ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Περιορισμοί Ιδιοκτησίας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 51,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17249
Ρόζος Ν.
Βασιλειάδης Δ., Ζιάμου Θ., Κανδαράκης Α., Λαμπροπούλου Στ., Μαρίνου Κ., Παπανικολάου Χ., Πυργάκης Δ., Ρόζος Ν., Σκούρα Κ.
  • Έκδοση: 2019
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 550
  • ISBN: 978-960-622-817-9
  • ISBN: 978-960-622-817-9
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το παρόν έργο «Aναγκαστική Απαλλοτρίωση - Περιορισμοί ιδιοκτησίας» υπό την επιμέλεια του κου Νικόλαου Ρόζου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, η οποία αποσκοπεί στην αναλυτική επεξεργασία του ∆ικαίου της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης, όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν 2882/2001) και των σχετικών πορισμάτων της νομολογίας. Συντελεστές της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας (συμπεριλαμβανομένου και του έχοντος την επιμέλεια), οι οποίοι επικεντρώθηκαν στα θέματα του βιβλίου που εμπίπτουν στην ύλη του Δημοσίου Δικαίου, ενώ την παρουσίαση εκείνων τα οποία εμπίπτουν στην ύλη του Ιδιωτικού Δικαίου ανέλαβε ο δικηγόρος κ. Α. Κανδαράκης, ο οποίος εξειδικεύεται στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και έχει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν το αντικείμενο αυτό.

Οι συγγραφείς του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάλυση και επεξεργασία του Ν 2882/2001, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, όπου έκαστο, κατά τον λόγο της δικαιοδοσίας του, προσέγγισε το Ν 2882/2001 και έδωσε λύση στα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται η αναφορά και σε αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολλές και σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Απαλλοτριώσεων, η νομολογιακή τους αντιμετώπιση καθώς και οι μεταβολές και αποχρώσεις της νομολογίας. Ιδιαιτέρως εκτεταμένη είναι η παρουσίαση του ζητήματος της υποχρέωσης αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων λόγω της επιβολής περιορισμών και βαρών σε αυτά: περιορισμών και βαρών που έχουν τεθεί για λόγους πολεοδομικούς ή προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος είτε μη νομίμως είτε νομίμως μεν αλλά εξαιτίας της ιδιαίτερης έκτασης και έντασής τους. Είναι ένα θέμα που έχει δώσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τη δυνατότητα να αναπτύξει μία ενδιαφέρουσα νομολογία, η οποία είναι εν εξελίξει.

Ειδικότερα, με το ανά χείρας έργο επιχειρείται η θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κήρυξη, συντέλεση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς και κατά τη διαδικασία προσδιορισμού (οριστικού και προσωρινού) της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ύλη του έργου κατατάσσεται στις εξής θεματικές ενότητες: 1. Η ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της. 2. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 3. Η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 4. Η αποζημίωση. 5. Η αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης. 6. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης. 7. Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής καταβολής αποζημίωσης. 8. Παραγραφή. 9. Άρση – ανάκληση της απαλλοτρίωσης. 10. Η αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 11. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων (ρυμοτομικές, προσφυγικές, για αρχαιολογικούς σκοπούς, υπέρ της ΔΕΗ κ.ά.) και περιορισμοί ιδιοκτησίας.

Στην αρχή του έργου προτάσσεται ενοποιημένη η βιβλιογραφία, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει, και η σχετική αρθρογραφία. Επίσης, παρατίθεται πλήρες το κείμενο του Ν 2882/2001 ενημερωμένο έως την τελευταία τροποποίησή του με το Ν 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018). Τέλος, περιέχεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο προς άμεσο εντοπισμό των αναζητούμενων πληροφοριών.

