ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (τσέπης)


Σε απόθεμα

Τιμή: 11,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 11,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 17945
Καράκωστας Ι.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA

Στην 8η έκδοση του έργου παρατίθεται ο «Αστικός Κώδικας» όπως ισχύει μετά και 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020), ο οποίος προσέθεσε το άρθρο 1519 ΑΚ, καθώς και οι διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Περιεχόμενα
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 50
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ
Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 176
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 232
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ
[Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983] Σελ. 264
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
[Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
[Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 337
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 339
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 366
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 387
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 412
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101] Σελ. 413
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 436
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 443
Back to Top