ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Μια συμβολή στην προστασία από βασικούς κινδύνους της κεφαλαιαγοράς

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14268
Λιάππης Δ.

Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια φανερώνεται ομολογουμένως ως ένα δυσνόητο συνονθύλευμα ασταμάτητα μετεξελισσόμενων πολύπλοκων τεχνικών κανόνων. Ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στην προστασία των επενδυτών και τη θεμελίωση αξιώσεων αποζημίωσής τους λόγω της παροχής ακατάλληλων επενδυτικών συμβουλών προς αυτούς από τις τράπεζες.

Έτσι με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η ανίχνευση της πρακτικής και αξιολογικής διάστασης των αναφυόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και η ανάδειξη των βασικών δομικών χαρακτηριστικών του συστήματος προστασίας του επενδυτών.

Ειδικότερα: Προσδιορίζονται η βασική δομή της Κεφαλαιαγοράς και οι σχετικοί κανόνες της, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τον επενδυτή, η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η αστική ευθύνη των υπευθύνων προσώπων, η αστική ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και η ευθύνη επί εσφαλμένων επενδυτικών συμβουλών στην πράξη από Τράπεζες και ΑΕΠΕΥ.

Το έργο ολοκληρώνεται με παράρτημα βασικών διατάξεων των νομοθετημάτων που αφορούν στη σωστή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
Ελληνικές Σελ. XVII
ΞενόγλωσσεςΣελ. XIX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Η προστασία του επενδυτή από τους κινδύνους της κεφαλαιαγοράς - Μια πρόκληση για τη νομική σκέψη και πράξη  
§ 1. Οι κύριες εκδηλώσεις του προβλήματος στη νομολογιακή πράξηΣελ. 1
I. Ο καθοδηγούμενος από τον επενδυτικό του σύμβουλο επενδυτήςΣελ. 2
II. Ο βασιζόμενος στο ενημερωτικό δελτίο επενδυτής Σελ. 6
III. Ο στηριζόμενος στην τρέχουσα ενημέρωση για την εταιρεία επενδυτής Σελ. 12
§ 2. Η βασική δομή της κεφαλαιαγοράς και οι λειτουργίες της 
I. Η πρωτογενής κεφαλαιαγορά 
1. Τα δομικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς κεφαλαιαγοράςΣελ. 19
2. Η κύρια λειτουργία των πρωτογενών αγορώνΣελ. 21
II. Η δευτερογενής κεφαλαιαγορά 
1. Η βασική δομή της δευτερογενούς κεφαλαιαγοράςΣελ. 21
2. Τα κύρια λειτουργικά γνωρίσματα των δευτερογενών αγορώνΣελ. 23
§ 3. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τον επενδυτή και το περίγραμμα των μέσων για την προστασία του 
I. Τυπικοί κίνδυνοι για τον επενδυτή στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς 
1. Οι πραγματικές δυνατότητες του μέσου επενδυτή και ο πληροφοριακός κίνδυνος Σελ. 25
2. Οι ενδιάμεσοι της αγοράς και ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 27
II. Η εκδότρια των επενδυτικών τίτλων εταιρεία 
1. Κίνδυνοι από τη δράση του εκδότη, των στελεχών και των ιδιοκτητών τουΣελ. 29
α) Ανακριβής πληροφόρηση στην πρωτογενή αγοράΣελ. 30
β) Παραπλανητική ενημέρωση στη δευτερογενή αγοράΣελ. 31
γ) Η εκμετάλλευση της προνομιακής πληροφόρησηςΣελ. 32
2. Τα κυριότερα νομοθετικά μέτρα για τον έλεγχο των αναγόμενων στον εκδότη κινδύνωνΣελ. 33
α) Ανεξάρτητη από την κεφαλαιαγορά εταιρική πληροφόρηση Σελ. 35
β) Εταιρική πληροφόρηση στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά Σελ. 36
γ) Τακτική πληροφόρηση στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά Σελ. 39
δ) Έκτακτη ενημέρωση στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά Σελ. 42
ΙΙΙ. Οι τράπεζες 
1. Οι βασικοί κίνδυνοι από τη δράση των τραπεζώνΣελ. 45
α) Η ώσμωση των συμφερόντων τράπεζας και εκδότηΣελ. 46
β) Τα συμφέροντα της τράπεζας ως αναδόχου των τίτλων του εκδότηΣελ. 47
γ) Η είσπραξη προμηθειών ως παράγοντας μεροληψίαςΣελ. 49
2. Η βασική ρύθμιση των προερχόμενων από τις τράπεζες κινδύνων 
α) Η τράπεζα υπεύθυνη για τις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότηΣελ. 51
β) Οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Τα κύρια δομικά στοιχεία του συστήματος προστασίας των επενδυτών  
