ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 26€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 56,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17248
Καραμέρος Στ., Μπαλογιάννη Ε., Ρεντούλης Π.
Τέντες Ι.
  • Εκδοση: 2η 2019
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 728
  • ISBN: 978-960-622-821-6
  • ISBN: 978-960-622-821-6
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Αναγκαστική Εκτέλεση» παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο και ταυτοχρόνως πλήρη – τόσο από άποψη θεωρίας όσο και από άποψη νομολογίας – όλο το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ισχύει μετά τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις, που επήλθαν με τον Ν 4512/2018.

Η παράθεση όλων των επιστημονικών απόψεων, με παραπομπές στην αντιπροσωπευτικότερη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, οι καίριες νομολογιακές αναφορές, τα υποδείγματα δικογράφων και τα χρονοδιαγράμματα ενεργειών καθιστούν το παρόν έργο ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά, αλλά και θεωρητικά ζητήματα ενός κλάδου με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, όπως είναι αυτός του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. V
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. VII
Διάγραμμα Ύλης Σελ. IX
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Α. Έννοια και λειτουργία Σελ. 1
Β. Η αναγκαστική εκτέλεση ως έννομη σχέση και ως διαδικασία παροχής έννομης προστασίας Σελ. 2
1. Η αναγκαστική εκτέλεση ως έννομη σχέση Σελ. 2
2. Η αναγκαστική εκτέλεση ως διαδικασία παροχής έννομης προστασίας Σελ. 3
Γ. Νομικό πλαίσιο Σελ. 4
Δ. Δικονομικές αρχές που διέπουν το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 6
1. Η αρχή της διαθέσεως Σελ. 6
2. Η αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος δανειστή Σελ. 7
3. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 8
IΙ. ΟΡΓΑΝΑ
Α. Γενικά Σελ. 11
Β. Άμεσα ή κύρια Σελ. 12
1. Δικαστικός επιμελητής Σελ. 13
i. Διορισμός – εντολή προς δικαστικό επιμελητή Σελ. 13
α. Περιεχόμενο της εντολής Σελ. 14
β. Νομική φύση της εντολής Σελ. 15
ii. Έκταση εξουσίας του δικαστικού επιμελητή Σελ. 16
2. Συμβολαιογράφος Σελ. 17
i. Διορισμός συμβολαιογράφου Σελ. 17
ii. Έκταση εξουσίας του συμβολαιογράφου Σελ. 20
3. Ειρηνοδίκης Σελ. 21
Γ. Έμμεσα ή βοηθητικά Σελ. 21
1. Όργανα σωμάτων ασφαλείας Σελ. 21
2. Άλλα έμμεσα ή βοηθητικά όργανα Σελ. 22
Δ. Δικαστήρια Σελ. 22
ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 25
Α. Γενικά Σελ. 26
Β. Ενεργητική νομιμοποίηση
1. Πρόσωπα που κατονομάζονται ως δικαιούχοι στους εκτελεστούς τίτλους Σελ. 27
2. Πρόσωπα που δεν κατονομάζονται ως δικαιούχοι στους εκτελεστούς τίτλους
i. Καθολικοί διάδοχοι Σελ. 27
ii. Οιονεί καθολικοί διάδοχοι Σελ. 28
iii. Ειδικοί διάδοχοι Σελ. 29
iv. Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του δικαιούχου Σελ. 30
v. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα
α. Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση Σελ. 31
β. Κληρονόμος Σελ. 31
γ. Εκτελεστής διαθήκης Σελ. 32
vi. Ομόδικοι που δεν άσκησαν έφεση Σελ. 32
Γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 32
1. Καθολικοί διάδοχοι Σελ. 32
2. Οιονεί καθολικοί διάδοχοι Σελ. 33
3. Ειδικοί διάδοχοι Σελ. 34
4. Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του υποχρέου Σελ. 35
5. Εκείνοι που αποκτούν νομή ή κατοχή στο επίδικο πράγμα κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της δίκης ή μετά τη σύνταξη του εγγράφου ή την έκδοση του τίτλου Σελ. 37
6. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα
i. Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση Σελ. 37
ii. Κληρονόμος Σελ. 38
iii. Εκτελεστής διαθήκης Σελ. 38
7. Μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 38
8. Ομόρρυθμοι εταίροι Σελ. 39
9. Ελληνικό Δημόσιο Σελ. 40
10. Αλλοδαπό Δημόσιο Σελ. 42
IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Σελ. 45
Α. Προϋποθέσεις για την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 47
Β. Εκτελεστοί τίτλοι – Έννοια και σημασία Σελ. 47
1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. πρώτη ΚΠολΔ) Σελ. 48
2. Οι αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. δεύτερη ΚΠολΔ)
i. Έννοια προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 51
ii. Αίτηση για την κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας και απόφαση Σελ. 52
iii. Δυνητική κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 53
iv. Υποχρεωτική κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 54
v. Απαγόρευση κηρύξεως προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 55
vi. Κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας με παροχή ανάλογης εγγυήσεως Σελ. 57
vii. Δημόσια κατάθεση Σελ. 57
viii. Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 58
ix. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 61
3. Οι διαιτητικές αποφάσεις Σελ. 63
4. Τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν δικαστικό συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων Σελ. 64
5. Πρακτικά δικαστικής μεσολαβήσεως και διαμεσολαβήσεως Σελ. 64
6. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα Σελ. 65
7. Οι διαταγές πληρωμής Σελ. 66
8. Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου Σελ. 68
9. Λοιποί τίτλοι εκ του νόμου προβλεπόμενοι Σελ. 69
10. Αλλοδαποί τίτλοι Σελ. 71
i. Αλλοδαποί τίτλοι γενικώς Σελ. 72
ii. Αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις Σελ. 73
iii. Διαδικασία (άρθρο 905 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 75
iv. Η επιφύλαξη του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου Σελ. 76
Γ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς τη βεβαιότητα και το εκκαθαρισμένο της απαιτήσεως – Δογματικός δικαιολογικός λόγος Σελ. 80
Δ. Έννοια της βεβαιότητας της εκτελούμενης αξιώσεως Σελ. 81
1. Αναβλητική αίρεση ή προθεσμία Σελ. 81
2. Διαλυτική αίρεση ή προθεσμία Σελ. 82
3. Απόδειξη της πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως ή προθεσμίας, όταν αυτή δεν προκύπτει με βάση το ημερολόγιο Σελ. 83
4. Εξάρτηση της εκτελέσεως από όρο κατ’ άρθρο 915 εδ. γ΄ ΚΠολΔ Σελ. 88
5. Ορισμένες περιπτώσεις ανάλογης εφαρμογής του άρθρου 915 εδ. γ΄ Σελ. 89
6. Ρύθμιση απαιτήσεων Τραπεζών από ανατοκισμό Σελ. 90
Ε. Εκκαθαρισμένο της αξιώσεως Σελ. 92
ΣΤ. Εκτέλεση επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων Σελ. 95
V. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ
Α. Έννοια Σελ. 99
Β. Περιαφή εκτελεστηρίου τύπου – Έκδοση απογράφου Σελ. 102
1. Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστήριου τύπου Σελ. 103
