ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18440
Διαμαντής Ε.
Βασιλειάδης Δ., Ραφτοπούλου Β.

Το βιβλίο «Αστυνομική δράση και προστασία του πολίτη: Θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση» πραγματεύεται το θέμα της άσκησης και των ορίων της αστυνομικής δράσης κατά την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μέσω της ταξινόμησης των αστυνομικών πράξεων και της διερεύνησης του τρόπου εφαρμογής τους στις σύγχρονες τεχνολογίες (drones, κάμερες, GPS) και αξιολογεί τους νόμους περί συναθροίσεων και βιντεοεπιτήρησης. Παράλληλα, στο έργο προτείνεται ένα Σχέδιο Κώδικα Αστυνομικής Διαδικασίας και η δημιουργία δικαστικής αστυνομίας στην Ελλάδα. Το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για τους σπουδαστές όλων των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, τους δικηγόρους, τους δικαστές και κυρίως τον ίδιο τον Πολίτη.

Κεφάλαιο Α΄ Έννοια & είδη των αστυνομικών πράξεων
1. Η αστυνομική δράση στο σύγχρονο κράτος δικαίου Σελ. 1
2. Η δικαστική αστυνομική δράση Σελ. 3
α. Νομική υπόσταση αστυνομικών οργάνων Σελ. 3
β. Λειτουργικός διχασμός των αστυνομικών οργάνων Σελ. 5
γ. Κριτήρια διάκρισης διοικητικής και δικαστικής Αστυνομίας Σελ. 7
δ. Δικαστικές πράξεις της αστυνομίας Σελ. 11
3. Η διοικητική αστυνομική δράση Σελ. 13
α. Συστημική θεώρηση της αστυνομικής δράσης Σελ. 14
β. Κριτήρια διάκρισης της διοικητικής αστυνομικής δράσης στη Γαλλία Σελ. 15
β.α. Θεωρία Castagné Jean Σελ. 15
β.β. Θεωρία Picard Etienne Σελ. 18
β.γ. Θεωρία Tchen Vincent Σελ. 21
γ. Συμπεράσματα Σελ. 23
4. Οι κανονιστικού περιεχομένου αστυνομικές πράξεις Σελ. 25
α. Αστυνομικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου Σελ. 25
β. Τύπος κανονιστικού περιεχομένου αστυνομικών πράξεων Σελ. 26
β.α. Κανονιστικές πράξεις με περιεχόμενο κατ’ουσίαν νομοθετικό Σελ. 27
β.β. Αστυνομικές διατάξεις Σελ. 29
γ. Νομοθετικές πράξεις με περιεχόμενο κατ’ουσίαν διοικητικό Σελ. 33
δ. Διοικητικός έλεγχος αστυνομικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα Σελ. 34
ε. Δικαστικός έλεγχος αστυνομικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα Σελ. 36
5. Οι ατομικού περιεχομένου αστυνομικές πράξεις Σελ. 38
α. Ατομικές διοικητικές πράξεις αστυνομικού περιεχομένου Σελ. 38
α.α. Συστατικές ή διαπλαστικές Σελ. 39
α.β. Διαπιστωτικές και βεβαιωτικές Σελ. 40
α.γ. Ευμενείς και δυσμενείς πράξεις Σελ. 42
α.δ. Θετικές και αρνητικές Σελ. 44
α.ε. Ρητές ή σιωπηρές Σελ. 44
β. Υλικές ενέργειες αστυνομικού περιεχομένου Σελ. 48
γ. Κατηγορίες αστυνομικών πράξεων Σελ. 53
γ.α. Γνωμοδοτήσεις Σελ. 54
γ.β. Άδειες Σελ. 56
γ.γ. Αποφάσεις Σελ. 61
γ.δ. Διαταγές Σελ. 63
6. Μορφές άσκησης της αστυνομικής δράσης Σελ. 67
α. Αστυνομικά μέτρα Σελ. 68
β. Αστυνομικά μέσα Σελ. 68
Κεφάλαιο Β΄ Αρχές & Μέσα αστυνομικής διοικητικής δράσης
1. Αυτεπάγγελτη αστυνομική δράση Σελ. 70
α. Μορφές καταναγκασμού Σελ. 71
β. Διοικητικός καταναγκασμός στην αστυνομική δράση Σελ. 74
2. Προϋποθέσεις διοικητικού καταναγκασμού στην αστυνομική δράση Σελ. 75
α. Αρχή της νομιμότητας Σελ. 76
β. Αρχή του επείγοντος χαρακτήρα του αστυνομικού μέτρου Σελ. 77
γ. Διοικητικός καταναγκασμός με ίδια (αστυνομικά) μέσα Σελ. 78
δ. Προειδοποίηση της αστυνομικής αρχής Σελ. 81
ε. Παράνομη αντίσταση του ατόμου Σελ. 83
στ. Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 84
στ.α. Αρχή της καταλληλότητας Σελ. 85
στ.β. Αρχή της αναγκαιότητας Σελ. 85
