ΒΑΣΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

46 κωδικοποιημένα νομοθετήματα όλων των κλάδων του δικαίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18836
Χατζημιχαήλ N.
Σαββίδης Γ., Λιάτσος Α., Χριστοφίδης Τ., Καλλινίκου Δ.
  • Εκδοση: 2η 2023
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1776
  • ISBN: 978-618-08-0106-4

​Το έργο είναι μια συλλογή από τα σημαντικότερα νομοθετήματα που ισχύουν σήμερα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Συντάγματος της Δημοκρατίας. Καλύπτει όλους τους σημαντικούς νομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής δικονομίας, του δικαίου των συμβάσεων, του δικαίου αδικοπραξιών και εμπορικών διαφορών, του εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου, του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, του διοικητικού δικαίου και της διοικητικής δικονομίας, του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας και του εργατικού δικαίου.

Η δεύτερη έκδοση του έργου συγκεντρώνει τα βασικά νομοθετήματα του κυπριακού δικαίου σε μια ενιαία συλλογή, ενημερωμένη μέχρι τον Ν. 66(Ι)/2023, που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου 2023, και το κλείσιμο της βουλευτικής συνόδου 2022-2023.

Η «Βασική Κυπριακή Νομοθεσία» απευθύνεται κυρίως στον νομικό – τον μαχόμενο δικηγόρο, τον δικαστή, τον λειτουργό αλλά και τον φοιτητή – που έχει ανάγκη ένα φορητό και αξιόπιστο εργαλείο, ως σημείο καθημερινής αναφοράς για τις βασικές πηγές του κυπριακού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ IX

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ XI

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ XIII

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XV

Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

[1] ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ I – Γενικαί Διατάξεις

[Άρθρα 1-5] 3

ΜΕΡΟΣ II – Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών

[Άρθρα 6-35] 6

ΜΕΡΟΣ III – Περί του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου
της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου

[Άρθρα 36-60] 16

ΜΕΡΟΣ IV – Περί της Βουλής των Αντιπροσώπων

[Άρθρα 61-85] 27

ΜΕΡΟΣ V – Περί των Κοινοτικών Συνελεύσεων

[Άρθρα 86-111] 33

ΜΕΡΟΣ VI – Περί των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι – Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας και ο βοηθός
γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας [Άρθρα 112-114] 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ – Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού
[Άρθρα 115-117] 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ – Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης
της Δημοκρατίας [Άρθρα 118-121] 43

ΜΕΡΟΣ VII – Περί της Δημοσίας Υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 122-125] 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ – Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού
[Άρθρα 126-128] 46

ΜΕΡΟΣ VIII – Περί των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας

[Άρθρα 129-132] 47

ΜΕΡΟΣ IX – Περί του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

[Άρθρα 133-151] 48

ΜΕΡΟΣ Χ – Περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου και
των υπό τούτου Τεταγμένων Δικαστηρίων

[Άρθρα 152-164] 56

ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Δημοσιονομικαί Διατάξεις

[Άρθρα 165-168] 61

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Διαφόροι Διατάξεις

[Άρθρα 169-178] 63

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – Τελικαί Διατάξεις

[Άρθρα 179-186] 66

Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 187-199] 69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρον 181)

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ [Άρθρα I-V] 75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρον 181)

ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ [Άρθρα I-VI] 76

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟN ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟN
[Υπ’ Αριθμόν I]
77

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
[Υπ’ Αριθμόν ΙΙ]
77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΠΙΝΑΞ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Άρθρον 182) 78


ΙI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

[2] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1960
(Ν 14/1960)

[Άρθρo 1] 85

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Άρθρo 2] 85

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

[Άρθρα 3-17] 86

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟΝ – ΔIΚΑIΟΔΟΣIΑ ΚΑI ΔIΚΑIΟΝ

[Άρθρα 18-30] 93

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – ΕΞΟΥΣIΑI ΤΩΝ ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ

[Άρθρα 31-47] 100

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑI ΑΠΟΔΕIΞΕIΣ

[Άρθρα 48-56]. 107

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ – ΑΓΩΓΑI ΥΠΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

[Άρθρo 57] 109

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ – ΣΥΝΕΔΡIΑI ΤΩΝ ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ ΚΑI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔIΚΩΝ

[Άρθρα 58-60] 109

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔIΚΩΝ [Άρθρα 61-64Α] 110

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ – ΔIΑΦΟΡΟI ΔIΑΤΑΞΕIΣ

ΑΡΧΕIΑ [Άρθρα 65-66] 111

ΣΦΡΑΓIΔΕΣ [Άρθρα 67-68] 112

ΔIΑΔIΚΑΣΤIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ [Άρθρο 69] 112

ΜΕΤΑΒIΒΑΣIΣ ΔIΚΑIΟΔΟΣIΑΣ [Άρθρο 70] 112

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑI ΥΠΟΘΕΣΕIΣ [Άρθρο 71] 113

ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ [Άρθρα 72-73] 113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 22Β) 115

ΠIΝΑΞ – (Άρθρον 9(I)) 115

ΠIΝΑΞ – (7 του Ν 29/1983) 115

[3] Ο ΠΕΡΙ ΑΠOΝOΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗΣ
(ΠOΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜOΣ ΤOΥ 1964 (33/1964)

Προοίμιο 117

ΜΕΡΟΣ I – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΑ

[Άρθρα 1-2] 117

ΜΕΡΟΣ II – ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟΝ

[Άρθρα 3-8Α] 118

ΜΕΡΟΣ III – ΔIΚΑIΟΔΟΣIΑ ΚΑI ΕΞΟΥΣIΑI

[Άρθρα 9-11] 125

ΜΕΡΟΣ IV – ΠΟIΚIΛΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ

[Άρθρα 12-23] 129

[4] Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022
(69(I)/2022)

[Άρθρο 1] 135

ΜΕΡΟΣ I – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρο 2] 135

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

[Άρθρα 3-17] 137

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ

[Άρθρα 18-31] 142

ΜΕΡΟΣ IV – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 32-33] 145


[5] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 6)

ΜΕΡΟΣ I – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρα 1-2] 147

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Εξουσίες του δικαστηρίου

[Άρθρα 3-9] 147

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Γενικές διατάξεις που αφορούν εκτέλεση

[Άρθρα 10-15] 150

ΜΕΡΟΣ IV – Εκτέλεση με πώληση κινητών

[Άρθρα 16-21] 151

ΜΕΡΟΣ V – Εκτέλεση επί ακινήτων

Εκτέλεση με πώληση [Άρθρα 22-52] 153

Επιβάρυνση Γης με Εγγραφή Απόφασης [Άρθρα 53-62] 160

Εγγραφή στο όνομα του οφειλέτη χρέους για σκοπούς Εκτέλεσης
[Άρθρα 63-71] 162

ΜΕΡΟΣ VI – Εκτέλεση με μεσεγγύηση γης

[Άρθρο 72] 164

ΜΕΡΟΣ VII – Εκτέλεση με κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου

[Άρθρα 73-81] 164

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ – Εξέταση του εξ αποφάσεως οφειλέτη

[Άρθρα 82-89] 166

ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Διατάγματα δικαστηρίου και αδικήματα
καταδολίευσης εξ αποφάσεως πιστωτών

[Άρθρα 90-91Ι] 169

ΜΕΡΟΣ X – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρα 92-96Β] 175

ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Εντάλματα κατά ακίνητης ιδιοκτησίας
Πώληση γης όταν αυτή επιβαρύνθηκε με δικαστική απόφαση

[Άρθρα 97-101] 177

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Εγγυητές

[Άρθρο 102] 178

[6] Ο ΠΕΡI ΠΑΡΑΓΡΑΦHΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 (N 66(I)/2012)

[Άρθρα 1-29] 179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 29) 185

[7] Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 9)

[Άρθρα 1-22] 187

Ειδικό μέρος [Άρθρα 23-37] 192

ΠΙΝΑΚΑΣ Καταργήθηκε 197

ΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

[8] ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(ΚΕΦ. 154)

ΜΕΡΟΣ Ι – Γενικές διατάξεις

Εισαγωγικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] 203

Ερμηνεία [Άρθρα 3-4] 204

Εφαρμογή εντός και εκτός της Εδαφικής Κυριαρχίας [Άρθρα 5-6] 206

Γενικοί κανόνες για Ποινική Ευθύνη [Άρθρα 7-19] 208

Συμμετοχή σε Αδικήματα [Άρθρα 20-25] 210

Ποινές [Άρθρα 26-35Α] 211

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Αδικήματα εναντίον της δημόσιας τάξης

Προδοσία και άλλα Αδικήματα εναντίον της Ανώτατης Εξουσίας
[Άρθρα 36-55] 213

Αδικήματα εναντίον του Καθεστώτος και της υφιστάμενης Κοινωνικής Τάξης
[Άρθρα 56-67] 219

Ποινικά αδικήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις με Ξένα κράτη
και Εξωτερική Γαλήνη [Άρθρα 68-69] 222

Παράνομες Συναθροίσεις, Οχλαγωγίες και άλλα
Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Κοινής Γαλήνης [Άρθρα 70-99Β] 223

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Αδικήματα εναντίον της άσκησης Νόμιμης Εξουσίας

Δεκασμός και Κατάχρηση Εξουσίας [Άρθρα 100-109] 229

Ποινικά αδικήματα κατά την Απονομή Δικαιοσύνης [Άρθρα 110-126] 232

Ελευθέρωση, Απόδραση κρατουμένων και παρεμπόδιση
Δικαστικών Λειτουργών [Άρθρα 126Α-132] 235

Ποικίλα Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Δημόσιας Εξουσίας [Άρθρα 133-137] 236

ΜΕΡΟΣ IV – Ποινικά Αδικήματα που παραβλάπτουν το Κοινό γενικά

Ποινικά Αδικήματα σχετικά με τη Θρησκεία [Άρθρα 138-142] 237

Καταστροφή [Άρθρο 143] 238

Ποινικά Αδικήματα εναντίον των Ηθών [Άρθρα 144-177] 238

Ποινικά Αδικήματα σχετικά με το Γάμο και
τις Οικογενειακές Υποχρεώσεις [Άρθρα 178-185] 247

Οχληρίες [Άρθρα 186-193] 248

Δυσφήμηση [Άρθρα 194-202] 252

Προσβολή Μνήμης Αποθανόντα [Άρθρα 202Α] 253

ΜΕΡΟΣ V – Ποινικά αδικήματα εναντίον του προσώπου

Φόνος εκ προμελέτης και Ανθρωποκτονία [Άρθρα 203-213] 253

Ποινικά Αδικήματα Συναφή με το Φόνο εκ Προμελέτης και Αυτοκτονία
[Άρθρα 214-220] 255

Καθήκοντα που αφορούν τη Συντήρηση της Ζωής και της Υγείας
[Άρθρα 221-225] 256

Ποινικά Αδικήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη Ζωή ή την Υγεία
[Άρθρα 226-235Α] 256

Εγκληματική Απερισκεψία και Αμέλεια [Άρθρα 236-241] 260

Επιθέσεις [Άρθρα 242-244] 262

Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Προσωπικής Ελευθερίας [Άρθρα 245-254] 262

ΜΕΡΟΣ VI – Ποινικά αδικήματα εναντίον περιουσίας

Κλοπή [Άρθρα 255-272] 264

Ποινικά Αδικήματα συγγενή με Κλοπή [Άρθρα 273-279] 267

Αξιόποινη Παράνομη Είσοδος [Άρθρα 280-281] 268

Ληστεία και εκβίαση [Άρθρα 282-290Α] 269

Διάρρηξη κατά τη Διάρκεια Νύχτας, Διάρρηξη και παρόμοια
Ποινικά Αδικήματα [Άρθρα 291-296] 271

Ψευδείς Παραστάσεις [Άρθρα 297-305] 272

Επιταγές χωρίς αντίκρυσμα [Άρθρο 305Α] 276

Κλεπταποδόχοι [Άρθρα 306-309] 277

Δόλοι Επιτρόπων Εμπιστευμάτων και άλλων Προσώπων
σε Θέση Εμπιστοσύνης και Ψευδείς Λογαριασμοί [Άρθρα 310-314] 278

Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια [Άρθρα 314Α-314Γ] 279

ΜΕΡΟΣ VII – Κακόβουλη Βλάβη σε Περιουσία

Ποινικά Αδικήματα που επιφέρουν Βλάβη σε Περιουσία [Άρθρα 315-330] 280

ΜΕΡΟΣ VIII – Πλαστογραφία, νομισματοκοπία, παραχάραξη,
παρόμοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπία

Ορισμοί [Άρθρα 331-334] 284

Ποινή Πλαστογραφίας [Άρθρα 335-347] 285

Ποινικά Αδικήματα σχετικά με το Νόμισμα [Άρθρα 348-356] 287

Παραχαραγμένα Ένσημα [Άρθρα 357-359] 289

Πλαστοπροσωπία [Άρθρα 360-365] 290

ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Απόπειρες και Συνωμοσίες για τη διάπραξη εγκλημάτων

Απόπειρες [Άρθρα 366-370] 291

Συνωμοσίες [Άρθρα 371-373] 292

ΜΕΡΟΣ X – Μικρότερα ποινικά αδικήματα

[Άρθρο 374] 293

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (Άρθρο 187(4)) 294

[9] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 155)

[Άρθρο 1] 297

ΜΕΡΟΣ I – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρα 2-3Γ] 297

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Ανάκριση ποινικών αδικημάτων και διαδικασία
πριν από τη δίωξη

Ανάκριση ποινικών αδικημάτων [Άρθρα 4-8] 300

Σύλληψη και έρευνα [Άρθρα 9-34] 303

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Διαδικασία κατά τη δίωξη

Εισαγωγικά [Άρθρα 35-36] 312

Έναρξη ποινικής διαδικασίας και τρόπος εξαναγκασμού εμφάνισης
[Άρθρα 37-46] 312

Διατάξεις που αφορούν όλες τις δίκες γενικά,
συνοπτικές και μη [Άρθρα 47-48] 316

Εξαναγκασμός παράστασης και εξέτασης μαρτύρων [Άρθρα 49-61] 317

Γενικές διατάξεις ως προς τις απαντήσεις και διαδικασία
σε όλες τις δίκες, συνοπτικές και μη [Άρθρα 62-87] 320

Ειδικές διατάξεις σε συνοπτικές δίκες [Άρθρα 88-91] 328

Παραπομπή [Άρθρα 92-106] 329

Ειδικές διατάξεις για δίκες βάσει κατηγορητηρίου
που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο [Άρθρα 107-111] 330

Δικαστικές αποφάσεις [Άρθρα 112-117] 332

ΜΕΡΟΣ IV – Εκτελέσεις και ανάληψη χρηματικών ποινών

[Άρθρα 118-130] 333

ΜΕΡΟΣ V – Εφέσεις, νομικά ζητήματα που επιφυλάχτηκαν, κ.λπ.

