ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (2 Τόμοι)


Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17796,17797
Πολυβίου Π.

Το βιβλίο «Αστικά Αδικήματα στο Κυπριακό Δίκαιο» αναλύει συστηματικά σε δύο τόμους όλα τα αστικά αδικήματα που προβλέπονται στο Κυπριακό Δίκαιο. O κλάδος αυτός του δικαίου που σχετίζεται με τις αδικοπραξίες και τις αποζημιώσεις βασίζεται στο αγγλικό νομικό σύστημα αλλά έχει δεχτεί σημαντική επιρροή από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αντιπροσωπευτικές έννοιες που εξετάζονται είναι η αμέλεια, η οικονομική απώλεια, οι παραλείψεις, η αιτιώδης συνάφεια, η δυσφήμιση, η οχληρία κ.ά. Το έργο απευθύνεται σε όλους τους νομικούς και εφαρμοστές του δικαίου στην Κύπρο.

Περιεχόμενα
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 1
2. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ.9
Αστικά Αδικήματα και Ποινικά Αδικήματα Σελ.9
Αστικά Αδικήματα και άλλες κατηγορίες του Ενοχικού Δικαίου 11
Αστικά Αδικήματα στο Δίκαιο της Επιείκειας Σελ. 28
Σκοπός και Αποστολή των διαφόρων κατηγοριών Δικαίου και ειδικά του Δικαίου των Αστικών Αδικημάτων Σελ. 29
Ταξινόμηση και Πηγές του Δικαίου των Αστικών Αδικημάτων . . 31 3. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Σελ. 37
Επίθεση Σελ. 37
Επέμβαση στο πλαίσιο Ιατρικών Διαδικασιών Σελ. 45
Παράνομη κατακράτηση προσώπων Σελ. 52
Πρόκληση Ψυχολογικής Ζημιάς μέσω Μεμπτής Συμπεριφοράς Σελ.55
Παρενόχληση Σελ.. 67
4. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Σελ. 77
Εισαγωγή Σελ. 77
Συστατικά Στοιχεία του Αδικήματος Σελ. 78
Θεραπείες Σελ. 80 viii ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ 5. ΑΜΕΛΕΙΑ Σελ. 83
Εισαγωγή Σελ. 83
Μια πρώτη ματιά στο Αστικό Αδίκημα της Αμέλειας Σελ. 83
«Μεμπτή συμπεριφορά», «Αντικειμενικά κριτήρια» και «Εξισορρόπηση συμφερόντων» Σελ.85
6. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ AΜΕΛΕΙΑΣ (NEGLIGENCE) Σελ. 91
Εισαγωγή Σελ. 91
Donoghuev. Stevenson Σελ. 93
HedleyByrneκαι DorsetYacht Σελ. 100 Anns v. Merton LBC Σελ 102
Caparo Industries plc v. Dickman and Others Σελ. 107
Caparo– Πώς και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται η μεθοδολογία και τα κριτήρια της υπόθεσης αυτής Σελ. 112
Καναδάς – Αnnsμε παραλλαγές Σελ.118
Αυστραλία – Σταδιακή Eξέλιξη Kατηγοριών Σελ. 122
Νέα Ζηλανδία Σελ. 128
Σιγκαπούρη Σελ. 131
Κύπρος Σελ. 134
7 . ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣΚΑΙΠΤΥΧΕΣΤΟΥΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Σελ. 141
Εγγύτητα(Proximity) Σελ. 141
ΕκούσιαΑνάληψηΕυθύνης(Voluntary Assumption of Responsibility) Σελ.148
Ευθύνη Δημοσίων Αρχών στο πλαίσιο της Αστικής Αμέλειας . . 156
Αστυνομία Σελ. 163
Eυρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αστική Αμέλεια Σελ. 173
Σύνοψη Σελ. 189
Α. Γενικά σχόλια και παρατηρήσεις Σελ. 189
Β. Ουσιαστική διάσταση και δικαστική μεθοδολογία σε σχέση με την Αστική Αμέλεια Σελ. 192 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ix 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (ECONOMICLOSS) Σελ. 207
Διάκριση μεταξύ Πραγματικής Βλάβης και Οικονομικής Απώλειας Σελ.207
Προσεγγίσεις στην Ανάκτηση Οικονομικών Ζημιών Σελ. 214
Συγκριτικό Δίκαιο Σελ. 218