2. Προϋποθέσεις έκδοσης απογράφου - Στοιχεία αίτησης Σελ. 105
3. Αρμοδιότητα Σελ. 107
4. Άρνηση χορήγησης Σελ. 107
5. Έκδοση άλλου απόγραφου Σελ. 109
VI. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης και προθεσμίες μετά την επίδοση της επιταγής Σελ. 111
Β. Ενέργειες προδικασίας
1. Επίδοση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή Σελ. 113
2. Περιεχόμενο επιταγής Σελ. 115
3. Κοινοποιήσεις Σελ. 124
4. Αποτελέσματα Σελ. 129
i. Ουσιαστικές συνέπειες Σελ. 129
ii. Δικονομικές συνέπειες Σελ. 131
VII. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Σελ. 133
Α. Διακρίσεις αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 134
1. Με κριτήριο το είδος της αξιώσεως που εκτελείται Σελ. 135
2. Με κριτήριο το αντικείμενο επί του οποίου γίνεται η εκτέλεση Σελ. 135
3. Με κριτήριο το μέσο της εκτελέσεως Σελ. 135
Β. Επιλογή είδους και μέσων αναγκαστικής εκτελέσεως - Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 136
Γ. Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 137
1. Παράδοση ή απόδοση κινητών Σελ. 138
i. Άμεση εκτέλεση Σελ. 138
ii. Έμμεση εκτέλεση Σελ. 139
iii. Αναπληρωματική εκτέλεση Σελ. 140
2. Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων
i. Αντικαταστατά πράγματα και ανώνυμα χρεόγραφα Σελ. 141
ii. Άμεση εκτέλεση Σελ. 141
iii. Αναπληρωματική εκτέλεση Σελ. 142
3. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου Σελ. 142
i. Έννοια και προσδιορισμός ακινήτου Σελ. 142
ii. Διενέργεια της εκτελέσεως – Άμεση εκτέλεση Σελ. 144
iii. Κινητά πράγματα ευρισκόμενα εντός του ακινήτου Σελ. 146
iv. Δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως Σελ. 148
v. Αναπληρωματική εκτέλεση Σελ. 148
4. Παράδοση ή απόδοση πλοίου ή αεροσκάφους
i. Έννοιες πλοίου και αεροσκάφους Σελ. 149
ii. Άμεση εκτέλεση Σελ. 149
iii. Κινητά πράγματα ευρισκόμενα εντός πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 150
5. Επιχείρηση πράξεως που μπορεί να γίνει από τρίτο
i. Αντικαταστατές και αναντικατάστατες υλικές πράξεις Σελ. 150
ii. Επιχείρηση πράξεως που μπορεί να γίνει από τρίτο – Υπαγόμενες πράξεις Σελ. 150
iii. Διαδικασία εκτελέσεως Σελ. 151
iv. Περάτωση της εκτελέσεως Σελ. 153
v. Η δαπάνη της εκτελέσεως Σελ. 153
6. Αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξεως
i. Προϋποθέσεις εφαρμογής και υπαγόμενες πράξεις Σελ. 155
ii. Εξαιρούμενες περιπτώσεις Σελ. 156
iii. Διαδικασία εκτελέσεως – Έμμεση εκτέλεση Σελ. 157
iv. Αναπληρωματική εκτέλεση Σελ. 160
7. Υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή πράξεως
i. Προϋποθέσεις εφαρμογής και υπαγόμενες αξιώσεις Σελ. 160
ii. Διαδικασία εκτελέσεως – Δύο στάδια Σελ. 162
iii. Πρώτο στάδιο: Καταδίκη σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως και απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως Σελ. 163
α. Η αγωγή Σελ. 163
β. Η απόφαση Σελ. 164
γ. Η δυνατότητα επιβολής εγγυοδοσίας Σελ. 166
iv. Δεύτερο στάδιο: Βεβαίωση των παραβάσεων και επιβολή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως Σελ. 166
α. Η αγωγή Σελ. 167
β. Η απόφαση Σελ. 168
v. Άμεση εκτέλεση Σελ. 170
vi. Αναπληρωματική εκτέλεση Σελ. 171
8. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως
i. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 171
ii. Η αξίωση προς δήλωση βουλήσεως Σελ. 172