[Άρθρα 131-147] 337

Επιφύλαξη νομικών ζητημάτων και παραπομπή ζητήματος
με υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο [Άρθρα 148-149] 343

Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 150-153] 345

ΜΕΡΟΣ VΙ – Συμπληρωματικές διατάξεις

Γενικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας σε ποινικές διαδικασίες [Άρθρα 154-156] 346

Εγγύηση και προσωπική υποχρέωση [Άρθρα 157-165] 347

Έξοδα και απόδοση περιουσίας [Άρθρα 166-172] 349

Ποικίλες Διατάξεις [Άρθρα 173-176] 350


[10] Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 (Ν 86/1972)

[Άρθρα 1-28Α] 353

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 383

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 402

ΙV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[11] Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999
(Ν 158(Ι)/1999)

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρα 1-2] 409

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Οι διοικητικές πράξεις

[Άρθρα 3-7] 410

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Η αρχή της νομιμότητας

[Άρθρα 8-19] 411

ΜΕΡΟΣ ΙV – Τα συλλογικά διοικητικά όργανα

[Άρθρα 20-25] 413

ΜΕΡΟΣ V – Αιτιολογία των διοικητικών πράξεων

[Άρθρα 26-32] 416

ΜΕΡΟΣ VΙ – Δικαίωμα αναφοράς

[Άρθρα 33-37] 417

ΜΕΡΟΣ VΙΙ – Αρχή της ισότητας

[Άρθρα 38-41] 418

ΜΕΡΟΣ VIII – Αρχές της φυσικής δικαιοσύνης

[Άρθρα 42-43] 419

ΜΕΡΟΣ IX – Ορθή άσκηση της διακριτικής εξουσίας

[Άρθρα 44-49] 420

ΜΕΡΟΣ Χ – Αρχές της χρηστής διοίκησης

[Άρθρα 50-56] 421

ΜΕΡΟΣ XI – Συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις
του ανώτατου δικαστηρίου και δεδικασμένο

[Άρθρα 57-59] 423

ΜΕΡΟΣ XII – Κανονιστικές πράξεις

[Άρθρα 60-61] 423

[12] O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015
(Ν 131(Ι)/2015)

[Άρθρα 1-15] 425

[13] Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (73(I)/2018)

[Άρθρα 1-15] 431

[14] Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (125(I)/2018)

ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 1-4] 437

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

[Άρθρα 5-10] 440

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

[Άρθρα 11-12] 441

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

[Άρθρο 13] 442

ΜΕΡΟΣ V – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Άρθρα 14-15] 443

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

[Άρθρο 16] 443

ΜΕΡΟΣ VII – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

[Άρθρα 17-18] 444

ΜΕΡΟΣ VIII – ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

[Άρθρα 19-28] 445

ΜΕΡΟΣ IX – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

[Άρθρα 29-31] 448

ΜΕΡΟΣ X – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

[Άρθρα 32-33] 449

ΜΕΡΟΣ ΧΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 34-36] 451

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρο 37] 451

V. ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

[15] Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 149)

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 1-2] 457

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Κοινοποίηση, αποδοχή και ανάκληση προτάσεων

[Άρθρα 3-9] 458

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Συμβάσεις, ακυρώσιμες συμβάσεις και άκυρες συμφωνίες

[Άρθρα 10-23] 459

Άκυρες συμφωνίες [Άρθρα 24-30] 462

ΜΕΡΟΣ IV – Συμβάσεις υπό αίρεση

[Άρθρα 31-36] 464

ΜΕΡΟΣ V – Εκπλήρωση των συμβάσεων

Συμβάσεις που χρήζουν εκπλήρωσης [Άρθρα 37-39] 465

Υπόχρεοι προς εκπλήρωση συμβάσεων [Άρθρα 40-45] 466

Χρόνος και τόπος εκπλήρωσης [Άρθρα 46-50] 467

Εκπλήρωση αμοιβαίων υποσχέσεων [Άρθρα 51-58] 467

Καταλογισμός πληρωμών [Άρθρα 59-61] 469

Συμβάσεις που δεν χρειάζονται εκπλήρωση [Άρθρα 62-67] 469

ΜΕΡΟΣ VI – Σχέσεις που προσομοιάζουν με τις συμβατικές

[Άρθρα 68-72] 470

ΜΕΡΟΣ VII – Συνέπειες παράβασης της σύμβασης

[Άρθρα 73-75] 471

ΜΕΡΟΣ VIII – Ειδική εκτέλεση των συμβάσεων

[Άρθρο 76] 472

ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Προϋποθέσεις συμβάσεων που αφορούν
ορισμένα ζητήματα

[Άρθρα 77-77Α] 472

ΜΕΡΟΣ Χ – Γραμμάτια συνήθους τύπου

[Άρθρα 78-81 473

ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Κάλυψη και εγγύηση

[Άρθρα 82-105] 474

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Παρακαταθήκη με ευρεία έννοια

[Άρθρα 106-129] 477

Ενέχυρο [Άρθρα 130-139] 480

Δικαστικά μέτρα Θεματοφυλάκων ή Παρακαταθετών
εναντίον Αδικοπραγούντων [Άρθρα 140-141] 482

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – Αντιπροσωπεία

Διορισμός και Πληρεξουσιότητα Αντιπροσώπων [Άρθρα 142-149] 482

Υποκατάστατοι Αντιπρόσωποι [Άρθρα 150-155] 483

Έγκριση [Άρθρα 156-160] 484

Ανάκληση πληρεξουσιότητας [Άρθρα 161-170] 485

Υποχρέωση αντιπροσώπου έναντι αντιπροσωπευόμενου [Άρθρα 171-181] 486

Υποχρέωση αντιπροσωπευόμενου έναντι αντιπροσώπου [Άρθρα 182-185] 487

Συνέπειες Αντιπροσωπείας σε Σύμβαση με Τρίτους [Άρθρα 186-198] 488

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως
της Κυπριακής Νομοθεσίας 490

[16] Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994
(N 10(Ι)/1994)

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

[Άρθρα 1-3] 493

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση της Πώλησης [Άρθρο 4] 494

Διατυπώσεις της Σύμβασης [Άρθρο 5] 494

Αντικείμενο της Σύμβασης [Άρθρα 6-8] 494

Τίμημα [Άρθρα 9-10] 495

Ουσιώδεις Όροι και Εγγυητικές Διαβεβαιώσεις [Άρθρα 11-17] 495

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ πωλητή και αγοραστή [Άρθρα 18-26] 498

Μεταβίβαση Τίτλου [Άρθρα 27-30] 500

ΜΕΡΟΣ IV – ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[Άρθρα 31-45] 501

ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

[Άρθρα 46-47] 504

Δικαίωμα Επίσχεσης Απλήρωτου Πωλητή [Άρθρα 48-50] 505

Ανακοπή εν διαμετακομίσει [Άρθρα 51-53] 505

Μεταβίβαση από Αγοραστή και Πωλητή [Άρθρα 54-55] 506

ΜΕΡΟΣ VI – ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[Άρθρα 56-62] 507

ΜΕΡΟΣ VII – ΔΙΑΦΟΡΑ

[Άρθρα 63-66] 509


[17] Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 262)

ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

[Άρθρα 1-2] 513

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Τύπος και Ερμηνεία [Άρθρα 3-21] 514

Ικανότητα και εξουσία των μερών [Άρθρα 22-26] 518

Η αντιπαροχή για συναλλαγματική [Άρθρα 27-30] 519

Διαπραγμάτευση συναλλαγματικών [Άρθρα 31-38] 521

Γενικά καθήκοντα του κατόχου [Άρθρα 39-52] 523

Υποχρεώσεις των μερών [Άρθρα 53-58] 530

Εξόφληση συναλλαγματικής [Άρθρα 59-64] 532

Κατά παρέμβαση αποδοχή και πληρωμή [Άρθρα 65-68] 533

Έγγραφο που απωλέσθη [Άρθρα 69-70] 535

Συναλλαγματική σε σειρά [Άρθρο 71] 535

Σύγκρουση νόμων [Άρθρο 72] 536

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

[Άρθρα 73-75] 536

Δίγραμμες επιταγές [Άρθρα 76-82Ζ] 538

ΜΕΡΟΣ IV – ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ

[Άρθρα 83-89] 542

ΜΕΡΟΣ V – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 90-95] 543

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 51) 544

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 51) 545

[18] Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2021 (112(I)/2021)

[Άρθρo 1] 547

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρo 2] 547

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

[Άρθρα 3-8] 549

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

[Άρθρα 9-13] 554

ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

[Άρθρα 14-32A] 555

ΜΕΡΟΣ V – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

[Άρθρα 32-39] 572

ΜΕΡΟΣ VI – ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ

[Άρθρα 40-47] 572

ΜΕΡΟΣ VII – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

[Άρθρα 48-52] 575

ΜΕΡΟΣ VIII – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

[Άρθρα 53-61] 577

ΜΕΡΟΣ IX – ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ/ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

[Άρθρα 62-63] 585

ΜΕΡΟΣ X – ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

[Άρθρα 64-65] 586

MEΡΟΣ XI – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 66-75] 587

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ
ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Άρθρο 5.(4)) 589

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Άρθρο 7(5)) 592

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο 22) 593

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ
ΩΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ [(Άρθρο 50(4)] 596

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (Άρθρο 58) 598

[19] Ο ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021
(154(I)/2021)

[Άρθρα 1-34] 601

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 619

[20] Ο ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 (155(I)/2021)

[Άρθρα 1-33] 623

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 644

[21] Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1983
(Ν 23/1983)

[Άρθρο 1] 647

ΜΕΡΟΣ I – Προκαταρκτικά

[Άρθρα 2-3] 647

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Δικαστήριον

[Άρθρα 4-7] 650

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Καθορισμός και προσαρμογή ενοικίων κατοικιών
και καταστημάτων

[Άρθρα 8-10] 652

ΜΕΡΟΣ IV – Ανάκτησις κατοχής

[Άρθρα 11-16] 654

ΜΕΡΟΣ V – Προσωριναί διατάξεις

[Άρθρα 17-26] 659

ΜΕΡΟΣ VI – Διάφορα

[Άρθρα 27-37] 662

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ

[22] Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 148)

[Άρθρο 1 671

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές ∆ιατάξεις

[Άρθρα 2-3] 671

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ικαιώματα και υποχρεώσεις ορισμένων προσώπων

[Άρθρα 4-16] 672

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Αστικά αδικήματα και υπερασπίσεις σε ορισμένες
αγωγές για αυτά

[Άρθρα 17-60] 676

ΜΕΡΟΣ IV – Ποικίλες διατάξεις για την αναζήτηση μέσων θεραπείας

[Άρθρα 61-68] 694

ΜΕΡΟΣ V – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρο 69] 696

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής
Νομοθεσίας 696

VΙI. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[23] Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 1990 (Ν 23/1990)

[Άρθρο 1] 703

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρο 2] 703

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Δικαστήρια - Δικαστές - Γραμματεία

[Άρθρα 3-10] 703

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Δικαιοδοσία - Δίκαιο

[Άρθρα 11-15] 705

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξουσίες των οικογενειακών δικαστηρίων

[Άρθρα 16-17Β] 707

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – Μαρτυρία και Απόδειξη

[Άρθρο 18] 709

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – Συνεδρίες Δικαστηρίου

[Άρθρα 19-21] 709

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – Ποικίλες Διατάξεις

[Άρθρα 22-29] 709

[24] Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994
(Ν 87(Ι)/1994)

[Άρθρο 1] 713

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρο 2] 713

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

[Άρθρα 3-8] 714

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 9-12] 715

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

[Άρθρα 13-19] 715

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

[Άρθρα 20-21] 717

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

[Άρθρα 22] 718

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

[Άρθρα 23-25] 718

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 26-32] 718

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Άρθρο 11) 719

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Άρθρο 16) 720

[25] Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003
(Ν 104(Ι)/2003)

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρα 1-2] 723

ΜΕΡΟΣ II – Γάμος

[Άρθρο 3] 724

ΜΕΡΟΣ III – Ειδοποίηση γάμου

[Άρθρα 4-8] 724

ΜΕΡΟΣ IV – Τελετή γάμου

[Άρθρα 9-12] 726

ΜΕΡΟΣ V – Προϋποθέσεις και περιορισμοί στη σύναψη γάμου -
Ελαττωματικοί γάμοι

[Άρθρα 13-19] 727

ΜΕΡΟΣ VI – Ακύρωση γάμου

[Άρθρα 20-26] 730

Λόγοι διαζυγίου [Άρθρο 27] 731

ΜΕΡΟΣ VII – Ληξίαρχος

[Άρθρα 28-31] 732

ΜΕΡΟΣ VIII – Αδικήματα

[Άρθρα 32-36] 733

ΜΕΡΟΣ IX – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρα 37-41] 734

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Α 735

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Β 736

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Γ 737

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 738

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ Ι 738

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ 739

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Α 739

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Β 739

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Γ 740

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Δ 740

[26] Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990
(22/1990)

