ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10620
Συνοδινός Χ.
  • Έκδοση: 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 350
  • ISBN: 960-272-086-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο πραγματεύεται την έννομη προστασία που παρέχεται στα πλαίσια δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων κρατικών προμηθειών, δημοσίων έργων και υπηρεσιών, τους οποίους (διαγωνισμούς) διενεργούν φορείς που είτε τυγχάνουν δημόσιοι (υπό την ευρεία έννοια) είτε απολαμβάνουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Η έννομη αυτή προστασία, η οποία πριν από τρία χρόνια ήταν ανύπαρκτη στη χώρα μας, κατέστη δραστικότατη συνεπεία της κοινοτικής επιταγής των ονομαζομένων δικονομικών Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ και της συνακόλουθης μεταφοράς τους στην εθνική μας έννομη τάξη με τους Νόμους 2522/1997 και 2854/2000. Ειδικότερα, και λαμβανομένης υπόψη της ιδιόμορφης δυνατότητας γρήγορης δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων, προβλέπεται πλέον ένα τρίπτυχο αποτελεσματικής παροχής ένδικης προστασίας, με την δυνατότητα: α) λήψης ασφαλιστικών μέτρων, β) ακύρωσης παρανόμων πράξεων ή διατάξεων αναθετουσών αρχών και γ) επιδίκασης αποζημίωσης. Πρώτο σημείο δυσκολίας στην παροχή δικαστικής προστασίας που αναλύεται, αποτελεί η διάσπαση της δικαιοδοσίας μεταξύ διοικητικών και πολιτικών Δικαστηρίων, καθώς και η διάκριση των διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας. Περαιτέρω, όσον αφορά τις προϋποθέσεις παροχής δικαστικής προστασίας, επισημαίνονται οι όποιες αποσαφηνίσεις και εξειδικεύσεις προέκυψαν από τη νομολογία κατά τα τρία έτη εφαρμογής του Ν 2522/1997, ώστε να υφίσταται πλέον μία σχετική ασφάλεια δικαίου. Το γεγονός ότι ο νεοψηφισθείς Ν 2854/2000 έρχεται να ακολουθήσει στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών το μοντέλο του Ν 2522/1997 επιτείνει την εν λόγω ασφάλεια. Τα εθνικά Δικαστήρια που καλούνται να εφαρμόσουν τις παραπάνω νέες διατάξεις μεταφοράς, ενεργούντα πλέον ως "κοινοτικά Δικαστήρια" (κοινού δικαίου), δύναται να άρουν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, εν ανάγκη με την αρωγή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανατρέχοντας στην ανάλυση των διατάξεων των προαναφερθεισών κοινοτικών δικονομικών οδηγιών, ώστε να εξασφαλίσουν με γνώμονα τον σκοπό που αυτές επιδιώκουν την αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΣελ. 35
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚΣελ. 37
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 45
Α. Πρώτο στάδιο νομοθετικής εξέλιξης: Οδηγίες για την κατάρτιση συμβάσεων του ΔημοσίουΣελ. 46
Β. Δεύτερο στάδιο νομοθετικής εξέλιξης: Δικονομικές ΟδηγίεςΣελ. 52
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-Αποτελεσματική κοινοτική αντιμετώπιση των παραβάσεων κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 55
Α. Κοινός σκοπός-Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 57
I. Αρχή της αποτελεσματικότηταςΣελ. 60
II. Πεδίο εφαρμογής των δικονομικών οδηγιώνΣελ. 66
Β. Προσφυγές σε εθνικό επίπεδοΣελ. 66
I. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 66
II. Αρμόδιες επί των προσφυγών αρχές και εξουσίες αυτώνΣελ. 68
