβαρυντική περίσταση της δυνατότητας πρόκλησης κινδύνου για άνθρωπο Σελ. 112
ζ. Αιτιολογία ως προς την κατ’ επάγγελμα τέλεση Σελ. 112
η. Αιτιολογία ως προς την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών Σελ. 112
θ. Αιτιολογία ως προς τη δήμευση Σελ. 115
2. Μεταβολή κατηγορίας και χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου Σελ. 117
3. Δικονομικά ζητήματα δήμευσης - κατάσχεσης
α. Προσβολή της περί δημεύσεως διάταξης Σελ. 117
β. Άρση κατάσχεσης - απόδοση κατασχεθέντων - μεσεγγύηση Σελ. 119
4. Δικαστική συνδρομή Σελ. 122
5. Δεδικασμένο Σελ. 122
6. Αρμοδιότητα Σελ. 122
7. Αυτόφωρο Σελ. 123
8. Αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης Σελ. 123
IX. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου
α. Τοπικά όρια εφαρμογής του ελληνικού ποινικού δικαίου Σελ. 123
2. Διεθνές ένταλμα σύλληψης – έκδοση Σελ. 123
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Άδειες διαμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές εφαρμοστικές διατάξεις Σελ. 124
ΤΜΗΜΑ Β΄- Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών - θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 127
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 127
Άρθρο 49 – Προθεσμία περίσκεψης Σελ. 128
Άρθρο 50 – Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους Σελ. 129
Άρθρο 51 – Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης Σελ. 129
Άρθρο 52 – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 130
Άρθρο 53 – Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής Σελ. 130
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 130
Άρθρο 54 – Δικαιώματα Σελ. 131
Άρθρο 55 – Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής Σελ. 131
Άρθρο 56 – Αλλαγή σκοπού διαμονής Σελ. 132
ΤΜΗΜΑ Δ΄- Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση κατά την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ης Σεπτεμβρίου 2003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις
Άρθρο 69 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 134
Άρθρο 70 – Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση Σελ. 135
Άρθρο 71 – Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης Σελ. 136
Άρθρο 72 – Χορήγηση της άδειας διαμονής Σελ. 137
Άρθρο 73 – Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 137
Άρθρο 74 – Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 138
Άρθρο 75 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας Σελ. 139
Άρθρο 76 – Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 139
Άρθρο 77 – (Άνευ τίτλου) Σελ. 140
Άρθρο 78 – (Άνευ τίτλου) Σελ. 141
Άρθρο 79 – (Άνευ τίτλου) Σελ. 141
Άρθρο 80 – Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα Σελ. 141
Άρθρο 81 – Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών Σελ. 141
Άρθρο 82 – Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα Σελ. 142
Άρθρο 83 – Μόνιμη διαμονή Σελ. 144
Άρθρο 84 – Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα Σελ. 145
Άρθρο 85 – Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας Σελ. 146
Άρθρο 86 – Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής Σελ. 147
Άρθρο 87 – Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών Σελ. 147
ΤΜΗΜΑ Ε΄- Καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες κατά την Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 που τροποποιεί την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις
Άρθρο 88 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 148
Άρθρο 95 – Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή Σελ. 150
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Κοινωνική ένταξη - ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα - μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα Σελ. 156
Άρθρο 133 – Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 139 – Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις Σελ. 158
Άρθρο 148 – Έναρξη ισχύος Σελ. 160
ΝΟΜΟΣ 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ Α΄ 212/23.8.2005) [Άρθρα 76-78, 80-83, 89]
Άρθρο 76 – Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης Σελ. 161