[Άρθρο 1] 741

ΜΕΡΟΣ Ι – ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΙΕΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

[Άρθρα 2-8] 741

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
ΓΑΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΙΕΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

[Άρθρα 9-16] 743

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ 745

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΒΕΒΑIΩΣΗ 745

[27] Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2003
ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003
(120(I)/2003)

[Άρθρα 1-5] 747


[28] Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 (Ν 232/1991)

[Άρθρο 1] 749

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές Διατάξεις

[Άρθρο 2] 749

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Διατροφή

[Άρθρα 3-12] 749

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Συμμετοχή σε περιουσία

[Άρθρα 13-21] 752

[29] Ο ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990
(Ν 216/1990)

[Άρθρα 1-2] 757

ΜΕΡΟΣ Ι – Σχέσεις γονέων και τέκνων

[Άρθρα 3-32] 757

ΜΕΡΟΣ II – Διατροφή

[Άρθρα 33-43] 763

[30] Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 (Ν 187/1991)

[Άρθρο 1] 767

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρο 2] 767

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Συγγένεια

[Άρθρα 3-5] 767

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Πατρότητα και προσβολή της

[Άρθρα 6-12] 768

ΜΕΡΟΣ IV – Επιγενόμενος γάμος, εκούσια και δικαστική αναγνώριση

[Άρθρα 13-23] 769

ΜΕΡΟΣ V – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρα 24-26] 772

[31] Ο ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1995
(Ν 19(I)/1995)

[Άρθρο 1] 775

ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρο 2] 775

ΜΕΡΟΣ II – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

[Άρθρα 3-7] 776

ΜΕΡΟΣ III – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

[Άρθρα 8-9] 779

ΜΕΡΟΣ IV – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

[Άρθρα 10-19] 780

ΜΕΡΟΣ V – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

[Άρθρα 20-21] 783

ΜΕΡΟΣ VI – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

[Άρθρα 22-23] 783

ΜΕΡΟΣ VII – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

[Άρθρα 24-26] 784

ΜΕΡΟΣ VIII – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 27-35] 785

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 25)

Τύπος καταχώρησης στο Μητρώο Υιοθετηθέντων 787

[32] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015
(N 184(I)/2015)

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 1-2] 789

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

[Άρθρα 3-10] 790

ΜΕΡΟΣ III – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

[Άρθρα 11-16] 792

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

[Άρθρα 17-18] 793

ΜΕΡΟΣ V – ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

[Άρθρα 19-22] 794

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

[Άρθρα 23-32] 795

ΜΕΡΟΣ VII – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

[Άρθρα 33-42] 797

ΜΕΡΟΣ VIII – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 43-47] 799

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 6)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ FORM OF CIVIL UNION 801

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 6)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
STATEMENT OF THE CIVIL PARTNERS OF A CIVIL UNION 801

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 7)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ CERTIFICATE OF CIVIL UNION 802

VΙIΙ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[33] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 195)

ΜΕΡΟΣ Ι – Γενικές διατάξεις

[Άρθρα 1-20] 807

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Διαθήκες

[Άρθρα 21-43] 812

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Δικαιώματα επιζώντος συζύγου και διαδοχή

[Άρθρα 44-51] 817

ΜΕΡΟΣ ΙV – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρα 52-55] 819

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 46)

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 820

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 48(2))

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 821

[34] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 189)

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρα 1-2] 823

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Πρωτοκολλητής και πρωτοκολλητείο επικύρωσης
διαθηκών

[Άρθρα 3-8] 825

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Κατάθεση, αποκάλυψη και παρουσίαση διαθηκών

[Άρθρα 9-11] 827

ΜΕΡΟΣ IV – Παραχωρητήρια

[Άρθρα 12-24] 828

ΜΕΡΟΣ V – Περιέλευση κληρονομιάς με την έκδοση
παραχωρητηρίου και μετά το πέρας διαχείρισης

[Άρθρα 25-30] 831

ΜΕΡΟΣ VI – Διαχείριση - Γενικές διατάξεις

[Άρθρα 31-47] 835

Διαχείριση όταν υπάρχουν κληρονόμοι οι οποίοι τελούν υπό ανικανότητα
[Άρθρα 48-50] 841

ΜΕΡΟΣ VΙΙ – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρα 51-59] 843

IX. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

[35] Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 224)

[Άρθρο 1] 851

ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις

[Άρθρα 2-4] 851

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Διακατοχή

Διατάξεις που αφορούν Ακίνητη Ιδιοκτησία άλλη ή Ιδιοκτησία
Βακούφ (Vakf) [Άρθρα 5-35] 855

Διατάξεις που αφορούν σε Ακίνητη Ιδιοκτησία Βακούφ (Vakf) [Άρθρα 36-38] 875

MEΡΟΣ ΙΙΑ Κοινόκτητες Οικοδομές

Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 38Α-38Ε] 876

Μονάδες και Κοινόκτητη Ιδιοκτησία [Άρθρα 38ΣΤ-38Ι] 878

Συντήρηση, Ασφάλιση κτλ. Κοινόκτητων Οικοδομών [Άρθρα 38ΙΑ-38ΙB] 880

Μερική ή ολική καταστροφή κοινόκτητων οικοδομών
και τερματισμός κοινόκτητων οικοδομών [Άρθρα 38ΙΓ-38Λ] 880

Eγγραφή κοινόκτητων οικοδομών μονάδων και κοινόκτητης ιδιοκτησίας
[Άρθρα 38ΛΑ-38ΛΒ] 886

Κανονισμοί [Άρθρο 38ΛΓ] 886

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Εγγραφή

[Άρθρα 39-65] 887

ΜΕΡΟΣ ΙV – Eγγραφή μισθώσεων

[Άρθρα 65Α-65ΙΕα] 898

ΜΕΡΟΣ V – Εγγραφή εμπιστευμάτων

[Άρθρο 65ΙΕ] 906

ΜΕΡΟΣ VI – Εγγραφή περιοριστικών συμβάσεων

[Άρθρα 65ΙΣΤ-65Κ] 907

ΜΕΡΟΣ VIΑ – Εκσυγχρονισμός εγγραφής

[Άρθρα 65ΚΑ-65ΚΘ] 908

ΜΕΡΟΣ VIΒ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

[Άρθρα 65Λ-65ΜΒ] 913

ΜΕΡΟΣ VΙΙ Εκτίμηση

[Άρθρα 66-74] 919

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ – Ποικίλες διατάξεις

[Άρθρα 75-86] 923

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 33(4))

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 929

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 68)

ΟΡΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 930

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 82)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ Α΄ 931

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 83)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ 931

ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 4)

Παράρτημα (Άρθρο 38ΚΑ)

Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών 933

[36] Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 (Ν 9/1965)

[Άρθρο 1] 945

ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

[Άρθρα 2-3] 945

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΣ

[Άρθρα 4-7] 948

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΟΘΗΚΩΝ

[Άρθρα 8-17Α] 949

ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

[Άρθρα 18-20] 957

ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΑΣ

[Άρθρα 21-36] 959

ΜΕΡΟΣ VI – ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

[Άρθρα 37-44] 970

ΜΕΡΟΣ VIA – ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

[Άρθρα 44Α-44ΙΑΑ] 977

ΜΕΡΟΣ VIB – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

[Άρθρα 44ΙΣΤ-44ΚΖ] 992

ΜΕΡΟΣ VIΓ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ Ή ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

[Άρθρα 44ΚΗ-44ΚΘ] 1000

ΜΕΡΟΣ VII – ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 45-62] 1002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρον 12(6))

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 1007

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 1008

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 18(2))

Τύπος “Α” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1009

ΠΙΝΑΞ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1010

(Άρθρον 21(2))

Τύπος “Β” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1010

ΠΙΝΑΞ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1012

(Άρθρον 32)

Τύπος “Γ” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1012

(Άρθρο 32Α)

«Τύπος «ΓΑ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ
ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2018 1013

(Άρθρον 34)

Τύπος “Δ” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1014

(Άρθρον 35)

Τύπος “Ε” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1015

(Άρθρον 38(1))

Τύπος “Ζ” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1016

(Άρθρον 38(2))

Τύπος “Η” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 1016

«ΤΥΠΟΣ «Θ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 1017

ΤΥΠΟΣ «Ι» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 1019

ΤΥΠΟΣ «IΑ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 1020

ΤΥΠΟΣ «ΙΒ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 1021

ΤΥΠΟΣ «ΙΓ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 1021

ΤΥΠΟΣ «ΙΔ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 1022

ΤΥΠΟΣ «ΙΕ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 1023

ΤΥΠΟΣ «ΙΣΤ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 1024

ΤΥΠΟΣ «ΙΖ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 1025

ΤΥΠΟΣ «ΙΗ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 1026

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 55)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ 1027


[37] Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ (KΕΦ. 219)

[Άρθρα 1-14] 1029

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1037

[38] Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
ΝΟΜΟΣ (KΕΦ. 109)

[Άρθρα 1-5] 1053

[39] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972
(N 90/1972)

[Άρθρο 1] 1059

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρο 2] 1059

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ

[Άρθρα 3-6] 1063

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ – ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ

[Άρθρα 7-9] 1064

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

[Άρθρα 10-19] 1065

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πολεοδομική άδεια [Άρθρα 20-35] 1071

Ανάκλησις ή τροποποίησις πολεοδομικής αδείας [Άρθρο 36] 1080

Επιπρόσθετοι εξουσίαι ελέγχου [Άρθρα 37-43] 1081

Συμπληρωματικαί Διατάξεις [Άρθρα 44-45Β]. 1086

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επιβολή εις περιπτώσεις καθ’ ας απαιτείται πολεοδομική άδεια [Άρθρα 46-52] 1093

Επιβολή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 42 [Άρθρα 53-55] 1098

Επιβολή εις άλλας περιπτώσεις [Άρθρα 56-59] 1099

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 60-66] 1102

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ

Απαιτήσεις δι’ αποζημίωσιν και καταβολήν αποζημιώσεως [Άρθρα 67-74] 1105

Ποικίλαι διατάξεις ως προς αποζημιώσεις εις ωρισμένας περιπτώσεις
[Άρθρα 75-79] 1108

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ – ΤΕΛΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ

[Άρθρο 80] 1110

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ – ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 81-91] 1110

ΠΙΝΑΚΑΣ [άρθρο 12(16)]

Παρατυπίες για τις οποίες δύναται να δοθεί θετική γνωμάτευση της επιτροπής
και να εκδοθεί πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση από
την πολεοδομική αρχή 1121

[40] O ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)
ΝΟΜΟΣ TOY 2011 (Ν 81(I)/2011)

[Άρθρα 1-18] 1125

Χ. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

[41] Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

[Άρθρα 1-2] 1139

ΜΕΡΟΣ Ι – Σύσταση εταιρειών και συναφή θέματα

Ιδρυτικό Έγγραφο [Άρθρα 3-7] 1146

Καταστατικό [Άρθρα 8-12] 1149

Τύπος Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού [Άρθρο 13] 1150

Εγγραφή [Άρθρα 14-17] 1151

Διατάξεις σε σχέση με ονόματα εταιρειών [Άρθρα 18-20] 1152

Γενικές διατάξεις σε σχέση με Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
[Άρθρα 21-26] 1154

Ιδιότητα μέλους εταιρείας [Άρθρα 27-28] 1156

Ιδιωτικές εταιρείες [Άρθρα 29-31Α] 1156

Μείωση του Αριθμού των Μελών κάτω από το Ελάχιστο Νόμιμο Όριο
[Άρθρο 32] 1158

Συμβάσεις κ.λπ. [Άρθρα 33-36] 1158

Επικύρωση Εγγράφων [Άρθρα 37-37Α] 1160

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Μετοχικό κεφάλαιο και χρεωστικά ομόλογα

Πρόσκληση για εγγραφή [Άρθρα 38-46Α] 1161

Παραχώρηση [Άρθρα 47-51Α] 1168

Προμήθειες και Εκπτώσεις κ.λπ. [Άρθρα 52-53] 1176

Ερμηνεία Αναφορών σε προσφορά Μετοχών
ή Χρεωστικών Ομολόγων στο Κοινό [Άρθρο 54] 1178

Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο και υπό το Άρτιο
και Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές [Άρθρα 55-57ΣΤ] 1179

Διάφορες Διατάξεις που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο [Άρθρα 58-63] 1185

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου και Συναφείς Συναλλαγές [Άρθρα 64-69] 1189

Δικαιώματα Μετόχων και Μεταβολή των [Άρθρα 69Α-70] 1193

Μεταβίβαση Μετοχών και Χρεωστικών Ομολόγων,
Απόδειξη τίτλου κ.λπ. [Άρθρα 71-82] 1194

Ειδικές Διατάξεις που αφορούν Χρεωστικά Ομόλογα [Άρθρα 83-89] 1196

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Επιβαρύνσεις και υποθήκες

Εγγραφή Επιβαρύνσεων και Καταχώρηση Υποθηκών [Άρθρα 90-97] 1199

Διατάξεις αναφορικά με Μητρώο Επιβαρύνσεων Εταιρείας
και Βιβλίο Υποθηκών και αναφορικά με Αντίγραφα
Εγγράφων που συνιστούν Επιβαρύνσεις και Υποθήκες [Άρθρα 98-100] 1205

Εφαρμογή του Μέρους ΙΙΙ σε Εταιρείες
που έχουν συσταθεί εκτός της Δημοκρατίας [Άρθρο 101] 1206

ΜΕΡΟΣ ΙV – Διοίκηση και διαχείριση

Εγγεγραμμένο Γραφείο, Δημοσίευση Ονόματος και Αναγραφή Στοιχείων
σε Εμπορικά Έγγραφα [Άρθρα 102-103] 1207