iii. Η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως Σελ. 174
iv. Η απόφαση Σελ. 176
v. Δήλωση βουλήσεως που εξαρτήθηκε από αντιπαροχή Σελ. 178
9. Υποχρέωση παραδόσεως ή αποδόσεως παιδιού Σελ. 178
10. Υποχρέωση από μη τήρηση αποφάσεων για επικοινωνία παιδιού Σελ. 179
11. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα στο πλαίσιο του συναινετικού διαζυγίου Σελ. 181
12. Χρηματικές απαιτήσεις
i. Χρηματικές απαιτήσεις και μέσα για την εκτέλεσή τους Σελ. 183
ii. Η κατάσχεση – περιορισμοί Σελ. 184
iii. Η αναγκαστική διαχείριση Σελ. 185
iv. Η προσωπική κράτηση Σελ. 185
v. Εκτέλεση στην κοινή περιουσία των μελών ενώσεων προσώπων του άρθρου 62 παρ. 2 ΚΠολΔ Σελ. 185
VIII. ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελ. 187
Α. Έννοια, φύση και λειτουργία Σελ. 188
Β. Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 190
Γ. Προϋποθέσεις παραδεκτού
1. Δικαιοδοσία
i. Δικαιοδοσία μεταξύ πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 193
ii. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 193
iii. Δικαιοδοσία σε περίπτωση διαιτησίας Σελ. 193
2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 194
3. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 194
4. Ενεργητική νομιμοποίηση
i. Ο καθ’ ου η εκτέλεση Σελ. 196
ii. Ο τρίτος κύριος ή νομέας ενυπόθηκου ακινήτου Σελ. 198
iii. Οι τρίτοι μη υπόχρεοι διάδικοι Σελ. 198
iv. Ο υπομισθωτής Σελ. 198
v. Οι δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση Σελ. 199
vi. Έλλειψη νομιμοποίησης υπερθεματιστή Σελ. 200
5. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 200
6. Έννομο συμφέρον
i. Έννοια - διακρίσεις Σελ. 202
ii. Περιπτωσιολογία Σελ. 204
7. Προθεσμία άσκησης
i. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 207
ii. Η νομική φύση των προθεσμιών Σελ. 209
iii. Υπολογισμός των προθεσμιών
α. Άμεση εκτέλεση Σελ. 211
β. Έμμεση εκτέλεση Σελ. 211
γ. Επίκληση και απόδειξη του εμπροθέσμου Σελ. 212
δ. Η νέα ρύθμιση Σελ. 212
8. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 213
9. Αοριστία της ανακοπής Σελ. 213
Δ. Εφαρμοστέα διαδικασία Σελ. 214
1. Η άσκηση της ανακοπής Σελ. 215
2. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης Σελ. 216
3. Αποδεικτική διαδικασία - Παραχρήμα απόδειξη Σελ. 216
4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη Σελ. 221
5. Ερημοδικία Σελ. 223
Ε. Λόγοι ανακοπής
1. Η φύση των λόγων ανακοπής Σελ. 223
2. Τα είδη των λόγων ανακοπής Σελ. 224
i. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου
α. Τυπικά και ουσιαστικά ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου Σελ. 225
β. Περιπτωσιολογία Σελ. 226
ii. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στη διαδικασία της εκτέλεσης Σελ. 227
iii. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην απαίτηση Σελ. 229
iv. Η καταχρηστικότητα ως λόγος ανακοπής Σελ. 230
3. Η σώρευση περισσότερων λόγων ανακοπής Σελ. 231
4. Το παραδεκτό και το νόμω και ουσία βάσιμο των λόγων της ανακοπής Σελ. 232
i. Το απαράδεκτο των λόγων της ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο
α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 233
β. Οι λόγοι που καλύπτονται από το δεδικασμένο
βα. Λόγοι ανακοπής που προτάθηκαν σε προηγούμενη διαγνωστική δίκη, ως ενστάσεις Σελ. 234
ββ. Οι ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αλλά μπορούσαν να προταθούν Σελ. 235