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 72
α. Έννομο συμφέρον Σελ. 74
β. Ακολουθητέα διαδικασίαΣελ. 74
γ. Ανασταλτικό ή μη αποτέλεσμαΣελ. 74
δ. Αποτελεσματική αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων αρμοδίων αρχώνΣελ. 75
ε. Ζήτημα "πλατωνικών" επιπτώσεων ακυρωτικών αποφάσεων προπαρασκευαστικών πράξεων επί δημοσίων συμβάσεων Σελ. 76
2. Τρίπτυχο παροχής έννομης προστασίαςΣελ. 81
α. Προσωρινά μέτραΣελ. 81
β. ΑκυρώσειςΣελ. 84
γ. Επιδίκαση αποζημιώσεωνΣελ. 84
i. Γενική αποζημίωσηΣελ. 84
ii. Ειδική αποζημίωση εξόδων στην οδηγία 92/13Σελ. 92
3. Εναλλακτική προστασία παρεχομένη από την οδηγία 92/13Σελ. 94
III. Διαδικασία διαπίστωσης της οδηγίας 92/13Σελ. 97
Γ. Εξουσίες της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 99
I. Παραδοσιακές εξουσίες της ΕΕ στα πλαίσια διαγωνισμών προς σύναψη συμβάσεωνΣελ. 99
1. Προσφυγή διαπίστωσης παράβασης και δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 99
2. Αναστολή χρηματοδότησηςΣελ. 106
II. Νέες εξουσίες : "Μηχανισμός όχλησης" των δικονομικών οδηγιώνΣελ. 106
III. Περαιτέρω εξουσίες της ΕΕ με την οδηγία 92/13. Κοινοτικός συμβιβασμόςΣελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-Δυσκολίες μεταφοράς των δικονομικών οδηγιών στην εθνική έννομη τάξηΣελ. 117
Α. Εγγενείς δυσκολίες για την ενσωμάτωσή τουςΣελ. 118
Ι. Διπλό δικαιοδοτικό σύστημαΣελ. 118
ΙΙ. Έλλειψη διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων ιδίως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 123
Β. Αναζήτηση δυνατότητας παραγωγής αμέσου αποτελέσματος διατάξεων των δικονομικών οδηγιώνΣελ. 126
Ι. Παραγωγή αμέσου αποτελέσματος ορισμένων διατάξεων των δικονομικών οδηγιώνΣελ. 126
II. Ερμηνεία του εθνικού δικαίου υπό το φώς των δικονομικών οδηγιών καθώς και αναγνώριση αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 132
III. Υπάρχουσες εθνικές διοικητικές προσφυγέςΣελ. 134
IV. Υπάρχουσες εθνικές δικαστικές προσφυγέςΣελ. 134
1. Εθνικές διαδικασίες λήψης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 135
2. Εθνικές διαδικασίες ακύρωσης παρανόμων αποφάσεων αναθετουσών αρχώνΣελ. 135
3. Εθνικές διαδικασίες επιδίκασης αποζημιώσεωνΣελ. 135
Γ. Διαπλασθείσα εθνική νομολογία μέχρι την μεταφορά των δικονομικών οδηγιώνΣελ. 136
I. Eρμηνεία των εθνικών δικονομικών διατάξεων "υπό το φως των δικονομικών οδηγιών", από το ΣτΕΣελ. 136
1. Αδυναμία παροχής προσωρινής προστασίας με το άρθρο 52 του πδ 18/1989Σελ. 137
2. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη συμμόρφωση προς την οδηγία 89/665Σελ. 140
3. Αλλαγή της νομολογίας του ΣτΕ με την ΕΑ 355/1995Σελ. 140
4. Ζήτημα σύναψης διοικητικών συμβάσεων πριν τον δικαστικό έλεγχοΣελ. 144
II. Εφαρμογή των δικονομικών οδηγιών από τα πολιτικά Δικαστήρια, ιδίως στα πλαίσια λήψης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 147
1. Εμπόδιο της έλλειψης ασφαλιστέου δικαιώματοςΣελ. 148
2. Εμπόδιο του άρθρου 692 παρ.4 ΚΠολΔΣελ. 149
3. Αδυναμία απόδειξης των ισχυρισμώνΣελ. 149
4. Διαφαινόμενη αλλαγή της νομολογίαςΣελ. 149
Δ. Προσπάθεια μεταφοράς της οδηγίας 89/665 και καταδίκη της χώρας μας απο το ΔΕΚΣελ. 153
I. Το π.δ. 23/1993Σελ. 153
II. Το Σχέδιο ΠΔ του Υπουργείου ΕμπορίουΣελ. 154