Το παρόν πόνημα απευθύνεται προεχόντως στους ασχολούμενους με την εφαρμογή του δικαίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και αποτελεί  ένα χρηστικό και πλήρως ενημερωμένο συνοπτικό έργο, το οποίο συνδυάζοντας θεωρητική ανάλυση και νομολογιακές παραπομπές στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για επίκαιρη ενημέρωση στα πλαίσια εφαρμογής του δικαίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Πρόλογος Σελ. VΙΙ
Βιβλιογραφία Σελ. ΧΙΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Η ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της Σελ. 1
Ι. Η προστασία της ιδιοκτησίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ Σελ. 2
1. Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η συνταγματική κατοχύρωσή του Σελ. 2
2. Φορείς του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας Σελ. 3
3. Η κατοχύρωση του δικαιώματος της περιουσίας στην ΕΣΔΑ Σελ. 4
4. Φορείς του δικαιώματος της προστασίας στην περιουσία κατά την ΕΣΔΑ Σελ. 5
5. Έννοια και περιεχόμενο της ιδιοκτησίας Σελ. 7
α. Η κλασική αντίληψη της ιδιοκτησίας-εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 7
β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 10
γ. Η μεταστροφή της εθνικής νομολογίας Σελ. 11
6. Οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 18 του Συντάγματος Σελ. 13
α. Λατομεία - Μεταλλεία Σελ. 13
β. Ιαματικά – υπόγεια ύδατα Σελ. 14
ΙΙ. Περιορισμοί της ιδιοκτησίας - Αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 16
1. Οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας Σελ. 16
2. Η εν στενή εννοία αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 19
3. Η de facto απαλλοτρίωση Σελ. 26
4. Οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας κατά την ΕΣΔΑ Σελ. 29
III. Λοιποί περιορισμοί της ιδιοκτησίας Σελ. 31
1. Επίταξη Σελ. 31
2. Δήμευση Σελ. 35
3. Αναδασμός Σελ. 36
α. Αγροτικός αναδασμός Σελ. 36
β. Αστικός αναδασμός Σελ. 36
Ειδική Βιβλιογραφία Σελ. 39
Δημοσιεύματα Σελ. 39
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 41
Ι. Προϋποθέσεις κήρυξης της απαλλοτρίωσης Σελ. 42
1. Δημόσια ωφέλεια Σελ. 42
2. Νομοθετική πρόβλεψη της δημόσιας ωφέλειας Σελ. 46
3. Καταβολή πλήρους αποζημίωσης Σελ. 46
ΙΙ. Διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης Σελ. 48
1. Τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης Σελ. 48
2. Η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης Σελ. 48
3. Οι τεχνικές προϋποθέσεις κήρυξης της απαλλοτρίωσης Σελ. 51
4. Γνώμη της αρμόδιας Αρχής ή υπηρεσίας Σελ. 61
5. Ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση - Κλήση των ενδιαφερομένων - Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 62
6. Κοινοποίηση της πράξης απαλλοτρίωσης Σελ. 64
ΙΙΙ. Συνέπειες από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης Σελ. 65
1. Συστατικά - Παραρτήματα Σελ. 65
2. Έκταση της απαλλοτριούμενης έκτασης σε όλα τα ιδιωτικά ακίνητα Σελ. 67
3. Η απαλλοτρίωση ως νομικό ελάττωμα Σελ. 68
IV. Η αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης απαλλοτρίωσης Σελ. 69
Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 75
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Κτήση κυριότητας με τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και μετατροπή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ενοχική αξίωση αποζημίωσης Σελ. 76
ΙΙ. Έννοια συντέλεσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 76
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις συντέλεσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 76
1. Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 76
2. Καταβολή πλήρους αποζημίωσης Σελ. 77
3. Έργα γενικότερης σημασίας Σελ. 79
4. Καταβολή αποζημίωσης επί αγνώστου ιδιοκτήτη ή μη νόμιμης κλήτευσής του Σελ. 79
ΙV. Τρόπος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 80
1. Καταβολή της αποζημίωσης στον δικαιούχο Σελ. 80
2. Παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Σελ. 80
α. Η νομική φύση της παρακατάθεσης και προσβολή αυτής Σελ. 81
β. Συνέπειες παρακατάθεσης Σελ. 81
γ. Εγγυοδοσία Σελ. 83
δ. Ευθύνη από την καταβολή της αποζημίωσης και τόκοι επ’ αυτής Σελ. 84
3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπέρ του δικαιούχου της χρηματικής αποζημίωσης Σελ. 84
4. Διαφορές από την καταβολή της αποζημίωσης – Αρμοδιότητα δικαστηρίου – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων – Δικαιούχοι αντίθετων αναγνωριστικών αποφάσεων Σελ. 84
V. Χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 85
VI. Συνέπειες της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 86
1. Κτήση κυριότητας. Τροπή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ενοχική αξίωση επί της αποζημίωσης Σελ. 86
2. Λύση ενοχικών συμβάσεων – μίσθωση Σελ. 87
3. Υποχρέωση παράδοσης του απαλλοτριωθέντος. Αποβολή ιδιοκτήτη από το απαλλοτριωθέν ακίνητο. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαδικασία Σελ. 88
4. Κατάληψη του ακινήτου Σελ. 88
5. Μεταγραφή - Νομοθετική πρόβλεψη. Κτήση κυριότητας χωρίς μεταγραφή Σελ. 89
Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Η αποζημίωση Σελ. 91
Ι. Περιεχόμενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Συστατικά και παραρτήματα. Μνεία δικαιούχων αποζημίωσης Σελ. 92
ΙΙ. Έννοια πλήρους αποζημίωσης Σελ. 94
ΙΙΙ. Μείωση της αξίας απομένοντος τμήματος. Ιδιαίτερη αποζημίωση απομένοντος τμήματος Σελ. 97
IV. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της αποζημίωσης Κρίσιμος χρόνος οριστικού προσδιορισμού αποζημιώσεως Σελ. 99
V. Το τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη εκ της εκτελέσεως του έργου Σελ. 100
VI. Φορολόγηση αποζημίωσης – Ατέλειες Σελ. 105
VII. Δικαστική δαπάνη – Δικηγορική αμοιβή Σελ. 106
Δημοσιεύματα Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Αναγνώριση δικαιούχων της αποζημίωσης Σελ. 121
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 122
ΙΙ. Νομοθετική Πρόβλεψη Σελ. 122
ΙΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης Σελ. 122
IV. Διάδικοι στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης Σελ. 124
V. Η διαδικασία συζήτησης της αίτησης Σελ. 124
VI. Αποχή του δικαστηρίου από την έκδοση απόφασης Σελ. 125
VII. Αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης κατά την τακτική διαδικασία Σελ. 126
VIII. Η διοικητική αναγνώριση δικαιούχων Σελ. 127
1. Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 127
2. Συγκρότηση της Επιτροπής Σελ. 128
3. Διαδικασία Σελ. 128
Δημοσιεύματα Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης Σελ. 129
I. Εισαγωγή Σελ. 130
IΙ. Διάδικοι Σελ. 130
III. Προσεπίκληση - Παρέμβαση - Ομοδικία - Εκπροσώπηση Σελ. 130
IV. Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης - Κλήση των διαδίκων - Συζήτηση - Αποδεικτικά μέσα Σελ. 132
V. Οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσης - Αρμόδιο δικαστήριο - Κλήση διαδίκων - Πραγματογνωμοσύνη - Δικαστικές διακοπές Σελ. 138
VΙ. Ανταίτηση διά των προτάσεων Σελ. 142
VIΙ. Ένδικα Μέσα. Αναίρεση - Λόγοι αναίρεσης - Κλήτευση διαδίκων - Δικαστήριο παραπομπής Σελ. 145
VIIΙ. Η νομιμοποίηση του μισθωτή στη δίκη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 148