1. Ηνωμένο Βασίλειο Σελ. 218
2. Αυστραλία Σελ. 221
3. Ηνωμένες Πολιτείες Σελ. 222
4. Kαναδάς Σελ. 223
5. Ηπειρωτικό Δίκαιο Σελ. 226
19. ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ Σελ. 229
Εισαγωγή Σελ. 229
Τι είναι Νευρικός Κλονισμός; Σελ. 229
Επιδίκαση Αποζημιώσεων για υποθέσεις Νευρικού Κλονισμού – Πιθανές προσεγγίσεις Σελ. 236
Πρωταρχικά θύματα (Primaryvictims) και Δευτερεύοντα θύματα (Secondaryvictims) Σελ. 253 Eιδικά Προβλήματα Σελ. 257
Σύνοψη Σελ. 270 10. ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σελ. 273
11. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ (OMISSIONS) Σελ. 291
12. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ Σελ. 309
13. AITIΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ (CAUSATION) ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (REMOTENESS) Σελ. 319
Εισαγωγή Σελ. 319
Αιτιώδης Συνάφεια Σελ. 319
Απομεμακρυσμένες Ζημιές Σελ. 336
14. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ Σελ. 353
15. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ Σελ. 371
16. ΑΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Σελ. 373
Καθήκον Επιμέλειας σε Εξωδικαστικές Υποθέσεις Σελ 373
Δικαστικές Υποθέσεις Σελ. 377 x ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ 17. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ Σελ. 385
Εισαγωγή Σελ. 385
Νομική Υποχρέωση και Mέτρο Επιμέλειας Σελ.385
Νομολογιακή προσέγγιση στην Αγγλία και την Κύπρο στο θέμα του επιπέδου δεξιότητας και επιμέλειας του Ιατρού Σελ. 387
Σύνοψη και συγκεκριμένες Αρχές και Υποχρεώσεις Σελ. 393
Αμελής Πράξη και Παράλειψη Σελ. 393
Υποχρέωση προειδοποίησης Σελ. 395
Αιτιώδης συνάφεια σε περίπτωση μη προειδοποίησης . 402
18. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σελ.413
Εισαγωγή Σελ. 413
Σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου Σελ. 414
Εργατικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο Σελ. 416
Καθήκον επιμέλειας εργοδότη έναντι των εργοδοτουμένων του Σελ. 419 Έκθεση σε περιττούς ή μη αναγκαίους κινδύνους Σελ. 421
Ασφαλές Σύστημα Εργασίας Σελ. 426
Γενικός ή Ειδικός Εργοδότης (GeneralorSpecific Employer) Σελ. 431
19. EYΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σελ. 439
Εισαγωγή Σελ. 439
Ποιος είναι ο Κάτοχος της Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σελ. 440 Σε ποιους οφείλεται το Καθήκον Επιμέλειας και το εύρος αυτού Σελ. 443
Kαθήκον έναντι Παιδιών που βρίσκονται νόμιμα εντός Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σελ. 453
Παράνομοι Επεμβασίες Σελ.464
Παιδιά Επεμβασίες Σελ. 470 20. RESIPSALOQUITUR Σελ. 475
21. YΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ Σελ. 487
Εισαγωγή Σελ. 487
Volenti non fit injuria Σελ. 488
Volenti και Αθλητικά Γεγονότα Σελ. 499 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xi Άρθρο 57
του Νόμου και Συντρέχουσα Αμέλεια Σελ. 502
Άρθρο 56
του Κυπριακού Νόμου και Ειδικές Υπερασπίσεις . . 508
Εx turpi causa non oritur actio Σελ. 516
22. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ Σελ. 523
Eισαγωγή Σελ. 523
Βάση Ατομικού Αγώγιμου Δικαιώματος Σελ. Σελ. 524
Καθορισμός Κριτηρίων με βάση τα οποία αναγνωρίζεται Ατομικό Αγώγιμο Δικαίωμα Σελ. 529