στ.γ. Aρχή αναλογικότητας stricto sensu Σελ. 86
3. Είδη διοικητικού καταναγκασμού στην αστυνομική δράση Σελ. 88
α. Διοικητική εκτέλεση Σελ. 88
β. Διοικητικός καταναγκασμός πράξεως παραλείψεως ή ανοχής Σελ. 90
4. Μέσα διοικητικού καταναγκασμού στην αστυνομική δράση Σελ. 90
α. Αναπληρωματική εκτέλεση Σελ. 90
β. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 92
γ. Άμεσος καταναγκασμός Σελ. 96
Κεφάλαιο Γ΄ Αστυνομική δράση & Δημόσια τάξη
1. Δημόσια τάξη στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 102
α. Ιστορική επισκόπηση Σελ. 102
β. Νομική μορφή Σελ. 104
β.α. Γενική ρήτρα Σελ. 105
β.β. Αόριστη έννοια Σελ. 110
β.γ. Εμπειρική έννοια Σελ. 116
β.δ. Θεωρητική διάσταση Σελ. 117
β.ε. Νομολογιακή προσέγγιση Σελ. 122
2. Δημόσια τάξη & ΕΣΔΑ Σελ. 127
α. Ευρωπαϊκή & εθνική δημόσια τάξη Σελ. 127
β. Δογματικό περιεχόμενο Σελ. 129
γ. Νομολογιακό περιεχόμενο Σελ. 130
δ. Περιοριστική ρήτρα θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 133
3. Δημόσια τάξη στην ΕΕ Σελ. 135
α. Έννοια Σελ. 135
β. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σελ. 138
γ. Συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών & αστυνομική δράση Σελ. 140
δ. Προστασία προσωπικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα Σελ. 145
ε. Eυρωπαϊκή αστυνομία (Europol) Σελ. 147
ε.α. Κοινοβουλευτικός έλεγχος Σελ. 149
ε.β. Δικαστικός έλεγχος Σελ. 151
4. Δημόσια τάξη στη Γαλλία Σελ. 154
α. Συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 154
β. Έννοια & Διακρίσεις Σελ. 157
β.α. Υλική (εξωτερική) δημόσια τάξη Σελ. 159
β.β. Άυλη (εσωτερική) δημόσια τάξη Σελ. 161
β.γ. Γενική - Ειδική δημόσια τάξη Σελ. 166
5. Δημόσια τάξη στη Γερμανία Σελ. 168
α. Ορισμός Σελ. 168
β. Επιστημονική προσέγγιση της έννοιας Σελ. 170
γ. Πρακτικές εφαρμογές Σελ. 173
6. Δημόσια τάξη στη Μεγάλη Βρετανία Σελ. 176
α. Νομοθετική κατοχύρωση Σελ. 177
β. Μορφές Σελ. 180
Κεφάλαιο Δ΄ Έννοια & στοιχεία της δημόσιας ασφάλειας
1. Εισαγωγή Σελ. 182
2. Φιλοσοφική θεώρηση Σελ. 183
3. Πολιτική θεώρηση Σελ. 184
4. Νομική θεώρηση Σελ. 187
α. Δημόσια ασφάλεια στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 187
β. Δογματικά στοιχεία Σελ. 191
β.α. Προστασία του Συντάγματος Σελ. 191
β.β. Προστασία ατομικών δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών Σελ. 193
β.γ. Προστασία κρατικών εγκαταστάσεων, λειτουργιών & εκδηλώσεων Σελ. 196
5. Δημόσια ασφάλεια στη γαλλική έννομη τάξη Σελ. 198
6. Νέες όψεις της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 202
α. Δικαίωμα στην ασφάλεια Σελ. 204
β. Ο κίνδυνος ως αντίστροφη όψη της ασφάλειας Σελ. 206
γ. Ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας Σελ. 208
δ. Κριτική προσέγγιση Σελ. 210
7. Σύγχρονα μέσα άσκησης δημόσιας ασφάλειας Σελ. 213
α. Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της αστυνομίας Σελ. 213
β. Βιομετρικά στοιχεία στην υπηρεσία της αστυνομίας Σελ. 216
γ. Τεχνολογία οπτικής παρακολούθησης Σελ. 219
δ. Τεχνολογία ανάλυσης DNA Σελ. 224
ε. Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης Σελ. 226
στ. Έξυπνες κάρτες και τηλέφωνα Σελ. 228
ζ. Συστήματα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) Σελ. 231
η. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Drones) Σελ. 232
Κεφάλαιο Ε΄ Γενικά & ειδικά αστυνομικά μέτρα
1. Εξακρίβωση ταυτότητας Σελ. 237
α. Διοικητική εξακρίβωση ταυτότητας Σελ. 237
β. Δικαστική εξακρίβωση ταυτότητας Σελ. 239