γ. Οι λόγοι που δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο
γα. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν, διότι δεν μπορούσαν να προταθούν Σελ. 236
γβ. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν αλλά στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα Σελ. 236
ii. Το δεδικασμένο που απορρέει από διαταγή πληρωμής Σελ. 237
5. Η αρχή της συγκέντρωσης των λόγων της ανακοπής Σελ. 239
6. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 242
7. Αίτημα ανακοπής Σελ. 243
ΣΤ. Απόφαση Σελ. 243
Ζ. Ένδικα μέσα και αναστολή της εκτέλεσης
1. Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα Σελ. 244
2. Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας Σελ. 245
IX. ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α. Έννοια, φύση και λειτουργία Σελ. 251
Β. Προϋποθέσεις παραδεκτού
1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 254
2. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 255
3. Ενεργητική νομιμοποίηση διαδίκων Σελ. 256
4. Παθητική νομιμοποίηση διαδίκων Σελ. 258
5. Προθεσμία άσκησης Σελ. 260
6. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 262
7. Ορισμένο της ανακοπής Σελ. 262
Γ. Εφαρμοστέα διαδικασία
1. Η άσκηση της ανακοπής Σελ. 263
2. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – άμυνα των καθ’ ων Σελ. 264
3. Αποδεικτική διαδικασία Σελ. 265
4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη Σελ. 266
Δ. Περιεχόμενο δικογράφου
1. Λόγοι Σελ. 266
i. Η κυριότητα Σελ. 267
ii. Άλλο εμπράγματο δικαίωμα του τρίτου Σελ. 269
iii. Η νομή Σελ. 269
iv. Η απαγόρευση διάθεσης Σελ. 270
v. Τα ενοχικά δικαιώματα του τρίτου Σελ. 271
vi. Η κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 272
vii. Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση Σελ. 274
viii. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 275
2. Αίτημα ανακοπής Σελ. 275
Ε. Απόφαση και ένδικα μέσα ή βοηθήματα Σελ. 276
X. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 277
Β. Έκταση της κατάσχεσης Σελ. 278
Γ. Βεβαιωτικός όρκος Σελ. 279
Δ. Κατάσχεση κινητών
1. Αντικείμενο Σελ. 280
2. Ακατάσχετα Σελ. 281
3. Τρόπος επιβολής
i. Αφαίρεση Σελ. 283
ii. Δημόσια κατάθεση Σελ. 284
iii. Μεσεγγύηση Σελ. 284
iv. Έκθεση κατασχέσεως Σελ. 286
v. Επιδόσεις Σελ. 287
Ε. Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών
1. Αντικείμενο Σελ. 290
2. Τρόπος επιβολής
i. Έκθεση κατασχέσεως Σελ. 293
ii. Μεσεγγύηση Σελ. 297
iii. Επιδόσεις Σελ. 298
ΣΤ. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 300
Ζ. Συνέπειες της κατάσχεσης
1. Υλική δέσμευση του κατασχεθέντος Σελ. 305
2. Νομική δέσμευση του κατασχεθέντος
i. Απαγόρευση διάθεσης Σελ. 305
ii. Εναρκτήριο χρονικό σημείο Σελ. 306
iii. Εκμίσθωση του κατασχεθέντος Σελ. 308
iv. Πολλαπλές αναγκαστικές κατασχέσεις Σελ. 309
Η. Ανατροπή της κατάσχεσης Σελ. 309
XI. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 313
Α. Έννοια Σελ. 314
Β. Νομική φύση αναγκαστικού πλειστηριασμού Σελ. 315
Γ. Εκθέσεις και βιβλίο πλειστηριασμών Σελ. 317
Δ. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
1. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 319
2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού Σελ. 321
3. Όργανο ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Σελ. 325
