ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 36.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 113,00 € Ειδική Τιμή 79,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15794
Χαμηλοθώρης Ι.
Βαφειάδου Π., Μιχαηλίδης Ι., Πλεύρη Ά.
Ρεντούλης Π.
  • Εκδοση: 2η 2016
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 936
  • ISBN: 978-960-562-615-0
  • ISBN: 978-960-562-615-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το έργο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα»,  αποτελεί ένα δομημένο πόνημα, επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένο και ενημερωμένο σύμφωνα και με το Ν 4335/2015.

Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών παρουσιάζεται αναλυτικά και συστηματικά με την παράθεση της ύλης ταξινομημένης σε ενότητες - κεφάλαια, που καλύπτουν εξαντλητικά ολόκληρη τη σχετική θεματολογία και είναι τα εξής:

-Γενικές διατάξεις
-Εγγυοδοσία
-Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
-Συντηρητική κατάσχεση
-Δικαστική μεσεγγύηση
-Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
-Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
-Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής
-Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων
-Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
-Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση
-Οιονεί ασφαλιστικά μέτρα.

Σε κάθε κεφάλαιο προηγείται η αντίστοιχη επί του θέματος εξαντλητική  βιβλιογραφία – αρθρογραφία.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ερμηνευτική προσέγγιση της κάθε ενότητας, η οποία βασιζόμενη στην πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία είναι εξαντλητική.

Στο τέλος του έργου εκτίθενται αντιπροσωπευτικά για κάθε ενότητα υποδείγματα δικογράφων, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από σχετικές με το θέμα του παρατηρήσεις.

Επίσης παρατίθεται αναλυτικό και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο συνιστά ένα απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς, και ειδικότερα όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του αστικού δικονομικού δικαίου, διότι προσφέρει την απαιτούμενη ασφαλή και εξειδικευμένη ενημέρωση, συνδυασμένη με την πρακτική εφαρμογή επί των σχετικών θεμάτων.

 

I. ΘΕΩΡΙΑ

 
(άρθρα 682-703 ΚΠολΔ) Σελ. 3
1. Γενικά Σελ. 10
2. Διακρίσεις των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 12
3. Οι προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 16
α. Γενικά Σελ. 16
β. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος πρέπει να αποτραπεί Σελ. 17
γ. Εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή ρύθμιση μιας κατάστασης Σελ. 19
4. Δικαιοδοσία Σελ. 21
α. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 21
β. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 23
i. Η διεθνής δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 23
ii. Η διεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση κατά τον Κανονισμό 1215/2012 Σελ. 25
iii. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2012, με βάση αλλοδαπή εκτελεστή απόφαση Σελ. 28
iv. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον Κανονισμό 805/2004 για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο Σελ. 28
v. Κήρυξη της εκτελεστότητας των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 29
vi. Εκτελεστότητα των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κανονισμό 1215/2012 Σελ. 30
5. Αρμοδιότητα Σελ. 31
α. ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 31
β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 33
γ. Μη επιτρεπτό διαιτητικής ρύθμισης Σελ. 34
6. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 35
α. Περιεχόμενο αιτήσεως Σελ. 35
β. Κατάθεση αιτήσεως Σελ. 37
γ. Κλήτευση του καθού Σελ. 39
7. Διάδικοι Σελ. 41
α. Αιτών - καθΑ ου η αίτηση Σελ. 41
8. Η κύρια διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 42
α. Γενικοί κανόνες ισχύοντες στην κύρια διαδικασία Σελ. 42
β. Ύπαρξη περισσοτέρων διαδίκων στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 44
i. Γενικά Σελ. 44
ii. Παρέμβαση Σελ. 45
iii. Προσεπίκληση - Ανακοίνωση δίκης Σελ. 45
γ. Ερημοδικία διαδίκου Σελ. 46
δ. Αναβολή συζήτησης Σελ. 47
ε. Συμβιβασμός Σελ. 48
στ. Συζήτηση της αίτησης Σελ. 48
ζ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 50
9. Απόδειξη Σελ. 50
α. Γενικά - Πιθανολόγηση Σελ. 50
β. Τα κατΑ ιδίαν αποδεικτικά μέσα Σελ. 53
10. Προσωρινή διαταγή Σελ. 55
α. Γενικά Σελ. 55
β. Προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως προσωρινής διαταγής Σελ. 57
γ. Περιεχόμενο προσωρινής διαταγής Σελ. 58
δ. Διάρκεια ισχύος προσωρινής διαταγής Σελ. 59
