Σκοπός του προγράμματος


Το Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή της αίτησης;

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου

Τι είναι το Alma suite

Τo Alma suite είναι η πιο ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Νομικής Οργάνωσης δικηγορικών γραφείων, εταιριών και νομικών υπηρεσιών και «Εξουσιοδοτημένος Προμηθευτής» του προγράμματος. Αποτελείται από 4 επιμέρους εφαρμογές αιχμής: το Alma practice, το Alma e-timologisi, το Alma library, το Alma real estate, μέσω των οποίων μπορείτε να υλοποιήσετε τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της εταιρείας σας.

Εμπιστεύτηκαν το Alma

Back to Top