• Ανακαλύψτε το Alma

  Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού για δικηγόρους
  Alma (Automated Legal Management Application)

  Η εξέλιξη στην πράξη.

  Ανακαλύψτε το Alma

Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού για δικηγόρους Alma next (Automated Legal Management Application) ολοκληρώθηκε, προσφέροντας 5 νέα προϊόντα αιχμής: το Alma practice, το Alma e-timologisi, το Alma library, το Alma real estate και το Alma bank που εισάγουν το δικηγορικό γραφείο και τα νομικά τμήματα των επιχειρήσεων και των Τραπεζών σε νέα εποχή οργάνωσης και παραγωγικότητας.

Το Alma next SaaS είναι η πρώτη διαλειτουργική πλατφόρμα ροής νομικών εργασιών η οποία έχει δρομολογηθεί να διασυνδέσει την καθημερινή οργάνωση της νομικής οντότητας που το διαχειρίζεται με:

 • τα δικαστήρια (σύστημα solon, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, on line παρακολούθηση έκδοσης δικαστικής απόφασης κ.α),
 • την ΤΝΠ της Νομικής Βιβλιοθήκης, Qualex (www.qualex.gr),
 • εκπαιδευτικό διαδραστικό περιεχόμενο,
 • νομική εργαλειοθήκη με υπολογισμό τόκων δικαιοπρακτικών και υπερημερίας, νομικές διαδικασίες, διαγράμματα, checklists, δικονομικές προθεσμίες κ.α.

Alma practice
Νέα εποχή στην οργάνωση δικηγορικών γραφείων & εταιριών

H κεντρική εφαρμογή της οικογένειας Alma next SaaS, το Alma Practice επιτρέπει σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη να διαχειριστεί αρχεία, πελάτες, υποθέσεις, κινήσεις και οικονομικά στοιχεία μέσα από συνεχή πρόσβαση σε επικαιροποιημένο νομικό περιεχόμενο. Χάρη στο ενσωματωμένο calendar (με πλήρη δυνατότητα συγχρονισμού με outlook calendar) και το έξυπνο σύστημα αυτόματων υπενθυμίσεων, παρέχει μία συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων, καθώς και όλων των κινήσεων που απαιτούνται να γίνουν για αυτές. Η αυτόματη αρχειοθέτηση εγγράφων και e-mails μέσα από το Microsoft Office, ενοποιούν την πηγή των πληροφοριών εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και χρόνο, τυποποιώντας το σύνολο σχεδόν των καθημερινών εργασιών του χρήστη. Τέλος ο πλήρως παραμετροποιήσιμος χαρακτήρας της εφαρμογής Alma Practice, την καθιστά απόλυτα προσαρμόσιμη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας εργασιών.

 • Εύχρηστη οργάνωση και διαχείριση αρχείων, πελατών, υποθέσεων, οικονομικών και κινήσεων
 • Συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων
 • Αυτόματη έκδοση αναλυτικού λογαριασμού
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες του δικηγορικού γραφείου ή εταιρίας
  ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:

  Η βασική εφαρμογή Alma practice, μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε απο τα τέσσερα προϊόντα τις οικογένειας εφαρμογών Alma next, το Alma e-timologisi για την έκδοση οικονομικών στοιχείων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΑΑΔΕ, το Alma Library για τη βέλτιστη οργάνωση της βιβλιοθήκης, το Alma real estate για την παρακολούθηση των ακινήτων και το Alma Web Bank για την οργάνωση των νομικών τμημάτων των τραπεζών.

 • Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών και λίστα απαιτούμενων δικονομικών ενεργειών
 • Εργαλείο υπολογισµού τόκων
 • Εργαλείο δικαστικών εξόδων
 • Μηχανή αναζήτησης ΦΕΚ, µε δυνατότητα λήψης ειδοποίησης οποτεδήποτε εκδίδεται ΦΕΚ που εµπεριέχει τον ορισµένο από τον χρήστη όρο
 • Διασύνδεση με τη Βάση Δεδομένων Qualex της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ για αναζήτηση Βιβλιογραφίας-Νομοθεσίας-Νομολογίας
 • Προσθήκη επικαιροποιημένων Υποδειγμάτων σε ηλεκτρονική μορφή, έτοιμα για επεξεργασία και χρήση στις Υποθέσεις
 • Νέος κατάλογος “Επίδικα” για την καταχώριση και ομαδοποίηση επίδικων κινητών και ακινήτων
 • Πρόσβαση και εξ αποστάσεως λειτουργία υψηλών ταχυτήτων To Alma next σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης από όπου και αν βρίσκεστε και ταχύτατης εξ αποστάσεως χρήσης της εφαρµογής, µέσω VPN

Alma e-timologisi
Ηλεκτρονική έκδοση Φορολογικών στοιχείων και παρακολούθηση εισπράξεων

