ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17886
Λιανός Γ.
Χριστοδούλου Κ.
Αντικείμενο του βιβλίου «Αθλητικό Αυτοδιοίκητο» αποτελεί η διερεύνηση ιδίως του αυτοδιοίκητου των αθλητικών νομικών προσώπων, αλλά και της δομής, της οργάνωσης και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της έννομης τάξης που διέπει τον αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο παρουσιάζει τη σχέση κρατικού παρεμβατισμού και αθλητικού αυτοδιοίκητου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλητικών νομικών προσώπων, τη σχέση αθλητικού αυτοδιοίκητου και ιδιωτικής αυτονομίας, καθώς και των περιορισμών του αθλητικού αυτοδιοίκητου από την κρατική και την αθλητική έννομη τάξη. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς που ασχολούνται με το αθλητικό δίκαιο, αλλά και για αθλητικούς φορείς και στελέχη αθλητικών ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών.
Πρόλογος Σελ. VII
Προλεγόμενα συγγραφέα Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XV
Προεισαγωγικές επισημάνσεις Σελ. XXI
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
§1. Εισαγωγή Σελ. 1
Ι. Εντοπισμός και οριοθέτηση του προς εξέταση ζητήματος Σελ. 1
ΙΙ. Μέθοδος προσέγγισης Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ
§2. Δικαϊκή οργάνωση του αθλητισμού
Ι. Αθλητισμός και δίκαιο Σελ. 7
ΙΙ. Νομικός πλουραλισμός Σελ. 11
ΙΙΙ. Κρατική έννομη τάξη Σελ. 14
IV. Αθλητική έννομη τάξη Σελ. 29
V. Ιδιαιτερότητα του αθλητισμού Σελ. 42
VI. Εξαίρεση του αθλητισμού; Σελ. 44
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
§3. Φυσιολογία του αθλητικού αυτοδιοίκητου
Ι. Κατοχύρωση του αθλητικού αυτοδιοίκητου Σελ. 47
II. Οριοθέτηση του αθλητικού αυτοδιοίκητου Σελ. 62
ΙΙΙ. Ιδιαιτερότητα του αθλητικού αυτοδιοίκητου Σελ. 69
IV. Ειδικό αθλητικό αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ; Σελ. 73
§4. Περιεχόμενο του αθλητικού αυτοδιοίκητου
Ι. Ατομική και συλλογική πλευρά Σελ. 76
ΙΙ. Θετική και αρνητική πλευρά Σελ. 77
ΙΙΙ. Solus consensus obligat Σελ. 80
§5. Φορείς του αθλητικού αυτοδιοίκητου - Νομική φύση - Αρμοδιότητες Σελ. 81
Ι. Διεθνή αθλητικά νομικά πρόσωπα Σελ. 82
1. Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή - Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή Σελ. 82
2. Διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες Σελ. 86
3. Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ Σελ. 91
4. Διεθνή αθλητικά διαιτητικά δικαστήρια Σελ. 91
5. Λοιπά διεθνή αθλητικά νομικά πρόσωπα Σελ. 93
ΙΙ. Εθνικά αθλητικά νομικά πρόσωπα Σελ. 95
1. Εθνικές ολυμπιακές επιτροπές - Εθνικές παραολυμπιακές επιτροπές Σελ. 95
2. Εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες Σελ. 100
3. Αθλητικές (ερασιτεχνικές) ενώσεις - (Αθλητικές) επαγγελματικές ενώσεις Σελ. 135
4. Αθλητικά σωματεία - Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες Σελ. 140
5. Λοιπά εθνικά αθλητικά νομικά πρόσωπα Σελ. 143
§6. Αποδέκτες του αθλητικού αυτοδιοίκητου
Ι. Κρατικά όργανα Σελ. 144
ΙΙ. Ιδιώτες Σελ. 144
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ
§7. Δέσμευση από διατάξεις της αθλητικής έννομης τάξης