ε. Αρμοδιότητα προς έκδοση προσωρινής διαταγής Σελ. 60
στ. Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης μεταβολής της νομικής κατάστασης Σελ. 61
ζ. Προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή υλικής πράξης Σελ. 62
η. Εκτέλεση προσωρινής διαταγής Σελ. 62
θ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής Σελ. 63
11. Απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 64
α. Περιεχόμενο Σελ. 64
β. Δικαστικά έξοδα Σελ. 70
γ. Εγγυοδοσία αιτούντος Σελ. 70
δ. Προσωρινή ισχύς απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινό δεδικασμένο) Σελ. 72
12. Προθεσμία άσκησης αγωγής για την κύρια υπόθεση - Αυτοδίκαιη άρση ασφαλιστικού μέτρου σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας Σελ. 75
13. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 76
α. Μορφές ανάκλησης ή μεταρρύθμισης και κοινά χαρακτηριστικά αυτών Σελ. 76
β. Αίτηση ανάκλησης από τον διάδικο που δεν κλητεύθηκε και δεν παρέστη στη δίκη (άρθρο 696 παρ.1) Σελ. 78
γ. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης από τρίτο (άρθρο 696 παρ.1) Σελ. 78
δ. Αίτηση ανάκλησης λόγω μεταβολής πραγμάτων (άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ) Σελ. 80
ε. Αίτηση ανάκλησης ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης (άρθρο 697 ΚΠολΔ) Σελ. 83
στ. Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής Σελ. 86
ζ. Υποχρεωτική ανάκληση (άρθρο 698 ΚΠολΔ) Σελ. 87
14. Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων Σελ. 90
15. Η εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 92
α. Προδικασία Σελ. 92
β. Εκτελεστότητα προσωρινής διαταγής Σελ. 94
γ. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων επί εγγυοδοσίας σε βάρος του αιτούντος Σελ. 95
16. Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση του διαταχθέντος ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 96
α. Γενικά Σελ. 96
β. Άσκηση αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων - Εκδίκαση αντιρρήσεων Σελ. 97
γ. Απόφαση επί των αντιρρήσεων Σελ. 99
δ. Αναστολή εκτέλεσης έως την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 99
ε. Περιορισμός εκτέλεσης σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 100
17. Υποχρέωση για αποζημίωση επί απορρίψεως της κύριας αγωγής Σελ. 101
(άρθρα 704-738 ΚΠολΔ) Σελ. 103
1. Εγγυοδοσία (άρθρα 704-705) Σελ. 103
1. Έννοια και διακρίσεις εγγυοδοσίας Σελ. 104
α. Η συμβατική εγγυοδοσία Σελ. 104
β. Η νόμιμη εγγυοδοσία Σελ. 105
γ. Η δικαστική εγγυοδοσία Σελ. 105
2. Έννοια και είδη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας Σελ. 106
3. Ισχύουσες διατάξεις Σελ. 107
4. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι Σελ. 107
α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 107
β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 108
γ. Παρέμβαση Σελ. 108
5. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 108
α. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 108
β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 109
6. Οι προϋποθέσεις επιβολής εγγυοδοσίας Σελ. 109
7. Η απόφαση Σελ. 110
α. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 110
β. Απόφαση που διατάσσει εγγυοδοσία Σελ. 111
i. Αντικείμενο της εγγυοδοσίας Σελ. 111
ii. Προθεσμία δόσης της εγγύησης Σελ. 113
γ. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 114
8. Συνέπειες της κατάθεσης Σελ. 115
α. Δικαίωμα ενεχύρου Σελ. 115
β. Ευθύνη εγγυήτριας τράπεζας Σελ. 115
9. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της εγγύησης Σελ. 116
10. Κατάπτωση της εγγύησης Σελ. 117
11. Άρση της εγγύησης Σελ. 119
12. Αντικατάσταση ασφαλιστικού μέτρου με εγγυοδοσία Σελ. 120
2. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρο 706 ΚΠολΔ) Σελ. 123
1. Έννοια - διακρίσεις Σελ. 125
α. Έννοια προσημείωσης υποθήκης Σελ. 125
β. Διάκριση προσημείωσης και υποθήκης Σελ. 126
2. Προϋποθέσεις επιβολής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 127
α. Ύπαρξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 127
β. Αντικείμενο δεκτικό προσημείωσης Σελ. 128
γ. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος Σελ. 129
3. Έννομο συμφέρον - Νομιμοποιούμενοι διάδικοι Σελ. 131
α. Έννομο συμφέρον Σελ. 131
β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 131
i. Γενικά Σελ. 131
ii. Πλαγιαστική αίτηση Σελ. 132
γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 132
δ. Παρέμβαση Σελ. 134
4. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία Σελ. 135
α. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 135
β. Τοπική αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 135
5. Προσωρινή διαταγή Σελ. 138
6. Η απόφαση Σελ. 139
