Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 5095/2024 - 2ο ΤΜΗΜΑ

Πρακτικά ζητήματα και κατάρτιση μέσα από υποδείγματα.

Εισηγητές: Γεωργακάκη Μ., Κράιας Μ.

Το Σεμινάριο στοχεύει τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική παρουσίαση της κατάρτισης εκθέσεων αποδοχών κληρονομιάς με παράσταση δικηγόρου στις γραμματείες των αρμόδιων δικαστηρίων, όπως αυτό ρυθμίστηκε και ισχύει με τον Ν 5095/2024. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν πρακτικά ζητήματα μέσω παραδειγμάτων που στοχεύουν στην ορθή σύνταξη των αποδοχών κληρονομιάς και στην διαδικασία κατάρτισης και μεταγραφής τους. Επιπλέον θα τεθούν στη διάθεση των συμμετεχόντων εκτός του έντυπου υλικού και τυποποιημένα βασικά υποδείγματα εκθέσεων αποδοχών κληρονομιάς. Τέλος, θα απαντηθούν ερωτήσεις των συμμετεχόντων για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα και θα δοθούν συμβουλές πρακτικής φύσεως για πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν στην πράξη.

Επισκόπηση βασικών ζητημάτων κληρονομικού δικαίου (εκ διαθήκης και εξ αδιαθέτου διαδοχή, τάξεις, κατά τόπον αρμοδιότητα - δικαστήριο κληρονομιάς)

Σύνταξη έκθεσης αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρο:
   - Βασικά στοιχεία: Κληρονομούμενος/η και κληρονόμοι
   - Τρόπος επαγωγής κληρονομιάς: εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης
   - Περιγραφή ακινήτου/ων
   - Τίτλος Κτήσης

Διαφορές έκθεσης αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρο και δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς από συμβολαιογράφο

■ Απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την έκθεση αποδοχής κληρονομιάς

■ Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

■ Διαδικασία υπογραφής έκθεσης αποδοχής κληρονομιάς στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου - Τρόπος εμφάνισης κληρονόμου/ων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

■ Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς σε αρμόδια ΔΟΥ μέσω my PROPERTY (καταχώρηση, προθεσμία υποβολής, υπολογισμός αντικειμενικών αξιών, συνημμένα έγγραφα)

■ Μεταγραφή Έκθεσης Αποδοχής Κληρονομιάς - Διάκριση περιπτώσεων:
   - Καταχώριση σε Κτηματολόγιο (για περιοχές που λειτουργεί κτηματολoγικό γραφείο)
   - Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο σε περιοχές που βρίσκονται στο στάδιο της κτηματογράφησης (διάκριση περιπτώσεων πριν και μετά την ανάρτηση)
   - Μεταγραφή στοΥποθηκοφυλακείο για περιοχές που υπάρχει μόνο Υποθηκοφυλακείο.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της αποδοχής κληρονομιάς και να εμβαθύνουν σ' αυτό, όπως αυτό ρυθμίστηκε με τον Ν 5095/2024. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση για την ορθή σύνταξη της έκθεσης αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφή αυτής, ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις.

Μαρία Γεωργακάκη

Η Μαρία Γεωργακάκη είναι δικηγόρος Σερρών και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο των αποδοχών κληρονομιάς αφενός ως δικηγόρος και ως κτηματολογική διαμεσολαβήτρια, αφετέρου απασχολούμενη ως δικηγόρος σε γραφεία κτηματογράφησης περιοχών των Σερρών, κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, όπου ασχολήθηκε με την διενέργεια νομικού ελέγχου στοιχείων δηλώσεων κτηματολογίου, διασταυρωτικό έλεγχο εμπραγμάτων δικαιωμάτων και πρόκριση δηλούμενων δικαιωμάτων, σύνταξη υπομνημάτων επί αιτήσεων διόρθωσης - ενστάσεων κατά τη διαδικασία της ανάρτησης. Επιπλέον, υπήρξε και παραμένει πρόεδρος επιτροπών εξέτα- σης ενστάσεων στη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Μιχάλης Κράιας

Ο Μιχάλης Κράιας είναι Δικηγόρος Σερρών από το 2003 και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με ζητήματα εμπράγματου δικαίου, κτηματολογικών αγωγών, αποδοχών κληρονομιάς, απαλλοτριώσεων, επεκτάσεων σχεδίου πόλεως και συναφή θέματα. Επιπλέον, υπήρξε μέλος των επιτροπών εξέτασης ενστάσεων στη διαδικασία της κτηματογράφησης στο Νομό Σερρών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 208118
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Γεωργακάκη Μ., Κράιας Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά ζητήματα και κατάρτιση μέσα από υποδείγματα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 5095/2024 2ο ΤΜΗΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 208118
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Γεωργακάκη Μ., Κράιας Μ.
Back to Top