Περιορισμοί στην Έναρξη Εργασίας [Άρθρο 104] 1209

Μητρώο Μελών [Άρθρα 105-113Α] 1210

Μητρώο Εξωτερικού [Άρθρα 114-117Α] 1214

Ετήσια Έκθεση [Άρθρα 118-123] 1215

Συνελεύσεις και Διαδικασία [Άρθρα 124-125] 1219

Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετά από αίτηση [Άρθρα 126-140] 1222

Οικονομικές καταστάσεις και Έλεγχος [Άρθρα 141-157] 1238

Επιθεώρηση [Άρθρα 158-169] 1259

Διανομή μερισμάτων, κερδών και στοιχείων ενεργητικού [Άρθρα 169Α-169Ε] 1265

Υποχρεώσεις των Συμβούλων ως προς τη Διοίκηση και Διαχείριση
της Εταιρείας [Άρθρο 169ΣΤ-169Ζ] 1266

Σύμβουλοι και άλλοι Αξιωματούχοι [Άρθρα 170-196] 1267

Ακύρωση Διατάξεων σε Καταστατικό ή Συμβάσεις
που απαλλάσσουν Αξιωματούχους από Ευθύνη [Άρθρο 197] 1284

Διακανονισμοί και Αναδιοργανώσεις [Άρθρα 198-201] 1285

Συγχώνευση και Διάσπαση Δημόσιων Εταιρειών [Άρθρα 201Α-201Η] 1289

Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
[Άρθρα 201Θ-201ΚΖ] 1298

Μειονότητες [Άρθρο 202] 1308

ΜΕΡΟΣ IVA – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

[Άρθρα 202Α-202Ν] 1309

MEΡΟΣ V – Εκκαθάριση

(I) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Τρόποι Εκκαθάρισης [Άρθρο 203] 1347

Συνεισφορείς [Άρθρα 204-208] 1347

(II) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Δικαιοδοσία [Άρθρα 209-210] 1349

Περιπτώσεις που η εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο
[Άρθρα 211-212] 1350

Αίτηση Εκκαθάρισης και συνέπειές της [Άρθρα 213-217] 1351

Έναρξη Εκκαθάρισης [Άρθρο 218] 1353

Συνέπειες Διατάγματος Εκκαθάρισης [Άρθρα 219-221] 1353

Επίσημος Παραλήπτης σε Εκκαθάριση [Άρθρα 222-225] 1354

Εκκαθαριστές [Άρθρα 226-239Α] 1356

Επιτροπές Επιθεώρησης [Άρθρα 240-242] 1365

Γενικές εξουσίες του Δικαστηρίου
σε περίπτωση Εκκαθάρισης από το Δικαστήριο [Άρθρα 243-260] 1367

(ΙΙΙ) ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ψηφίσματα για, και Έναρξη, Εκούσιας Εκκαθάρισης [Άρθρα 261-263] 1377

Συνέπειες Εκούσιας Εκκαθάρισης [Άρθρα 264-265] 1377

Δήλωση Φερεγγυότητας [Άρθρο 266] 1377

Διατάξεις που εφαρμόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από Μέλη
[Άρθρα 267-274] 1378

Διατάξεις που εφαρμόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από πιστωτές
[Άρθρα 275-283] 1381

Διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε Εκούσια Εκκαθάριση [Άρθρα 284-292] 1384

(IV) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

[Άρθρα 293-297] 1386

(V) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Επαλήθευση και Κατάταξη Απαιτήσεων [Άρθρα 298-300] 1387

Αποτέλεσμα Εκκαθάρισης σε προηγούμενες και άλλες Δικαιοπραξίες
[Άρθρα 301-306] 1392

Αδικήματα προηγούμενα ή κατά τη διάρκεια Εκκαθάρισης [Άρθρα 307-313] 1396

Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς εκκαθάριση [Άρθρα 314-323] 1401

Συμπληρωματικές Εξουσίες του Δικαστηρίου [Άρθρα 324-325] 1404

Διατάξεις αναφορικά με Διάλυση [Άρθρα 326-329] 1405

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εταιρειών [Άρθρο 330] 1409

Λειτουργοί [Άρθρα 331-332] 1409

Κανονισμοί και Τέλη [Άρθρο 333] 1410

MΕΡΟΣ VΙ – Παραλήπτες και διαχειριστές

[Άρθρα 334-344] 1410

ΜΕΡΟΣ VII – Εφαρμογή του νόμου σε εταιρείες που συστάθηκαν
ή γράφτηκαν με βάση προηγούμενους νόμους

[Άρθρο 345] 1415

ΜΕΡΟΣ VIII – Εταιρείες που συστάθηκαν εκτός της δημοκρατίας

Πρόνοιες ως προς την Εγκαθίδρυση Τόπου Εργασίας
στη Δημοκρατία [Άρθρα 346-354] 1415

Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρειών στην και εκτός της Δημοκρατίας
[Άρθρα 354Α-354ΙΗ] 1421

Προσκλήσεις για εγγραφή [Άρθρα 355-361Α] 1428

Διάλυση [Άρθρο 362] 1432

ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Γενικές διατάξεις αναφορικά με την εγγραφή

[Άρθρα 363-366] 1432

ΜΕΡΟΣ X – Ποικίλες διατάξεις σχετικά με τραπεζικές εταιρείες
και ορισμένους οργανισμούς

[Άρθρα 367-370] 1439

ΜΕΡΟΣ XA – Eταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

[Άρθρα 37Α-370ΙΖ] 1440

ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Γενικά

[Άρθρα 371-372Α] 1444

Αδικήματα [Άρθρα 373-381] 1445

Νομικές Διαδικασίες [Άρθρα 382-384] 1447

Γενικές Διατάξεις ως προς το Υπουργικό Συμβούλιο [Άρθρα 385-387] 1448

Συμπληρωματικά [Άρθρα 388-394] 1449

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β, Γ ΚΑΙ Δ – Άρθρα 2 και 13)

ΠΙΝΑΚΑΣ A 1454

ΠΙΝΑΚΑΣ B

ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 1476

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1477

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1488

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1489

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 16 και 387)

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1490

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 31)

ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 1491

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 31, 39, 41, 47, 355, 356, 358)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 1493

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 48)

ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 1498

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 118 και 387)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1500

ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 297)

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 1502

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 369 και 387)

ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1503

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 373)

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 373 1504

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 121)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1505

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1512

[42] Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 116)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

[Άρθρα 1-4] 1515

ΜΕΡΟΣ Ι – ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

[Άρθρα 5-46Α] 1516

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

[Άρθρα 47-49] 1527

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΓΓΡΑΦΗ

[Άρθρα 50-63] 1528

ΜΕΡΟΣ IV – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 64-67] 1533

[43] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1992
(Ν 69(Ι)/1992)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΕIΣΑΓΩΓΗ

[Άρθρα 1-2Α] 1539

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ ΔIΕΘΝΗ ΕΜΠIΣΤΕΥΜΑΤΑ

[Άρθρα 3-12] 1541

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

[Άρθρα 12Α-12Ε] 1549

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΔIΑΦΟΡΑ

[Άρθρα 13-15] 1550

[44] Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 5)

[Άρθρα 1-2] 1553

ΜΕΡΟΣ Ι – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

[Άρθρο 3] 1554

Διάταγμα Πτώχευσης [Άρθρα 4-13Α] 1556

Διαδικασία Μετά το Διάταγμα [Άρθρα 14-15] 1562

Δημόσια Εξέταση Πτωχεύσαντα [Άρθρο 16] 1563

Συμβιβασμός ή Σχέδιο Διευθέτησης [Άρθρα 17-18] 1563

Κήρυξη Πτώχευσης [Άρθρα 19-22] 1565

Έλεγχος επί του προσώπου και της περιουσίας του πτωχεύσαντα
[Άρθρα 23-31Γ] 1567

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΑ

[Άρθρα 32-33] 1577

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Επαληθεύσιμα χρέη [Άρθρα 34-35] 1578

Καταμερισμός Ενεργητικού [Άρθρα 36-39] 1579

Περιουσία Διαθέσιμη για Πληρωμή Χρεών [Άρθρα 40-43] 1584

Αποτέλεσμα Πτώχευσης σε Προηγούμενες Συναλλαγές [Άρθρα 44-48] 1587

Ρευστοποίηση Περιουσίας [Άρθρα 49-57] 1590

Διανομή Περιουσίας [Άρθρα 58-66] 1597

ΜΕΡΟΣ IV – ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

[Άρθρα 67-70] 1599

ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

[Άρθρα 71-86] 1601

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

[Άρθρα 87-103] 1605

ΜΕΡΟΣ VII – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 104-128] 1609

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 14)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 1618

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 37)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ 1621

ΧI. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[45] Ο ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967
(N 24/1967)

ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 1-2] 1629

ΜΕΡΟΣ II – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ

[Άρθρα 3-8] 1630

ΜΕΡΟΣ III – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

[Άρθρα 9-15Α] 1633

ΜΕΡΟΣ IV – ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

[Άρθρα 16-26Β] 1635

ΜΕΡΟΣ V – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

[Άρθρα 27-29Α] 1642

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

[Άρθρα 30-32] 1644

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 3 και Άρθρον 16) 1645

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 13 και Άρθρον 16) 1645

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 11 και Άρθρον 14) 1647

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 16 και Άρθρον 17) 1649

[46] Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ΄ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967
(Ν 8/1967)

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 1-2] 1651

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΔΕΙΑΙ

[Άρθρα 3-7] 1653

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΔΕΙΩΝ

[Άρθρα 8-11] 1655

ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

[Άρθρα 12-12Α] 1656

ΜΕΡΟΣ V – ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 13-15] 1660

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1667

Σελ. 1

Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σελ. 3

[1] ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

[95/1989, 106(I)/1996, 115(I)/1996, 104(I)/2002, 127(I)/2006, 51(I)/2010, 68(Ι)/2013, 130(Ι)/2015, 69(Ι)/2016, 93(Ι)/2016 , 100(Ι)/2019, 128(Ι)/2019, 160(Ι)/2019, 161(Ι)2019, 135(Ι)/2020, 67(Ι)/2022, 103(Ι)/2022, 3(I)/2023]

ΜΕΡΟΣ I

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 1. Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος Δημοκρατία, προεδρικού συστήματος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι ΄Ελλην και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, εκλεγόμενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου, ως εν τω παρόντι Συντάγματι ορίζεται.

Άρθρον . Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία. [2 του 127(Ι)/2006]

Άρθρον 2. Διά τους σκοπούς του παρόντος Συντάγματος:

1. Την ελληνικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες oι πολίται της Δημοκρατίας, οίτινες είναι ελληνικής καταγωγής και έχουσιν ως μητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν ή μετέχουσι των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων ή ανήκουσιν εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν.

2. Την τουρκικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες oι πολίται της Δημοκρατίας, οίτινες είναι τουρκικής καταγωγής και έχουσιν ως μητρικήν γλώσσαν την τουρκικήν ή μετέχουσι των τουρκικών πολιτιστικών παραδόσεων ή είναι μωαμεθανοί.

3. Πολίται της Δημοκρατίας μη περιλαμβανόμενοι εις τας διατάξεις της πρώτης ή της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, επιλέγουσιν ατομικώς την ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος. Εφ’ όσον όμως ανήκουσιν εις θρησκευτικήν ομάδα επιλέγουσι την ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα ομαδικώς και επί τη τοιαύτη επιλογή θεωρούνται μέλη της κοινότητος, ην επελέξαντο, τηρουμένου του κανόνος ότι πας πολίτης της Δημοκρατίας ανήκων εις τοιαύτην θρησκευτικήν ομάδα δικαιούται να μη συμμορφωθή προς την κατόπιν αποφάσεως της ομάδος επιλογήν αυτής, οπότε δι’ ενυπογράφου δηλώσεως αυτού υποβαλλομένης εντός μηνός από της ημερομηνίας της επιλογής της ομάδος αυτού εις τον αρμόδιον υπάλληλον της Δημοκρατίας, και εις τους Προέδρους της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, επιλέγει κοινότητα διάφορον της κοινότητος, ην επελέξατο η ομάς αυτού.

Σελ. 4

Νοείται περαιτέρω ότι, εν η περιπτώσει η επιλογή, η γενομένη υπό θρησκευτικής ομάδος, δεν γίνη αποδεκτή, επί τω λόγω ότι τα μέλη αυτής είναι ολιγώτερα του απαιτουμένου αριθμού, πας ανήκων εις τοιαύτην θρησκευτικήν ομάδα δικαιούται, εντός μηνός από της ημερομηνίας της αρνήσεως αποδοχής της επιλογής της ομάδος, να επιλέξη ατομικώς την κοινότητα, εις ην επιθυμεί να ανήκη, τηρών την προειρημένην διαδικασίαν.

Εν τη παρούση παραγράφω «θρησκευτική ομάς» σημαίνει ομάδα προσώπων συνήθως κατοικούντων εν Κύπρω, πρεσβευόντων την αυτήν θρησκείαν και ανηκόντων είτε εις το αυτό δόγμα είτε υποκειμένων εις την αυτήν δικαιοδοσίαν ταύτης, των οποίων ο αριθμός κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος υπερβαίνει τους χιλίους, εξ ων τουλάχιστον πεντακόσιοι κατέστησαν υπήκοοι της Δημοκρατίας κατά την ειρημένην ημερομηνίαν.

4. Πας όστις αποκτά την υπηκοότητα της Δημοκρατίας εις χρόνον μεταγενέστερον της παρόδου τριών μηνών από τηs ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος ασκεί το εν τη τρίτη παραγράφω του παρόντος άρθρου οριζόμενον δικαίωμα επιλογής εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ημερομηνίας, καθ’ ην απέκτησε την υπηκοότητα.

