Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Κωδ.
Τα τμήματα ξεκινούν κατόπιν συνεννόησης
Υπεύθυνος προγράμματος: Παπαδάτος Κ.

AΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Innovative Training & Consulting for Law Firms
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 5 συμμετοχές 3 εκ των οποίων για την σύγχρονη εκπαίδευση.

Υπεύθυνος προγράμματος: Παπαδάτος Κ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 1.750,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ.
Τα τμήματα ξεκινούν κατόπιν συνεννόησης
Υπεύθυνος προγράμματος: Παπαδάτος Κ.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και η Cyber Noesis για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης & υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας Δικηγορικών γραφείων από κινδύνους επίθεσης κατά των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων τους.

Η Cyber Noesis ειδικεύεται από το 2015 στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριών, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε μεγάλους οργανισμούς, επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες.

Η Ασφάλεια & προστασία από κυβερνοεπιθέσεις κατά Δικηγορικών Γραφείων δεν είναι άλλο ένα πρόγραμμα Training. Αποτελεί συνδυασμό Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης και συμβουλευτικής πάνω σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 1. Security Self - Assessment: Αξιολόγηση επιπέδου ασφαλείας Δικηγορικού Γραφείου/ Εταιρίας μέσω της συμπλήρωσης ειδικού ερωτηματολογίου από αρμόδιο εκπρόσωπο του Δικηγορικού Γραφείου/Εταιρίας.

  2. Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Ασφάλειας Πληροφοριών: Πρακτικές αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων αλλά και οργανωτικά μέτρα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των Δικηγορικών Εταιριών, διάρκειας 4 ωρών. Απευθύνεται στους Partners ή στους υπεύθυνους ασφάλειας του Δικηγορικού Γραφείου/Εταιρίας.

  3. Ασύγχρονη Κατάρτιση στην Κυβερνοασφάλεια: Η σημασία της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων αλλά και ορθές πρακτικές προστασίας έναντι διαδικτυακών απειλών/ επιθέσεων, διάρκειας 1,5 ωρών. Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό Δικηγορικού Γραφείου/ Εταιρίας (νομικό και διοικητικό/γραμματειακό προσωπικό).

  4. Phishing Campaigns (4): Αποστολή παραπλανητικών emails και αξιολόγηση διαχείρισής τους μετά την εκπαίδευση από το προσωπικό του Δικηγορικού Γραφείου. Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό Δικηγορικού Γραφείου/ Εταιρίας (νομικό και διοικητικό/γραμματειακό προσωπικό).

  *Personalized security consulting (προαιρετικά): Συστάσεις & υλοποίηση επιπλέον μέτρων ασφαλείας. Απευθύνεται στους Partners ή στους υπεύθυνους ασφάλειας του Δικηγορικού Γραφείου/ Εταιρίας.

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής εφόσον ολοκληρώσετε την αγορά σας, για την αρτιότερη οργάνωση των συμμετοχών σας και αποστείλετέ την στο email: edu@nb.org

 • Θα αξιολογήσετε με ένα αξιοπιστο τρόπο το τωρινό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του γραφείου σας για να μπορείτε να αποφασίετε τις αλλαγές -εάν και εφόσον χρειάζονται- που πρέπει να γίνουν.
 • Θα μάθετε με ποια συγκεκριμένα μέτρα και απλές καθημερινές πρακτικές θα μπορέσετε να διατηρήσετε ένα επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σας.
 • Θα εκπαιδευτεί κατάλληλα όλο το προσωπικό του δικηγορικού γραφείου έτσι ώστε να προστατεύεται από παραπλανητικά mails, phishing campaigns και άλλων ειδών μεθόδους απόσπασης δεδομένων.
 • Θα εξοικονομήσετε πολλαπλάσιας αξίας κόστη αποκατάστασης βλαβών και πιθανής ανάσυρσης δεδομένων που έχουν υποκλαπεί από τα πληροφοριακά συστήματα του γραφείου σας και θα αποκτήσετε επαγγελματκό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

1. Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιπέδου Κυβερνοασφάλειας Δικηγορικής Εταιρίας (Security Self - Assessment)
  • Συνοπτική αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δικηγορικής Εταιρίας μέσω του Ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης Επιπέδου Κυβερνοασφάλειας.

Η συμπλήρωση πραγματοποιείται από αρμόδιο εκπρόσωπο του Δικηγορικού Γραφείου/Εταιρίας.

2. Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών σε Εκπρόσωπο της Εταιρείας
  •  Πρακτικές αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων για τις Δικηγορικές Εταιρίες
  • Οργανωτικά μέτρα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των Δικηγορικών Εταιριών - Πολιτικές και διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών, εκπαίδευση προσωπικού
  • Τεχνικά μέτρα ασφάλειας: Κρυπτογράφηση πληροφοριών, Ασφάλεια Cloud Υπηρεσιών, μέτρα ασφάλειας Δικτύων, Τεχνολογίες Αποτροπής Διαρροής Δεδομένων

Απευθύνεται στους Partners ή στους υπεύθυνους ασφάλειας του Δικηγορικού Γραφείου/Εταιρίας.

3α. Η σημασία της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων για τις Δικηγορικές Εταιρίες (ασύγχρονη κατάρτιση)
  • Οι Δικηγορικές Εταιρίες ως στόχος διαδικτυακών επιθέσεων/ κυβερνοεγκληματιών
  • Case studies επιθέσεων και οι συνέπειές τους αναφορικά με την ασφάλεια των διαχειριζόμενων ευαίσθητων δεδομένων
  • Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των εμπιστευτικών πληροφοριών που χρήζουν προστασίας (π.χ. email, sms, social media platforms, ηλεκτρονική κατάθεση δικογραφιών κ.ά.)
  • Διαδεδομένες τεχνικές εκμετάλλευσης των χρηστών (Social Engineering) με στόχο την αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Case studies Δικηγορικών Γραφείων που έχουν υποστεί κυβερνοεπιθέσεις παραβίασης δεδομένων πελατών τους.

3β. Ορθές πρακτικές προστασίας έναντι διαδικτυακών απειλών/ επιθέσεων (ασύγχρονη κατάρτιση)
  • Ασφαλής χρήση υπολογιστών & φορητών συσκευών, υπηρεσιών email, πλοήγηση στο Διαδίκτυο
  • Προστασία από Παραπλανητικά emails (Phishing emails)
  • Ασφαλής διαμοιρασμός εμπιστευτικών αρχείων
  • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης και ασφαλής εξ αποστάσεως εργασία
  • Απλοί τρόποι προστασίας από κακόβουλο λογισμικό
  • Η σημασία της προστασίας του Φυσικού Αρχείου/Φυσικών Εγγράφων
  • Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας

Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό Δικηγορικού Γραφείου/ Εταιρίας (νομικό και διοικητικό/γραμματειακό προσωπικό).

4. Phishing Campaigns (μετά την εκπαίδευση)
  • 4 Phishing Campaigns σε όλο το προσωπικό των δικηγορικών γραφείων που θα εκπαιδευτούν
  • Διαχείριση αντιμετώπισης παραπλανητικών emails από το προσωπικό και παραμετροποίηση προτύπων Phishing Emails
  • Αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων

Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό Δικηγορικού Γραφείου/ Εταιρίας (νομικό και διοικητικό/γραμματειακό προσωπικό).

Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρίες και νομικές υπηρεσίες κάθε μεγέθους που αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και ανταλλάσσουν τοπικά ή σε cloud προσωπικά ή άλλα δεδομένα των εντολέων τους

Κώστας Παπαδάτος

Ο Κώστας Παπαδάτος έχει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών. Στο διάστημα αυτό, έχει διευθύνει πληθώρα έργων/μελετών Διαχείρισης Κινδύνου, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ασφάλειας, Σχεδιασμού Πλάνων Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Cyber Noesis καθώς και ιδρυτικό μέλος του DPO Academy, εκπαιδευτικά προγράμματα της οποίας εισηγείται σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη. Ακόμη, υπήρξε ιδρυτής και Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter από το 2013 μέχρι το 2019. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχος MSc in Information Security (Royal Holloway). Επίσης κατέχει τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις CISSP-ISSMP, CISM, Lead SCADA Security Manager, ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27005 Risk Manager, MBCI, PMP, Certified DPO και Lead Security Manager.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για επιπλέον συμμετοχές σε (e-learning + phishing)

Αριθμός συμμετεχόντων 6-10 11-20 21-30 31+
Κόστος για κάθε συμμετέχοντα πλέον των 5 ατόμων 130 € 120 € 110 € Κατόπιν συνεννόησης

Για επιπλέον των πέντε (5) συμμετοχών, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210 3678920

Back to Top