Βιντεοσκοπημένο

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 270,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 15308
Εισηγητές: Παπαπετρόπουλος Α.
Ο σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να παρέχει μία πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση, αναφορικά με το ειδικότερο ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Ο συμμετέχων θα εξοικειωθεί με όλα τα ουσιαστικά και δικονομικά θέματα, που ανακύπτουν, σε σχέση με τις προϋποθέσεις γέννησης και τη διαδικασία ικανοποίησης της αξίωσης αποζημίωσης. Τέλος, θα έρθει σε επαφή με πραγματικές περιπτώσεις και δικαστικές κρίσεις, μέσα από την πλούσια νομολογία των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Οι ρυθμίσεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, 7 παρ. 5 του Ν 702/1977 και 932 ΑΚ
 • Πράξεις, παραλείψεις, υλικές ενέργειες: φύση, νομικός χαρακτήρας και περιπτώσεις
 • Όργανα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ: όργανα νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας
 • Άσκηση δημόσιας εξουσίας: ανάθεση δημόσιας εξουσίας στα όργανα
 • Παρανομία των πράξεων ή παραλείψεων: θεμελίωση της παρανομίας και λόγοι άρσης του παρανόμου
 • Διατάξεις χάριν δημοσίου συμφέροντος: έννοια και η έλλειψή τους ως προαπαιτούμενο της θεμελίωσης αστικής ευθύνης του Δημοσίου
 • Ζημία - αιτιώδης σύνδεσμος


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 • Αξίωση αποζημίωσης: περιπτώσεις
 • Συντρέχον πταίσμα
 • Παραγραφή
 • Επικουρική και ανεξάρτητη αξίωση χρηματικής ικανοποίησης


ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Ένδικα βοηθήματα και μέσα: αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, έφεση στο Διοικητικό Εφετείο, αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 • Προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
 • Λοιπά δικονομικά ζητήματα
Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται, κατʼ αρχάς, σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, τόσο μη εξειδικευμένους, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για την ουσιαστική και δικονομική προσέγγιση του ζητήματος της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όσο και τους εμπειρότερους, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ζήτημα αυτό. Απευθύνεται, ακόμη, σε δικαστές, ενώπιον των οποίων θα τεθούν, για πρώτη φορά, υποθέσεις αστικής ευθύνης του Δημοσίου και οι οποίοι θα αποκτήσουν μία πληρέστερη γνώση για τη δικονομία, ιδίως, του αυτού ζητήματος. Τέλος, απευθύνεται σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε όργανα του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις υποχρεώσεις τους και, ιδίως, με τις κυρώσεις, που η παραβίασή τους, επιφέρει.
Ο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I – Sorbonne και Ορλεάνης. Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top