1. Άλλη θεραπεία Σελ. 529
2. Κοινωνική και Εργατική Νομοθεσία –Παροχή θεραπείας . 531
3. Προώθηση Πολιτικής του Κράτους Σελ. Σελ. 533
Σύγχρονη Κοινωνική Νομοθεσία Σελ. 534
Κυπριακή Νομολογία Σελ. 537 23. ΟΧΛΗΡΙΑ Σελ 543
Εισαγωγή Σελ. 543
Σκοπός και Ορισμός Σελ. 543
Μη εύλογη συμπεριφορά Σελ. 547
Κυπριακή Νομολογία Σελ. 554
Ποιος μπορεί να εγείρει Αγωγή για Ιδιωτική Οχληρία . . 562
Εναντίον ποιου μπορεί να εγερθεί Αγωγή για Ιδιωτική Οχληρία Σελ. 567 Αλλαγή στη Φύση της Περιοχής και του Περιβάλλοντος . 579
Οχληρία και Ιδιωτική Ζωή Σελ. 585
Κακοβουλία Σελ. 593
Αμέλεια και Οχληρία – Περαιτέρω Προβληματισμοί Σελ. 595
Οχληρία και Δημόσια Πολιτική Σελ.603
Βάρος Απόδειξης Σελ 607 x ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ Θεραπείες Σελ. 610 Ζημιά Σελ. 614
Σύνοψη Ιδιωτικής Οχληρίας Σελ. 618
Δημόσια Οχληρία Σελ 623
Ποιος νομιμοποιείται να καταχωρήσει Αγωγή Σελ. 623
Συστατικά Στοιχεία του Αδικήματος Σελ. 624
24. RYLANDSv. FLETCHER Σελ. 629
Αυστηρή Ευθύνη Σελ. 629
Φωτιά Σελ 652
Ζώα Σελ. 654
25. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΠΡΟΣΤΗΣΕΩΣ Σελ.659
Εισαγωγή Σελ. 659
Ιστορική Εξέλιξη Σελ. 660 Λ όγοι Πολιτικής Σελ. 664
Κριτήρια που ενεργοποιούν την εκ Προστήσεως Ευθύνη 670 Σχέση Εναγομένου και Προσώπου που διέπραξε το Αστικό Αδίκημα Σελ. 672
Κοινοδίκαιο και Αγγλική Νομολογία Σελ. 674
Κυπριακή Νομολογία Σελ. 679
Σχέση Αστικού Αδικήματος και Εργοδότησης Σελ. 684
Επέκταση των παραδοσιακών κριτηρίων Σελ. 684
Α. Εργοδοτική ή Άλλη Σχέση – Κριτήριο 1
Σελ. 684
B. Πλαίσιο Εργασίας – Κριτήριο 2
Σελ. 698
26. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ(INDEPENDENTCONTRACTORS) . . 723
27. AYTOKINHTA Σελ. 739
28. ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Σελ. 743
29. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 753
30. ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ Σελ. 761
31. ΑΠΑΤΗ Σελ. 765 32. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σελ. 771
Εισαγωγή Σελ. 771 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xi Συστατικά Στοιχεία και Μεθοδολογία Σελ. 773
Φήμη Σελ. 775
Σύγχυση και Ομοιότητα Σελ.780 Διαδικτυακές Ονομασίες Σελ. 787
Ζημιά Σελ. 788
Θεραπείες Σελ. 789
33. ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΔΙΩΞΗ Σελ 791
Εισαγωγή Σελ. 791
Ουσία και Συστατικά Στοιχεία Σελ. 793
Καταγγελία ή Δίωξη Σελ. 796
Εμβέλεια Σελ. 804 Ζημιά και Αποζημιώσεις Σελ. 806
34. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 809 Βασική έννοια της Δυσφήμισης Σελ.809
Βασικά Συστατικά Στοιχεία Σελ. 811
Κατηγορίες Δυσφήμισης Σελ. 813
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σελ.. 815
Εισαγωγή Σελ. 815
Πού γίνεται η Δημοσίευση Σελ. 816
Επανάληψη (Repetition) Σελ.816
Koινοποίηση και Δημοσίευση Σελ. 817
Ευθύνη για Δημοσίευση Σελ.818
Ειδικές Περιπτώσεις Σελ. 820 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΑΓΟΝΤΑ Σελ. 824
ΔΙΑΔΙΚΟΙ Σελ. 835
Εισαγωγή Σελ. 835
Θάνατος Προσώπου που Δυσφημίστηκε Σελ. 836
Εμπορικές Εταιρείες Σελ. 836 Κυβερνητικές Αρχές και Πολιτικά Κόμματα Σελ. 841
Συντεχνίες Σελ. 846 xii ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ Σελ. 847
Ορισμός και έννοια της Δυσφήμισης Σελ. 848