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 162
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 162
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Αιτιολογημένη απέλαση για λόγους δημόσιας υγείας Σελ. 164
2. Απέλαση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας Σελ. 164
3. Διοικητική απέλαση σε περίπτωση υπό όρο απόλυσης καταδικασθέντος αλλοδαπού Σελ. 166
4. Κράτηση αλλοδαπού Σελ. 168
5. Κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού Σελ. 169
6. Απαγόρευση διοικητικής απέλασης πρόσφυγα ή αιτούντος διεθνή προστασία Σελ. 169
7. Απαγόρευση απέλασης ατόμου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια Σελ. 170
Άρθρο 77 – Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης Σελ. 170
Άρθρο 78 – Αναστολή απέλασης Σελ. 170
Άρθρο 80 – Δαπάνες απέλασης Σελ. 170
Άρθρο 81 – Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών Σελ. 171
Άρθρο 82 – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί Σελ. 171
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 172
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 172
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 173
Άρθρο 83 – Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα Σελ. 175
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 176
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 176
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ
1. Πότε πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος Σελ. 178
2. Ποιος είναι αλλοδαπός Σελ. 178
3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 178
4. Η ιδιότητα του «πρόσφυγα» λόγος άρσης του αδίκου κατά το άρθρο 25 ΠΚ Σελ. 178
5. Παράνομη επανείσοδος μετά από δικαστική απέλαση Σελ. 179
II. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Σελ. 180
III. ΑΠΟΠΕΙΡΑ Σελ. 180
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Άμεση συνέργεια Σελ. 181
2. Απλή συνέργεια Σελ. 181
V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 181
VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Η ιδιότητα του πρόσφυγα ως προσωπικός λόγος απαλλαγής Σελ. 181
2. Υποβολή αίτησης αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα σε άλλη από την πλησιέστερη της εισόδου αρχή Σελ. 181
3. Η σημασία της διέλευσης από τρίτη χώρα Σελ. 182
4. Καταδίκη οικονομικών μεταναστών για παράνομη είσοδο με το ελαφρυντικό της τέλεσης της πράξης από μη ταπεινά αίτια Σελ. 182
5. Προβλήματα δικαστικής απέλασης
α. Κρίση περί του αναγκαίου ή μη της απέλασης Σελ. 183
β. Απέλαση πρόσφυγα ή ατόμου που ζητά άσυλο παραβιάζει το άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης Σελ. 184
γ. Απέλαση κοινοτικού υπηκόου Σελ. 184
δ. Απέλαση ομογενούς Σελ. 185
ε. Ανασταλτικό και μεταβιβαστικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου Σελ. 185
στ. Κωλύματα εκτέλεσης δικαστικής απέλασης - Ανέφικτη απέλαση - Περιορι­στικοί όροι Σελ. 186
ζ. Κράτηση, απόλυση και προσωρινή παραμονή του αλλοδαπού όταν η απέλαση είναι ανέφικτη Σελ. 188
η. Αντιρρήσεις εκτελεστότητας (άρθρο 565 ΚΠΔ) Σελ. 191
VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Αιτιολογία Σελ. 193
2. Απόδειξη της ιδιότητας του πρόσφυγα Σελ. 194
3. Επανάληψη διαδικασίας Σελ. 194
4. Αποχή από άσκηση ποινικής δίωξης ή αναβολή εκδίκασης για παράνομη είσοδο αλλοδαπού πρόσφυγα επί αιτήματος ασύλου Σελ. 195
5. Επαναπροώθηση Σελ. 195
Άρθρο 89 – Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογής Σελ. 196
Β΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
I. ΝΟΜΟI
[1] ΑΝ 514/1968: Περί αλλοδαπών οφειλετών του Ελληνικού δημοσίου εκ πράξεων λαθρεμπορίας (ΦΕΚ Α΄ 186/1968) Σελ. 203
[2] ΝΟΜΟΣ 480/1976: Περί προλήψεως και καταστολής πράξεων τινών στρεφομένων κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας (ΦΕΚ Α΄ 314/1976) [Άρθρα 6, 8-14] Σελ. 204
[3] ΝΟΜΟΣ 927/1979: Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις (ΦΕΚ Α΄ 139) [Άρθρα 1-5] Σελ. 207
[4] ΝΟΜΟΣ 1815/1988: Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 250/1988) [Άρθρα 157-158] Σελ. 211