§ 4. Γενική δημοσιότητα και εξατομικευμένη ενημέρωση 
Ι. Η απευθυνόμενη προς το επενδυτικό κοινό πληροφόρησηΣελ. 59
ΙΙ. Η απρόσωπη πληροφόρηση ως σύστημα δημοσιότηταςΣελ. 61
ΙΙΙ. Η ανάγκη για εξατομικευμένη ενημέρωση ενός εκάστου επενδυτήΣελ. 65
§ 5. Η ευρωπαϊκή διάσταση 
Ι. Οι βασικές πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας των επενδυτώνΣελ. 70
ΙΙ. Νεότερες τάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου της κεφαλαιαγοράςΣελ. 74
§ 6. Οι rationes legis στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς 
Ι. Η προστασία των λειτουργιών της αγοράςΣελ. 78
ΙΙ. Η προστασία του μεμονωμένου επενδυτήΣελ. 81
ΙΙΙ. Η προστασία του επενδυτικού κοινούΣελ. 84
IV. Η σχέση μεταξύ των περισσότερων προστατευτικών σκοπώνΣελ. 86
§ 7. Η αστική ευθύνη των υπευθύνων 
Ι. Οι κυριότερες λειτουργίες της αστικής ευθύνης και η κεφαλαιαγορά 
1. Η ώσμωση της αποκαταστατικής και της προληπτικής λειτουργίας της ευθύνηςΣελ. 88
2. Η (ανα)κατανεμητική λειτουργία της αποζημίωσηςΣελ. 90
ΙΙ. Ειδικές προβλέψεις περί ευθύνης σε επιμέρους συστήματα ρυθμίσεωνΣελ. 92
1. Η ευθύνη από ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 25 ν. 3401/2005)Σελ. 93
2. Η ευθύνη από πληροφοριακό δελτίο (άρθρο 13 ν. 3461/2006)Σελ. 94
3. Η αστική ευθύνη και το ευρωπαϊκό δίκαιο της κεφαλαιαγοράςΣελ. 97
ΙΙΙ. Βασικές ερμηνευτικές προκλήσεις για το κοινό δίκαιο της αστικής ευθύνηςΣελ. 99
1. Το δίκαιο των συμβάσεωνΣελ. 101
2. Η αρχιτεκτονική της αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 105
3. Η ευθύνη κατʼ ΑΚ 914 και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράςΣελ. 112
4. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 122
§ 8. Κρατική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και αστική ευθύνη 
Ι. Η κομβική θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ισχύον δίκαιο 
1. Ο μηχανισμός διοικητικού ελέγχου στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράςΣελ. 129
2. Η εποπτεία στην πληροφόρηση της πρωτογενούς αγοράςΣελ. 131
3. Η εποπτεία στην πληροφόρηση της δευτερογενούς αγοράςΣελ. 133
4. Η εποπτεία στην παροχή επενδυτικών συμβουλώνΣελ. 135
5. Τελολογική θεώρηση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς Σελ. 137
ΙΙ. Η αστική ευθύνη της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 139
1. Η υπόθεση Peter Paul και η αστική ευθύνη από την εποπτεία στον χρηματοπιστωτικό τομέαΣελ. 140
2. Η παρανομία της ασκούμενης εποπτείας στην ελληνική νομολογία Σελ. 142
3. Ο κανόνας για την εποπτεία αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Η παροχή επενδυτικών συμβουλών και η ευθύνη των τραπεζών και των ΑΕΠΕΥ  
§ 9. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών και οι εντεύθεν συμβατικές σχέσειςΣελ. 153
Ι. Η ιδιαιτερότητα της παροχής επενδυτικών συμβουλών 
1. Οι επενδυτικές συμβουλές και οι συναφείς επενδυτικές υπηρεσίεςΣελ. 154
2. Η διελκυστίνδα των συγκρουόμενων αξιολογήσεωνΣελ. 159
ΙΙ. Η σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών 
1. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών ως συμφωνημένη συμβατική παροχήΣελ. 161
2. Η σιωπηρά καταρτιζόμενη σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλώνΣελ. 165
ΙΙΙ. H MiFID, ο ν. 3606/2007 και οι συνέπειές τους στο ιδιωτικό δίκαιο 
1. Η MiFID και το νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδυτικές υπηρεσίεςΣελ. 168
2. Η προστασία των επενδυτών ως ειδικός σκοπός της MiFIDΣελ. 171
3. Οι κανόνες συμπεριφοράς της MiFID και οι ιδιωτικές έννομες σχέσειςΣελ. 174
§ 10. Η ευθύνη επί εσφαλμένων επενδυτικών συμβουλών στη σύγχρονη πράξη 
Ι. Το περίγραμμα των υποχρεώσεων του επενδυτικού συμβούλου 
1. Οι «κλασικές» υποχρεώσεις συμπεριφοράς κατά το κοινό αστικό δίκαιοΣελ. 180
2. Οι υποχρεώσεις συμπεριφοράς κατά τη MiFID και τον ν. 3606/2007Σελ. 184
3. Η επιδιωκόμενη εναρμόνιση και οι τυχόν αυστηρότεροι εθνικοί κανόνες Σελ. 189
