Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ π. ΔΗΜΟΣΙΟΥ – π. ΤΣΜΕΔΕ και π. ΤΣΑΥ

Με Πρακτικά Παραδείγματα Υποθέσεων & Ανάλυση Συνταξιοδοτικών Φακέλων

Εισηγητές: Νιφόρου Α., Σαρακινιώτη Α.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αποσαφηνιστούν και να αναλυθούν οι διατάξεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσω επεξεργασίας πραγματικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων των π. Φορέων του e-ΕΦΚΑ. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν την νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να εξοικειωθούν με τη χρήση των σχετικών πινάκων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και να επιλέγουν τον κατάλληλο χρόνο θεμελίωσης ανάλογα με τη συνταξιοδοτική περίπτωση ασφαλισμένων του π. Δημοσίου, του π. ΤΣΜΕΔΕ και του π. ΤΣΑΥ. Επιπλέον θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται άμεσα με την απονομή συντάξεων (παράλληλη και η διαδοχική ασφάλιση, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, η απασχόληση συνταξιούχων) μέσα από τη συγκεντρωτική παρουσίαση της νομοθεσίας και με αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

  - Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
    • Έναρξη και λήξη ασφάλισης
    • Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
    • Παραδείγματα

  - Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΤΣΜΕΔΕ
    • Έναρξη και λήξη ασφάλισης
    • Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
    • Παραδείγματα

  - Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΤΣΑΥ
    • Έναρξη και λήξη ασφάλισης
    • Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
    • Παραδείγματα

  - Πλασματικοί χρόνοι
    • Νομοθετικό πλαίσιο
    • Παραδείγματα

  - Διαδοχική ασφάλιση
    • Νομοθετικό πλαίσιο
    • Παραδείγματα

  - Παράλληλη ασφάλιση / απασχόληση
    • Νομοθετικό πλαίσιο
    • Παραδείγματα

  - Απασχόληση συνταξιούχων
    • Νομοθετικό πλαίσιο

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και λογιστές που ασχολούνται με τα ζητήματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό της σύνταξης με τη χρήση ειδικών πινάκων και σχετικών παραδειγμάτων και επιθυμούν να ενημερωθούν για τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης στην πράξη των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που ανακύπτουν με βάση την εμπειρία της κοινωνικοασφαλιστικής διοίκησης και των νομοθετικών εξελίξεων.

Αφροδίτη Νιφόρου

Η Αφροδίτη Νιφόρου υπηρετεί στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει υπηρετήσει ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Νομοθεσίας Διαδοχικής Ασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικής Σύνταξης και ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του π. ΕΤΕΑΕΠ. Έχει διατελέσει στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές» και υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου ιδρύματος. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο στο πλαίσιο της μη τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης

Αικατερίνη Σαρακινιώτη

H Αικατερίνη Σαρακινιώτη υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Ασφαλιστικού Βίου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει υπηρετήσει ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης και ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλισης & Παροχών του π. ΕΤΕΑΕΠ. Διαθέτει και επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της Εκπαίδευσης λόγω του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πτυχίο Κοινωνιολογίας. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η εκπαιδευτική εμπειρία συμπληρώνεται από την συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια. Σχετικά με την διδακτική εμπειρία, εκτός από την απασχόλησή της ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών εργάζεται και ως εκπαιδεύτρια του ΕΚΔΔΑ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Αφροδίτη Νιφόρου

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 65159

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19179
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νιφόρου Α., Σαρακινιώτη Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Με Πρακτικά Παραδείγματα Υποθέσεων & Ανάλυση Συνταξιοδοτικών Φακέλων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ π. ΔΗΜΟΣΙΟΥ – π. ΤΣΜΕΔΕ και π. ΤΣΑΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19179
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Νιφόρου Α., Σαρακινιώτη Α.
Back to Top