ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 30€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16132
Βλαχόπουλος Σπ., Κώστας Χρυσόγονος
Χριστοφορίδου Στ.
  • Εκδοση: 4η 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 628
  • ISBN: 978-960-622-283-2
  • ISBN: 978-960-622-283-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» κατέστη απαραίτητη λόγω των σημαντικών νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων που μεσολάβησαν από τη τρίτη  έκδοση του 2006 έως σήμερα.

Στο γενικό μέρος αναλύονται η εξέλιξη και η νομική φύση των συνταγματικών δικαιωμάτων, οι φορείς και οι αποδέκτες αυτών, οι περιορισμοί τους, καθώς και ζητήματα συρροής και σύγκρουσης.

Στο ειδικό μέρος αναλύονται η αρχή της αξίας του ανθρώπου, η αρχή της ισότητας, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου, οι θεσμικές εγγυήσεις για τη ραδιοτηλεόραση, η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και της παιδείας, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, η αρχή του νόμιμου δικαστή, τα δικαιώματα προηγούμενης ακρόασης, συλλογικής δράσης και συνένωσης, καθώς και η συνδικαλιστική ελευθερία.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στην προστασία της οικογενείας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, όπως και στα δικαιώματα στην υγεία, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην κοινωνική προστασία και στην στέγαση.

Στην νέα αυτή έκδοση έχει προστεθεί παράγραφος για τη συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος. 

Το έργο είναι εμπλουτισμένο με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο κατ΄ άρθρο του Συντάγματος.

Αποτελεί ένα πλήρες και εύχρηστο εργαλείο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του συνταγματικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ Σελ. 5
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 19
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή
§ 1. Ζητήματα ορολογίας Σελ. 27
Κεφάλαιο Πρώτο Βαθμίδες εξέλιξης και τυπολογία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
§ 2. Ιστορική εξέλιξη της κατοχύρωσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων Σελ. 31
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 31
Β. Στιγμές από την ιστορία των δικαιωμάτων Σελ. 32
α. Ο άνθρωπος απέναντι στα αρχαία και τα μεσαιωνικά κράτη Σελ. 32
β. Η Magna Charta Σελ. 37
γ. Η εποχή των Διακηρύξεων Σελ. 39
δ. Προλεγόμενα στα κοινωνικά δικαιώματα Σελ. 44
Γ. Η κατοχύρωση με συνταγματικές διατάξεις Σελ. 46
Δ. Η κατοχύρωση από το διεθνές δίκαιο Σελ. 51
Ε. Το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 59
ΣΤ. Ο ρόλος των συντεταγμένων κρατικών λειτουργιών Σελ. 61
α. Η νομοθετική λειτουργία Σελ. 61
β. Παρένθεση: Η αμφίδρομη ερμηνευτική σχέση τυπικού Συντάγματος και τυπικού νόμου Σελ. 63
γ. Η εκτελεστική λειτουργία Σελ. 65
δ. Η δικαστική λειτουργία Σελ. 66
§ 3. Νομική φύση των συνταγματικών δικαιωμάτων Σελ. 68
Α. Η παραδοσιακή τριπλή διάκριση των δικαιωμάτων και οι θεσμικές εγγυήσεις Σελ. 68
Β. Τα κλασικά ατομικά δικαιώματα και η αντικειμενικοποίησή τους Σελ. 72
Γ. Το κανονιστικό περιεχόμενο των κοινωνικών δικαιωμάτων Σελ. 75
Δ. Τα δικαιώματα τρίτης γενιάς Σελ. 81
Ε. Η αλληλεξάρτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και η ratio της κατοχύρωσής τους Σελ. 82
α. Η παραπληρωματικότητα των δικαιωμάτων Σελ. 82
β. Δικαιώματα και αξίες Σελ. 83
γ. Ο σκοπός των δικαιωμάτων Σελ. 85
