Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Εισηγητές: Παπαδάτος K., Ασλανίδης Γ.

• Θα βοηθήσει το σύνολο του προσωπικού να κατανοήσει την ανάγκη για ασφάλεια πληροφοριών, να αναγνωρίσει τα ζητήματα ασφάλειας, καθώς και να ανταποκρίνεται σε κυβερνοεπιθέσεις, όπως Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering) και άλλων.

• Θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους μέσω της ευαισθητοποίησης των χρηστών, αποτρέποντας έτσι την απώλεια δεδομένων, χρημάτων, φήμης/δημόσιας εικόνας και λοιπών.

• Θα δημιουργήσετε μια κουλτούρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

• Θα ενημερωθείτε ποια συγκεκριμένα μέτρα και απλές καθημερινές πρακτικές θα σας βοηθήσουν προκειμένου να μπορέσετε να διατηρήσετε ένα επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σας.

1η ημέρα: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
• Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση χρηστών στην Ασφάλεια Πληροφοριών
   Α. Η σημασία της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων για τις δικηγορικές εταιρίες
     - Οι δικηγορικές εταιρίες ως στόχος διαδικτυακών επιθέσεων/ κυβερνοεγκληματιών
     - Γιατί χρειάζεται η Ασφάλεια Πληροφοριών
     - Βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
     - Επιθέσεις Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering) με στόχο την αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
     - Διαδεδομένες τεχνικές εκμετάλλευσης των χρηστών (Social Engineering)

   Β. Ορθές πρακτικές προστασίας έναντι διαδικτυακών απειλών/ επιθέσεων
     - Ασφαλής χρήση υπολογιστών, φορητών συσκευών & αποθηκευτικών μέσων
     - Ασφαλής χρήση Διαδικτύου, e-mail & Social Media
     - Επιθέσεις Κοινωνικής Μηχανικής
     - Κρυπτογραφία & εμπιστευτικές πληροφορίες
     - Διαχείριση κωδικών πρόσβασης
     - Προστασία από κακόβουλο λογισμικό
     - Ορθές Πρακτικές Φυσικής Ασφάλειας (προστασία του Φυσικού Αρχείου)
     - Τηλεργασία
     - Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας

2η ημέρα: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
• Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών
      - Αξιολόγηση Κινδύνων - Πρακτικές αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων για τις δικηγορικές εταιρίες
      - Προτεινόμενα Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας για δικηγορικό γραφείο / εταιρία
      - Προτεινόμενα Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας για δικηγορικό γραφείο / εταιρία
      - Συμμόρφωση & Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών

Σημείωση: Στις εκπαιδεύσεις θα περιλαμβάνονται case studies για δικηγορικές εταιρίες και γραφεία

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρίες και νομικές υπηρεσίες κάθε μεγέθους.

Κώστας Παπαδάτος

Ο Κώστας Παπαδάτος έχει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών. Στο διάστημα αυτό, έχει διευθύνει πληθώρα έργων/μελετών Διαχείρισης Κινδύνου, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ασφάλειας, Σχεδιασμού Πλάνων Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Cyber Noesis καθώς και ιδρυτικό μέλος του DPO Academy, εκπαιδευτικά προγράμματα της οποίας εισηγείται σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη. Ακόμη, υπήρξε ιδρυτής και Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter από το 2013 μέχρι το 2019. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχος MSc in Information Security (Royal Holloway). Επίσης κατέχει τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις CISSP-ISSMP, CISM, Lead SCADA Security Manager, ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27005 Risk Manager, MBCI, PMP, Certified DPO και Lead Security Manager.

Γιώργος Ασλανίδης

Ο Γιώργος Ασλανίδης είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ελληνικού Τραπεζικού Ιδρύματος, εξωτερικός συνεργάτης της Cyber Noesis IKE από το 2015 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του (ISC)2 Hellenic Chapter υπεύθυνος για θέματα εκπαίδευσης. Έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε πολλαπλά αντικείμενα στον χώρο της πληροφορικής, της ασφάλειας πληροφοριών και στην διοίκηση μεγάλων έργων πληροφορικής σε εθνικούς και πολυεθνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η ενασχόλησή του στον χώρο της Ασφάλειας Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης υποδομών ασφάλειας, ανάπτυξης πολιτικών, ανάλυσης κινδύνων, ανάπτυξη σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας και αποκατάστασης από καταστροφή, θέματα κανονιστικής και θεσμικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνολογιών ασφάλειας. Κατέχει B.Sc. σαν Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι πιστοποιημένος με CISSP από το 2004, είναι (ISC)2 Authorized Instructor και πιστοποιημένος DPO Executive, με πολλές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις στον χώρο της πληροφορικής (CISSP, ITIL, CISCO, Microsoft, IBM etc.).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19407|19408
8 ώρες
Τετάρτη 25 & Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 (17:00-21:00)
Εισηγητές: Παπαδάτος K., Ασλανίδης Γ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 360,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Κωδ. 19407|19408
8 ώρες
Τετάρτη 25 & Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 (17:00-21:00)
Εισηγητές: Παπαδάτος K., Ασλανίδης Γ.
Back to Top