Αποστροφή και Αποφυγή του Παραπονουμένου Σελ. 856
Σάτιρα Σελ 861
Στοχοποίηση / Ύβρεις Σελ. 864
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ Σελ. 865
Συνήθης και φυσική έννοια Σελ. 865 Μόνο μία συνήθης και φυσική έννοια; Σελ. 877
Υπαινιγμός (Innuendo) Σελ. 880 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ Σελ. 882
Εισαγωγή Σελ. 882
Υπεράσπιση της Αλήθειας Σελ. 883
Υπεράσπιση Έντιμου Σχολίου Σελ. 888
Κυπριακό Νομοθετικό Πλαίσιο Σελ. 889
Βασικά Συστατικά Στοιχεία Σελ. 890 Γνώμη ή Σχόλιο Σελ. 891
Θέμα Δημοσίου Ενδιαφέροντος Σελ. 899
Έντιμο Σχόλιο – Καλή Πίστη Σελ.904
Προνόμιο Σελ. 908
Απόλυτο Προνόμιο Σελ. 909
Προνόμιο υπό Επιφύλαξη Σελ. 916
Reynolds και Σύγχρονες Νομολογιακές Εξελίξεις Σελ. 919
Yπεράσπιση του Ρεπορτάζ (ReportageDefence) Σελ. 940 Eξειδικευμένες Υπερασπίσεις Σελ. 944
Δυσφήμιση Χωρίς Πρόθεση Σελ. 944
Ανυπαίτια Διάδoση (InnocentDissemination) Σελ. 945
Eιδική Υπεράσπιση και περίπτωση Δυσφήμισης που δημοσιεύεται σε Εφημερίδα Σελ. 946
Συναίνεση Σελ.947
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Σελ. 948
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Σελ. 959
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Σελ. 959 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xiii ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Σελ.. 974
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Σελ. 975
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ Σελ. 977
Σύνοψη και Αξιολόγηση Εξελίξεων Σελ. 978
Επίλογος Σελ. 988
35. ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ Σελ. 991
36. ΜΕMΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦOΡΙΩΝ ΚΑΙΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MISUSEOFPRIVATEINFORMATION) Σελ. 995
Eισαγωγή Σελ. 995
Κοινοδίκαιο και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σελ. 995
Υπερασπίσεις Σελ. 1009
Κυπριακή Νομολογία Σελ. 1020 Παρενόχληση (Intrusionκαι Harassment) Σελ. 1033
Δυσφήμιση και Προστασία του Δικαιώματος στην Ιδιωτική Ζωή Σελ. 1033
Θεραπείες Σελ. 1036
Α. Αποζημιώσεις Σελ. 1036
Β. Απαγορευτικά Διατάγματα Σελ. 1043
37. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Σελ. 1051
38. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Σελ.1053
Εισαγωγή Σελ. 1053
Εμβέλεια Νομικού Καθήκοντος και Επιδιωκόμενη Αποζημίωση Σελ. 1054
Βασικός σκοπός Θεραπειών και ειδικά των Αποζημιώσεων στο Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων Σελ. Σελ. 1058
Κατηγορίες Συνήθων Αποζημιώσεων Σελ. Σελ. 1061
A. Γενικές Αποζημιώσεις Σελ. 1061
B. Ειδικές Αποζημιώσεις Σελ. 1064
Παραδείγματα από τη Νομολογία Σελ. 1066
Επέμβαση στην Αυτονομία του Ατόμου Σελ. 1068 xiv ΠΟΛΥΒΙΟΣ Γ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ Απώλεια Ευκαιρίας Σελ. 1072
Μετριασμός Ζημιών Σελ. 1075
Τιμωρητικές και/ή Παραδειγματικές Αποζημιώσεις . . 1085
Σχέση Υπολογισμού Αποζημιώσεων και Ποσών τα οποία καταβάλλονται στον Ενάγοντα ως αποτέλεσμα του επίδικου συμβάντος και της αμέλειας του Εναγομένου Σελ. 1100 Επιδίκαση Τόκου Σελ 1109
39. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ –ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ . . 1113
40. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 1121
Back to Top