Βιντεοσκοπημένο

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πάσσιου Δ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 125,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17262
4 ώρες
Εισηγητές: Πάσσιου Δ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με πρακτικό τρόπο των κανονιστικών ρυθμίσεων που περιέχονται στο ενωσιακό δίκαιο και στις διεθνείς συμβάσεις αλλά και των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

• Η έννοια και ο σκοπός της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών/
H διάκρισή της από άλλες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών

• Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ σε θέματα αυτόματης ανταλλαγής  πληροφοριών και η ενσωμάτωσή του στο εθνικό δίκαιo

• Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ
• Η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (άρθρο 26)
• Οι διμερείς συμβάσεις
• Η Πολυμερής Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα - Ν 4153/2013
• Η Πολυμερής Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών στον ΟΟΣΑ - Ν 4428/2016

• Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) - Η Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (CAA)
• Κανόνες και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας
• Υπόχρεοι παροχής Πληροφοριών/Δηλωτέοι Λογαριασμοί
• Είδος ανταλλασσόμενων πληροφοριών/Πώς ανταλλάσσονται και συλλέγονται οι οικονομικές πληροφορίες
• Η προστασία του φορολογικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών

• Η Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής (FACTA)

• Η Συμφωνία ΕΕ - Ελβετίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών / Το Τραπεζικό απόρρητο

• Η νομολογία του ΔΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών /  Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των φορολογουμένων

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές και οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για όλες τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Η Δήμητρα Πάσσιου είναι Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας “Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες” από το 2011. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του διπλώματος εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί τακτικά για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια Φορολογικής και Εταιρικής Νομοθεσίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top