4. Χρόνος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Σελ. 328
5. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Σελ. 330
6. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Σελ. 331
7. Πλειοδοσία στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
i. Ικανότητα πλειοδοσίας Σελ. 336
ii. Διαδικασία πλειοδοσίας Σελ. 340
iii. Νέος πλειστηριασμός Σελ. 341
8. Κατακύρωση στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
i. Διαδικασία κατακύρωσης Σελ. 343
ii. Σειρά κατακύρωσης Σελ. 345
iii. Συνέπειες κατακύρωσης Σελ. 347
iv. Δυνατότητα πώλησης κατασχεθέντος ακινήτου Σελ. 347
9. Καταβολή και δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος
i. Υποχρέωση καταβολής Σελ. 348
ii. Δημόσια κατάθεση Σελ. 350
iii. Συνέπειες μη καταβολής Σελ. 351
10. Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 352
i. Φυσικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 17/01/2018 έως τις 21/02/2018 Σελ. 354
ii. Φυσικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 21/02/2018 και εντεύθεν Σελ. 354
iii. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής πριν ή μετά τις 21/02/2018 Σελ. 356
iv. Ματαιωθέντες πλειστηριασμοί και αναπλειστηριασμοί Σελ. 356
v. Φυσικοί πλειστηριασμοί διενεργούμενοι κατά τον ΚΕΔΕ με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 17/01/2018 έως τις 30/04/2018 Σελ. 357
Ε. Αναπλειστηριασμός Σελ. 357
ΣΤ. Αναστολή του πλειστηριασμού
1. Δικαστική αναστολή Σελ. 360
2. Συμβατική αναστολή Σελ. 362
Ζ. Ματαίωση και συνέχιση του πλειστηριασμού
1. Λόγοι ματαίωσης Σελ. 362
2. Συνέχιση με δήλωση του επισπεύδοντος Σελ. 364
3. Υποκατάσταση από άλλον δανειστή με δήλωση Σελ. 364
4. Υποκατάσταση από άλλον δανειστή με δικαστική απόφαση Σελ. 366
5. Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης Σελ. 367
Η. Αναγγελία δανειστών
1. Έννοια Σελ. 368
2. Προϋποθέσεις αναγγελίας Σελ. 368
3. Τρόπος αναγγελίας Σελ. 369
4. Ανακοπή κατά της αναγγελίας Σελ. 374
Θ. Διανομή πλειστηριάσματος
1. Με πράξη διανομής Σελ. 374
2. Με πίνακα κατάταξης
i. Προδικασία Σελ. 378
ii. Τυχαία και οριστική κατάταξη Σελ. 379
iii. Σειρά κατάταξης Σελ. 380
iv. Γενικά προνόμια Σελ. 381
v. Ειδικά προνόμια Σελ. 385
vi. Συρροή προνομίων Σελ. 387
α. Συρροή προνομίων με βάση το άρθρο 977 ΚΠολΔ Σελ. 390
β. Συρροή προνομίων με βάση το άρθρο 977Α ΚΠολΔ Σελ. 393
3. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
i. Φύση και αντικείμενο Σελ. 404
ii. Αρμοδιότητα Σελ. 404
iii. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον Σελ. 404
iv. Προθεσμία Σελ. 407
v. Άσκηση και συζήτηση Σελ. 408
vi. Αντικείμενο και λόγοι ανακοπής Σελ. 410
vii. Απόφαση και ένδικα μέσα Σελ. 412
Ι. Ζητήματα μετά τον πλειστηριασμό
1. Τύχη πλειστηριάσματος ακυρωθέντος πλειστηριασμού Σελ. 413
2. Ευθύνη για ελαττώματα Σελ. 415
3. Τύχη μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου Σελ. 417
4. Διεκδίκηση των πλειστηριασθέντων Σελ. 418
ΧIΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ Σελ. 419
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 421
Β. Αντικείμενο κατάσχεσης
1. Γενικά Σελ. 424
2. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 426
3. Εξαιρέσεις Σελ. 428
i. Κινητά πράγματα υποκείμενα σε άμεση φθορά Σελ. 429
ii. Η εταιρική μερίδα στις προσωπικές εταιρίες Σελ. 429