ΙΙ. Η νομική θεμελίωση της ευθύνης της τράπεζαςΣελ. 196
1. Η συμβατική ή αδικοπρακτική φύση των υποχρεώσεων της τράπεζαςΣελ. 197
2. Η πρακτική σημασία της νομικής φύσης των υποχρεώσεων της τράπεζας Σελ. 202
§ 11. Τα δομημένα προϊόντα και η ευθύνη της τράπεζας 
Ι. Τα δομημένα επενδυτικά προϊόντα και οι εντεύθεν κίνδυνοι 
1. Βασικές έννοιες και λειτουργίεςΣελ. 208
2. Τα δομημένα ομόλογα στη σύγχρονη πραγματικότηταΣελ. 210
ΙΙ. Οι ακατάλληλες συμβουλές και οι υφέρπουσες συγκρούσεις συμφερόντων 
1. Η πτώχευση του εκδότη και η αρνητική εξέλιξη των υποκείμενων αξιώνΣελ. 213
2. Η αποκάλυψη της είσπραξης προμηθειών ή συγκρίσιμων ωφελειώνΣελ. 217
3. Τα συγκεκαλυμμένα ανταλλάγματα από ευρωπαϊκή σκοπιά Σελ. 226
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑΣελ. 235
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
Ν. 3401/2005 - Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση 
Άρθρο 3. - Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίουΣελ. 257
Άρθρο 5. - Το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 258
Άρθρο 6. - Πρόσωπα υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 260
Άρθρο 16. - Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίουΣελ. 261
Άρθρο 25. - Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 262
Οδηγία 2003/71/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ 
Άρθρο 6. - Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 263
Ν. 3340/2005 - Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
Άρθρο 3Σελ. 264
Άρθρο 4Σελ. 264
Άρθρο 6Σελ. 265
Άρθρο 10Σελ. 266
Άρθρο 21Σελ. 266
Άρθρο 23Σελ. 266
Άρθρο 29Σελ. 268
Άρθρο 30Σελ. 268
Ν. 3461/2006 - Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις 
Άρθρο 13. - Αστική ευθύνηΣελ. 269
Ν. 3556/2007 - Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις 
Άρθρο 4. - Ετήσια οικονομική έκθεσηΣελ. 270
Άρθρο 5. - Εξαμηνιαία οικονομική έκθεσηΣελ. 273
Άρθρο 6. - Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσειςΣελ. 276
Άρθρο 7. - Ανακοίνωση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 277
Άρθρο 9. - Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχώνΣελ. 278
Άρθρο 26. - ΚυρώσειςΣελ. 279
Οδηγία 2004/109/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK 
Άρθρο 7. - Αρμοδιότητα και αστική ευθύνηΣελ. 280
Ν. 3606/2007 - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις 
Άρθρο 2. - ΟρισμοίΣελ. 281
Άρθρο 3. - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 281
Άρθρο 4. - Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίεςΣελ. 281
Άρθρο 6. - Επαγγελματίες πελάτεςΣελ. 283
Άρθρο 13. - Συγκρούσεις συμφερόντωνΣελ. 284
Άρθρο 25. - Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 285
Οδηγία 2004/39/ΕΚ - του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
Άρθρο 18. - Συγκρούσεις συμφερόντωνΣελ. 288
Άρθρο 19. - Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτεςΣελ. 288
Άρθρο 31. - Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτωνΣελ. 291
Οδηγία 2006/73/ΕΚ - της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας 
Άρθρο 4. - Πρόσθετες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε ορισμένες περιπτώσειςΣελ. 292
Άρθρο 26. - (άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ) ΑντιπαροχέςΣελ. 293
Απόφαση 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Κανόνες Συμπεριφοράς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) 
Άρθρο 12. - Αξιολόγηση καταλληλότηταςΣελ. 294
Άρθρο 13. - Αξιολόγηση συμβατότηταςΣελ. 295
Άρθρο 14 . - Κοινές διατάξεις για την αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότηταςΣελ. 295
Άρθρο 16. - Έγγραφη σύμβασηΣελ. 296
Άρθρο 27. - ΑντιπαροχέςΣελ. 296
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. Ελληνική Σελ. 299
ΙΙ. Αλλοδαπή μεταφρασμένη στα ελληνικά Σελ. 315
ΙΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 315
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ Σελ. 327
Back to Top