ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάλυση - Βελτίωση - Στρατηγικές
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11764
Δερβιτσιώτης Κ., Λαγοδήμος Α.
  • Εκδοση: 2η 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 464
  • ISBN: 978-960-272-424-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω του προβλήματος της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και της δυσχέρειας προσαρμογής της σε ένα σύνολο εξελίξεων που αλλάζουν συνεχώς το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της ανταγωνιστικότητας και να παρουσιάσει τις αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη βελτίωσή της.

Αναδεικνύονται οι νέοι μοχλοί ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, πέραν της ποιότητας και παραγωγικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης στη ζήτηση (time-based competition), η ανάπτυξη καινοτομιών, η εκχώρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρίτους (outsourcing), οι ευέλικτες μορφές οργάνωσης παραγωγής και μάρκετινγκ, οι νέες τεχνολογίες παραγωγής και υποστήριξης διοικητικού έργου και ο σημαντικός ρόλος της συστημικής προσέγγισης σύνθετων διοικητικών προβλημάτων.

Το έργο, που συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), παρέχει στα διοικητικά στελέχη, σε φοιτητές καθώς σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ολοκληρωμένη εικόνα του σημερινού ανταγωνιστικού τοπίου και των προσεγγίσεων με τις οποίες θα είναι σε θέση οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις για την επιβίωση και επιτυχία μια επιχείρησης στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 19
Γενικά Σελ. 21
Διαχρονική εξέλιξη μεθόδων παραγωγής στις διεθνείς οικονομίες Σελ. 23
O ορισμός της ανταγωνιστικότητας Σελ. 26
Η σημασία της ανταγωνιστικότητας Σελ. 27
Πλαίσιο ανάλυσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Σελ. 28
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) Σελ. 31
Προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Σελ. 37
Οργάνωση του βιβλίου Σελ. 43
Κεφάλαιο 2 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 47
Γενικά Σελ. 49
Οι απαιτήσεις από το σύγχρονο μάνατζμεντ Σελ. 49
Επίπεδα ανάλυσης επιχειρηματικής δράσης Σελ. 55
Οι ρόλοι ηγεσίας και του μάνατζμεντ Σελ. 58
Δημιουργία οράματος για την επιχείρηση Σελ. 62
Οργανωτική διάρθρωση με βάση τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες Σελ. 67
Οργανωτική διάρθρωση με βάση τις διαδικασίες Σελ. 70
Η μεταβαλλόμενη σύνθεση του προσωπικού των επιχειρήσεων Σελ. 76
Περίληψη Σελ. 79
Κεφάλαιο 3 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 81
Γενικά Σελ. 83
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας Σελ. 90
Στρατηγική ανταγωνισμού με χαμηλό κόστος Σελ. 97
Στρατηγική ανταγωνισμού με διαφοροποίηση Σελ. 102
Αποτελεσματικές στρατηγικές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σελ. 109
Ανάγκη για διαχρονική συνέπεια διοικητικών αποφάσεων Σελ. 111
Περίληψη Σελ. 112
Κεφάλαιο 4 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελ. 115
Εισαγωγή Σελ. 117
Ορισμός της έννοιας «σύστημα» και ιδιότητές του Σελ. 120
Χαρακτηριστικά της συστημικής προσέγγισης Σελ. 125
Ορισμένοι «Νόμοι» στη συστημική προσέγγιση Σελ. 128
Αλλαγή προοπτικής και αντίληψης προβλημάτων ως αποτέλεσμα συστημικής σκέψης Σελ. 131
Η ανάγκη συστημικής θεώρησης επιχειρήσεων Σελ. 133
Ανάπτυξη και εφαρμογή της συστημικής σκέψης Σελ. 135
Aνάγκη δημιουργίας μαθησιακών επιχειρήσεων Σελ. 136
Συνήθεις οργανωτικές δυσλειτουργίες Σελ. 143
Περίληψη Σελ. 150
ΜΕΡΟΣ Β' ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Κεφάλαιο 5 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 155
Γενικά Σελ. 157
Η στρατηγική σημασία της ποιότητας Σελ. 159
Οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας Σελ. 163
Ο έλεγχος της ποιότητας πριν και μετά την παραγωγή του Σελ. 169
Περιγραφή βασικού μηχανισμού ελέγχου Σελ. 169
Ανάλυση του κόστους έλλειψης ποιότητας Σελ. 172
Διακυμάνσεις στα χαρακτηριστικά ποιότητας Σελ. 177
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Σελ. 181
Οργάνωση και ανάθεση ευθύνης ελέγχου ποιότητας Σελ. 187
Σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών ποιότητας Σελ. 189
Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας Σελ. 192
Αξιολόγηση απόδοσης συστήματος ελέγχου ποιότητας Σελ. 200
Διεθνή πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας (ISO 9000, EN 29000) Σελ. 201
Περίληψη Σελ. 204
Κεφάλαιο 6 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 207
Γενικά Σελ. 209
Η σημασία της παραγωγικότητας Σελ. 210
Ορισμοί της παραγωγικότητας Σελ. 216
Μέτρηση της παραγωγικότητας Σελ. 229
Χαρακτηριστικά συστήματος μέτρησης παραγωγικότητας Σελ. 231
Συμμετοχική μέθοδος ομάδων Σελ. 233
Μέτρηση της μερικής παραγωγικότητας για συντελεστές παραγωγής και της συνολικής παραγωγικότητας Σελ. 236
Μέτρηση της παραγωγικότητας με φυσικά μεγέθη Σελ. 239
Μέτρηση της παραγωγικότητας με οικονομικά μεγέθη Σελ. 241
Τρόποι αύξησης της παραγωγικότητας Σελ. 246
Διοικητικές παρεμβάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας Σελ. 247
Περίληψη Σελ. 251
Κεφάλαιο 7 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Σελ. 253
Γενικά Σελ. 255
Διαφορετικοί ορισμοί καινοτομίας Σελ. 256
Διαδικασία ανάπτυξης μιας καινοτομίας Σελ. 257
Η στρατηγική σημασία καινοτομιών Σελ. 258
Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη καινοτομιών Σελ. 259
Είδη καινοτομιών Σελ. 261
Είδη καινοτομίας με κριτήριο το πεδίο εφαρμογής Σελ. 261
Είδη καινοτομίας με κριτήριο τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό Σελ. 265
Πηγές καινοτομιών Σελ. 271
Πλαίσιο ανάλυσης για καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο Σελ. 279
Περίληψη Σελ. 281
Κεφάλαιο 8 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ (OUTSOURCING) ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 283
Γενικά Σελ. 285
Ορισμός Yπεργολαβίας (Οutsourcing) Σελ. 286
Σκοπός του Οutsourcing Σελ. 286
Η στρατηγική σημασία του Οutsourcing Σελ. 289
Ανάλυση για απόφαση προσφυγής σε υπεργολαβία Σελ. 289
Συνήθη είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για Οutsourcing Σελ. 297
Κριτική του Οutsourcing Σελ. 300
Επιχειρήματα για τη χρήση Οutsourcing Σελ. 302
Οι βασικές επιλογές της διοίκησης: Μετασχηματισμός της επιχείρησης ή Οutsourcing Σελ. 303
Περίληψη Σελ. 305
Κεφάλαιο 9 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 307
Γενικά Σελ. 309
Η στρατηγική σημασία του χρόνου ως διάσταση ανταγωνιστικότητας Σελ. 310
Μέθοδοι συμπίεσης του χρόνου παραγωγής Σελ. 311
Παραδείγματα συμπίεσης χρόνου Σελ. 316
Προσδιορισμός δεικτών απόδοσης Σελ. 317
Μέθοδοι συμπίεσης του χρόνου εισαγωγής καινοτομιών σε νέα προϊόντα Σελ. 321
Γενικές επιδιώξεις στην προσέγγιση συμπίεσης χρόνου Σελ. 323
Περίληψη Σελ. 329
Κεφάλαιο 10 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σελ. 331
Εισαγωγή Σελ. 333
Ορισμοί και σημασία της τεχνολογίας Σελ. 333
Νέες τεχνολογίες πληροφορικής για τη βελτίωση διοικητικών και ερευνητικών λειτουργιών Σελ. 338
Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επιλογή νέας τεχνολογίας διαχείρισης πληροφοριών Σελ. 348
Νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της παραγωγής Σελ. 350
Ρομποτική Σελ. 357
Νανοτεχνολογια Σελ. 362
Το εργοστάσιο του μέλλοντος Σελ. 366
Ενδεδειγμένη διαδικασία εγκατάστασης νέας τεχνολογίας παραγωγής Σελ. 367
Περίληψη Σελ. 371
Κεφάλαιο 11 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Σελ. 373
Γενικά Σελ. 375
Βιομηχανικά πρότυπα και προτυποποίηση Σελ. 375
Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Σελ. 379
Διάδοση Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης Σελ. 383
Δομικά Στοιχεία Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης Σελ. 391
Σύνθεση και γενικές επισημάνσεις Σελ. 411
Κεφάλαιο 12 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΙΙ. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σελ. 415
Γενικά Σελ. 417
Τυπολογία προτύπων διοίκησης Σελ. 417
Κύρια Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Σελ. 424
Εφαρμογή Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης Σελ. 438
Πιστοποίηση Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης Σελ. 448
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 455
Back to Top