iii. Απαιτήσεις διατροφής και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες Σελ. 429
iv. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών Σελ. 430
v. Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Σελ. 434
vi. Επιδικαζόμενες απαιτήσεις σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από το ΕΔΔΑ Σελ. 434
vii. Η δημόσια περιουσία Σελ. 435
Γ. Κατασχετήριο έγγραφο
1. Περιεχόμενο Σελ. 436
i. Ακριβής περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της εκτελούμενης απαιτήσεως Σελ. 438
ii. Ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση Σελ. 438
iii. Επιταγή Σελ. 439
iv. Διορισμός αντικλήτου Σελ. 439
2. Διαδικασία - Επιδόσεις Σελ. 439
Δ. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση και τον τρίτο Σελ. 444
Ε. Δήλωση - Δικαιώματα τρίτου
1. Δήλωση Σελ. 447
i. Καταφατική δήλωση Σελ. 452
ii. Αρνητική δήλωση Σελ. 457
2. Συνέπειες από την παράλειψη ή ανακρίβεια της δήλωσης – Αποζημίωση Σελ. 459
3. Ανακοπή κατά της δήλωσης Σελ. 461
4. Ανακοπή του τρίτου Σελ. 468
ΣΤ. Ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη Σελ. 470
Ζ. Ειδικά ως προς τις τραπεζικές καταθέσεις Σελ. 470
XIII. ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Α. Έννοια Σελ. 479
Β. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 481
Γ. Προδικασία και κύρια διαδικασία Σελ. 485
XIV. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 489
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 490
Β. Έννοια ειδικών περιουσιακών στοιχείων
1. Περιουσιακό δικαίωμα Σελ. 491
2. Μεταβιβαστό δικαίωμα Σελ. 492
3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 492
4. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας Σελ. 493
5. Κατάσχεση επιχείρησης Σελ. 494
6. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή Σελ. 495
7. Προσύμφωνο Σελ. 496
8. Εργολαβικό αντάλλαγμα Σελ. 496
9. Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ Σελ. 497
10. Δικαίωμα άσκησης επικαρπίας Σελ. 498
11. Λοιπά δικαιώματα Σελ. 498
Γ. Προϋποθέσεις
1. Γενικά Σελ. 499
2. Υποβολή αίτησης – Περιεχόμενο Σελ. 499
3. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 500
4. Διαδικασία Σελ. 501
5. Απόφαση δικαστηρίου Σελ. 503
Δ. Επιβολή της κατάσχεσης Σελ. 506
Ε. Συνέπειες επιβολής της κατάσχεσης Σελ. 508
ΣΤ. Ειδικότερα η διαχείριση
1. Διορισμός διαχειριστή Σελ. 509
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχειριστή Σελ. 509
3. Λογοδοσία διαχειριστή Σελ. 512
4. Παύση διαχείρισης Σελ. 513
XV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 515
Β. Αντικείμενο Σελ. 516
Γ. Τρόπος επιβολής
1. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα Σελ. 517
2. Νομιμοποίηση Σελ. 517
3. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 517
4. Εφαρμοστέα διαδικασία Σελ. 518
5. Απόφαση Σελ. 518
6. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Σελ. 520
7. Συνέπειες Σελ. 521
Δ. Όργανα της αναγκαστικής διαχείρισης
1. Ο διαχειριστής
i. Εξουσίες Σελ. 523
ii. Υποχρεώσεις Σελ. 525
iii. Αντικατάσταση Σελ. 527
2. O επόπτης διαχείρισης Σελ. 527
Ε. Αναγγελίες δανειστών
1. Διαδικασία Σελ. 528
2. Ανακοπή (αντιρρήσεις) Σελ. 529
ΣΤ. Παύση της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 529
XVI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ Σελ. 533
Α. Γενικά
1. Νομικό πλαίσιο Σελ. 535
2. Συνταγματικότητα προσωπικής κράτησης Σελ. 536