III. Καταδίκη της χώρας μας από το ΔΕΚ-ΣυνέπειεςΣελ. 155
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 159
Α. Περιορισμένο πεδίο εφαρμογήςΣελ. 160
Β. Ευρύτητα των υπό δίωξη παραβάσεωνΣελ. 166
Γ. Έννομο συμφέρονΣελ. 168
Δ. Αρμοδιότητα-Δικαιοδοσία αρμοδίων αρχώνΣελ. 170
Ε. Εξασφάλιση της εκτελεστότητας των εκδιδομένων αποφάσεωνΣελ. 172
ΣΤ. Μηχανισμός όχλησης της ΕΕΣελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-Ένδικα βοηθήματαΣελ. 175
Α. Λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 177
I. Αυστηρότητα των προϋποθέσεων για την λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 178
1. Προϋποθέσεις παραδεκτούΣελ. 178
α. Προδικασία-"ενδικοφανής" προσφυγή και εμπρόθεσμη κοινοποίησή τηςΣελ. 179
i. Δυνατότητα κίνησης της διαδικασίας λήψης ασφαλιστικών μέτρων μόνον πριν την κατάρτιση δημόσιας σύμβασηςΣελ. 179
ii. Νομική φύση της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 180
iii. Διαδικαστικά ζητήματα της "ενδικοφανούς προσφυγής"Σελ. 181
iv. Κανόνας της δυνατότητας άσκησης μόνον μίας προσφυγήςΣελ. 185
β. Προηγουμένη άσκηση ενδικοφανών-διοικητικών προσφυγώνΣελ. 186
γ. Εμπρόθεσμη κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 189
δ. Κανόνας της δυνατότητας άσκησης μόνον μίας αίτησης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 190
ε. Οι αιτιάσεις της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δέν πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές της ενδικοφανούς προφυγήςΣελ. 191
στ. Ορισμένο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 192
2. Προϋποθέσεις βασίμου για την λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 193
α. α΄ προϋπόθεση: σοβαρή πιθανολόγηση κανόνα κοινοτικού ή εσωτερικού δικαίουΣελ. 194
i. Απαίτηση σοβαρού βαθμού πιθανολόγησηςΣελ. 194
ii. Σοβαρή πιθανολόγηση παράβασης ή πιθανολόγηση σοβαρής παράβασης;Σελ. 195
iii. Εξίσου υποστηρίξιμες ερμηνευτικές εκδοχέςΣελ. 196
iv. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 197
β. β΄ προϋπόθεση: αναγκαιότητα λήψης ασφαλιστικού μέτρουΣελ. 197
γ. Στάθμιση εμπλεκομένων συμφερόντωνΣελ. 199
ΙΙ. Δυσμενείς μετενέργειες του δυαδικού μας συστήματοςΣελ. 205
1. Αρμόδιο Δικαστήριο και εφαρμοστέες δικονομικές διατάξειςΣελ. 205
α. Αρμόδιο ΔικαστήριοΣελ. 206
β. Eφαρμοστέες δικονομικές διατάξειςΣελ. 208
i. Αρχή της προαπόδειξηςΣελ. 209
ii. Δυνατότητα παρέμβασης κάθε ενδιαφερομένουΣελ. 209
iii. Δυνατότητας λήψης του μέτρου της εγγυοδοσίαςΣελ. 211
2. Ανομοιομορφία εφαρμοζομένων δικονομικών διατάξεωνΣελ. 211
3. Είδος δικαστικού ελέγχουΣελ. 213
III. Ταχύτητα-"σχετική" αποτελεσματικότηταΣελ. 215
1. Επαναστατικές διατάξειςΣελ. 215
α. Ανασταλτικό αποτέλεσμα με την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγήςΣελ. 215
β. Εύρος και είδος λαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 219
γ. Δυνατότητα ανάκλησης προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 232
δ. Χρόνος έκδοσης αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 234
2. ...που ωστόσο παρουσιάζουν ορισμένες ατέλειεςΣελ. 234
α. Προβληματική εξασφάλισης της εκτελεστότητας των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 234
β. Απαίτηση άσκησης κυρίας αγωγής μετά την λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 242