α. Διακριτική ευχέρεια Σελ. 139
β. Περιεχόμενο Σελ. 140
i. Χρηματικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίωσης Σελ. 140
ii. Περιγραφή επιβαρυνόμενου ακινήτου Σελ. 140
iii. Εξάρτηση από όρους Σελ. 141
γ. Ανάκληση Σελ. 141
7. Συγκεκαλυμμένη συμβατική προσημείωση (Συναινετική προσημείωση) Σελ. 142
8. Τίτλος για εγγραφή προσημείωσης Σελ. 143
α. Γενικά Σελ. 143
β. Η οριστική απόφαση και η διαταγή πληρωμής ως τίτλος για εγγραφή προσημείωσης Σελ. 143
9. Η εγγραφή της προσημείωσης Σελ. 145
10. Οι συνέπειες της εγγραφής Σελ. 147
α. Διακοπή της παραγραφής Σελ. 147
β. Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 147
γ. Δεσμευτική ενέργεια της προσημείωσης υποθήκης Σελ. 148
δ. Προνομιακή κατάταξη και ικανοποίηση Σελ. 148
ε. Εξουσία διάθεσης Σελ. 149
11. Ακυρότητα της εγγραφής Σελ. 149
12. Απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3869/2010 Σελ. 150
13. Τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη Σελ. 151
14. Απόσβεση της προσημείωσης Σελ. 153
15. Εξάλειψη της προσημείωσης Σελ. 154
3. Συντηρητική κατάσχεση (άρθρα 707-724 ΚΠολΔ) Σελ. 157
1. Έννοια - διακρίσεις - είδη Σελ. 160
α. Έννοια της συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 160
β. Διακρίσεις από συγγενείς έννοιες Σελ. 161
i. Από την αναγκαστική κατάσχεση Σελ. 161
ii. Από τη δικαστική μεσεγγύηση Σελ. 161
iii. Από την προσημείωση υποθήκης Σελ. 162
iv. Από την εγγυοδοσία Σελ. 162
γ. Είδη συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 162
2. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι - έννομο συμφέρον Σελ. 162
α. Έννομο συμφέρον Σελ. 162
β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 164
γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 164
δ. Παρέμβαση Σελ. 165
3. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία Σελ. 166
α. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 166
β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 166
γ. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 166
4. Στοιχεία της αίτησης - προϋποθέσεις Σελ. 169
α. Ασφαλιστέα απαίτηση Σελ. 169
β. Επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση Σελ. 171
γ. Ασφαλιζόμενο ποσό Σελ. 173
δ. Αίτημα ορισμένο Σελ. 174
5. Αντικείμενο της συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 174
α. Δεκτικά κατάσχεσης Σελ. 174
β. Ειδικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 178
γ. Ακατάσχετα Σελ. 179
i. Ισχύουσες διατάξεις Σελ. 179
ii. Γενικές αρχές Σελ. 180
iii. Μη περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 180
iv. Αμεταβίβαστα περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 181
1.1. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών Σελ. 181
1.2. Απαιτήσεις διατροφής Σελ. 184
1.3. Ανεκχώρητα Σελ. 184
1.4. Μη αυτοτελώς διαθέσιμα Σελ. 184
v. Ακατάσχετα λόγω ιδιωτικού συμφέροντος Σελ. 185
1.1. Τα απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης Σελ. 185
1.2. Η έννοια της οικογένειας του οφειλέτη Σελ. 185
1.3. Τα απαραίτητα για την εργασία Σελ. 187
vi. Ακατάσχετα λόγω δημοσίου συμφέροντος Σελ. 188
vii. Ειδική νομοθεσία Σελ. 190
viii. Υποκείμενα σε άμεση φθορά Σελ. 191
ix. Επίκληση του ακατασχέτου - Παραίτηση - Διεύρυνση Σελ. 192
6. Προσωρινή διαταγή Σελ. 193
7. Η απόφαση του δικαστηρίου Σελ. 193
α. Γενικά Σελ. 193
β. Δυνατότητα αντικατάστασης της συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία Σελ. 195
8. Συντηρητική κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη Σελ. 195
α. Γενικά Σελ. 195
β. Προδικασία Σελ. 195
γ. Κύρια διαδικασία - Μεσεγγύηση Σελ. 195
δ. Κατασχετήρια έκθεση Σελ. 198
ε. Επιδόσεις - Δημοσιότητα Σελ. 199
στ. Χρόνος κατάσχεσης Σελ. 201
ζ. Περιπτωσιολογία Σελ. 201
9. Συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου Σελ. 201
α. Αντικείμενο της κατάσχεσης Σελ. 201
β. Iδιότητα τρίτου προσώπου Σελ. 202
i. Κατάσχεση στα χέρια ανωνύμων εταιριών και Τραπεζών Σελ. 203
ii. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Σελ. 206
iii. Κατάσχεση άϋλων μετοχών στα χέρια τρίτου Σελ. 209
γ. Τρόπος συντέλεσης συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου Σελ. 209
i. Προδικασία Σελ. 209
ii. Kύρια διαδικασία - Επιδόσεις Σελ. 210
δ. Συνέπειες της κατάσχεσης - Μεσεγγύηση Σελ. 212
ε. Δικαιώματα των υποκειμένων της κατάσχεσης Σελ. 214
στ. Προσωρινή διαταγή Σελ. 215
10. Συντηρητική κατάσχεση ακινήτων Σελ. 215
α. Αντικείμενο της κατάσχεσης Σελ. 215
β. Επιδόσεις Σελ. 216
γ. Συνέπειες Σελ. 217
δ. Μεσεγγύηση Σελ. 218
11. Συντηρητική κατάσχεση πλοίων ή αεροσκαφών Σελ. 218
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 218
i. Πλοίο Σελ. 218
ii. Αεροσκάφος Σελ. 221
β. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία Σελ. 221
i. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 221
ii. Τοπική αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 221
γ. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι Σελ. 225
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 225
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 225
δ. Προσδιορισμός κατασχόμενου πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 225
ε. Διαδικασία επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 226
i. Επιδόσεις Σελ. 226
ii. Συστατικά και παραρτήματα Σελ. 228
στ. Συνέπειες της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 228
i. Απαγόρευση απόπλου ή απογείωσης Σελ. 228
ii. Άδεια ταξιδίων - Μεθόρμιση Σελ. 230
iii. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεθέντος Σελ. 231
iv. Αποδέσμευση πλοίου με σύσταση κεφαλαίου, λόγω περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτη Σελ. 231
12. Συντηρητική κατάσχεση αυτοκινήτου Σελ. 232
α. Έννοια αυτοκινήτου Σελ. 232
β. Προϋποθέσεις - Διαδικασία Σελ. 233
13. Συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 234
14. Διαφορές περί την εκτέλεση Σελ. 235
15. Αντικατάσταση του μεσεγγυούχου Σελ. 236
16. Άσκηση της κύριας αγωγής - Αυτοδίκαιη άρση συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 238
17. Συντηρητική κατάσχεση με βάση οριστική απόφαση και διαταγή πληρωμής Σελ. 240
18. Δυνατότητα επιβολής δεύτερης κατάσχεσης Σελ. 241
19. Τα έννομα αποτελέσματα της συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 243
α. Νομική και υλική δέσμευση κατασχεθέντος Σελ. 243
β. Προσωρινή διαταγή Σελ. 243
20. Μετατροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική Σελ. 243
4. Δικαστική μεσεγγύηση (άρθρα 725-727 ΚΠολΔ) Σελ. 247
1. Πότε διατάσσεται - Προϋποθέσεις Σελ. 247
2. Αντικείμενο της δικαστικής μεσεγγύησης Σελ. 249
3. Ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων, για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί δικαστική μεσεγγύηση Σελ. 251
4. Νομιμοποίηση διαδίκων - Στοιχεία της αίτησης Σελ. 254
5. Στοιχεία της απόφασης Σελ. 255
6. Καθήκοντα του μεσεγγυούχου Σελ. 256
7. Αντικατάσταση μεσεγγυούχου Σελ. 258
8. Εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει τη δικαστική μεσεγγύηση Σελ. 260
9. Αποτελέσματα της μεσεγγύησης Σελ. 262
10. Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση Σελ. 263
11. Ανάκληση της απόφασης που διέταξε τη μεσεγγύηση Σελ. 264
5. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρα 728-730 ΚΠολΔ) Σελ. 265
1. Γενικά Σελ. 266
2. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας ή διατροφής που οφείλεται από το νόμο, από σύμβαση ή από διάταξη τελευταίας βούλησης Σελ. 268
α. Απαίτηση συνεισφοράς του ή της συζύγου για τις ανάγκες της οικογένειας Σελ. 268
β. Απαίτηση διατροφής Σελ. 269
βα. Απαίτηση διατροφής από το νόμο Σελ. 269
i. Γενικά Σελ. 269
ii. Απαίτηση διατροφής του ή της συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου Σελ. 270
iii. Απαίτηση διατροφής του ή της συζύγου μετά το διαζύγιο Σελ. 272
iv. Απαιτήσεις διατροφής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων Σελ. 277
v. Απαίτηση διατροφής της άγαμης μητέρας από τον αναγνωρισθέντα πατέρα του παιδιού της Σελ. 282
vi. Απαίτηση διατροφής μεταξύ αδελφών Σελ. 283
ββ. Απαίτηση διατροφής από σύμβαση Σελ. 284
βγ. Απαίτηση διατροφής από το σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 284
βδ. Απαίτηση διατροφής από διάταξη τελευταίας βούλησης Σελ. 285
γ. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων από καθυστερούμενες συντάξεις Σελ. 286
δ. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων τακτικών ή έκτακτων αποδοχών ή αμοιβών ή αποζημιώσεων που οφείλονται από την παροχή εργασίας ή εξόδων που έγιναν με αφορμή την εργασία Σελ. 287
ε. Προσωρινή επιδίκαση μισθών υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή για εργατικό ατύχημα ή που οφείλεται από τη σύμβαση εργασίας ή λόγω παραβάσεώς της Σελ. 289
στ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης για τη μείωση ή την απώλεια της ικανότητας εργασίας λόγω τραυματισμού ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο της υγείας ενός προσώπου από οποιαδήποτε αρρώστια, καθώς και των εξόδων θεραπείας και ανάρρωσης Σελ. 293
ζ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, υπέρ εκείνων, για τους οποίους το πρόσωπο αυτό, είχε κατά το χρόνο του θανάτου του, υποχρέωση να διατρέφει Σελ. 295
η. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων που ορίζεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 296
3. Μεταρρύθμιση απόφασης που καταδικάζει σε περιοδικές παροχές, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή, αύξηση ή μείωση του ποσού της κάθε παροχής Σελ. 297