3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 538
Β. Προϋποθέσεις
1. Είδος απαίτησης Σελ. 539
2. Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων Σελ. 541
Γ. Αποκλεισμός επιβολής προσωπικής κράτησης
1. Απαγόρευση προσωπικής κράτησης για ορισμένες απαιτήσεις Σελ. 543
2. Απαγόρευση προσωπικής κράτησης ορισμένων προσώπων Σελ. 544
Δ. Δικαστική απαγγελία της προσωπικής κράτησης Σελ. 546
1. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 547
2. Διαδικασία και ένδικα μέσα Σελ. 547
3. Απόφαση Σελ. 548
4. Διάρκεια της προσωπικής κράτησης Σελ. 550
Ε. Εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει προσωπική κράτηση
1. Τελεσιδικία Σελ. 551
2. Προδικασία Σελ. 552
3. Μη εκτέλεση επί οικονομικής αδυναμίας Σελ. 553
4. Σύλληψη, φυλάκιση και απόλυση του οφειλέτη
i. Σύλληψη Σελ. 553
ii. Φυλάκιση Σελ. 554
iii. Απόλυση Σελ. 555
ΣΤ. Άμυνα του οφειλέτη
1. Γενικά Σελ. 558
2. Αντιρρήσεις κατά τη σύλληψη Σελ. 558
3. Ειδική ανακοπή κατά της εκτέλεσης της προσωπικής κράτησης Σελ. 560
XVII. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α. Γενικά Σελ. 563
Β. Εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση προσωρινώς εκτελεστής απόφασης Σελ. 565
Γ. Εξαφάνιση τελεσίδικης απόφασης Σελ. 566
Δ. Αμετάκλητη ακύρωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 567
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
1. Υπόδειγμα Επιταγής προς πληρωμή (924 ΚΠολΔ) Σελ. 573
2. Υπόδειγμα Επιταγής προς πληρωμή με εκτελεστό τίτλο συμβολαιογραφικό έγγραφο (924 ΚΠολΔ) Σελ. 579
3. Υπόδειγμα Επιταγής προς απόδοση χρήσης μισθίου (924 ΚΠολΔ) Σελ. 582
4. Υπόδειγμα Εντολής προς εκτέλεση (927 ΚΠολΔ) Σελ. 584
5. Υπόδειγμα ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ) Σελ. 589
6. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης (936 ΚΠολΔ) Σελ. 601
7. Υπόδειγμα Έκθεσης απόδοσης μισθίου (943 ΚΠολΔ) Σελ. 608
8. Υπόδειγμα Έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών (954 §§ 1-3 ΚΠολΔ) Σελ. 612
9. Υπόδειγμα Ανακοπής διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης (954 § 4 ΚΠολΔ) Σελ. 618
10. Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης κινητών (955 § 2 ΚΠολΔ) Σελ. 622
11. Υπόδειγμα Αναγγελίας απαίτησης σε πλειστηριασμό (972 ΚΠολΔ) Σελ. 624
12. Υπόδειγμα Κατασχετηρίου εγγράφου στα χέρια τραπεζών ως τρίτων (982 επ. ΚΠολΔ) Σελ. 631
13. Υπόδειγμα Έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων (993 ΚΠολΔ) Σελ. 637
14. Υπόδειγμα Αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων (995 § 4 ΚΠολΔ) Σελ. 643
15. Υπόδειγμα Αίτησης και σημείωμα αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου (1000 ΚΠολΔ) Σελ. 647
16. Υπόδειγμα Αγωγής αδικοπραξίας λόγω εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών με αίτημα προσωπικής κράτησης (1047 ΚΠολΔ) Σελ. 653
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Είδη Αναγκαστικής Εκτέλεσης Σελ. 661
Μέσα Αναγκαστικής Εκτέλεσης Σελ. 661
Κατάσχεση & Προδικασία Πλειστηριασμού Κινητών Σελ. 662
Κατάσχεση & Προδικασία Πλειστηριασμού Ακινήτων, Πλοίων & Αεροσκαφών Σελ. 663
Διαδικαστική Ροή Ανακοπής 933 ΚΠολΔ Σελ. 664
Διαδικαστική Ροή Ανακοπής 936 ΚΠολΔ Σελ. 665
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 667
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 687
Back to Top