Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019 - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισαγωγική παρουσίαση: Βενιέρης Ι.
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17430|17431
5 ώρες
Εισαγωγική παρουσίαση: Βενιέρης Ι.
Εισηγητές: Ντζούφας Κ.

Το σεμινάριο θα ενημερώσει για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη δομή, λειτουργία αλλά και το εν γένει νομικό καθεστώς του ΓΕΜΗ (Ν 4635/2019). Αναλύονται οι έννοιες της συστατικής και δηλωτικής εμπορικής δημοσιότητας και οι έννομες συνέπειες τους έναντι τρίτων και αναλύεται εκ νέου η εμπορική ιδιότητα ως κριτήριο εγγραφής στο ΓΕΜΗ όπως επίσης και το τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας λόγω της εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Δίνεται έμφαση σε νέα εργαλεία - πιστοποιητικά όπως το Certificate of Good Standing που προβλέπονται για πρώτη φορά και αναπτύσσονται ειδικότερα θέματα όπως αυτό της εγκατάστασης και δημοσιότητας των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών, η δυνατότητα αναβίωσης διαγραφείσας εταιρίας από το ΓΕΜΗ, αλλά και η δικαστική προστασία έναντι του ΓΕΜΗ σε περίπτωση άρνησης καταχωρίσεων. Επιπλέον παρέχεται μια όσο το δυνατόν ολιστική προσέγγιση στη θεσμική και αναπτυξιακή διάσταση του ΓΕΜΗ επισημαίνοντας και λοιπά κρίσιμα ή εκκρεμή θέματα

 • Η επανοριοθέτηση του ρόλου του ΓΕΜΗ στα πλαίσια του νέου νόμου και της οδηγίας 2017/1132 - βασικοί ορισμοί και έννοιες
 • Η διεύρυνση του κύκλου υποχρέων εγγραφής στο ΓΕΜΗ
 • Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση εγγραφής
 • Το τεκμήριο εμπορικότητας για τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ
 • Τα είδη της εμπορικής δημοσιότητας
 • Η συστατική δημοσιότητα και τα αποτελέσματά της
 • Η δηλωτική δημοσιότητα
 • Η ανάγκη προσδιορισμού της έννοιας των τρίτων αναφορικά με την εμπορική δημοσιότητα και το αντιτάξιμο πράξεων έναντι αυτών
 • Η αυτοματοποιημένη καταχώριση και τα όρια της
 • Ο έλεγχος του ΓΕΜΗ σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης καταχώρισης-Προθεσμίες και λοιπά ζητήματα
 • Η ανανεωμένη διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων και εξαιρέσεις από την αρχή της μη αναδρομικότητας
 • H αναστολή καταχωρίσεων
 • Η νέα δυνατότητα αναβίωσης διαγραφέντος από το ΓΕΜΗ νομικού προσώπου
 • Η εγκατάσταση και η δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών και οι επελθούσες μεταβολές
 • Λοιπές προσθήκες αναφορικά με τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης του Certificate of Good Standing
 • Η κυρωτική αρμοδιότητα του ΓΕΜΗ
 • Η νέα «διάρθρωση» του ΓΕΜΗ και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ο επιτελικός ρόλος της Διεύθυνσης Εταιριών της ΓΓΚ σε αντικατάσταση του εποπτικού συμβουλίου του ΓΕΜΗ
 • Πιθανές πηγές κινδύνου στο νέο σύστημα

Το σεμινάριο απευθύνεται: σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δίκαιο, σε υπαλλήλους του ΓΕΜΗ και των επιμελητηρίων, σε λογιστές και οικονομολόγους, σε υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και σε οικονομικούς διευθυντές και managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό

Ιάκωβος Βενιέρης

Ο Ιάκωβος Βενιέρης είναι δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Αθηνών με ειδικότητα στο Εμπορικό Δίκαιο. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής (2005), Πρόωρη εξόφληση δανείου (2005), Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα (2006), Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (2007), Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας (2009) και Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (2015). Επίσης έχει συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα και έχει συγγράψει δεκάδες μελέτες δημοσιευμένες στον ελληνικό και αλλοδαπό νομικό Tύπο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top