5. Έλλην ή τούρκος πολίτης της Δημοκρατίας υποκείμενος εις τας διατάξεις της πρώτης ή της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, δικαιούται να παύση ανήκων εις την κοινότητα, ης είναι μέλος και να επιλέξη την ετέραν κοινότητα:

(α) επί τη υποβολή ενυπογράφου δηλώσεως περί της επιθυμίας αυτού, όπως μεταβάλη κοινότητα, εις τον αρμόδιον υπάλληλον της Δημοκρατίας και τους Προέδρους της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και

(β) επί τη αποδοχή της δηλώσεως αυτού υπό της Κοινοτικής Συνελεύσεως της κοινότητος, εις ην δηλοί ότι επιθυμεί να ανήκη.

6. Οιονδήποτε πρόσωπον ή οιαδήποτε θρησκευτική ομάς θεωρουμένη ως ανήκουσα είτε εις την ελληνικήν είτε εις την τουρκικήν κοινότητα, συμφώνως προς τας διατάξεις της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δύναται να παύση ανήκουσα εις την μίαν των κοινοτήτων και vα θεωρήται ως ανήκουσα εις την ετέραν κοινότητα:

(α) επί τη υποβολή ενυπογράφου εγγράφου δηλώσεως περί της επιθυμίας της τοιαύτης μεταβολής υπό του προσώπου ή υπό της θρησκευτικής ομάδος εις τον αρμόδιον υπάλληλον της Δημοκρατίας και εις τους Προέδρους της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και

(β) επί τη αποδοχή της δηλώσεως υπό της Κοινοτικής Συνελεύσεως της κοινότητας, εις ην δηλοί ότι επιθυμεί vα ανήκη.

7. (α) Η ύπανδρος γυνή ανήκει εις την κοινότητα του συζύγου αυτής.

(β) Το άρρεν ή θήλυ άγαμον τέκνον το μη συμπληρώσαν το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας του ανήκει εις την κοινότητα του πατρός αυτού, επί δε αγνώστου πατρός και εφ’ όσον δεν έχει υιοθετηθή, εις την κοινότητα, εις ην ανήκει η μήτηρ αυτού.

Άρθρον 3. 1. Aι επίσημοι γλώσσαι της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική.

2. Νομοθετικαί, εκτελεστικαί και διοικητικαί πράξεις και έγγραφα συντάσσονται εις αμφοτέρας τας επισήμους γλώσσας και εφ’ όσον δυνάμει ρητής διατάξεως του Συντάγματος απαιτείται έκδοσις, εκδίδονται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας εις αμφοτέρας τας επισήμους γλώσσας.

3. Διοικητικά ή έτερα επίσημα έγγραφα απευθυνόμενα εις Έλληνα ή Τούρκον συντάσσονται αντιστοίχως εις την ελληνικήν ή την τουρκικήν γλώσσαν.

4. (α) Η ενώπιον δικαστηρίων διαδικασία διεξάγεται και διευθετείται και αι αποφάσεις συντάσσονται εις την ελληνικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι `Ελληνες, εις την τουρκικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι Τούρκοι και εις αμφοτέρας, την ελληνικήν καί την τουρκικήν γλώσσαν,

Σελ. 5

εάν οι διάδικοι είναι Έλληνες και Τούρκοι. Το Ανώτατον Δικαστήριον διά του εν άρθρω 163 προβλεπομένου κανονισμού αυτού καθορίζει εάν εκατέραι ή αμφότεραι αι επίσημοι γλώσσαι χρησιμοποιώνται εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν.

(β) Ως νόμος ήθελε ορίσει, το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο, καθώς και ανώτερο αυτών δικαστήριο, όταν εξετάζει ή ελέγχει απόφαση ή διάταγμα του Εμπορικoύ Δικαστηρίου ή του Ναυτοδικείου, δύναται να επιτρέψει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιόν του διαδικασία, περιλαμβανομένης της καταχώρισης αγόρευσης ή δικογράφου και της κατάθεσης εγγράφου ή μαρτυρίας, καθώς και να συντάξει δικαστική απόφαση ή διάταγμα στην αγγλική γλώσσα. [2 του 67(Ι)/2022]

5. Οιονδήποτε κείμενον καταχωρούμενον εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύεται εν τη αυτή εκδόσει εις αμφοτέρας τας επισήμους γλώσσας.

6. (1) Πάσα διαφορά μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κειμένου οιασδήποτε νομοθετικής, εκτελεστικής ή διοικητικής πράξεως ή εγγράφου δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας επιλύεται υπό του αρμοδίου δικαστηρίου.

(2) Το υπερισχύον κείμενον νόμου ή αποφάσεως Κοινοτικής Συνελεύσεως καταχωρουμένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας είναι το δημοσιευόμενον εις την γλώσσαν της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως.

(3) Οιαδήποτε διαφορά ανακύπτουσα μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κειμένου εκτελεστικής ή διοικητικής πράξεως ή εγγράφου, όπερ, καίπερ μη δημοσιευθέν εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, έχει άλλως δημοσιευθή, επιλύεται οριστικώς διά δηλώσεως του υπουργού ή άλλης οικείας αρχής περί του υπερισχύοντος ή ορθού κειμένου.

(4) Το αρμόδιον δικαστήριον δύναται να παράσχη την κατά την κρίσιν αυτού δικαίαν θεραπείαν, εάν προκύψη οιαδήποτε των ανωτέρω αναφερομένων διαφορών μεταξύ των δύο κειμένων,

7. Επί των νομισμάτων, χαρτονομισμάτων και γραμματοσήμων γίνεται χρήσις των δύο επισήμων γλωσσών.

8. Έκαστος δικαιούται να απευθύνηται προς απάσας τας αρχάς της Δημοκρατίας εις εκατέραν των επισήμων γλωσσών.

Άρθρον 4. 1. Η Δημοκρατία έχει ιδίαν σημαίαν ουδετέρου σχεδίου και χρώματος, την οποίαν επιλέγουσιν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας.

2. Aι αρχαί της Δημοκρατίας και οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμός κοινής ωφελείας ιδρυόμενος διά ή συμφώνως τω νόμω της Δημοκρατίας αναρτώσι την σημαίαν της Δημοκρατίας και έχουσι το δικαίωμα να αναρτώσι κατά τας εορτάς ταυτοχρόνως ομού μετά της σημαίας της Δημοκρατίας την ελληνικήν και την τουρκικήν σημαίαν.

3. Αι κοινοτικοί αρχαί και τα ιδρύματα αυτών έχουσι το δικαίωμα, να αναρτώσι κατά τας εορτάς ταυτοχρόνως ομού μετά της σημαίας της Δημοκρατίας την ελληνικήν ή την τουρκικήν σημαίαν.

4. Πας πολίτης της Δημοκρατίας ή οιαδήποτε οργάνωσις αποτελούσα ή μη νομικόν πρόσωπον, εξαιρουμένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της οποίας τα μέλη εiναι πολίται της Δημοκρατίας, έχουσι το δικαίωμα να αναρτώσιν επί της κατοικίας ή του καταστήματος αυτών την σημαίαν της Δημοκρατίας ή την ελληνικήν ή την τουρκικήν σημαίαν, άνευ οιουδήποτε περιορισμού.

Άρθρον 5. Η ελληνική και η τουρκική κοινότης δικαιούνται να εορτάζωσι τας ελληνικάς και τας τουρκικάς εθνικάς εορτάς αντιστοίχως.

Σελ. 6

ΜΕΡΟΣ II

Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών

Άρθρον 6. Τηρουμένων των ρητών διατάξεων του Συντάγματος ουδείς νόμος ή ουδεμία απόφασις της Βουλής ή οιασδήποτε των Κοινοτικών Συνελεύσεων ως και ουδεμία πράξις ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή διοικητικόν λειτούργημα θέλει υποβάλλει εις δυσμενή διάκρισιν οιανδήποτε εκ των δύο κοινοτήτων ή οιονδήποτε πρόσωπον ως τοιούτον ή υπό την ιδιότητα αυτού ως μέλους κοινότητος.

Άρθρον 7. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητος.

2. Διαγράφηκε [2 του 93(I)/2016]

3. Η αποστέρησις της ζωής δεν θεωρείται παράβασις του παρόντος άρθρου, οσάκις προέρχεται εκ της χρήσεως της απολύτως αναγκαίας βίας, ότε και όπως ο νόμος ορίζη:

(α) επί αμύνης προσώπου ή περιουσίας προς αποτροπήν αναλόγου και άλλως αναποτρέπτου και ανεπανορθώτου κακού,

(β) προς διενέργειαν συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν αποδράσεως προσώπου νομί-

μως κρατουμένου,

(γ) επί πράξεως γενομένης προς σκοπόν καταστολής ταραχών ή στάσεως.

Άρθρον 8. Ουδείς υποβάλλεται εις βασανιστήρια ή εις απάνθρωπον ή ταπεινωτικήν τιμωρίαν ή μεταχείρισιν.

Άρθρον 9. Έκαστος έχει το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφαλείας. Ο νόμος θα προβλέψη περί προστασίας των εργατών, αρωγής προς τους πτωχούς και συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων.

Άρθρον 10. 1. Ουδείς τελεί εις κατάστασιν δουλείας ή υποτελείας.

2. Ουδείς εξαναγκάζεται εις εκτέλεσιν αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

3. Ο εν τω παρόντι άρθρω όρος «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» δεν περιλαμβάνει:

(α) οιανδήποτε εργασίαν επιβαλλομένην κατά την κανονικήν διάρκειαν της κρατήσεως συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου ΙΙ του Συντάγματος ή κατά την διάρκειαν της υπό όρον απολύσεως από τοιαύτης κρατήσεως,

(β) οιανδήποτε τυχόν επιβληθησομένην στρατιωτικού χαρακτήρος υπηρεσίαν ή, προκειμένου περί τωv κατά συνείδησιν εναντιουμένων εις αυτήν και υπό την προϋπόθεσιν της αναγνωρίσεως αυτών υπό νόμου, υπηρεσίαν επιβαλλομένην αντί της στρατιωτικής υποχρεωτικής υπηρεσίας, και

(γ) οιανδήποτε υπηρεσίαν επιβαλλομένην εις περίπτωσιν καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή συμφοράς απειλούσης την ζωήν ή την ευημερίαν του λαού.

Άρθρον 11. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας και προσωπικής ασφαλείας.

2. Ουδείς στερείται της ελευθερίας αυτού, είμη ότε και όπως ο νόμος ορίζη εις τας περιπτώσεις:

(α) κρατήσεως ατόμου μετά την καταδίκην αυτού υπό αρμοδίου δικαστηρίου,

(β) συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου λόγω μη συμμορφώσεως προς νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου,

Σελ. 7

(γ) συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου ενεργουμένης προς τον σκοπόν προσαγωγής αυτού ενώπιον της αρμοδίας κατά νόμον αρχής επί τη ευλόγω υπονοία ότι διέπραξεν αδίκημα ή οσάκις η σύλληψις ή κράτησις θεωρηθή ευλόγως αναγκαία προς παρεμπόδισιν διαπράξεως αδικήματος ή αποδράσεως μετά την διάπραξιν αυτού,

(δ) περιορισμού ανηλίκου δυνάμει νομίμου διαταγής προς τον σκοπόν αναμορφωτικής επιβλέψεως ή νομίμου κρατήσεως προς τον σκοπόν προσαγωγής αυτού ενώπιον της αρμοδίας κατά νόμου αρχής,

(ε) περιορισμού ατόμων προς παρεμπόδισιν επεκτάσεως μεταδοτικών νόσων, ατόμων ασθενών διανοητικώς, αλκοολικών, τοξικομανών ή αλητών, και

(στ) σύλληψης ή κράτησης ατόμου προς παρεμπόδιση της χωρίς άδεια εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας ή σύλληψης ή κράτησης αλλοδαπού εναντίον του οποίου έγιναν ενέργειες προς το σκοπό απέλασης ή έκδοσης ή σύλληψης ή κράτησης πολίτη της Δημοκρατίας προς το σκοπό της έκδοσης ή παράδοσής του με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή σύμφωνα με διεθνή σύμβαση που δεσμεύει την Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι τέτοια σύμβαση εφαρμόζεται αντίστοιχα και από τον αντισυμβαλλόμενο. Η σύλληψη ή η κράτηση όμως οποιουδήποτε προσώπου προς το σκοπό έκδοσης ή παράδοσής του δεν είναι δυνατή εάν το αρμόδιο κατά νόμο όργανο ή αρχή έχει ουσιώδη λόγο να πιστεύει ότι το αίτημα της έκδοσης ή παράδοσης έγινε με σκοπό την ποινική δίωξη ή την τιμωρία προσώπου συνεπεία της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών πεποιθήσεων ή των νόμιμων κατά το διεθνές δίκαιο διεκδικήσεων συλλογικών ή ατομικών δικαιωμάτων. [3 του 127(Ι)/2006, 2(α) του 68(Ι)/2013]

3. Εξαιρουμένου του διά φυλακίσεως, ότε και όπως ο νόμος ορίζη, τιμωρουμένου αυτοφώρου αδικήματος, ουδείς συλλαμβάνεται, ειμή κατόπιν ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος εκδοθέντος συμφώνως προς τους υπό του νόμου προδιαγεγραμμένους τύπους, ή με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. [2(β) του 68(Ι)/2013, 3 του 93(I)/2016]

4. Πας συλλαμβανόμενος πληροφορείται κατά την στιγμην της συλλήψεως αυτού εις καταληπτήν υπ’ αυτού γλώσσαν τους λόγους της συλλήψεως αυτού και δικαιούται να τύχη των υπηρεσιών συνηγόρου της εκλογής αυτού.

5. Ο συλληφθείς προσάγεται ενώπιον του δικαστού ως oιόv τε συντομώτερον ευθύς μετά την σύλληψιν αυτού, πάντως δε το βραδύτερον εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της συλλήψεως, εφ’ όσον δεν αφεθή πρότερον ελεύθερος.