4. Τρόπος προσωρινής επιδίκασης απαίτησης περιοδικών παροχών Σελ. 299
5. Έκταση προσωρινής επιδίκασης Σελ. 299
6. Απαγόρευση συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης, συμψηφισμού και εκχώρησης του προσωρινά επιδικαζόμενου ποσού Σελ. 300
7. Απαγόρευση εγγυοδοσίας Σελ. 301
8. Υποχρεωτική άσκηση αγωγής εντός 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης Σελ. 301
9. Τύχη της απόφασης περί προσωρινής επιδίκασης, μετά την έκδοση οριστικής αποφάσεως Σελ. 303
6. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρα 731-732 ΚΠολΔ) Σελ. 307
1. Γενικά Σελ. 312
α. Έννοια - είδη Σελ. 312
β. Noμική φύση Σελ. 313
γ. Προϋποθέσεις Σελ. 313
δ. H απαγόρευση ικανοποίησης του δικαιώματος Σελ. 315
ε. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 319
2. Zητήματα από τις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου Σελ. 321
α. Δικαίωμα στην προσωπικότητα Σελ. 321
β. Δικαίωμα στο όνομα και στα προϊόντα διανοίας Σελ. 326
γ. Νομικά πρόσωπα Σελ. 327
i. Διορισμός προσωρινής διοίκησης - εκκαθαριστών Σελ. 327
1.1. Διορισμός προσωρινής διοίκησης Σελ. 327
1.2. Διορισμός εκκαθαριστών Σελ. 330
ii. Σωματεία Σελ. 330
1.1. Εγγραφή μέλους Σελ. 330
1.2. Αποβολή μέλους Σελ. 331
1.3. Σύγκληση γενικής συνέλευσης Σελ. 331
1.4. Διάλυση σωματείου Σελ. 332
1.5. Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 332
1.5.α. Προϋποθέσεις αναστολής Σελ. 332
1.5.β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 333
1.5.γ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 333
1.5.δ. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 334
1.5.ε. Ενστάσεις Σελ. 334
1.5.στ. Άλλες προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 334
δ. Ίδρυμα Σελ. 335
ε. Πληρεξουσιότητα Σελ. 335
3. Zητήματα από το Ενοχικό Δίκαιο Σελ. 336
α. Υποχρέωση για λογοδοσία Σελ. 336
β. Δωρεά υπό τρόπο Σελ. 336
γ. Μίσθωση πράγματος, παρακαταθήκη, χρησιδάνειο, μεσεγγύηση Σελ. 337
δ. Σύμβαση έργου - Σύμβαση εντολής Σελ. 338
ε. Κοινωνία Σελ. 339
i. Γενικά Σελ. 339
ii. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 339
iii. Διάδικοι Σελ. 340
iv. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 340
v. Άμυνα του καθΑ ού Σελ. 341
vi. Διορισμός διαχειριστή Σελ. 341
στ. Επίδειξη πράγματος Σελ. 342
ζ. Καταδολίευση δανειστών Σελ. 345
4. Ζητήματα από το Εμπράγματο δίκαιο Σελ. 345
α. Οριζόντια ιδιοκτησία ή οροφοκτησία Σελ. 345
β. Περιορισμοί της κυριότητας κατά το γειτονικό δίκαιο Σελ. 352
i. Ανοχή εκπομπών Σελ. 352
ii. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις Σελ. 354
iii. Κίνδυνος πτώσης οικοδομής Σελ. 355
iv. Απαγόρευση εκσκαφής Σελ. 356
v. Μερική ανοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο Σελ. 356
vi. Παροχή διόδου Σελ. 357
vii. Ανοχή επισκευών Σελ. 358
viii. Κανονισμός ορίων Σελ. 359
ix. Υποχρεώσεις από τη ροή των υδάτων Σελ. 360
5. Θέματα κληρονομικού δικαίου Σελ. 360
α. Αγωγή περί κλήρου Σελ. 360
β. Ακυρώσιμη διαθήκη Σελ. 361
γ. Mέμψη άστοργης δωρεάς Σελ. 361
δ. Κληρονομική αναξιότητα Σελ. 361
ε. Προσδιορισμός αντικειμένου κληροδοσίας Σελ. 362
6. Θέματα εργατικού δικαίου Σελ. 362
α. Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτού Σελ. 362
β. Μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 364
γ. Δικαίωμα απεργίας - ανταπεργίας Σελ. 365
δ. Συλλογικές διαφορές εργασίας Σελ. 365
ε. Λοιπά θέματα Σελ. 366
i. Λήψη μέτρων ασφάλειας και πρόνοιας από τον εργοδότη Σελ. 366
ii. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίας Σελ. 366
7. Θέματα εμπορικού δικαίου Σελ. 367
α. Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού Σελ. 367
i. Γενικά Σελ. 367
ii. Προϋποθέσεις Σελ. 367
iii. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 368
iv. Διάδικοι Σελ. 368
v. Ενστάσεις - Παραγραφή αξιώσεων Σελ. 369
vi. Προσωρινή διαταγή - Απόφαση Σελ. 369
vii. Περιπτωσιολογία Σελ. 370
viii. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 371
ix. Εκποίηση εμπορευμάτων Σελ. 373
χ. Κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησης Σελ. 374
β. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού Σελ. 376
   
γ. Δίκαιο Bιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σελ. 379
i. Δίκαιο σημάτων Σελ. 379
1.1. Προστασία του Ν 2239/1994 Σελ. 379
1.2. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 382
1.3. Διάδικοι Σελ. 382
1.4. Προϋποθέσεις Σελ. 383
1.5. Απόδειξη - πιθανολόγηση Σελ. 384
1.6. Η απόφαση Σελ. 385
1.7. Προστασία του Ν 146/1914 Σελ. 386
1.8. Κοινοτικό σήμα Σελ. 386
1.9. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 387
1.10. Αρμόδια δικαστήρια Σελ. 388