δ. Το απαράγραπτο των δικαιωμάτων Σελ. 87
Κεφάλαιο Δεύτερο Φορείς και αποδέκτες των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
§ 4. Φορείς Σελ. 89
Α. Έλληνες και αλλοδαποί, φυσικά και νομικά πρόσωπα Σελ. 89
Β. Ιδιαίτερες κατηγορίες φορέων Σελ. 92
§ 5. Αποδέκτες Σελ. 96
Α. Κράτος και δημόσιος τομέας. Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 96
Β. Το πρόβλημα της ισχύος των συνταγματικών δικαιωμάτων στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών Σελ. 99
Κεφάλαιο Τρίτο Οι περιορισμοί των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
§ 6. Γενικοί περιορισμοί Σελ. 103
Α. Η θεσμοποιημένη αναστολή ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 103
Β. Οι συνταγματικές υποχρεώσεις και το «χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης» Σελ. 106
Γ. Η απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος Σελ. 108
§ 7. Ειδικοί περιορισμοί Σελ. 111
Α. Η επιφύλαξη του νόμου Σελ. 111
α. Διακρίσεις των συνταγματικών επιφυλάξεων υπέρ του νόμου Σελ. 111
β. Η έννοια του «νόμου» Σελ. 113
γ. Η απαίτηση να είναι ο νόμος «ειδικός» Σελ. 116
Β. Η επιφύλαξη υπέρ των διοικητικών και δικαστικών αρχών Σελ. 117
Γ. Τα ανεπιφύλακτα δικαιώματα Σελ. 118
§ 8. Περιορισμοί των περιορισμών Σελ. 120
Α. Ο αντικειμενικός και απρόσωπος χαρακτήρας Σελ. 120
Β. Η δικαιολόγηση από λόγους γενικού συμφέροντος Σελ. 122
Γ. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 126
Δ. Ο απαραβίαστος πυρήνας του δικαιώματος Σελ. 131
Ε. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης Σελ. 135
Κεφάλαιο Τέταρτο Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων
§ 9. Συρροή Σελ. 137
§ 10. Σύγκρουση Σελ. 140
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή
§ 11. Η αρχή της αξίας του ανθρώπου Σελ. 147
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 147
Β. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 149
Γ. Περιπτωσιολογία Σελ. 151
Κεφάλαιο Πρώτο Ισότητα
§ 12. Η γενική αρχή της ισότητας Σελ. 157
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 157
α. Ουσιαστική και τυπική ισότητα Σελ. 157
β. Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκής ρύθμισης Σελ. 162
Β. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 165
Γ. Περιπτωσιολογία Σελ. 169
§ 13. Ειδικές μορφές ισότητας Σελ. 178
Α. Ισότητα των δύο φύλων Σελ. 178
α. Η διαφορά από τη γενική αρχή της ισότητας Σελ. 178
β. Νομοθετικές διακρίσεις και νομολογιακή αντιμετώπισή τους Σελ. 181
γ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 184
δ. Ισότητα των δύο φύλων στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 185
Β. Ισότητα στα δημόσια βάρη Σελ. 186
α. Η έννοια των δημόσιων βαρών Σελ. 186
β. Οι διαστάσεις της φορολογικής ισότητας Σελ. 187
γ. Η πραγματική φοροδοτική ικανότητα Σελ. 191
δ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 193
Γ. Ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση Σελ. 194
α. Η νομική φύση της στράτευσης Σελ. 194
β. Η καθολικότητα και ισότητα της στράτευσης Σελ. 195
γ. Τα όρια της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων και οι αντιρρησίες συνείδησης Σελ. 196
δ. Φορείς της στρατολογικής υποχρέωσης Σελ. 198
Δ. Ισότητα στην αμοιβή εργασίας Σελ. 199
Ε. Η πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις Σελ. 203
α. Οι έννοιες του ειδικού νόμου και της δημόσιας λειτουργίας Σελ. 203
β. Η πρόσβαση των πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δημόσιες θέσεις Σελ. 204