6. Ο δικαστής, ενώπιον του οποίου προσήχθη ο συλληφθείς, χωρεί ταχέως εις διερεύνησιν των λόγων της συλλήψεως εις καταληπτήν υπό του συλληφθέντος γλώσσαν και, ως οιόν τε συντομώτερον, πάντως δε το βραδύτερον εντός τριών ημερών από της τοιαύτης προσαγωγής, ή απολύει τον συλληφθέντα υπό τους κατά την κρίσιν αυτού καταλλήλους όρους ή διατάσσει την κράτησιν αυτού, οσάκις η περί της διαπράξεως του αδικήματος ανάκρισις, δι’ ο συνελήφθη, δεν συνεπληρώθη και δύναται να διατάσση εκάστοτε την κράτησιν αυτού επί περίοδον χρόνου μη υπερβαίνουσαν τας οκτώ ημέρας. Ο συνολικός χρόνος όμως της τοιαύτης κρατήσεως δέον να μη υπερβαίνη τους τρεις μήνας από της ημερομηνίας της συλλήψεως, μετά την παρέλευσιν των οποίων παν άτομον ή αρχή έχουσα υπό κράτησιν τον συλληφθέντα απολύει αυτόν παρευθύς. Πάσα κατά τα ανωτέρω απόφασις του δικαστού υπόκειται εις έφεσιν.

7. Πας στερηθείς της ελευθερίας αυτού διά συλλήψεως ή κρατήσεως δικαιούται να προσφύγη εις το αρμόδιον δικαστήριον, ίνα τούτο κρίνη ταχέως την νομιμότητα της κρατήσεως και διατάξη την απόλυσιν αυτού, εάν η κράτησις δεν είναι νόμιμος.

8. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου συλληφθείς ή κρατηθείς έχει αγώγιμον δικαίωμα προς αποζημίωσιν.

Σελ. 8

Άρθρον 12. 1. Ουδείς κηρύσσεται ένοχος οιουδήποτε αδικήματος λόγω πράξεως ή παραλείψεως μη συνιστώσης αδίκημα συμφώνως τω νόμω τω ισχύοντι κατά τον χρόνον της τελέσεως αυτής και εις ουδένα επιβάλλεται δι’ αδίκημά τι ποινή βαρυτέρα της ρητώς προβλεπομένης υπό του κατά τον χρόνον της τελέσεως ισχύοντος νόμου.

2. Ο απαλλαγείς ή καταδικασθείς δεν δικάζεται εκ δευτέρου διά το αυτό αδίκημα. Ουδείς τιμωρείται εκ δευτέρου διά την αυτήν πράξιν ή παράλειψιν, εκτός εάν συνεπεία ταύτης προεκλήθη θάνατος.

3. Ο νόμος δεν δύναται να προβλέψη ποινήν δυσανάλογον προς την βαρύτητα του αδικήματος.

4. Ο κατηγορούμενος δι’ αδίκημά τι θεωρείται αθώος, μέχρις ου αποδειχθή ένοχος συμφώνως προς τον νόμον.

5. Πας κατηγορούμενος δι’ αδίκημά τι έχει τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον όρον δικαιώματα:

(α) να πληροφορηθή εις καταληπτήν υπ’ αυτού γλώσσαν αμέσως και λεπτομερώς την φύσιν και τους λόγους της εις αυτόν αποδιδομένης κατηγορίας,

(β) vα έχη επαρκή χρόνον και διευκόλυνσιν διά την προπαρασκευήν της υπερασπίσεως αυτού,

(γ) να υπερασπίζη εαυτόν αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου της εκλογής αυτού ή, εφ’ όσον δεν έχη επαρκή προς αμοιβήν του συνηγόρου μέσα, να παρέχηται εις αυτόν δωρεάν νομική αρωγή, όταν τούτο επιβάλλη το συμφέρον της δικαιοσύνης,

(δ) να εξετάζη ή να προκαλή την εξέτασιν μαρτύρων κατηγορίας και να ζητή την προσέλευσιν και εξέτασιν μαρτύρων υπερασπίσεως υπό τους αυτούς όρους τους ισχύοντας ως προς τους μάρτυρας κατηγορίας,

(ε) να έχη δωρεάν συμπαράστασιν διερμηνέως, Εφ’ όσον δεν δύναται να κατανοήση ή να ομιλή την εν τω δικαστηρίω χρησιμοποιουμένην γλώσσαν.

6. Η ποινή της γενικής δημεύσεως της ιδιοκτησίας απαγορεύεται.

Άρθρον 13. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθέρας μετακινήσεως εντός του εδάφους της Δημοκρατίας και διαμονής εις οιονδήποτε τμήμα αυτής υποκείμενος εις τους υπό του νόμου επιβαλλομένους, αναγκαίους δε κρινομένους μόνον διά την άμυναν ή την δημοσίαν υγείαν περιορισμούς ή ους προβλέπονται ως ποινή επιβαλλομένη υπό του αρμοδίου δικαστηρίου.

2. Έκαστος έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψη μονίμως ή προσωρινώς το έδαφος της Δημοκρατίας υποκείμενος εις τους υπό του νόμου τεθειμένους ευλόγους περιορισμούς.

Άρθρον 14. Ουδενός πολίτου απαγορεύεται η είσοδος εις την Δημοκρατίαν ούδ’ επιτρέπεται η εξορία υφ’ οιασδήποτε περιστάσεις.

Άρθρον 15. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα όπως η ιδιωτική και οικογενειακή αυ-τού ζωή τυγχάνη σεβασμού.

2. Δεν χωρεί επέμβασις κατά την άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή τοιαύτη oία θα ήτο σύμφωνος προς τον νόμον και αναγκαία μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υπό του Συντάγματος ηγγυημένων εις παν πρόσωπον ή προς το συμφέρον της διαφάνειας στη δημόσια ζωή ή για σκοπούς λήψης μέτρων εναντίον της διαφθοράς στη δημόσια ζωή. [2 του 69(I)/2016]

Άρθρον 16. 1. Η κατοικία εκάστου είναι απαραβίαστος.

Σελ. 9

2. Η είσοδος εις οιανδήποτε κατοικίαν ή οιαδήποτε έρευνα εντός αυτής δεν επιτρέπεται, ειμή ότε και όπως ο νόμος ορίζη και κατόπιν δικαστικού εντάλματος δεόντως ητιολογημένου ή οσάκις η είσοδος ενεργήται τη ρητή συναινέσει του ενοίκου ή προς τον σκοπόν διασώσεως θυμάτων οιουδήποτε αδικήματος βίας ή οιασδήποτε καταστροφής.

Άρθρον 17. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα σεβασμού και διασφαλίσεως του απορρήτου της αλληλογραφίας ως και πάσης άλλης επικοινωνίας αυτού, εφ’ όσον η τοιαύτη επικοινωνία διεξάγεται διά μέσων μη απαγορευομένων υπό του νόμου.

2. Δε χωρεί επέμβαση κατά την άσκηση του δικαιώματος τούτου, εκτός αν η επέμβαση αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Προσώπων που τελούν υπό φυλάκιση ή προφυλάκιση.

Β. Κατόπιν δικαστικού διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και η επέμβαση αποτελεί μέτρο το οποίο σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο μόνο προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη των ακόλουθων σοβαρών ποινικών αδικημάτων:

(α) Φόνος εκ προμελέτης ή ανθρωποκτονία,

(β) εμπορία ενηλίκων ή ανηλίκων προσώπων και αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία,

(γ) εμπορία, προμήθεια, καλλιέργεια ή παραγωγή ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή επικίνδυνων φαρμάκων,

(δ) αδικήματα που σχετίζονται με το νόμισμα ή το χαρτονόμισμα της Δημοκρατίας και

(ε) αδικήματα διαφθοράς για τα οποία προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω.

Γ. Κατόπιν δικαστικού διατάγματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για τη διερεύνηση ή δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος για το οποίο προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω και η επέμβαση αφορά πρόσβαση στα σχετικά με ηλεκτρονική επικοινωνία δεδομένα κίνησης και θέσης και στα συναφή δεδομένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του συνδρομητή ή και του χρήστη. [2 του 51(Ι)/2010]

Άρθρον 18. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας.

2. Πάσαι αι θρησκείαι, των οποίων τα δόγματα και αι ιεροτελεστίαι δεν είναι μυστικαί, είναι ελεύθεραι.

3. Πάσαι αι θρησκείαι είναι ίσαι ενώπιον του νόμου.

Μη θιγομένης της κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητος των Κοινοτικών Συνελεύσεων, ουδεμία νομοθετική, εκτελεστική ή διοικητική πράξις της Δημοκρατίας δύναται να κάμη δυσμενή διάκρισιν εις βάρος οιουδήποτε θρησκευτικού ιδρύματος ή θρησκείας.

4. Έκαστος είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να πρεσβεύη την πίστιν αυτού και να εκδηλώνη την θρησκείαν ή τας θρησκευτικάς αυτού πεποιθήσεις διά της λατρείας, διδασκαλίας, ασκήσεως ή τηρήσεως των τύπων είτε ατομικώς είτε συλλογικώς κατ’ ιδίαν ή δημοσία και να μεταβάλλη την θρησκείαν ή τας θρησκευτικάς πεποιθήσεις αυτού.

5. Η χρήσις φυσικής ή ηθικής βίας προς τον σκοπόν, όπως εξαναγκασθή το άτομον να μεταβάλη την θρησκείαν αυτού ή να εμποδισθή, όπως μεταβάλη ταύτην, απαγορεύεται.

6. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή της θρησκευτικής πεποιθήσεως υπόκειται μόνον εις τους υπό του νόμου προδιαγεγραμμένους περιορισμούς τους αναγκαίους προς το συμφέ-

Σελ. 10

ρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας, ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υπό του Συντάγματος ηγγυημένων εις παν πρόσωπον.

7. Μέχρι της συμπληρώσεως του δεκάτου έκτου έτους της ηλικίας η απόφασις περί της θρησκείας, την οποίαν θα ακολουθήση το άτομον λαμβάνεται υπό του έχοντος την νόμιμον επιμέλειαν αυτού.

8. Ουδείς δύναται να υποχρεωθή εις πληρωμήν οιουδήποτε φόρου ή τέλους, αι πρόσοδοι των οποίων έχουσιν ειδικώς διατεθή εν όλω ή εν μέρει διά σκοπούς αναγομένους εις θρησκείαν διάφορον της ιδίας αυτού.

Άρθρον 19. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως.

2. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων.

3. Η ενάσκησις των δικαιωμάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή ποινάς προδιαγεγραμμένους υπό του νόμου και αναγκαίους μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή προς προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων άλλων ή προς παρεμπόδισιν της αποκαλύψεως πληροφοριών ληφθεισών εμπιστευτικώς ή προς διατήρησιν του κύρους και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.

4. Η κατάσχεσις εφημερίδων ή άλλων εντύπων δεν επιτρέπεται άνευ εγγράφου αδείας του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ήτις δέον να επικυρωθή δι’ αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου εντός εβδομήκοντα δύο ωρών το βραδύτερον, εν περιπτώσει δε μη επικυρώσεως αίρεται η κατάσχεσις.

5. Ουδέν εκ των διαλαμβανομένων εις το παρόν άρθρον εμποδίζει την Δημοκρατίαν ν’ απαιτή την έκδοσιν αδείας ή λειτουργίας επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή κινηματογραφικών ή τηλεοράσεως.

Άρθρον 20. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα να εκπαιδεύηται και έκαστον άτομον ή ίδρυμα έχει το δικαίωμα να παρέχη εκπαίδευσιν τηρουμένων των διατυπώσεων, όρων και περιορισμών των επιβαλλομένων υπό του οικείου κοινοτικού νόμου των αναγκαίων μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή του βαθμού και της ποιότητας της παιδείας ή προς προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος των γονέων, όπως διασφαλίζωσιν υπέρ των τέκνων αυτών εκπαίδευσιν συνάδουσαν προς τας θρησκευτικάς αυτών πεποιθήσεις.

2. Μερίμνη της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως η στοιχειώδης εκπαίδευσις θέλει καταστή δωρεάν προσιτή εν τοις αντιστοίχοις κοινοτικοίς σχολείοις της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

3. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι υποχρεωτική διά πάντας τους πολίτας τους έχοντας συμπληρώσει την απαιτουμένην ηλικίαν, ως θέλει ορίσει ο οικείος κοινοτικός νόμος.

4. Μερίμνη της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως θα καταστή προσιτή πλην της στοιχειώδους και η περαιτέρω εκπαίδευσις εις ενδεδειγμένα και άξια υποστηρίξεως πρόσωπα, υφ’ ους όρους και προϋποθέσεις θα ορίση ο οικείος κοινοτικός νόμος.

Σελ. 11

Άρθρον 21. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς.

2. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι μετ’ άλλων περιλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως συντεχνιών και προσχωρήσεως εις ταύτας προς προστασίαν των ιδίων αυτού συμφερόντων. Παρά τους , κατά την τρίτην παράγραφον του παρόντος άρθρου περιορισμούς, ουδείς εξαναγκάζεται να προσχωρήση εις οιονδήποτε συνεταιρισμόν ή να συνεχίση να μετέχη αυτού ως μέλος.

3. Ουδείς άλλος περιορισμός επιβάλλεται επί της ασκήσεως των δικαιωμάτων τούτων πλην των υπό του νόμου καθοριζομένων, απολύτως δε αναγκαίων μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ηγγυημένων υπό του παρόντος Συντάγματος εις παν πρόσωπον είτε το πρόσωπον τούτο μετέχει τοιαύτης συγκεντρώσεως ή είναι μέλος τοιούτου συνεταιρισμού, είτε ου.

