Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 30,00 € Ειδική Τιμή 25,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16815
Λεβέντη Α.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λεβέντης Γ., Παπαδημητρίου Κ.

Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια να ερευνηθεί η αρχή της εύνοιας και τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της θεμελιώδους αυτής αρχής, ο τρόπος συσχετισμού (σύγκρισης) των αντίθετων ρυθμίσεων και τελικά, τα κριτήρια επιλογής της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Επίσης, παρατίθενται οι διάφορες απόψεις που επικρατούν στην ελληνική και αλλοδαπή θεωρία για την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας και γίνεται εκτενής αναφορά και κριτική θεώρηση της ελληνικής νομολογίας όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας. Ο συνδυασμός αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας  και πλούσιων νομολογιακών παραπομπών καθιστούν την παρούσα μονογραφία ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους, όσοι ασχολούνται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

Πρόλογος Σελ. IX
Προλογικό σημείωμα συγγραφέα Σελ. XI
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αρχή της εύνοιας και όροι εργασίας από διαφορετικές πηγές του Εργατικού Δικαίου
1. Έννοια και νομική θεμελίωση της αρχής της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων Σελ. 7
2. Η αρχή της εύνοιας ως κανόνας άρσης της σύγκρουσης πηγών του Εργατικού Δικαίου διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας Σελ. 11
3. Η ιεράρχηση των πηγών του Εργατικού Δικαίου Σελ. 13
4. Η εφαρμογή της αρχής της εύνοιας – Η ευνοϊκότερη ρύθμιση Σελ. 13
5. Ειδικότερα το αντικείμενο της σύγκρισης Σελ. 14
6. Αναλυτική σύγκριση των όρων εργασίας κάθε πηγής (Rosinentheorie) Σελ. 16
7. Σύγκριση κατά ενότητες ρυθμίσεων Σελ. 18
8. Οι συγκρινόμενες ενότητες Σελ. 20
9. Ο ρόλος της βούλησης του εργαζόμενου κατά την κρίση για την ευνοϊκότερη ρύθμιση Σελ. 23
α) Υποκειμενική θεωρία και μειονεκτήματα αυτής Σελ. 23
β) Αντικειμενική θεωρία Σελ. 24
γ) Ενδιάμεση θεωρία Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Η εφαρμογή της αρχής της εύνοιας κατά τη συσχέτιση ατομικής και συλλογικής σύμβασης εργασίας
1. Εισαγωγικά Σελ. 29
2. Οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα – Η αρχή της απορρόφησης ή «συμψηφισμού» των αποδοχών της σσε με τις υπέρτερες αποδοχές της σύμβασης εργασίας Σελ. 31
3. Κανονιστικοί όροι σσε που αποκλείουν ή περιορίζουν τον «συμψηφισμό» των αποδοχών της σσε με τον ευνοϊκότερο συμβατικό μισθό Σελ. 34
4. Όροι σσε που αποκλείουν ή περιορίζουν τον συμψηφισμό στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 37
α) Η νομολογία του ΣτΕ Σελ. 37
β) H νομολογία του ΑΠ Σελ. 39
γ) Kριτική θεώρηση της νομολογίας Σελ. 40
5. Διατηρητικές ρήτρες και αντίθετοι συμβατικοί όροι Σελ. 41
6. Συμψηφιστικές ρήτρες Σελ. 42
7. Οι διατηρητικές ρήτρες υπερβαίνουν τα όρια της συλλογικής αυτονομίας Σελ. 43
8. «Συμψηφισμός» αξιώσεων που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία με τις ανώτερες των σσε συμβατικές αποδοχές Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Συσχέτιση νόμου και σσε ή κανονισμού εργασίας
1. Η αρχή της προστασίας Σελ. 51
2. Μονομερώς και αμφιμερώς αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 52
3. Ο τρόπος σύγκρισης νόμου και σσε (σύγκριση συνολική, αναλυτική ή κατά ενότητες ρυθμίσεων) Σελ. 56
4. Νόμος και Διαιτητική Απόφαση Σελ. 59
5. Η περί της ευνοϊκότητας κρίση Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Αρχή εύνοιας και συρροή σσε
1. Εισαγωγικά - Η αρχή της εύνοιας κατά τη συσχέτιση των σσε – Tο φαινόμενο της συρροής σσε Σελ. 61
2. Η συσχέτιση της Εθνικής Γενικής σσε με τις λοιπές σσε Σελ. 63
3. Η επίλυση της συρροής μεταξύ των επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σσε Σελ. 66
α) Η αρχική ρύθμιση του ν. 1876/1990 Σελ. 66
β) Η νεότερη ρύθμιση του ν. 4024/2011 Σελ. 67
γ) Η ενίσχυση του ρόλου των επιχειρησιακών σσε έναντι  των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών Σελ. 70
δ) Η ασκούμενη κριτική κατά της υπερίσχυσης των επιχειρησιακών σσε Σελ. 74
ε) Παρατηρήσεις από τα ισχύοντα στο γερμανικό δίκαιο Σελ. 74
στ) Η εφαρμογή της αρχής της εύνοιας κατά τη συρροή σσε Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Αρχή εύνοιας και κανονισμοί εργασίας
1. Εισαγωγή - Συσχέτιση συλλογικών ρυθμίσεων που περιέχουν τον κανονισμό εργασίας Σελ. 85
2. Η κατάρτιση του Κανονισμού Εργασίας Σελ. 85
3. Ποια διαδικασία προηγείται κατά το νόμο στην κατάρτιση του κανονισμού Σελ. 87
4. Συσχέτιση των ρυθμίσεων που περιέχουν τον Κανονισμό Εργασίας Σελ. 89
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 91
1. Συσχέτιση κανονιστικών όρων σσε με όρους εργασίας της ατομικής σύμβασης Σελ. 93
α) Συσχέτιση αποδοχών Σελ. 94
β) Συσχέτιση μη μισθολογικών όρων εργασίας Σελ. 97
2. Συσχέτιση νόμου και σσε Σελ. 98
3. Συρροή σσε Σελ. 101
4. Συσχέτιση συλλογικών ρυθμίσεων που εμπεριέχουν τον κανονισμό εργασίας Σελ. 103
Βιβλιογραφία
I. Ελληνική Σελ. 105
IΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 108
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 111
Back to Top