Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019 - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισαγωγική παρουσίαση: Βενιέρης Ι.
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.

Το σεμινάριο θα ενημερώσει για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη δομή, λειτουργία αλλά και το εν γένει νομικό καθεστώς του ΓΕΜΗ (Ν 4635/2019). Αναλύονται οι έννοιες της συστατικής και δηλωτικής εμπορικής δημοσιότητας και οι έννομες συνέπειες τους έναντι τρίτων και αναλύεται εκ νέου η εμπορική ιδιότητα ως κριτήριο εγγραφής στο ΓΕΜΗ όπως επίσης και το τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας λόγω της εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Δίνεται έμφαση σε νέα εργαλεία - πιστοποιητικά όπως το Certificate of Good Standing που προβλέπονται για πρώτη φορά και αναπτύσσονται ειδικότερα θέματα όπως αυτό της εγκατάστασης και δημοσιότητας των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών, η δυνατότητα αναβίωσης διαγραφείσας εταιρίας από το ΓΕΜΗ, αλλά και η δικαστική προστασία έναντι του ΓΕΜΗ σε περίπτωση άρνησης καταχωρίσεων. Επιπλέον παρέχεται μια όσο το δυνατόν ολιστική προσέγγιση στη θεσμική και αναπτυξιακή διάσταση του ΓΕΜΗ επισημαίνοντας και λοιπά κρίσιμα ή εκκρεμή θέματα

 • Η επανοριοθέτηση του ρόλου του ΓΕΜΗ στα πλαίσια του νέου νόμου και της οδηγίας 2017/1132 - βασικοί ορισμοί και έννοιες
 • Η διεύρυνση του κύκλου υποχρέων εγγραφής στο ΓΕΜΗ
 • Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση εγγραφής
 • Το τεκμήριο εμπορικότητας για τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ
 • Τα είδη της εμπορικής δημοσιότητας
 • Η συστατική δημοσιότητα και τα αποτελέσματά της
 • Η δηλωτική δημοσιότητα
 • Η ανάγκη προσδιορισμού της έννοιας των τρίτων αναφορικά με την εμπορική δημοσιότητα και το αντιτάξιμο πράξεων έναντι αυτών
 • Η αυτοματοποιημένη καταχώριση και τα όρια της
 • Ο έλεγχος του ΓΕΜΗ σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης καταχώρισης-Προθεσμίες και λοιπά ζητήματα
 • Η ανανεωμένη διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων και εξαιρέσεις από την αρχή της μη αναδρομικότητας
 • H αναστολή καταχωρίσεων
 • Η νέα δυνατότητα αναβίωσης διαγραφέντος από το ΓΕΜΗ νομικού προσώπου
 • Η εγκατάσταση και η δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών και οι επελθούσες μεταβολές
 • Λοιπές προσθήκες αναφορικά με τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης του Certificate of Good Standing
 • Η κυρωτική αρμοδιότητα του ΓΕΜΗ
 • Η νέα «διάρθρωση» του ΓΕΜΗ και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ο επιτελικός ρόλος της Διεύθυνσης Εταιριών της ΓΓΚ σε αντικατάσταση του εποπτικού συμβουλίου του ΓΕΜΗ
 • Πιθανές πηγές κινδύνου στο νέο σύστημα

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δίκαιο, σε υπαλλήλους του ΓΕΜΗ και των επιμελητηρίων, σε λογιστές και οικονομολόγους, σε υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και σε οικονομικούς διευθυντές και managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό

Ιάκωβος Βενιέρης

Ο Ιάκωβος Βενιέρης είναι δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Αθηνών με ειδικότητα στο Εμπορικό Δίκαιο. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής (2005), Πρόωρη εξόφληση δανείου (2005), Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα (2006), Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (2007), Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας (2009) και Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (2015). Επίσης έχει συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα και έχει συγγράψει δεκάδες μελέτες δημοσιευμένες στον ελληνικό και αλλοδαπό νομικό Tύπο.

Κωνσταντίνος Ντζούφας

Ο Κωνσταντίνος Ντζούφας είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στο εταιρικό, χρηματοδοτικό, δίκαιο αύλων αγαθών και πτωχευτικό δίκαιο, νομικός σύμβουλος εταιριών με σημαντική πείρα στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι κάτοχος LLM Αστικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Msc in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σειρά εξειδικευμένων μελετών στα παραπάνω θεματικά πεδία σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων στο χώρο του εμπορικού δικαίου. Είναι μόνιμος εισηγητής του μαθήματος «Προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων» στο πρόγραμμα e-learning του Τμήματος Τραπεζικής Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Κωδ. 17430|17431
5 ώρες
Εισαγωγική παρουσίαση: Βενιέρης Ι.
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019 - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Κωδ. 17430|17431
5 ώρες
Εισαγωγική παρουσίαση: Βενιέρης Ι.
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.
Back to Top