γ. Η ισότητα των ευκαιριών για σταδιοδρομία στο δημόσιο Σελ. 207
ΣΤ. Η συνταγματική ρύθμιση της ιθαγένειας Σελ. 209
Κεφάλαιο Δεύτερο Προσωπική ελευθερία
§ 14. Η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στη ζωή της χώρας Σελ. 211
Α. Γενικά Σελ. 211
α. Η νομική φύση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. Σελ. 211
β. Η τριάδα των περιορισμών Σελ. 214
γ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 217
δ. Προστατευόμενες επιμέρους εκδηλώσεις της προσωπικότητας Σελ. 218
Β. Η οικονομική ελευθερία Σελ. 226
α. Η ελευθερία των συμβάσεων Σελ. 226
β. Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 230
γ. Η ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος Σελ. 239
δ. Η αρνητική ελευθερία εργασίας Σελ. 245
Γ. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση Σελ. 247
Δ. Η πληροφορική αυτοδιάθεση Σελ. 249
§ 15. Η κυρίως προσωπική ελευθερία Σελ. 256
Α. Η προσωπική ελευθερία με τη στενή έννοια Σελ. 256
Β. Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης Σελ. 259
Γ. Η συνταγματική προστασία της ζωής Σελ. 263
Δ. Η συνταγματική προστασία των αλλοδαπών Σελ. 265
Ε. Το δικαίωμα προστασίας της υγείας και της γενετικής ταυτότητας Σελ. 268
§ 16. Η προσωπική ασφάλεια Σελ. 271
§ 17. Η συνταγματική τυποποίηση του ποινικού φαινομένου Σελ. 276
Α. Οι προϋποθέσεις του ποινικού κολασμού Σελ. 276
Β. Έννοια και όρια της ποινής Σελ. 281
Γ. Η αποζημίωση για άδικη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας Σελ. 286
§ 18. Άσυλο κατοικίας και προστασία του ιδιωτικού βίου Σελ. 287
Α. Το άσυλο της κατοικίας Σελ. 287
Β. Η προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου Σελ. 291
§ 19. Το απόρρητο των ανταποκρίσεων και η απαγόρευση χρήσης παράνομων αποδεικτικών μέσων Σελ. 296
Α. Η έκταση της προστασίας του απορρήτου Σελ. 296
Β. Οι περιπτώσεις άρσης του απορρήτου Σελ. 301
Γ. Η ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου Σελ. 303
Δ. Η απαγόρευση των παράνομων αποδεικτικών μέσων Σελ. 304
Κεφάλαιο Τρίτο Ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης
§ 20. Θρησκευτική ελευθερία Σελ. 309
Α. Το απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησης Σελ. 309
α. Η έννοια της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης Σελ. 309
β. Οι επιμέρους συνέπειες της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης Σελ. 312
γ. Η θρησκευτική διδασκαλία Σελ. 316
δ. Η επικρατούσα θρησκεία Σελ. 318
ε. Η απαγόρευση του προσηλυτισμού Σελ. 320
Β. Η ελευθερία της λατρείας Σελ. 323
Γ. Το καθεστώς των θρησκευτικών λειτουργών Σελ. 327
Δ. Φορείς και αποδέκτες της θρησκευτικής ελευθερίας Σελ. 328
§ 21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου Σελ. 330
Α. Η ελευθερία γενικά της έκφρασης Σελ. 330
α. Έννοια και ratio της συνταγματικής κατοχύρωσης Σελ. 330
β. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 334
γ. Περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης Σελ. 335
δ. Η ελευθερία της έκφρασης για ιδιαίτερες κατηγορίες προσώπων Σελ. 342
Β. Η ελευθερία ειδικότερα του τύπου Σελ. 345
α. Η έννοια του τύπου και η έκταση της συνταγματικής προστασίας του Σελ. 345
β. Ειδικές διασφαλίσεις της ελευθερίας του τύπου Σελ. 350
γ. Ειδικοί συνταγματικοί περιορισμοί της ελευθερίας του τύπου Σελ. 351
§ 22. Οι θεσμικές εγγυήσεις για τη ραδιοτηλεόραση Σελ. 356
Α. Η ίδρυση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών Σελ. 356
Β. Η λειτουργία των σταθμών Σελ. 360