1.11. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 388
1.12. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 389
1.13. Ταυτόχρονες και διαδοχικές αστικές αγωγές επί τη βάσει κοινοτικών και εθνικών σημάτων Σελ. 389
ii. Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας Σελ. 390
1.1. Προστασία του Ν 1733/1987 Σελ. 390
1.2. Προϋποθέσεις - απόφαση Σελ. 391
1.3. Προστασία του Ν 146/1914 Σελ. 394
δ. Δίκαιο εταιριών Σελ. 394
i. Έξοδος εταίρου - αποκλεισμός εταίρου - ανάκληση διαχειριστή Σελ. 394
ii. Δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης των εταίρων Σελ. 396
iii. Συμμετοχή σε γενική συνέλευση Α.Ε. Σελ. 399
iv. Αναστολή απόφασης γενικής συνέλευσης ή διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. Σελ. 400
ε. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Σελ. 400
i. Εύλογη αμοιβή δημιουργού κατΑάρθρο 18 § 6 Ν 2121/1993 Σελ. 402
ii. Ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 64Α του Ν 2121/1993 Σελ. 404
7. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής (άρθρα 733-734 ΚΠολΔ) Σελ. 409
1. Ορισμοί Σελ. 411
α. Νομή, κατοχή, οιονεί νομή Σελ. 411
β. Αποβολή - διατάραξη Σελ. 412
γ. Ένδικη προστασία Σελ. 413
2. Αντικείμενο προσωρινής προστασίας - εξαιρέσεις Σελ. 414
α. Γενικά Σελ. 414
β. Προσβολή της κατοχής στο πλαίσιο ενοχικών σχέσεων Σελ. 414
γ. Προσβολή της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος Σελ. 415
δ. Προσβολή της κοινής νομής των κοινωνών από άλλο κοινωνό Σελ. 416
   
3. Διάδικοι Σελ. 416
α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 417
β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 417
γ. Προσεπίκληση Σελ. 418
δ. Παρέμβαση Σελ. 419
4. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 419
α. Yλική αρμοδιότητα Σελ. 419
β. Tοπική αρμοδιότητα Σελ. 420
5. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 421
6. Η άσκηση της αίτησης Σελ. 423
7. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησης Σελ. 424
8. Προσωρινή διαταγή - εκδίκαση της αίτησης Σελ. 425
9. Η άμυνα του καθΑ ου Σελ. 426
α. Άρνηση της αίτησης Σελ. 426
β. Ένσταση επιλήψιμης νομής Σελ. 427
γ. Ένσταση ιδίου δικαιώματος ως προς το πράγμα Σελ. 428
δ. Ένσταση παραγραφής Σελ. 429
ε. Ένσταση επίσχεσης Σελ. 430
στ. Ανταίτηση Σελ. 430
10. H απόφαση Σελ. 431
11. Η εκτέλεση της απόφασης Σελ. 432
α. Απόφαση που διατάσσει την απόδοση της νομής Σελ. 433
β. Aπόφαση που διατάσσει την άρση της διατάραξης Σελ. 433
γ. Aπόφαση που διατάσσει πράξη που μπορεί να γίνει από τρίτον Σελ. 434
δ. Eπανάληψη της εκτέλεσης Σελ. 434
ε. Διαφορές περί την εκτέλεση Σελ. 434
12. Αναστολή της εκτέλεσης Σελ. 435
α. Αίτηση αναστολής Σελ. 435
β. Προσωρινή διαταγή Σελ. 435
13. Απείθεια Σελ. 436
14. Ανάκληση της απόφασης Σελ. 437
α. Ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ Σελ. 437
β. Ανάκληση λόγω μεταβολής των πραγμάτων Σελ. 437
γ. Aνάκληση από το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης Σελ. 437
   
15. Έφεση Σελ. 438
α. Γενικά Σελ. 438
β. Άσκηση της έφεσης Σελ. 438
γ. Eκδίκαση της έφεσης - ερημοδικία Σελ. 439
δ. Aπόδειξη Σελ. 440
ε. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 440
στ. Ένδικα μέσα - Tριτανακοπή Σελ. 441
16. Δημόσια κτήματα Σελ. 442
α. Σχέση Εισαγγελικής διαδικασίας και διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων νομής Σελ. 442
8. Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων (άρθρο 735 ΚΠολΔ) Σελ. 445
1. Γενικά Σελ. 447
2. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης Σελ. 448
α. Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 448
i. Διακοπή της συμβίωσης Σελ. 448
ii. Οικογενειακή στέγη Σελ. 449
iii. Λόγοι επιείκειας Σελ. 450
iv. Καταβολή ανταλλάγματος Σελ. 450
v. Διάφορα θέματα Σελ. 450
β. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 451
i. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 452
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 453
iii. Άμυνα του καθΑ ου Σελ. 453
iv. Απόφαση - εκτέλεση Σελ. 453
v. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 454
3. Άδεια μετοίκησης του ενός συζύγου Σελ. 455
α. Ο δικαστικός ή αναγκαστικός χωρισμός Σελ. 455
β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 456
γ. Οι διάδικοι Σελ. 457
δ. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 457
ε. Η απόφαση Σελ. 458
στ. Εκτέλεση της απόφασης - ποινική προστασία Σελ. 459
ζ. Η έγερση της κύριας αγωγής Σελ. 459
4. Κατανομή των κινητών Σελ. 461
α. Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 461
β. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 463
i. Διάδικοι Σελ. 463
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 464
iii. Η άμυνα του καθΑ ου Σελ. 465
iv. Απόφαση - εκτέλεση Σελ. 465
v. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 466
5. Αμοιβαία υποχρέωση γονέων και τέκνων για βοήθεια, στοργή και σεβασμό Σελ. 466
α. Οι διάδικοι Σελ. 467
β. To περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 467
γ. H άμυνα του καθ΄ ου Σελ. 467
δ. H απόφαση Σελ. 468
6. Η γονική μέριμνα Σελ. 468
α. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας Σελ. 468
i. Οι διάδικοι Σελ. 469
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 470
iii. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 470
iv. Η απόφαση Σελ. 470
v. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 472
vi. Η εκτέλεση της απόφασης για τη γονική μέριμνα Σελ. 472
vii. Η έγερση της κύριας αγωγής Σελ. 473
β. Xωριστή ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου Σελ. 473
i. Αφαίρεση της επιμέλειας Σελ. 473
ii. Οι διάδικοι Σελ. 474
iii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 474
iv. Η απόφαση Σελ. 475
v. Η εκτέλεση Σελ. 476
γ. Διαφωνία των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας Σελ. 476
i. Οι διάδικοι Σελ. 476
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 476
iii. Η απόφαση Σελ. 477
7. Επικοινωνία του γονέα με το τέκνο Σελ. 478
α. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 478
β. Οι διάδικοι Σελ. 479
γ. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 480
δ. Η άμυνα του καθΑ ου Σελ. 480
ε. Η απόφαση Σελ. 481
στ. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 482
ζ. Η εκτέλεση Σελ. 482
η. Η έγερση της κύριας αγωγής Σελ. 483
θ. Ποινική ευθύνη Σελ. 484
8. Γονική μέριμνα και επικοινωνία σε διασυνοριακές υποθέσεις Σελ. 484
9. Το Σύμφωνο Συμβίωσης Σελ. 487
8α. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα Σελ. 491
1. Γενικά Σελ. 492
2. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 497
9. Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση (άρθρα 737-738 ΚΠολΔ) Σελ. 501
1. Γενικά Σελ. 501
2. Σφράγιση Σελ. 502
3. Σφράγιση στην πτώχευση Σελ. 507
4. Αποσφράγιση Σελ. 508
5. Απογραφή Σελ. 511
6. Δημόσια κατάθεση Σελ. 513
7. Διαφορές σχετικά με τη σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση Σελ. 514
10. Ειδικά θέματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 517
1. Ειδικά ένδικα βοηθήματα Σελ. 518
α. Σύντμηση και παράταση προθεσμιών Σελ. 518
β. Εγγυοδοσία Σελ. 521
i. Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση νόμιμης εγγυοδοσίας Σελ. 521
ii. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της νόμιμης εγγυοδοσίας Σελ. 522
iii. Άρση ή κατάπτωση της εγγύησης Σελ. 522
γ. Παράταση προθεσμίας για επανάληψη δίκης που διακόπηκε Σελ. 523
δ. Συντηρητική απόδειξη Σελ. 524
ε. Πραγματογνωμοσύνη Σελ. 526
i. Αντικατάσταση πραγματογνώμονα Σελ. 526
ii. Εξαίρεση πραγματογνώμονα Σελ. 528
2. Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 530
α. Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής Σελ. 530
β. Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 533
γ. Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 537
δ. Έκδοση απογράφου Σελ. 542
ε. Άδεια εκτέλεσης κατά τη νύχτα Σελ. 545
στ. Άδεια εκποίησης κινητών Σελ. 546
ζ. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 548
η. Μεσεγγύηση Σελ. 553
i. Άδεια διαχειριστικών πράξεων μεσεγγυούχου Σελ. 555
ii. Αντικατάσταση του μεσεγγυούχου Σελ. 555
iii. Διαταγή απόδοσης στο μεσεγγυούχο των κατασχεμένων Σελ. 556
iv. Εκποίηση φυσικών καρπών Σελ. 557
θ. Θέματα πλειστηριασμού Σελ. 558
i. Αλλαγή του τόπου πλειστηριασμού Σελ. 558
ii. Υποκείμενα σε φθορά Σελ. 560
iii. Νέος πλειστηριασμός Σελ. 561
iv. Ανάθεση της επίσπευσης του πλειστηριασμού σε άλλον δανειστή με δικαστική απόφαση Σελ. 565
v. Διορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πίνακα διανομής σε περίπτωση κατάσχεσης απαίτησης στα χέρια τρίτου και για τον πλειστηριασμό κατασχεμένου κινητού στα χέρια τρίτου Σελ. 570
vi. Άδεια χωριστού πλειστηριασμού παραρτημάτων ακινήτου Σελ. 572
vii. Αναστολή πλειστηριασμού Σελ. 575
ι. Ανατροπή της κατάσχεσης Σελ. 579
ια. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 582
ιβ. Αναγκαστική διαχείριση Σελ. 583
i. Άδεια αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 583
ii. Άδεια για δικαιοπραξίες του διαχειριστή Σελ. 584
iii. Αντικατάσταση διαχειριστή ή επόπτη Σελ. 586
iv. Παύση της αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 587
v. Διαφορές σχετικές με τη διαχείριση Σελ. 587
vi. Αποζημίωση διαχειριστή Σελ. 588
ιγ. Προσωπική κράτηση Σελ. 589
i. Αντιρρήσεις κατά της σύλληψης Σελ. 589
ii. Απόλυση κρατουμένου Σελ. 592
iii. Ασθένεια του κρατουμένου Σελ. 593
3. Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής ή αποζημίωσης Σελ. 594
α. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση Σελ. 594
β. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα Σελ. 600
γ. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου πράγματος Σελ. 603
4. Αναστολή της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 605
5. Εξαγορά χωριστής κυριότητας Σελ. 611
IΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ  
Ι. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Σελ. 617
1. Αίτηση συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 619
2. Αίτηση δικαστικής μεσεγγυήσεως για εξασφάλιση αξιώσεως από αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 623
3. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλέτη για καθυστερούμενα μισθώματα Σελ. 629
4. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης για εργατικές απαιτήσεις και για προσωρινή επιδίκαση αυτών Σελ. 636
5. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου Σελ. 642
6. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης κινητών Σελ. 648
7. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης ακινήτου Σελ. 654
8. Αίτηση συντηρητικής απόδειξης (πραγματογνωμοσύνης) Σελ. 660
ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Σελ. 665
Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Σελ. 667
9. Αίτηση προσωρινής επιδικάσεως διατροφής εν διαστάσει συζύγου Σελ. 669
10. Αίτηση προσωρινής αναθέσεως επιμέλειας τέκνου και επιδικάσεως προσωρινής διατροφής αυτού Σελ. 675
11. Αίτηση προσωρινής διατροφής αναγνωρισθέντος τέκνου Σελ. 683
12. Αίτηση για προσωρινή επιδίκαση αποδοχών και επανατοποθέτησης εργαζομένου λόγω άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας Σελ. 689
Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σελ. 697
13. Αίτηση μετοίκησης συζύγου και παράδοσης κινητών πραγμάτων Σελ. 699
14. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής κινητού Σελ. 706
15. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής ακινήτου Σελ. 713
16. Αίτηση για ανοχή πράξεων επί του γειτονικού ακινήτου Σελ. 719
17. Αίτηση για απαγόρευση χρήσης σήματος Σελ. 726
18. Αίτηση για απαγόρευση χρήσης διακριτικού τίτλου Σελ. 734
19. Αίτηση για απαγόρευση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίας Σελ. 741
20. Αίτηση για απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 748
21. Αίτηση για συμμετοχή μετόχων σε γενική συνέλευση ΑΕ Σελ. 754
22. Αίτηση για διορισμό προσωρινού διαχειριστή κοινού πράγματος Σελ. 763
23. Αίτηση αναστολής εξαγοράς τίτλου μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που εκδόθηκε σε κοινό λογαριασμό Σελ. 770
24. Αίτηση προσωρινής δέσμευσης εντύπων και απαγόρευσης επανάληψης της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων λογοτεχνικού έργου Σελ. 774
25. Αίτηση για επίδειξη εγγράφων Σελ. 781
Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ Σελ. 787
26. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως διαταγής πληρωμής Σελ. 789
27. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή Σελ. 795
28. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως εκ του νόμου προσωρινώς εκτελεστής Σελ. 800
29. Αίτηση αναστολής διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 805
III. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σελ. 811
30. Αίτηση ανάκλησης απόφασης συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 813
31. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης Σελ. 818
32. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και άρσης του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας Σελ. 822
33. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία Σελ. 826
34. Αίτηση μεταρρύθμισης αποφάσεως περί προσωρινής διατροφής Σελ. 832
35. Αίτηση για αντικατάσταση μεσεγγυούχου ακινήτου Σελ. 836
36. Έφεση κατΑ αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής Σελ. 841
IV. ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Σελ. 845
37. Αίτηση περί παράτασης προθεσμίας Σελ. 847
38. Προσωρινή επιδίκαση εύλογης αμοιβής (σύμφωνα με το Ν 2121/1993) για τους υλικούς φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για αναμετάδοση μουσικών έργων Σελ. 851
39. Αίτηση διενέργειας νέου πλειστηριασμού και μείωσης του ποσού πρώτης προσφοράς Σελ. 861
40. Ανακοπή για διόρθωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου Σελ. 865
41. Αίτηση για παροχή άδειας εκποιήσεως κινητών Σελ. 870
42. Αίτηση για παροχή άδειας επισπεύσεως εκτελέσεως Σελ. 874
43. Αίτηση για παροχή άδειας εκτέλεσης κατά τη νύχτα Σελ. 878
44. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος Σελ. 881
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 885
Back to Top