4. Απαγορεύεται πας συνεταιρισμός έχων αντικείμενον ή δράσιν αντιθέτους προς την συνταγματικήν τάξιν.

5. Ο νόμος δύναται να υποβάλη εις περιορισμούς την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό προσώπων ανηκόντων εις τας ενόπλους δυνάμεις, την αστυνομίαν ή την χωροφυλακήν.

6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης επί συστάσεως εταιρειών παντός είδους και άλλων κερδοσκοπικών συνεταιρισμών, τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε νόμου ρυθμίζοντος τα της ιδρύσεως ή τα της κτήσεως της νομικής προσωπικότητος, τα των μετεχόντων μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τούτων, τα της διαχειρίσεως και διοικήσεως και τα της εκκαθαρίσεως και διαλύσεως αυτών.

Άρθρον 22. 1. Πας συμπληρώσας την προς γάμον ηλικίαν είναι ελεύθερος να συνάψη γάμον και ιδρύση οικογένειαν συμφώνως τω εφαρμοστέω δι’ έκαστον πρόσωπον, δυνάμει των διατάξεων του Συντάγματος, δικαίω περί γάμου.

2. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ως ακολούθως εις τας επομένας περιπτώσεις:

(α) εάν το εφαρμοστέον δι’ αμφοτέρους τους μέλλοντας να τελέσωσι γάμον, ως εν άρθρω ΙΙΙ ορίζεται, δίκαιον περί γάμου δεν είναι το αυτό, οι μέλλοντες να τελέσωσι γάμον δύνανται να επιλέξωσιν, όπως ο γάμος αυτών διέπεται υπό του δικαίου του εφαρμοστέου δι’ εκάτερον τούτων συμφώνως τω ειρημένω άρθρω,

(β) εάν αι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ δεν είναι εφαρμοστέαι διά τους μέλλοντας να τελέσωσι γάμον και ουδείς εξ αυτών είναι μέλος της τουρκικής κοινότητος, ο γάμος αυτών διέπεται υπό νόμου της Δημοκρατίας, ψηφιζομένου υπό της Βουλής, ο οποίος δεν δύναται να περιλαμβάνη περιορισμούς άλλους πλην των αφορώντων εις την ηλικίαν, την υγιείαν, τον βαθμόν συγγενείας και την απαγόρευσιν της πολυγαμίας,

(γ) εάν αι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ είναι εφαρμοστέαι μόνον δι’ εκάτερον των μελλόντων να τελέσωσι γάμον και ο έτερος εξ αυτών δεν είναι μέλος της τουρκικής κοινότητος, ο γάμος διέπεται υπό νόμου της Δημοκρατίας, ως ορίζεται εν εδαφίω (β) της παρούσης παραγράφου, τηρουμένου του όρου ότι οι μέλλοντες να τελέσωσι γάμον δύνανται να επιλέξωσιν όπως ο γάμος αυτών διέπεται υπό του εφαρμοστέου συμφώνως τω άρθρω ΙΙΙ δι’ εκάτερον αυτών δικαίου, εφ’ όσον τούτο επιτρέπει τοιούτον γάμον.

3. Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω περιλαμβανομένων επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπον τα δικαιώματα, πλην των εις τον γάμον αναφερομένων της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας ως προς τους ανήκοντας εις αυτήν ή οιασδήποτε θρησκευτικής ομάδος, δι’ ην εφαρμόζονται αι

Σελ. 12

διατάξεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου 2, ως προς τα μέλη αυτής, ως εν τω Συντάγματι ορίζεται.

Άρθρον 23. 1. Έκαστος, μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι κύριος, να κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτή τον σεβασμόν του τοιούτου δικαιώματος αυτού.

Το δικαίωμα της Δημοκρατίας επί των υπογείων υδάτων, ορυχείων και μεταλλείων και αρχαιοτήτων διαφυλάσσεται.

2. Στέρησις ή περιορισμός οιουδήποτε τοιούτου δικαιώματος δεν δύναται να επιβληθή, ειμή ως προβλέπεται υπό του παρόντος άρθρου.

3. Η άσκησις τοιούτου δικαιώματος δύναται να υποβληθή διά νόμου εις όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς απολύτως απαραιτήτους προς το συμφέρον της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της πολεοδομίας ή της αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγήν της δημοσίας ωφελείας ή προς προστασίαν των δικαιωμάτων τρίτων.

Διά πάντα τοιούτον όρον, δέσμευσιν ή περιορισμόν, όστις μειώνει ουσιωδώς την οικονομικήν αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, δεον να καταβάλληται το ταχύτερον δικαία αποζημίωσις, καθοριζομένη, εν περιπτώσει διαφωνίας, υπό πολιτικού δικαστηρίου.

4. Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία ή οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τοιαύτης ιδιοκτησίας δύναται να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς υπό της Δημοκρατίας ή υπό της δημοτικής αρχής, ως και υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, οργανώσεων ή ιδρυμάτων υποκειμένων εις την αρμοδιότητα αυτής και μόνον εις βάρος προσώπων ανηκόντων εις την αντίστοιχον κοινότητα, ως επίσης και υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού κοινής ωφελείας, προς ους έχει παραχωρηθή τοιούτον δικαίωμα υπό του νόμου και δη μόνον:

(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας, ειδικώς καθορισθησομένου διά γενικού περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως νόμου, όστις θέλει θεσπισθή εντός έτους από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος,

(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευομένου δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της απαλλοτριούσης αρχής εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου, περιλαμβανούσης σαφώς τους λόγους της τοιαύτης απαλλοτριώσεως και

(γ) επί καταβολή τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού δικαστηρίου.

5. Οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία, ή δικαίωμα ή συμφέρον επί τοιαύτης ιδιοκτησίας απαλλοτριωθείσα αναγκαστικώς θα χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς προς τον δι’ ον απηλλοτριώθη σκοπόν. Εάν εντός τριών ετών από της απαλλοτριώσεως δεν καταστή εφικτός ο τοιούτος σκοπός, η απαλλοτριώσασα αρχή, ευθύς μετά την εκπνοήν της ρηθείσης προθεσμίας των τριών ετών υποχρεούται να προσφέρη την ιδιοκτησίαν επί καταβολή της τιμής κτήσεως εις το πρόσωπον παρ’ ου απηλλοτρίωσεν αυτήν. Το πρόσωπον τούτο δικαιούται εντός τριών μηνών από της λήψεως της προσφοράς να γνωστοποιήση την αποδοχήν ή μη ταύτης. Εφ’ όσον δε γνωστοποιήση ότι αποδέχεται την προσφοράν, η ιδιοκτησία επιστρέφεται ευθύς άμα αποδοθή παρά του προσώπου το τίμημα εντός περαιτέρω προθεσμίας τριών μηνών από της τοιαύτης αποδοχής.

6. Εν περιπτώσει αγροτικής μεταρρυθμίσεως αι γαίαι διανέμονται μόνον εις άτομα ανήκοντα εις την κοινότητα, εις ην ανήκει και ο ιδιοκτήτης των αναγκαστικώς απαλλοτριωθεισών γαιών.

7. Η τρίτη και τετάρτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν προκειμένου περί διατάξεων οιουδήποτε νόμου, περί αναγκαστικής εκτελέσεως εν σχέσει προς οιονδήποτε

Σελ. 13

φόρον ή ποινήν, περί αναγκαστικής εκτελέσεως οιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως, ή περί αναγκαστικής εκτελέσεως συμβατικών υποχρεώσεων ή περί παρεμποδίσεως κινδύνου επαπειλούντος την ζωήν ή την ιδιοκτησίαν.

8. Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία δύναται να επιταχθή υπό της Δημοκρατίας, ή υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, οργανώσεων ή ιδρυμάτων υποκειμένων εις την αρμοδιότητα αυτής και εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης και το δικαιούμενον κατοχής της ιδιοκτησίας άτομον ανήκουσιν εις την αντίστοιχον κοινότητα και δη μόνον:

(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας ειδικώς καθορισθησομένου διά γενικού νόμου περί επιτάξεων, όστις θέλει θεσπισθή εντός έτους από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος,

(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευομένου δί ητιολογημένης αποφάσεως της επιβαλλούσης την επίταξιν αρχής εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου και περιλαμβανούσης σαφώς τους λόγους της τοιαύτης επιτάξεως,

(γ) διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν την τριετίαν και

(δ) επί καταβολή τοις μετρητοίς το ταχύτερον δικαίας και ευλόγου αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού δικαστηρίου.

9. Ουδεμία εν τούτοις επιβάλλεται αποστέρησις ή όρος, περιορισμός ή δέσμευσις του εις την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος επί οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις οιανδήποτε επισκοπήν, μοναστήριον, ναόν, ή οιονδήποτε άλλον εκκλησιαστικόν οργανισμόν, ή οιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί αυτής, ειμή τη εγγράφω συναινέσει της αρμοδίας εκκλησιαστικής αρχής της εχούσης τον έλεγχον της ιδιοκτησίας ταύτης, η δε παρούσα διάταξις ισχύει και επί των περιπτώσεων, περί ων αι διατάξεις της τρίτης παραγράφου, πλην των όρων, περιορισμών ή δεσμεύσεων προς το συμφέρον πολεοδομίας, και της τετάρτης, εβδόμης και ογδόης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

10. Ουδεμία εν τούτοις επιβάλλεται αποστέρησις ή όρος, περιορισμός ή δέσμευσις οιουδήποτε δικαιώματος προβλεπομένου εις την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου επί οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου βακουφικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανούσης τα αντικείμενα και τα υποκείμενα των βακουφίων και των ιδιοκτησιών των ανηκουσών εις τα τεμένη ή εις οιαδήποτε άλλα μουσουλμανικά θρησκευτικά ιδρύματα ή οιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επ’ αυτών, ειμή τη εγκρίσει της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και συμφώνως προς τους νόμους και τας αρχάς των βακουφίων, η δε παρούσα διάταξις ισχύει και επί των περιπτώσεων περί ων αι διατάξεις της τρίτης παραγράφου, πλην των όρων, περιορισμών ή δεσμεύσεων προς το συμφέρον πολεοδομίας, και της τετάρτης, εβδόμης και ογδόης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

11. Πας ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα προσφυγής εις το δικαστήριον εν σχέσει προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή κατ’ εφαρμογήν αυτών, η δε τοιαύτη προσφυγή αναστέλλει την διαδικασίαν της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Εν περιπτώσει οιουδήποτε όρου, περιορισμού ή δεσμεύσεως κατ’ εφαρμογήν της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το δικαστήριον δύναται vα διατάσση αναστολήν οιασδήποτε σχετικής διαδικασίας. Πάσα απόφασις δικαστηρίου εκδιδομένη κατ’ εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου υπόκειται εις έφεσιν.

Άρθρον 24. 1. Έκαστος υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων αυτού.

2. Ουδεμία τοιαύτη συνεισφορά διά καταβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται, ειμή διά νόμου ή κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου.

Σελ. 14

3. Ουδείς φόρος, τέλος ή εισφορά οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται αναδρομικώς. Εισαγωγικοί δασμοί δύνανται να επιβάλλωνται από της ημερομηνίας της καταθέσεως της σχετικής προτάσεως νόμου ή νομοσχεδίου.

4. Ουδείς φόρος, τέλος ή εισφορά οιασδήποτε φύσεως, εξαιρέσει των τελωνειακών δασμών, δύναται να είναι καταστρεπτικής ή απαγορευτικής φύσεως.

Άρθρον 25. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα να ασκή οιονδήποτε επάγγελμα ή να επιδίδεται εις οιανδήποτε απασχόλησιν, εμπόριον ή επικερδή εργασίαν.

2. Η άσκησις του δικαιώματος τούτου δύναται να υπαχθή εις τους υπό του νόμου τιθεμένους όρους, περιορισμούς ή διατυπώσεις, αναφερομένους αποκλειστικώς εις τα συνήθως απαιτούμενα διά την άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλματος προσόντα ή οίτινες είναι απαραίτητοι μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ηγγυημένων υπό του Συντάγματος εις οιονδήποτε πρόσωπον ή προς το δημόσιον συμφέρον υπό τον όρον ότι διατυπώσεις, όροι και περιορισμοί δεν θα τίθενται διά νόμου κατ’ επίκλησιν του δημοσίου συμφέροντος εφ’ όσον είναι αντίθετοι προς τα συμφέροντα εκατέρας κοινότητος.

3. Κατ’ εξαίρεσιν των προμνησθεισών διατάξεων του παρόντος άρθρου ο νόμος δύναται να ορίση, εφ’ όσον τούτο συνάδη προς το δημόσιον συμφέρον, ότι ωρισμέναι επιχειρήσεις παρέχουσαι ουσιώδη δημοσίαν υπηρεσίαν ή σχετικαί προς την εκμετάλλευσιν των πηγών ενεργείας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκώνται αποκλειστικώς υπό της Δημοκρατίας ή υπό δήμου ή υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ιδρυομένου προς τον σκοπόν τούτον υπό του ανωτέρω νόμου και διοικουμένου υπό τον έλεγχον της Δημοκρατίας και του οποίου το κεφάλαιον δύναται vα προέρχηται εκ δημοσίων και ιδιωτικών πόρων ή μόνον εξ εκατέρας των πηγών τούτων.

Εφ’ όσον όμως τοιαύτη επιχείρησις ησκείτο υπό οιουδήποτε προσώπου, πλην δήμου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αι χρησιμοποιηθείσαι διά την τοιαύτην επιχείρησιν εγκαταστάσεις τη αιτήσει του ενδιαφερομένου εξαγοράζονται επί τη καταβολή δικαίου τιμήματος υπό της Δημοκρατίας ή του δήμου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αναλόγως της περιπτώσεως.