 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ
 • Πλήρης καταγραφή στοιχείων των πελατών
 • Έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ)
 • Έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών
 • Παρακολούθηση Εισπράξεων – Υπολοίπων πελατών
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης με βάση τις ανάγκες σας

Alma library
Μετατρέψτε τη βιβλιοθήκη σας σε εργαλείο αποδοτικότητας

 • Εύχρηστη (full text) αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσα από το σύνολο των βιβλίων του δικηγορικού γραφείου
 • Αυτόματη εισαγωγή (μέσω web) όλων των τίτλων της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 • Επεκτάσιμη Αναζήτηση στην online Βάση Δεδομένων της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Βιβλιογραφία-Νομοθεσία-Νομολογία)
 • Ταχύτατη και εύκολη εισαγωγή νέων βιβλίων και περιοδικών
 • Σύστημα παρακολούθησης εσωτερικού δανεισμού μεταξύ συνεργατών του γραφείου
 • Προσαρμόσιμο σε κάθε εξειδικευμένη ανάγκη σας

Alma real estate
Διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

 • Καταγραφή και διαχείριση κάθε είδους ακίνητης περιουσίας
 • Δημιουργία κοινής βάσης για όλες τις σχετικές με τα ακίνητα υπηρεσίες: Νομική υπηρεσία, Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία
 • Γρήγορη αναζήτηση όλων των δεδομένων όπως: τεχνικών στοιχείων οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κτηρίων – ιδιόκτητων ή μισθωμένων-, συμβολαίων, σχεδίων, φωτο- γραφιών, αδειών κ.ά.
 • Καταχώριση ιστορικού ακινήτων
 • Αυτόματο σύστημα υπενθυμίσεων για εκκρεμότητες όπως: λήξεις αδειών ή μισθωμάτων
 • Προσαρμόσιμο σε κάθε εξειδικευμένη ανάγκη της εταιρίας σας

Alma bank
Σύγχρονες, διασυνδεδεμένες νομικές υπηρεσίες Τραπεζών

 • Αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των ενεργειών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών
 • Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές και τα συστήματα της Τράπεζας
 • Ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διευθύνσεων της Τράπεζας
 • Διασύνδεση των εξωτερικών δικηγόρων για ανάθεση, εκκαθάριση κ.ά.
 • Επιτάχυνση διαδικασιών ελέγχου, διαβαθμισμένη παραμετροποίηση κ.ά.
 • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με τραπεζικά κατ/τα, δικηγόρους κ.ά.
 • Παραμετροποιήσιμο σε κάθε εξειδικευμένη ανάγκη της Τράπεζας
Χρησιμοποιούν το Alma...
Σχόλια πελατών

Χρήσιµο εργαλείο για τη Νοµική Υπηρεσία και τους δικηγόρους της, η τάξη, η ευκρίνεια, η καθαρότητα και η ευκολία χρήσης του είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που εκτιµήθηκαν από την υπηρεσία µας.

Αναστάσιος Καϊμάκης

Υπ/ντής Νομικής Διεύθυνσης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

To Alma Pro είναι πρόγραμμα ιδιαίτερα «φιλικό» για τους δικηγόρους καθώς είναι απλό, γρήγορο, ευχάριστο και εύχρηστο. Συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση του μεγάλου χαρτοφυλακίου υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο μπορεί να χειρίζεται με ευκολία μεγάλος αριθμός χρηστών, με διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες. Προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των χρηστών αντί να προσαρμοστούν οι χρήστες στα «όρια» ενός συστήματος.

Ισαβέλλα Χατζηπλή

Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών & Ακίνητης Περιουσίας

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Αναγκαίο για την οργάνωση και τη διοίκηση των υποθέσεων αλλά και του ελέγχου αποδοτικότητας των συνεργατών εξοικονομώντας χρόνο από την καθημερινή διαχείριση του γραφείου μας. Είναι φιλικό προς το χρήστη / δικηγόρο ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσής του με τις νέες τεχνολογίες, καθώς το περιβάλλον της εφαρμογής, αν και πολυδιάστατο, είναι απλό στη σύλληψή του. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του λογισμικού Alma Pro είναι η καταγραφή, ανάλυση και εκκαθάριση δαπανών και χρεώσεων βάσει των κινήσεων για κάθε υπόθεση πελάτη. Οι πληροφορίες δύναται να εξαχθούν με ευκολία, ενώ η λεπτομέρεια των αναλύσεων ικανοποιεί απόλυτα το γραφείο μας.

Γιάννης Κελεμένης

Διευθύνων Εταίρος

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το λογισμικό Alma Pro τα τελευταία 3 χρόνια και έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη αρχειοθέτηση των φακέλων και των υποθέσεών, η επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών του γραφείου έγινε ευκολότερη και λειτουργικότερη και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παρακολούθηση των διαφόρων εκκρεμοτήτων. Επίσης μεγάλη είναι η συμβολή του προγράμματος ως προς τις χρεώσεις και τη σύνταξη των λογαριασμών, πολύ σημαντικό είναι ακόμα και το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά εύκολο ως προς τη χρήση του. Θα το συστήναμε ανεπιφύλακτα.