Γ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 365
§ 23. Ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και της παιδείας Σελ. 367
Α. Η γενική ρήτρα του άρθρου 16 παρ. 1 Συντ. Σελ. 367
α. Η συνταγματική προστασία της τέχνης και της επιστήμης Σελ. 367
β. Ακαδημαϊκή ελευθερία και ελευθερία της διδασκαλίας Σελ. 371
γ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 373
Β. Τα συνταγματικά πλαίσια της εκπαίδευσης γενικά Σελ. 374
α. Οι κατά το Σύνταγμα σκοποί της παιδείας Σελ. 374
β. Η υποχρεωτική φοίτηση Σελ. 375
γ. Το κοινωνικό δικαίωμα για δωρεάν παιδεία και η πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. Σελ. 376
Γ. Το συνταγματικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης Σελ. 380
α. Ο δημόσιος χαρακτήρας Σελ. 380
β. Η αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. Σελ. 382
γ. Η μικτή (ιδρυματική και σωματειακή) μορφή των Α.Ε.Ι. και το καθεστώς του προσωπικού και των φοιτητικών συλλόγων Σελ. 389
Δ. Το κοινωνικό δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση Σελ. 391
Ε. Η ελευθερία της ιδιωτικής εκπαίδευσης Σελ. 393
ΣΤ. Το δικαίωμα στον αθλητισμό Σελ. 396
Κεφάλαιο Τέταρτο Ιδιοκτησία
§ 24. Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας Σελ. 399
Α. Νομική φύση και περιορισμοί του δικαιώματος ιδιοκτησίας Σελ. 399
α. Η ιδιοκτησία ως ατομικό δικαίωμα και θεσμική εγγύηση Σελ. 399
β. Οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας Σελ. 401
γ. Η στέρηση της ιδιοκτησίας Σελ. 403
Β. Η έκταση και το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας Σελ. 407
α. Εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα Σελ. 407
β. Οι εξουσίες που απορρέουν από την ιδιοκτησία Σελ. 412
Γ. Φορείς και αποδέκτες του δικαιώματος Σελ. 414
Δ. Ειδική προστασία και ειδικοί περιορισμοί της ιδιοκτησίας Σελ. 417
α. Ιδιαίτερες κατηγορίες πραγμάτων Σελ. 417
β. Επίταξη πραγμάτων Σελ. 418
γ. Άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης της ιδιοκτησίας Σελ. 420
δ. Αγροτικός αναδασμός και άλλοι ειδικοί περιορισμοί Σελ. 420
§ 25. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 422
Α. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 422
Β. Προϋποθέσεις Σελ. 424
α. Η δημόσια ωφέλεια Σελ. 424
β. Η καταβολή πλήρους αποζημίωσης Σελ. 429
Γ. Διαδικασία Σελ. 434
Δ. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 437
Ε. Ειδικές απαγορεύσεις απαλλοτρίωσης Σελ. 438
Κεφάλαιο Πέμπτο Δικαιώματα διαδικασίας
§ 26. Η αρχή του νόμιμου δικαστή Σελ. 441
§ 27. Το δικαίωμα αναφοράς Σελ. 448
Α. Η συνταγματική προστασία της αναφοράς Σελ. 448
Β. Η υποχρέωση πληροφόρησης του διοικουμένου Σελ. 453
§ 28. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας Σελ. 458
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 458
Β. Έκταση της δικαστικής προστασίας Σελ. 464
Γ. Στάδια της δικαστικής προστασίας Σελ. 466
α. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη Σελ. 466
β. Η προσωρινή προστασία Σελ. 470
γ. Η οριστική δικαιοδοτική επίλυση της διαφοράς Σελ. 472
δ. Η αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 477
Δ. Περιορισμοί της δικαστικής προστασίας Σελ. 481
Ε. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 486
ΣΤ. Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη Σελ. 493
α. Πληροφόρηση για την κατηγορία Σελ. 493
β. Προετοιμασία της υπεράσπισης Σελ. 493
γ. Υπεράσπιση αυτοπρόσωπη ή με συνήγορο Σελ. 494
δ. Εξέταση μαρτύρων Σελ. 496