Β. Ακύρωση ή αναγνώριση ακυρότητας παράνομων πράξεωνΣελ. 243
Ι. Δικαιοδοσία και διαδικασία εκδίκασηςΣελ. 243
1. Αρμόδιο ΔικαστήριοΣελ. 244
α. Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι διοικητικού δικαίουΣελ. 244
β. Όταν η εν λόγω αναθέτουσα αρχή είναι ιδιωτικού δικαίουΣελ. 244
2. Ισχύουσες δικονομικές διατάξειςΣελ. 245
3. Έλεγχος νομιμότητας ή ουσίαςΣελ. 247
ΙΙ. Προθεσμία άσκησης του 2ου ενδίκου βοηθήματοςΣελ. 250
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις-ΣυνέπειεςΣελ. 251
1. Προηγουμένη άσκηση ενδικοφανών προσφυγών;Σελ. 251
2. Λόγοι ακύρωσηςΣελ. 252
3. Εξασφάλιση της εκτελεστότητας των ακυρωτικών αποφάσεωνΣελ. 253
Γ. Αξίωση αποζημίωσηςΣελ. 255
I. Κατάργηση διατάξεων που αποκλείουν την ευθύνη των αναθετουσών αρχώνΣελ. 256
II. Αρμόδιο Δικαστήριο και διαδικασία εκδίκασης για την αγωγή αποζημίωσηςΣελ. 258
1. Αρμοδιότητα ΔικαστηρίωνΣελ. 258
α. Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι δημοσίου δικαίουΣελ. 258
β. Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι ιδιωτικού δικαίουΣελ. 260
2. Θέματα απόδειξηςΣελ. 261
ΙΙΙ. Προθεσμία άσκησης της αγωγής αποζημίωσηςΣελ. 263
IV. Υποχρέωση προγενέστερης ακύρωσης της προσβαλλομένης πράξης ή παράλειψηςΣελ. 265
1. Ενώπιον των τδδΣελ. 265
2. Ενώπιον των πολιτικών ΔικαστηρίωνΣελ. 267
3. Καθυστέρηση επιδίκασης αποζημίωσηςΣελ. 267
V. Νομική βάση αξίωσης αποζημίωσης και κριτήρια καθορισμού της έκτασής τηςΣελ. 270
1. Πιθανές νομικές βάσεις για την αξίωση αποζημίωσηςΣελ. 270
α. Προσυμβατική ευθύνη (ΑΚ 197-198)Σελ. 270
β. Συμβατική ευθύνη (ΑΚ 300, 280, 200)Σελ. 274
γ. Αδικοπρακτική ευθύνη (ΑΚ 914, 919, 281, ΕισΝΑΚ 105, 106)Σελ. 276
δ. Αποζημίωση βάσει άλλων διατάξεωνΣελ. 280
ε. Γενικές κοινές αρχές ως προς το παράνομο και την αιτιώδη συνάφειαΣελ. 280
2. Διορθωτική επέμβαση του κοινοτικού δικαίουΣελ. 281
α. Δυνατότητα περιορισμού νομικής βάσης;Σελ. 282
β. Πλήρης αποζημίωση και ανάλογη της υφισταμένης ζημίαςΣελ. 287
γ. Αντικειμενική ευθύνη της αναθέτουσας αρχήςΣελ. 292
δ. Αντιστροφή βάρους απόδειξηςΣελ. 292
ε. Δυνατές ενστάσεις της αναθέτουσας αρχήςΣελ. 293
VI. Εξασφάλιση της εκτελεστότητας των αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημίωσηΣελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ-Ιδιαιτερότητες του ν. 2854/2000 περί προσυμβατικής δικαστικής προστασίας στους τομείς κοινής ωφελείαςΣελ. 297
Πρόσθετες διατάξεις που απορρέουν από την οδηγία 92/13Σελ. 297
Α. Αποζημίωση δαπανώνΣελ. 297
Β. Διαδικασία διαπίστωσηςΣελ. 298
Γ. Διαδικασία κοινοτικού συμβιβασμούΣελ. 298
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 299
Α. Ύπαρξη παράλληλων εθνικών μηχανισμών διασφάλισης εφαρμογής διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 299
Β. Ανάγκη ομοιόμορφης παροχής ένδικης προστασίαςΣελ. 301
Γ. Δυνατότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματοςΣελ. 303
Δ. ΕπίλογοςΣελ. 305
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝΣελ. 313
1. Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργωνΣελ. 315
2. Ν 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚΣελ. 321
3. Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιώνΣελ. 329
4. Ν. 2854/2000Σελ. 341
Back to Top