Σάββατο 01 Μαΐου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α.
Ο σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να παρέχει μία πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση, αναφορικά με το ειδικότερο ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Ο συμμετέχων θα εξοικειωθεί με όλα τα ουσιαστικά και δικονομικά θέματα, που ανακύπτουν, σε σχέση με τις προϋποθέσεις γέννησης και τη διαδικασία ικανοποίησης της αξίωσης αποζημίωσης. Τέλος, θα έρθει σε επαφή με πραγματικές περιπτώσεις και δικαστικές κρίσεις, μέσα από την πλούσια νομολογία των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Οι ρυθμίσεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, 7 παρ. 5 του Ν 702/1977 και 932 ΑΚ
 • Πράξεις, παραλείψεις, υλικές ενέργειες: φύση, νομικός χαρακτήρας και περιπτώσεις
 • Όργανα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ: όργανα νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας
 • Άσκηση δημόσιας εξουσίας: ανάθεση δημόσιας εξουσίας στα όργανα
 • Παρανομία των πράξεων ή παραλείψεων: θεμελίωση της παρανομίας και λόγοι άρσης του παρανόμου
 • Διατάξεις χάριν δημοσίου συμφέροντος: έννοια και η έλλειψή τους ως προαπαιτούμενο της θεμελίωσης αστικής ευθύνης του Δημοσίου
 • Ζημία - αιτιώδης σύνδεσμος


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 • Αξίωση αποζημίωσης: περιπτώσεις
 • Συντρέχον πταίσμα
 • Παραγραφή
 • Επικουρική και ανεξάρτητη αξίωση χρηματικής ικανοποίησης


ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Ένδικα βοηθήματα και μέσα: αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, έφεση στο Διοικητικό Εφετείο, αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 • Προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
 • Λοιπά δικονομικά ζητήματα
Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται, κατʼ αρχάς, σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, τόσο μη εξειδικευμένους, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για την ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση του ζητήματος της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όσο και τους εμπειρότερους, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ζήτημα αυτό. Απευθύνεται, ακόμη, σε δικαστές, ενώπιον των οποίων θα τεθούν, για πρώτη φορά, υποθέσεις αστικής ευθύνης του Δημοσίου και οι οποίοι θα αποκτήσουν μία πληρέστερη γνώση για τη δικονομία, ιδίως, του αυτού ζητήματος. Τέλος, απευθύνεται σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε όργανα του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις υποχρεώσεις τους και, ιδίως, με τις κυρώσεις, που η παραβίασή τους, επιφέρει.
Ο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I – Sorbonne και Ορλεάνης. Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 15308
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 270,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 15308
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α.
Back to Top