γ. Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας Σελ. 241
γ.α. Διοικητική προσαγωγή Σελ. 243
γ.β. Δικαστική προσαγωγή Σελ. 246
δ. Εγγυήσεις των ελέγχων Σελ. 250
2. Σύλληψη & Κράτηση Σελ. 255
α. Νομική φύση σύλληψης & κράτησης Σελ. 255
β. Είδη σύλληψης & κράτησης Σελ. 257
β.α. Δικαστική σύλληψη & κράτηση Σελ. 260
β.β. Διοικητική σύλληψη & κράτηση Σελ. 261
3. Αστυνομική έρευνα & δικαστική έρευνα Σελ. 264
α. Το νομικό θεμέλιο των ερευνών Σελ. 265
β. Επικουρικότητα αστυνομικών νόμων Σελ. 266
γ. Έννοια και είδη της έρευνας Σελ. 267
γ.α. Σωματική έρευνα Σελ. 267
γ.β. Έρευνες αντικειμένων Σελ. 269
γ.γ. Κατ’ οίκον έρευνες Σελ. 270
γ.δ. Έρευνες οχημάτων Σελ. 273
4. Kατάσχεση Σελ. 276
5. Επεξεργασία δεδομένων Σελ. 278
6. Φύλαξη Σελ. 282
α. Φύλαξη κρατουμένων προσώπων Σελ. 282
β. Μεταγωγή κρατουμένων προσώπων Σελ. 287
7. Ειδικά αστυνομικά μέτρα κατά τη διεξαγωγή συνάθροισης Σελ. 288
α. Αστυνομική παρουσία Σελ. 289
β. Ρύθμιση κυκλοφορίας Σελ. 291
γ. Διάλυση συνάθροισης Σελ. 293
δ. Καταγραφή με συσκευές ήχου και εικόνας Σελ. 298
Κεφάλαιο Στ΄ Τα όρια της αστυνομικής δράσης
1. Εισαγωγή Σελ. 301
2. Τήρηση του συντάγματος Σελ. 302
α. Η συνταγματική αποστολή της αστυνομίας Σελ. 302
β. Υπηρεσίες Προστασίας του Συντάγματος Σελ. 304
3. Προστασία δημοσίου συμφέροντος Σελ. 307
α. Περιεχόμενο του δημοσίου συμφέροντος στην αστυνομική δράση Σελ. 307
β. Δημόσιο συμφέρον & ελευθερία του πολίτη Σελ. 308
4. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 311
α. Το δικαίωμα στη ζωή Σελ. 312
α.α. Το κανονιστικό πλαίσιο Σελ. 313
α.β. Δικαστικός έλεγχος & τα κριτήρια του ΕΔΔΑ Σελ. 314
β. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια Σελ. 317
γ. Προσωπική ελευθερία Σελ. 321
γ.α. Έννοια, μορφές και διακρίσεις προσβολών Σελ. 321
γ.β. Αστυνομικοί περιορισμοί της ελευθερίας της κίνησης Σελ. 324
δ. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας Σελ. 328
δ.α. Τρίπτυχη δέσμευση της αστυνομικής δράσης Σελ. 328
δ.α.1. Δέσμευση εκ του Συντάγματος Σελ. 328
δ.α.2. Υποχρέωση προστασίας των δικαιωμάτων των άλλων Σελ. 330
δ.α.3. Προστασία των χρηστών ηθών Σελ. 332
δ.β. Οικονομική ελευθερία & αστυνομία Σελ. 334
ε. Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής Σελ. 335
ε.α. Άσυλο της κατοικίας Σελ. 337
ε.β. Απόρρητο των επικοινωνιών Σελ. 339
στ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 342
στ.α. Αρχή της νόμιμης, ελάχιστης και φανερής επεξεργασίας Σελ. 344
στ.β. Προσδιορισμός του σκοπού επεξεργασίας Σελ. 346
στ.γ. Αρχή της πληρότητας, αντικειμενικότητας, διαθεσιμότητας & επικαιρότητας των πληροφοριών Σελ. 347
στ.δ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων Σελ. 348
στ.ε. Προϋποθέσεις και περιορισμοί Σελ. 349
στ.στ. Έννομη προστασία από αστυνομικές παραβιάσεις Σελ. 351
ζ. Ελευθερία της συνάθροισης Σελ. 352
ζ.α. Από το δικαίωμα στο δίκαιο των συναθροίσεων Σελ. 352
ζ.β. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 353
ζ.γ. Νομικό θεμέλιο Σελ. 355
ζ.δ. Περιορισμοί Σελ. 357
ζ.δ.1. Υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης Σελ. 358
ζ.δ.2. Απαγόρευση της συνάθροισης Σελ. 362
ζ.ε. Διαδικασία απαγόρευσης συναθροίσεων Σελ. 369
ζ.στ. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 370
ζ.ζ. Κρατική ευθύνη και κυρώσεις Σελ. 373
ζ.η. Δικαίωμα ένστολης συνάθροισης αστυνομικών Σελ. 374
η. Θρησκευτική ελευθερία Σελ. 376
θ. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία Σελ. 379
Back to Top