Δημοσιεύματα Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής καταβολής αποζημίωσης Σελ. 151
Ι. Εισαγωγή Σελ. 152
ΙΙ. Η καταψηφιστική αγωγή και η αναγνώριση δικαιούχων Σελ. 152
IIΙ. Το δικόγραφο της καταψηφιστικής αγωγής Σελ. 152
IV. Στοιχεία καταψηφιστικής αγωγής Σελ. 153
V. Δικαστικό ένσημο Σελ. 153
VI. Τόκοι – Προϋπόθεση καταβολής τόκων είναι η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής και επίδοση αυτής Σελ. 153
VII. Παύση τόκων Σελ. 154
VIII. Τόκοι Δημοσίου – ΝΠΔΔ Σελ. 154
IX. Διαταγή Πληρωμής - Καταψηφιστική διάταξη στην απόφαση οριστικού καθορισμού αποζημίωσης - Επίλυση όλων των θεμάτων της απαλλοτρίωσης με την απόφαση του οριστικού προσδιορισμού Σελ. 154
Δημοσιεύματα Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Παραγραφή Σελ. 157
Ι. Γενικά περί της παραγραφής κατά τον ΚΑΑΑ Σελ. 158
Έννοια και σκοπός της παραγραφής Σελ. 158
ΙΙ. Παραγραφή της αξίωσης είσπραξης της αποζημίωσης Σελ. 158
1. Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 158
2. Αφετηρία παραγραφής και διακοπή αυτής Σελ. 159
3. Υπέρ ποίου θεσπίστηκε η παραγραφή Σελ. 159
ΙΙΙ. Παραγραφή του δικαιώματος δικαστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης Σελ. 160
ΙV. Παραγραφή της αξίωσης από το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ κατά του Δημοσίου Σελ. 162
Δημοσιεύματα Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Η αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 165
Ι. Η καταβολή της αποζημίωσης ως προϋπόθεση συντέλεσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 167
1. Χρόνος προσδιορισμού της καταβλητέας αποζημίωσης Σελ. 167
2. Υποχρέωση καταβολής δικαστικής δαπάνης Σελ. 168
3. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης Σελ. 169
ΙΙ. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης Σελ. 170
1. Καταβολή αποζημίωσης για το σύνολο του ακινήτου Σελ. 170
2. Απαίτηση ειδικής δικαιολόγησης της δαπάνης Σελ. 172
3. Η εξαίρεση: Συντέλεση απαλλοτρίωσης χωρίς καταβολή αποζημίωσης Σελ. 173
4. Απώλεια κυριότητας με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη χωρίς την καταβολή αποζημίωσης Σελ. 174
5. Ειδικοί τρόποι αποζημίωσης Σελ. 175
6. Συνέπειες της μη καταβολής αποζημίωσης Σελ. 184
ΙΙΙ. Η φορολόγηση της αποζημίωσης Σελ. 185
1. Η φορολόγηση της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης Σελ. 185
2. Αντισυνταγματική η φορολόγηση κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων Σελ. 187
3. Υποχρεωτική μετάθεση του χρόνου φορολόγησης κληρονομιαίων απαλλοτριωθέντων ακινήτων Σελ. 188
4. Φορολόγηση ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί λόγω ρυμοτομίας χωρίς συντέλεση της απαλλοτρίωσης Σελ. 189
IV. Δικαστικές αμφισβητήσεις σχετικά με την καταβλητέα αποζημίωση Σελ. 190
1. Διάκριση από αποζημιωτικές αξιώσεις άρθρου 105 ΕισΝΑΚ Σελ. 190
2. Αποζημίωση βάσει άρθρου 105 ΕισΝΑΚ για τα συστατικά του ακινήτου Σελ. 191
3. ΄Ελλειψη δικαιώματος μισθωτή απαλλοτριωτέου στην αποζημίωση Σελ. 192
4. ΄Ελλειψη δυνατότητας διεκδίκησης πρόσθετης αποζημίωσης Σελ. 193
5. Η ιδιαίτερη αποζημίωση για το εναπομείναν τμήμα του απαλλοτριωθέντος Σελ. 194
6. Η “αντίθετη” περίπτωση των αυτοαποζημιουμένων τμημάτων απαλλοτριωτέων ακινήτων Σελ. 196
7. Ειδικές περιπτώσεις απαραδέκτου προβαλλομένων λόγων στην αίτηση ακυρώσεως κατά απαλλοτριωτικών πράξεων / πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεων Σελ. 199
8. Η παραγραφή της αποζημιωτικής αξίωσης Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Άρση - ανάκληση της απαλλοτρίωσης Σελ. 203