[5] ΝΟΜΟΣ 2622/1998: Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 138/1998) [Άρθρα 1, 4] Σελ. 213
[6] ΝΟΜΟΣ 3064/2002: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών (ΦΕΚ Α΄ 248/2002) [Άρθρα 12-14] Σελ. 215
[7] ΝΟΜΟΣ 3251/2004: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 127/9.7.2004) [Άρθρο 1] Σελ. 217
[8] ΝΟΜΟΣ 3284/2004: Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004) [Άρθρα 5, 10] Σελ. 218
[9] ΝΟΜΟΣ 4052/2012: Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 41/2012) [Άρθρο 88] Σελ. 220
[10] Ν 4375/2016: Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 51/2016) [Άρθρα 22, 37, 42, 46, 50] Σελ. 222
[11] Ν 4443/2016: Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) Λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016 - Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 23/2017) [Άρθρα 2, 11] Σελ. 227
II. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
[1] ΝΔ 187/1973: Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 261) [Άρθρα 158-159, 161-163] Σελ. 230
[2] ΠΔ 233/2003: Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν 3064/2002 (ΦΕΚ Α΄ 248) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, και των άρθρων 87 παρ. 5 και 6 και 88 του Ν 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48) (ΦΕΚ Α΄ 204/2003) Σελ. 232
[3] ΠΔ 214/2004: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών (ΦΕΚ Α΄ 191/2004) Σελ. 237
[4] ΠΔ 106/2007: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους (ΦΕΚ Β΄ 135/21.6.2007) [Άρθρα 2, 6, 7, 8, 20-24, 26-27] Σελ. 241
[5] ΠΔ 141/2013: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΦΕΚ Α΄ 226/2013) [Άρθρα 12, 14, 17, 19-21, 23] Σελ. 249
III. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
[1] ΥΑ 4803/13/4-μβ΄/1995: Υποχρεώσεις προσώπων που παρέχουν διαμονή σε αλλοδαπούς. Δελτία άφιξης - Αναχώρησης Σελ. 253
[2] ΥΑ 4000/2009/4/46-α΄: Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών Σελ. 255
[3] ΥΑ 4000/2012/4/32-λα΄: Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών Σελ. 260
Γ΄ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
I. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
[1] ΝΔ 3989/1959: Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (ΦΕΚ Α΄ 201) Σελ. 267
[2] ΑΝ 389/1968: Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων (ΦΕΚ Α΄ 125) Σελ. 280
[3] ΝΔ 53/1974: Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών», ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952 (ΦΕΚ Α΄ 256) [Άρθρα 3, 5, 8] Σελ. 284
[4] ΝΟΜΟΣ 1705/1987: Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αριθμός 7 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΦΕΚ Α΄ 89) [Άρθρο 1] Σελ. 286
[5] ΝΟΜΟΣ 1782/1988: Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (ΦΕΚ Α΄ 116) [Άρθρο 3] Σελ. 287
[6] ΝΟΜΟΣ 2462/1997: Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.1997) [Άρθρο 13] Σελ. 288
[7] ΝΟΜΟΣ 3875/2010: Κύρωση και Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) [Πρωτόκολλα Ι και ΙΙ] Σελ. 289
[8] ΝΟΜΟΣ 2926/2001: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης (ΦΕΚ Α΄ 139/27.6.2001) [Άρθρο 8] Σελ. 307
II. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
i. Συμβάσεις
[1] Πρωτόκολλο αρ. 29 που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας – Για το άσυλο των υπηκόων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 309
ii. Κανονισμοί
[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο) [Άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 26] Σελ. 310
iii. Αποφάσεις - Πλαίσια
[1] Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής Σελ. 321
iv. Οδηγίες
[1] Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής Σελ. 326
Δ΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» [Ν 4251/2014] Σελ. 329
2. Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής στο νομοσχέδιο: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» [Ν 4251/2014] Σελ. 339
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 343
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 355
Back to Top