Eλένη Τροβά

Εταίρος

ΤΡΟΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έπειτα από μία καθ΄ όλα χρήσιμη εκπαίδευση που μας παρείχε το προσωπικό της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στις λειτουργίες του λογισμικού Alma Pro, το γραφείο ήταν πλήρως έτοιμο στη χρήση του προγράμματος, το οποίο, προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες, εύκολο στη χρήση του και με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης νομικών πληροφοριών και εταιρικών δεδομένων, αποτέλεσε το απαραίτητο μέσο οργάνωσης της εταιρείας μας.

Κορίνα Ουζούνη

P & C ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Το λογισμικό Alma Pro αποδείχθηκε εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης όχι εργασιών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών αλλά και του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού της. Συνέβαλε καθοριστικά, όντας ευέλικτο στην παραμετροποίησή του βάσει των αναγκών μας, στον εκσυγχρονισμό, την οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών και υποθέσεων, παρέχοντας μεταξύ άλλων ασφάλεια δεδομένων, ταχύτητα αναζήτησης, στατιστικά στοιχεία, δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα της Τράπεζας

Αντουανέτα Οικονομοπούλου

Διευθύντρια Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Το λογισμικό Alma Pro βοήθησε ιδιαίτερα στην οργάνωση και τη διοίκηση των υποθέσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου των Εταιρειών μας. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη και εξ αυτού του λόγου εξαιρετικά χρήσιμο και σε δικηγόρους και στις συνεργάτριες της Διεύθυνσης με διοικητικές αρμοδιότητες. Χρησιμοποιούμε το Alma Pro τα τελευταία 2 χρόνια και πιστεύουμε ότι θα το έχουμε δίπλα μας για πολλά χρόνια, ως ιδανικό εργαλείο για την ακριβόχρονη παρακολούθηση των πολλών εκκρεμοτήτων μας. Ήταν ιδιαίτερα επιβοηθητική και η διοργάνωση σεμιναρίου για τις δυνατότητες του Alma Pro στην πράξη: μας βοήθησε πολύ στην «ανακάλυψη» δυνατοτήτων που δεν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε. Εξαιρετική η υποστήριξή μας από την ομάδα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε κάθε συνάδελφο, νομική εταιρεία ή νομική διεύθυνση εταιρειών.

Παναγιώτης Αλεξανδράκης

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. & ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Mετά τις αρχικές επιφυλάξεις και το πρώτο διάστημα καταχώρισης δεδομένων, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι το ALMA δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά ένας συνεργάτης, παρών 24 ώρες το 24ωρο και με έτοιμες απαντήσεις σχεδόν σε όλα. ΄Ισως και σε όλα, αν του το έχεις επιτρέψει….
Απολύτως απαραίτητο για συνεργασία μεταξύ κεντρικού γραφείου και υποκαταστημάτων, το ALMA δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται και προσαρμόζεται. Το πιο σημαντικό; Πίσω από το ΑLMA υπάρχει μία ομάδα, η οποία δεν κουράζεται να λύνει απορίες, να υποδεικνύει διεξόδους σε πιθανά προβλήματα και να επεξεργάζεται νέες δυνατότητες.

Δήμητρα Φελούκα

Eταίρος

EGNA ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ε. Γ. ΝΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Alma είναι ένα εύχρηστο λογισμικό το οποίο βοηθάει στην οργάνωση μιας δικηγορικής εταιρείας ή ενός δικηγορικού γραφείου. Ο διαχωρισμός που υπάρχει μέσω των καρτελών εξυπηρετεί στο να καταχωρείς σε κάθε πελάτη πληροφορίες, στοιχεία και κινήσεις τα οποία μπορείς να αναζητήσεις μελλοντικά. Οι κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί δεν εξυπηρετούν μόνο στο να ανατρέξουμε και να θυμηθούμε τις παλαιότερες ενέργειές μας, αλλά μας βοηθούν και στην τιμολόγηση του πελάτη. Εξίσου σημαντικό είναι και το νομικό ημερολόγιο που διαθέτει το Alma το οποίο μας υπενθυμίζει τις δικασίμους και τις προθεσμίες. Γενικά είναι ένα αξιόπιστο λογισμικό με πολλές λειτουργίες που η καθεμία ή όλες μαζί συμβάλλουν και διευκολύνουν την οργάνωση ενός δικηγορικού γραφείου.

Χριστίνα Χατζηδημητρίου

Βοηθός Διοίκησης

TAXLAW - IASON SKOUZOS & PARTNERS LAW FIRM

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες
στο 210 3678811
ή μέσω email στο
alma@nb.org
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">