Ι. Δέσμευση με βάση το ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 147
1. Δέσμευση με συγκατάθεση Σελ. 147
2. Δέσμευση μελών (τροποποιημένη κανονιστική θεωρία) Σελ. 148
3. Δέσμευση μη μελών (συμβατική θεωρία) Σελ. 150
4. Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες Σελ. 153
5. Δοκιμασία της ιδιωτικής αυτονομίας Σελ. 154
ΙΙ. Δέσμευση με βάση το δημόσιο δίκαιο Σελ. 158
§8. Μέθοδος ερμηνείας διατάξεων της αθλητικής έννομης τάξης
Ι. Αληθινή βούληση - Καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη - Σκοπός Σελ. 160
ΙΙ. Ερμηνεία σύμφωνη με το Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο Σελ. 164
ΙΙΙ. Στενή ερμηνεία εξαιρετικών διατάξεων Σελ. 165
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
§9. Περιορισμοί του αθλητικού αυτοδιοίκητου ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης - Προβάδισμα των κανόνων της κρατικής έννομης τάξης Σελ. 169
Ι. Αυτοπεριορισμοί Σελ. 170
ΙΙ. Αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 171
1. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 172
2. Νομικά πρόσωπα Σελ. 173
3. Προστασία της προσωπικότητας Σελ. 178
4. Συμβάσεις εργασίας και υπηρεσιών Σελ. 189
5. Ελεύθερος και αθέμιτος ανταγωνισμός Σελ. 197
6. Προστασία του καταναλωτή Σελ. 204
7. Διανοητική ιδιοκτησία Σελ. 215
8. Προσωπικά δεδομένα Σελ. 218
9. Αθλητική νομοθεσία Σελ. 219
10. Λοιπές διατάξεις Σελ. 254
ΙΙΙ. Γενικές αρχές κρατικής έννομης τάξης Σελ. 259
1. Ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 260
2. Πειθαρχικό δίκαιο Σελ. 270
3. Δίκαιο δημοσίων υπηρεσιών Σελ. 275
IV. Γενικές αρχές αθλητικής έννομης τάξης Σελ. 278
V. Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες Σελ. 286
§10. Περιορισμοί του αθλητικού αυτοδιοίκητου ενώπιον της διαιτησίας - Προβάδισμα των κανόνων της αθλητικής έννομης τάξης
I. Δημόσια τάξη στην εθνική διαιτησία Σελ. 298
II. Δημόσια τάξη στη διεθνή διαιτησία Σελ. 302
§11. Concursus: Αντινομίες περιορισμών του αθλητικού αυτοδιοίκητου από την κρατική έννομη τάξη και την αθλητική έννομη τάξη
Ι. Αντινομία κανόνων κρατικής έννομης τάξης και αθλητικής έννομης τάξης Σελ. 312
ΙΙ. Κυρώσεις του Κράτους σε εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες λόγω μη συμμόρφωσής τους με την κρατική έννομη τάξη Σελ. 314
ΙΙΙ. Κυρώσεις διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών σε εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες λόγω μη συμμόρφωσής τους με την αθλητική έννομη τάξη Σελ. 315
ΙV. Διάσταση αθλητικής αναγνώρισης εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών από το Κράτος και τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες Σελ. 321
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
§12. Επίλογος
Ι. Συμπεράσματα Σελ. 325
1. Κρατικός παρεμβατισμός και αθλητικό αυτοδιοίκητο Σελ. 325
2. Φυσιολογία, περιεχόμενο, φορείς και αποδέκτες του αθλητικού αυτοδιοίκητου Σελ. 326
3. Διαμόρφωση της αθλητικής έννομης τάξης με βάση το αθλητικό αυτοδιοίκητο Σελ. 328
4. Περιορισμοί του αθλητικού αυτοδιοίκητου Σελ. 329
ΙΙ. Προβληματισμοί Σελ. 330
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 333
Ευρετήριο Σελ. 351
Back to Top