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 204
ΙΙ. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 205
1. Ανάκληση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης Σελ. 205
α. Η δυνητική ανάκληση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης Σελ. 205
β. Η υποχρεωτική ανάκληση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης Σελ. 205
2. Αυτοδίκαιη άρση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης Σελ. 210
α. Γενικά Σελ. 210
β. Προϋποθέσεις Σελ. 219
γ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος άρσης Σελ. 221
δ. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης που ανακλήθηκε αυτοδικαίως Σελ. 222
ε. Βεβαίωση της άρσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 225
στ. Δικαιοδοσία Σελ. 231
ΙΙΙ. Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 233
1. Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου/ΝΠΔΔ/ ΟΤΑ/δημόσιων επιχειρήσεων/οργανισμών κοινής ωφελείας Σελ. 233
2. Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης υπέρ ιδιωτών/ΝΠΙΔ Σελ. 241
3. Επιστροφή αποζημίωσης Σελ. 243
α. Γενικά Σελ. 243
β. Ιστορική αναδρομή Σελ. 244
γ. Ισχύουσες ρυθμίσεις Σελ. 246
IV. Επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης Σελ. 258
V. Αποζημίωση του καθού λόγω της ανάκλησης/ άρσης της απαλλοτρίωσης Σελ. 262
Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα Σελ. 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων και περιορισμοί ιδιοκτησίας Σελ. 267
Ι. Απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος Σελ. 270
1. Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος Σελ. 270
2. Τα προστατευόμενα στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος Σελ. 271
3. Περιεχόμενο της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος – Μέτρα προς επίτευξή της – Βαρυνόμενοι Σελ. 276
4. Απαλλοτρίωση στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Ν 3028/2002 και το Σύνταγμα Σελ. 278
5. Βάρη της ιδιοκτησίας στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Ν 3028/2002 Σελ. 280
6. Περιορισμοί ιδιοκτησίας στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Ν 3028/2002 Σελ. 282
7. Βάρη και περιορισμοί της ιδιοκτησίας για την προστασία παραδοσιακών οικισμών, εντός αυτών κτιρίων και διατηρητέων κτιρίων Σελ. 285
8. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ή περιορισμών ιδιοκτησίας κατά το Ν 3028/2002 Σελ. 287
9. Διαδικασία αναγνώρισης δικαιώματος αποζημίωσης κατά το Ν 3028/2002 – Δικαστική προστασία Σελ. 288
10. Καθορισμός αποζημίωσης κατά το Ν 3028/2002 Σελ. 290
11. Διαδικασία αποζημίωσης λόγω βαρών ή περιορισμών ιδιοκτησίας διατηρητέου κτιρίου Σελ. 292
12. Αναζήτηση αποζημίωσης βάσει του άρθρου 106 ΕισΝΑΚ Σελ. 292
ΙΙ. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Σελ. 293
1. Γενική τοποθέτηση Σελ. 293
2. Η διαδικασία της αναγνώρισης της αποζημίωσης και του καθορισμού της Σελ. 295
ΙΙΙ. Απαλλοτριώσεις δασών και δασικών εκτάσεων Σελ. 298
1. Προϋποθέσεις απαλλοτρίωσης Σελ. 298
2. Απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών Σελ. 301
3. Απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων Σελ. 304
4. Απαλλοτρίωση δασών οικοδομικών συνεταιρισμών Σελ. 308
IV. Αιγιαλός - παραλία Σελ. 311
V. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 323
A. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων Σελ. 323
1. Νομοθετικό καθεστώς Σελ. 323
2. Περιπτώσεις κήρυξης απαλλοτρίωσης υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων Σελ. 323
3. Απαλλοτρίωση υπέρ Συμπολιτειών Δήμων και Κοινοτήτων Σελ. 325
4. Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπό το καθεστώς του ΠΔ 410/1995 Σελ. 325
5. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπό το καθεστώς του Ν 3463/2006 Σελ. 326
6. Αιτιολόγηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας Σελ. 329
7. Οδοί σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 Σελ. 330
8. Πολεοδομικός σχεδιασμός Σελ. 331
9. Αρμοδιότητα εκδίκασης διαφορών Σελ. 334
10. Προσδιορισμός αποζημιώσεως σε περίπτωση ανακλήσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου ανήκοντος προγενεστέρως σε ΟΤΑ Σελ. 335
B. Απαλλοτριώσεις υπέρ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 335
1. Νομοθετικό καθεστώς Σελ. 335
2. Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 337
3. Νομιμοποίηση Σελ. 337
4. Περιπτώσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 337
5. Διαδικασία κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 338
6. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών Σελ. 340
7. Αίτηση ακυρώσεως Σελ. 340
VI. Διανοίξεις οδών/Οδικά δίκτυα Σελ. 341
VII. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («ΔΕΗ ΑΕ») Σελ. 347
1. Νομοθετικό καθεστώς Σελ. 347
2. Σύσταση δουλείας Σελ. 347
3. Έννοια απαλλοτριώσεως υπέρ της ΔΕΗ και αξιολόγηση συνεπειών έργων Σελ. 348
4. Επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Σελ. 349
5. Προκαταρκτικές ενέργειες Σελ. 349
6. Εγκατάσταση υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 350
7. Ευθύνη ΔΕΗ από τα έργα Σελ. 352
8. Αρμοδιότητα προσδιορισμού αποζημίωσης Σελ. 352
9. Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης Σελ. 352
10. Έργα γενικότερης σημασίας Σελ. 353
11. Μετατόπιση δικτύου λόγω επέκτασης σχεδίου Σελ. 353
12. Άρση απαλλοτρίωσης. Προσφυγή Σελ. 354
13. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση για Μεταλλειοκτησία Σελ. 355
14. Περιπτωσιολογία Σελ. 356
VIII. Αποκατάσταση προσφύγων και ακτημόνων Σελ. 357
1. Αποκατάσταση προσφύγων Σελ. 357
2. Αποκατάσταση ακτημόνων Σελ. 363
IX. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις Σελ. 378
1. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 378
2. Σκοπός ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 378
3. Κήρυξη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 379
4. Ανάκληση - άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 383
5. Η πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης Σελ. 402
6. Η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Σελ. 408
7. Τακτοποίηση και προσκύρωση οικοπέδων Σελ. 420
α. Η τακτοποίηση Σελ. 420
β. Η προσκύρωση Σελ. 424
γ. Η τακτοποίηση και η προσκύρωση κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό Σελ. 427
δ. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών από την τακτοποίηση/προσκύρωση Σελ. 429
ε. Υπόχρεοι αποζημίωσης Σελ. 430
8. Κοινόχρηστοι χώροι Σελ. 430
α. Έννοια Σελ. 430
β. Κτήση ιδιότητας κοινοχρήστου Σελ. 431
γ. Οδοί Σελ. 435
δ. Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων Σελ. 439
ε. Ιδιωτικοί κοινόχρηστοι χώροι (Κοινοχρησία από μακρού χρόνου με ιδιωτική βούληση) Σελ. 441
στ. Κατάργηση κοινόχρηστων χώρων Σελ. 442
X. Λοιπές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων Σελ. 446
1. Μεταλλεία/λατομεία Σελ. 446
2. ΜΕΤΡΟ Σελ. 456
3. Ολυμπιακά έργα Σελ. 460
4. Φυσικό αέριο Σελ. 464
5. Χορτονομή Σελ. 468
XI. Απαγόρευση απαλλοτρίωσης (: Ιερές Μονές) Σελ. 469
Ειδική Βιβλιογραφία Σελ. 470
Δημοσιεύματα Σελ. 471
Ν 2882/2001
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ Α΄ 17/6.2.2001) Σελ. 473
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 515
Back to Top