Αθλητισμός & Δίκαιο
Τετραμηνιαία έκδοση - Κυκλοφορεί από το 2023
Από το 2024 μόνο ψηφιακή έκδοση
Επιστημονική Επιτροπή:
Ι. Ανδρουλάκης, Σ. Βλαχόπουλος, Γ. Ιωαννίδης, Δ. Μαυρομάτη, Μ. Παπαλουκάς, Κ. Χριστοδούλου
Διεύθυνση Σύνταξης:
Γ. Λιανός
Συντακτική Επιτροπή:
Σ. Δόγα, Ά. Ζαβολάκης, Μ. Ζιόνγκα, Γ. Καλογεράκης, Χ. Μιχαηλίδου, Χ.-Λ. Παρρή, Κ. Φλέγκας
Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Μ. Αναστασίου, Κ. Αποστολάκη, Γ. Βλασσόπουλος, Γ. Βούλτσης, Χ. Γρόλλιος, Α. Δεσύλλας, Ι. Κάπος, Α. Κατελούζου, Π. Κυριάκου, Ε. Λασκαρίδης, Ν. Μαντατζής, Φ. Μηνάκη, Κ. Μήτσιος, Σ. Μούζουλας, Α. Μπίρδας, Ι. Μουρνιανάκης, Σ. Ορφανός, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Σβερκούνος, Μ. Σουρλής, Σ. Σπανίδου, Ι. Τεχνόπουλος, Η. Τούντα, Σ.-Σ. Φλόκα, Β. Φωτίου, Χ. Χριστόπουλος
ISSN: 2945-199X Κωδικός Προϊόντος: 20094

Το περιοδικό «Αθλητισμός & Δίκαιο» (ΑθληΔικ) είναι το νέο επιστημονικό περιοδικό που καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα αθλητικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο κρατικής έννομης τάξης όσο και σε επίπεδο αθλητικής έννομης τάξης.

Το ΑθληΔικ προσφέρει στους αναγνώστες όλες τις τελευταίες νομικές εξελίξεις και τάσεις στο χώρο του αθλητικού δικαίου μέσα από Μελέτες (και ξενόγλωσσες), Άρθρα, Γνωμοδοτήσεις διακεκριμένων εκπροσώπων της νομικής επιστήμης και πράξης και αναλυτικά Σχόλια & Παρατηρήσεις επί πρόσφατων και κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων (ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων) καθώς και επί αποφάσεων διεθνών και ημεδαπών αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων.

Παράλληλα η στήλη “Forum” προσφέρεται για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και προβληματισμών σε επίκαιρα ζητήματα αθλητικού δικαίου ή ζητήματα ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, ακόμη και υπό διαφορετική -μη αμιγώς νομική- οπτική (κοινωνιολογίας, μάνατζμεντ, διπλωματίας κλπ.). Επίσης, οι στήλες «Επισκόπηση Νομοθεσίας» και «Βιβλιοπαρουσιάσεις» παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις από τον εθνικό και διεθνή χώρο και τις βιβλιογραφικές αναφορές επί των σχετικών θεματικών.

Οι συνδρομητές μπορούν να διαβάσουν τα τεύχη του περιοδικού σε ψηφιακή μορφή μέσα από την Qualex.

Επιστημονική Επιτροπή

Ιωάννης Ανδρουλάκης, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δικηγόρος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γρηγόριος Ιωαννίδης, Δικηγόρος, Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Sheffield Hallam

Δέσποινα Μαυρομάτη, Δικηγόρος, ΔΝ, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λωζάνης

Μάριος Παπαλουκάς, Δικηγόρος, Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Δικηγόρος, Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Διευθυντής Σύνταξης

Γεώργιος Λιανός, Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νομικός Σύμβουλος ΕΘΝΟΑ

 

Συντακτική Επιτροπή

Σουζάνα Δόγα, Δικηγόρος, ΜΔΕ Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής ΕΑΠ, Νομική Σύμβουλος ΕΣΑΚΕ 

Άγγελος Ζαβολάκης, Δικηγόρος, LLM Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου ISDE, Νομικός Σύμβουλος ΕΣΑΚΕ

Μαγδαληνή Ζιόνγκα, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νομική Σύμβουλος ΕΟΤ-ΑΟΧ

Χρήστος Ηλιάδης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Γεώργιος Καλογεράκης, Δικηγόρος, ΔΝ

Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δικηγόρος, ΔΝ Heidelberg

Χρυσή-Λευκή Παρρή, Δικηγόρος, LLM Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου

Κωνσταντίνος Φλέγκας, Δικηγόρος, MBL FU Berlin, Olympian, Νομικός Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Αναστασίου, Σπουδάστρια ΕΣΔΙ, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Κορνηλία Αποστολάκη, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος ΕΟΠΕ

