ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 16,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 16,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14204
Αγιοσοφίτης Π.
Με την παρούσα έκδοση δημοσιεύεται η διδακτορική διατριβή του Π. Αγιοσοφίτη (1849–1928), την οποία εκπόνησε και υποστήριξε στο φημισμένο γερμανικό πανεπιστήμιο της Ιένας το 1885. Η ενδιαφέρουσα, γραμμένη στην καθαρεύουσα της εποχής, μελέτη, που ερείδεται στα αριστοτελικά κείμενα, διαρθρώνεται σε δύο μείζονα τμήματα, όπου στο μεν πρώτο ο  συγγραφέας πραγματεύεται τις διαφορές εν γένει των ανθρώπων (όπου και αντιπαρατίθενται μεταξύ άλλων αφενός οι «καλοί καγαθοί», οι «επιεικείς» και αφετέρου οι «πολλοί» και οι «φαύλοι»), στο δε δεύτερο τμήμα το οποίο τιτλοφορείται «Διαφοραί ιδιαιτέρων τάξεων» περιγράφονται οι ηθικές και διανοητικές ιδιότητες των τριών της ηλικίας βαθμίδων (νεανική, πρεσβυτική, ανδρική), καθώς και οι κατά τον Αριστοτέλη ηθικές και διανοητικές διαφορές ανδρός και γυναικός.
Δύο λέξεις περί του, ώ έχρησάμην, κειμένουΣελ. VII
 
§ 1.Σελ. 1
§ 2.Σελ. 1
§ 3. Περί τών ήθικών καί διανοητικών άρετών καί κακιών τών άνθρώπων.Σελ. 8
ΤΜΗΜΑ Ι.  
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  
Α'. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥΣ ΑΡΧΑΣΣελ. 11
§ 4.Σελ. 11
ΑΙ ΔΥΟ ΔΥΑΔΕΣΣελ. 14
Β'. ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΥΑΔΩΝΣελ. 15
Ηθικαί καί διανοητικαί ίδιότητες τής πρώτης δυάδοςΣελ. 15
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣΣελ. 15
§ 5. Α'. Οί κυρίως εύγενείς.Σελ. 15
§ 6. B'. Οί κατά τήν εύρυτέραν τής λέξεως έννοιαν εύγενείς ήτοι οί άριστοι, οί βέλτιστοι, οί χαρίεντες κλπ.Σελ. 25
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣΣελ. 28
§ 7. Οί άγαθοί, οί έπιεικείς, οί καλοί κάγαθοίΣελ. 28
Ηθικαί καί διανοητικαί ίδιότητες τής δευτέρας δυάδοςΣελ. 40
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣΣελ. 40
§ 8. Οί πολλοίΣελ. 40
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣΣελ. 51
§ 9. Οί φαύλοι.Σελ. 51
ΤΜΗΜΑ ΙΙ.  
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  
Α'. ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ήτοι τής νέανικής, τής πρεσβυτικής καί τής άνδρικήςΣελ. 63
§ 10. Νεανική ήλικία.Σελ. 63
§ 11. Πρεσβυτική ήλικία.Σελ. 73
§ 12. 'Ανδρική ήλικίαΣελ. 82
Β'. ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣΣελ. 91
§ 13.Σελ. 91
§ 14. α'. Περί ?νδρός.Σελ. 93
§. 15. β'. Περί γυναικός.Σελ. 98
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
'Ανακεφαλαίωσις τών είρημένων.Σελ. 105
§. 16.Σελ. 105
Για τον συγγραφέαΣελ. 109
Back to Top