ε. Δωρεάν διερμηνεία Σελ. 497
στ. Μη αυτοενοχοποίηση Σελ. 497
ζ. Δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας Σελ. 497
η. Ne bis in idem Σελ. 498
θ. Τεκμήριο αθωότητας Σελ. 500
§ 29. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Σελ. 502
Α. Προέλευση και σημασία Σελ. 502
Β. Πεδίο εφαρμογής και περιορισμοί Σελ. 504
Γ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 508
Κεφάλαιο Έκτο Δικαιώματα συλλογικής δράσης
§ 30. Το δικαίωμα συνάθροισης Σελ. 509
Α. Νομική φύση και περιεχόμενο Σελ. 509
α. Η νομική φύση του δικαιώματος Σελ. 509
β. Η έννοια της συνάθροισης Σελ. 510
Β. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 513
Γ. Διακρίσεις των συναθροίσεων Σελ. 516
Δ. Η δυνατότητα απαγόρευσης των υπαίθριων συναθροίσεων Σελ. 518
§ 31. Το δικαίωμα συνένωσης Σελ. 523
Α. Η νομική φύση του δικαιώματος Σελ. 523
Β. Το θετικό περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 524
α. Ελευθερία σύστασης συνένωσης Σελ. 524
β. Προϋποθέσεις διάλυσης της συνένωσης Σελ. 526
γ. Καθορισμός της φυσιογνωμίας της συνένωσης Σελ. 527
δ. Αυτοδιοίκηση της συνένωσης Σελ. 528
Γ. Η αρνητική ελευθερία της συνένωσης Σελ. 530
Δ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 532
Ε. Ο σκοπός της συνένωσης και η τήρηση των νόμων Σελ. 533
ΣΤ. Οι γεωργικοί, αστικοί και αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Σελ. 537
§ 32. Η συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 540
Α. Θεμελίωση, νομική φύση και περιεχόμενο Σελ. 540
Β. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 544
Γ. Η συλλογική αυτονομία Σελ. 545
α. Διαστάσεις και συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης Σελ. 545
β. Η νομολογιακή συρρίκνωση Σελ. 548
γ. Φορείς και αποδέκτες της συλλογικής αυτονομίας Σελ. 552
Δ. Το δικαίωμα της απεργίας Σελ. 554
Κεφάλαιο Έβδομο Κοινωνικά δικαιώματα
§ 33. Η προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας Σελ. 561
Α. Οι έννοιες της οικογένειας, του γάμου και της μητρότητας Σελ. 561
Β. Η θεσμική εγγύηση του γάμου και της οικογένειας Σελ. 563
Γ. Το κοινωνικό δικαίωμα για προστασία της οικογένειας, του γάμου και της μητρότητας Σελ. 567
Δ. Το ατομικό δικαίωμα για σύναψη γάμου και ίδρυση οικογένειας Σελ. 570
Ε. Φορείς και αποδέκτες των σχετικών συνταγματικών δικαιωμάτων Σελ. 571
ΣΤ. Η συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας Σελ. 573
§ 34. Το δικαίωμα στην υγεία Σελ. 575
§ 35. Το δικαίωμα για εργασία Σελ. 581
§ 36. Το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση Σελ. 586
Α. Το συνταγματικό έρεισμα και ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 586
Β. Η ασφάλιση ως κοινωνικό δικαίωμα Σελ. 590
Γ. Η θεσμική εγγύηση της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 594
Δ. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 596
§ 37. Τα δικαιώματα για κοινωνική πρόνοια και στέγαση Σελ. 598
Α. Κοινωνική πρόνοια Σελ. 598
Β. Στέγαση Σελ. 601
Κεφάλαιο Όγδοο Δικαίωμα στο περιβάλλον
§ 38 Δικαίωμα στο περιβάλλον Σελ. 603
Α. Γενικά Σελ. 603
α. Συγκριτική επισκόπηση Σελ. 603
β. Νομική φύση Σελ. 603
γ. Αρχές/Υποχρεώσεις του Κράτους Σελ. 604
δ. Περιορισμοί Σελ. 605
ε. Φορείς και αποδέκτες Σελ. 608
Β. Φυσικό περιβάλλον Σελ. 608
Γ. Οικιστικό περιβάλλον Σελ. 610
Δ. Πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 612
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 615
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Σελ. 619
Back to Top