Γεώργιος Βλασσόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ

Γεώργιος Βούλτσης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Χρήστος Γρόλλιος, Δικηγόρος, DEA Paris I Panthéon-Sorbonne, Νομικός Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Ανδρέας Δεσύλλας, Δικηγόρος, ΜΔΕ Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κάπος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Μέλος Ολομέλειας ΕΟΕ, Πρόεδρος ΕΦΙΠΗΔ

Αικατερίνη Κατελούζου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Κυριάκου, Δικηγόρος, ΔΝ, Νομικός Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νικόλαος Μαντατζής, Δικηγόρος, LLM Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου UE Real Madrid Graduate School

Φωτεινή Μηνάκη, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Κοσμάς Μήτσιος, Δικηγόρος, LLM Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου ISDE

Σπήλιος Μούζουλας, Δικηγόρος, ΔΝ

Απόστολος Μπίρδας, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Ιωάννης Μουρνιανάκης, Δικηγόρος, ΔΝ, LLM Heidelberg

Σάββας Ορφανός, Δικηγόρος, ΔΝ

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος αθλητικών φορέων

Κωνσταντίνος Σβερκούνος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων ΤΟΔΑ, Γενικός Διευθυντής ΕΟΚ

Μιχαήλ Σουρλής, Δικηγόρος, LLM Αθλητικού Δικαίου De Montfort University Leicester

Σοφία Σπανίδου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ΔΠΘ, LLM Αθλητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Nottingham Trent

Ιάκωβος Τεχνόπουλος, Δικηγόρος, LLM Αθλητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Nottingham Trent

Ηλέκτρα Τούντα, Δικηγόρος, LLM Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου UE Real Madrid Graduate School, Νομική Σύμβουλος FIFA

Σοφία-Συρμαλένια Φλόκα, Δικηγόρος, LLM Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου UE Real Madrid Graduate School

Βασίλειος Φωτίου, Δικηγόρος, LLM Αθλητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Nottingham Trent

Χρίστος Χριστόπουλος, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΕΟΚΑΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφέων για αυτό το περιοδικό.

Κάθε πρόταση προς δημοσίευση υποβάλλεται είτε στον Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού, κ. Γεώργιο Λιανό: lianoslawoffice@gmail.com, είτε στην Υπεύθυνη Συντονισμού & Επιμέλειας της έκδοσης του περιοδικού, κ. Βασιλική Αντωνίου: vasia.antoniou@nb.org

Back to Top

 1. Best Value
  Ψηφιακή Συνδρομή
  Τιμή 90,00 € 76,50 €
  / έτος
  6.37€ / μήνα
  Κερδίζετε ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη

  12μηνη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη μέσω της Qualex

  Επιπλέον

  Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε συνδρομή Qualex

  Πρόσβαση από ένα συνδρομητή & δυνατότητα προσθήκης χρηστών με επιπλέον επιβάρυνση

 2. Best Value
  Starter & ΑθληΔικ
  Τιμή 324,50 € 248,00 €
  / έτος
  20.67€ / μήνα
  Κερδίζετε 76.50€

  12μηνη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού xωρίς χρονοχρεώση

  Πλήρης πρόσβαση 60 ωρών στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου σε Νομοθεσία, Νομολογία, Διοικητικά Έγγραφα, Υποδείγματα

  Υποδείγματα Νομικών εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή Word™

  Η συνδυαστική προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Ειδικές τιμές

Για φοιτητές
20% Έκπτωση στην Έντυπη Συνδρομή
Για Νομικά Πρόσωπα, Δικ. Εταιρείες, Επιχειρήσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους, Πανεπιστήμια, Οργανισμοί
Ειδικές τιμές για μεγάλο αριθμό συνδρομών
Μάθετε περισσότερα
Αν είσαι φοιτητής δικαιούσαι έκπτωση 20% στην τιμή του εντύπου*. *Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλη έκπτωση στην τιμή του εντύπου. Για εγγεγραμμένους φοιτητές Για να αποκτήσεις την προσφορά από το eshop μας, συνδέσου στο λογαριασμό σου και η έκπτωση σου θα υπολογιστεί αυτόματα. Για μη εγγεγραμμένους φοιτητές Αν δεν έχεις λογαριασμό, μπορείς να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου εδώ και μετά την έγκριση των δικαιολογητικών σου (σε 1-2 εργάσιμες ημέρες), θα μπορείς να απολαμβάνεις μοναδικές εκπτώσεις για φοιτητές. Σημείωση Σε περίπτωση που είσαι εγγεγραμμένος και δεν βλέπεις τις εκπτώσεις που σου αναλογούν, παρακαλώ ενημέρωσέ μας στο sales@nb.org ή τηλεφωνικά στο +30 2103678800.