Άρθρον 26. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπόκειται εις όρους, περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων. Νόμος θέλει προβλέψει διά την πρόληψιν εκμεταλλεύσεως υπό προσώπων, άτινα διαθέτουσιν ιδιάζουσαν οικονομικήν ισχύν.

2. Νόμος δύναται να ρυθμίση τας συλλογικάς συμβάσεις εργασίας, υποχρεωτικώς εφαρμοζομένας υπό των εργοδοτών και των εργαζομένων, προστατευομένων επαρκώς των δικαιωμάτων οιουδήποτε ατόμου αδιακρίτως της αντιπροσωπεύσεως τούτου κατά την σύναψιν τοιαύτης συμβάσεως.

Άρθρον 27. 1. Το δικαίωμα του απεργείν αναγνωρίζεται και η άσκησις τούτου δύναται vα ρυθμισθή υπό του νόμου προς τον σκοπόν μόνον της προστασίας της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της διατηρήσεως των εφοδίων και υπηρεσιών των απαραιτήτων διά την ζωήν του λαού ή της προστασίας των υπό του Συντάγματος ηγγυημένων εις οιονδήποτε πρόσωπον δικαιωμάτων και ελευθεριών.

2. Πρόσωπα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάμεις, την αστυνομίαν και την χωροφυλακήν δεν έχουσι το δικαίωμα του απεργείν. Νόμος δύναται να επεκτείνη την απαγόρευσιν τούτην και επί των δημοσίων υπαλλήλων.

Σελ. 15

Άρθρον 28. 1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως.

2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προβλεπομένων υπό του Συντάγματος άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις βάρος οιουδήποτε ατόμου ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της γλώσσας, του φύλου, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου, της κοινωνικής τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά ρητής διατάξεως του Συντάγματος ορίζηται το αντίθετον.

3. Ουδείς πολίτης δικαιούται να χρησιμοποιή τίτλον ευγενείας ή κοινωνικής διακρίσεως ή να απολαύη οιουδήποτε προνομίου εκ ταύτης εντός των εδαφικών ορίων της Δημοκρατίας.

4. Ουδείς τίτλος ευγενείας ή άλλης κοινωνικής διακρίσεως απονέμεται ή αναγνωρίζεται εν τη Δημοκρατία.

Άρθρον 29. 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ατομικώς ή ομού μετ’ άλλων να υποβάλλη εγγράφους αιτήσεις ή παράπονα προς οιανδήποτε αρμοδίαν δημοσίαν αρχήν δικαιούμενος ν’ απαιτήση, όπως αύτη επιληφθή αυτών και αποφασίση ταχέως. Η απόφασις της αρχής ταύτης, δεόντως ητιολογημένη, γνωστοποιείται εγγράφως αμέσως εις τον υποβαλόντα την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση περιπτώσει εντός προθεσμίας μη υπερβαινούσης τας τριάκοντα ημέρας.

2. Εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος δεν ικανοποιείται εκ της αποφάσεως ή οσάκις ουδεμία απόφασις γνωστοποιήται προς αυτόν εντός της καθοριζομένης εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου προθεσμίας δύναται ο ενδιαφερόμενος ν’ αγάγη ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου διά προσφυγής την υπόθεσιν, εις ήν αφορά η αίτησις ή το παράπονον αυτού.

Άρθρον 30.1. Εις ουδένα δύναται ν’ απαγορευθή η προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου, εις ο δικαιούται vα προσφύγη δυνάμει του Συντάγματος. Η σύστασις δικαστικών επιτροπών ή εκτάκτων δικαστηρίων υπό οιονδήποτε όνομα απαγορεύεται.

2. Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας, δικαιούται ανεπηρεάστου, δημοσίας ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, αμερολήπτου και αρμοδίου δικαστηρίου ιδρυομένου διά νόμου.

Aι αποφάσεις των δικαστηρίων δεον να είναι ητιολογημέναι και ν’ απαγγέλλωνται εν δημοσία συνεδριάσει, πλην όμως ο τύπος και το κοινόν δύνανται ν’ αποκλεισθώσιν εξ ολοκλήρου ή μέρους της δίκης τη αποφάσει του δικαστηρίου, οσάκις απαιτή τούτο το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή των δημοσίων ηθών ή το συμφέρον των ανηλίκων ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων ή υπό ειδικάς συνθήκας, καθ’ ας κατά την κρίσιν του δικαστηρίου η δημοσιότης θα ηδύνατο vα επηρεάση δυσμενώς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

3. Έκαστος έχει το δικαίωμα:

(α) να πληροφορηθή τους λόγους, δι’ ους καλείται vα εμφανισθή ενώπιον του δικαστηρίου,

(β) να προβάλη τους ισχυρισμούς αυτού ενώπιον του δικαστηρίου και να έχη χρόνον επαρκή διά την προπαρασκευήν τούτων,

(γ) να προσάγη ή να προκαλή την προσαγωγήν των μέσων αποδείξεως και να εξετάζη μάρτυρας συμφώνως τω νόμω,

(δ) να έχη συνήγορον της ιδίας αυτού εκλογής και vα έχη δωρεάν νομικήν αρωγήν, οσάκις το συμφέρον της δικαιοσύνης απαιτή τούτο και όπως ο νόμος ορίζει,

Σελ. 16

(ε) vα έχη δωρεάν συμπαράστασιν διερμηνέως, εφ’ όσον δεν δύναται να κατανοή ή ομιλή την εν τω δικαστηρίω χρησιμοποιουμένην γλώσσαν.

Άρθρον 31. Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και οιωνδήποτε δυνάμει τούτου ψηφιζομένων εκλογικών νόμων της Δημοκρατίας ή της αρμοδίας Κοινοτικής Συνελεύσεως, πας πολίτης δικαιούται vα ψηφίζη εις οιανδήποτε εκλογήν διενεργουμένην συμφώνως τω Συντάγματι και οιωδήποτε τοιούτω νόμω.

Άρθρον 32. Ουδέν εκ των διαλαμβανομένων εν τω παρόντι μέρει εμποδίζει την Δημοκρατίαν να ρυθμίση διά νόμου οιονδήποτε θέμα σχετικόν προς τους αλλοδαπούς κατά τρόπον συνάδοντα προς το διεθνές δίκαιον.

Άρθρον 33. 1. Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος των σχετικών προς την κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης. τα υπό του παρόντος μέρους ηγγυημένα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίαι δεν υπόκεινται εις οιονδήποτε έτερον όρον, δεσμευσιν ή περιορισμόν πλην των εν τω παρόντι μέρει οριζομένων.

2. Aι διατάξεις του παρόντος μέρους αι αναφερόμεναι εις τοιούτους όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς δέον να ερμηνεύωνται στενώς και να μη εφαρμόζωνται δι’ οιονδήποτε σκοπόν διάφορον εκείνου δι’ ον εθεσπίσθησαν.

Άρθρον 34. Ουδέν εκ των εν τω παρόντι μέρει διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως παρέχον οιονδήποτε δικαίωμα εις οιανδήποτε κοινότητα, ομάδα ή άτομον να επιδοθή εις οιανδήποτε δράσιν ή εκτέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σκοπούσης την υπονόμευσιν ή την κατάργησιν της υπό του Συντάγματος καθιδρυομένης συνταγματικής τάξεως ή την κατάργησιν οιουδήποτε εκ των εν τω παρόντι μέρει καθοριζομένων δικαιωμάτων ή ελευθεριών ή τον περιορισμόν αυτών εις μεγαλύτερον του οριζομένου εν τω παρόντι μέρει βαθμόν.

Άρθρον 35. Aι νομοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της Δημοκρα­τίας υποχρεούνται να διασφαλίζωσι την αποτελεσματικήν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος μέρους, εκάστη εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτής.

ΜΕΡΟΣ III

Περί του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρον 36. 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Αρχηγός της Πολιτείας και προηγείται πάντων εν τη Δημοκρατία.

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Υπαρχηγός της Πολιτείας και προηγείται πάντων εν τη Δημοκρατία, επόμενος τω Προέδρω της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπληρούται ή αντικαθίσταται εν τη ασκήσει του λειτουργήματος αυτού εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος, ως εν τη δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου ορίζεται.

2. Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, και εφ’ όσον χρόνον διαρκούσι ταύτα, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και, εν περιπτώσει απουσίας αυτών ή εκκρεμούσης της πλη-

Σελ. 17

ρώσεως οιουδήποτε των αξιωμάτων τούτων, οι αναπληρούντες τούτους αντιστοίχως συμφώνως τω άρθρω 72 βουλευταί ασκούσιν αντιστοίχως το λειτούργημα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

Άρθρον 37. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Αρχηγός της Πολιτείας:

(α) αντιπροσωπεύει την Δημοκρατίαν εις πάσας τας επισήμους αυτής εκδηλώσεις,

(β) υπογράφει τα διαπιστευτήρια διπλωματικών απεσταλμένων διοριζομένων συμφώνως τω άρθρω 54 και δέχεται τα διαπιστευτήρια των παρ’ αυτώ διαπεπιστευμένων ξένων διπλωματικών απεσταλμένων,

(γ) υπογράφει –

(αα) τα διαπιστευτήρια των αντιπροσώπων των διοριζομένων συμφώνως τω άρθρω 54 προς διαπραγμάτευσιν διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών ή προς υπογραφήν οιωνδήποτε τοιούτων συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών, δι’ ας διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις ως ορίζεται εν τω Συντάγματι,

(ββ) την πράξιν την αφορώσαν εις κατάθεσιν των οργάνων επικυρώσεως οιωνδήποτε διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών κυρωθεισών ή εγκριθεισών ως ορίζεται εν τω Συντάγματι,

(δ) απονέμει τας τιμητικάς διακρίσεις και τα κεκανονισμένα παράσημα της Δημοκρατίας.

Άρθρον 38. 1. Ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ως Υπαρχηγός της Πολιτείας έχει το δικαίωμα να:

(α) παρίσταται εις πάσας τας επισήμους εκδηλώσεις,

(β) παρίσταται κατά την υποβολήν των διαπιστευτηρίων των ξένων διπλωματικών απεσταλμένων,

(γ) εισηγείται εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας την απονομήν τιμητικών διακρίσεων ή κεκανονισμένων παρασήμων της Δημοκρατίας εις μέλη της τουρκικής κοινότητας, του Προέδρου υποχρεουμένου να αποδεχθή την εισήγησιν, εκτός εάν υφίστανται σοβαροί λόγοι μη αποδοχής αυτής. Αι κατά την παρούσαν διάταξιν απονεμόμεναι τιμητικαί διακρίσεις και παράσημα παραδίδονται εις τον τιμηθέντα υπό του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, εάν ούτος επιθυμή τούτο.

2. Ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ειδοποιείται εγγράφως και εγκαίρως προκειμένου περί των εν εδαφίοις (α) και (β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου επισήμων εκδηλώσεων ή τελετών.

Άρθρον 39. 1. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας είναι άμεσος διά καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας και, πλην της περιπτώσεως αναπληρωματικής εκλογής, διεξάγεται την αυτήν ημέραν, αλλά κεχωρισμένως. Εν εκατέρα περιπτώσει όμως εάν εμφανισθή μόνον εις υποψήφιος, ούτος ανακηρύσσεται ως εκλεγείς.

2. Ο υποψήφιος ο λαμβάνων υπέρ τα πεντήκοντα επί τοις εκατόν των δοθεισών εγκύρων ψήφων εκλέγεται. Εάν μηδείς των υποψηφίων λάβη τον απαιτούμενον αριθμόν ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την αντίστοιχον ημέραν της αμέσως επομένης εβδομάδος μεταξύ των δύο υποψηφίων των λαβόντων τον μεγαλύτερον αριθμόν των δοθεισών εγκύρων ψήφων και ο υποφήφιος ο λαμβάνων κατά την επαναληπτικήν ταύτην εκλογήν τον μέγιστον αριθμόν των δοθεισών εγκύρων ψήφων θεωρείται ως εκλεγείς.

3. Εάν η εκλογή δεν δύναται να διεξαχθή λόγω εκτάκτων και απροβλέπτων συνθηκών, οίον σεισμού, πλημμυρών, γενικής επιδημίας και παρομοίων αιτίων κατά την συμφώνως τω Συντάγματι οριζομένην ημέραν, η εκλογή διενεργείται την αντίστοιχον ημέραν της αμέσως επομένης εβδομάδος.

Σελ. 18

Άρθρον 40. Πας τις δικαιούται να θέση υποψηφιότητα προς εκλογήν αυτού ως Προέδρου ή ως Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, εφ’ όσον κατά τον χρόνον της εκλογής:

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας,

(β) συνεπλήρωσε το τριακοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας αυτού,

(γ) δεν έχει καταδικασθή κατά την ημέραν της ενάρξεως ισχύος του Συντάγματος ή μετ’ αυτήν δι’ αδίκημα ατιμωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει στερηθή της εκλογιμότητος κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου ένεκα οιουδήποτε εκλογικού αδικήματος,

(δ) δεν πάσχη εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης τούτον ανίκανον να ασκήση τα καθήκοντα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, και

(ε) δεν έχει υπηρετήσει συνεχόμενα στο αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας τις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες. [2 του 160(Ι)/2019]

Άρθρον 41. 1. Το λειτούργημα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας είναι ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του υπουργού ή του βουλευτού ή του μέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τας δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή προς έτερον δημόσιον ή δημοτικόν αξίωμα ή θέσιν.

Ο όρος «δημόσιον αξίωμα ή θέσις» εν τω παρόντι άρθρω περιλαμβάνει οιονδήποτε αξίωμα ή θέσιν επ’ αμοιβή εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Κοινοτικής Συνελεύσεως, η αμοιβή του οποίου ελέγχεται είτε υπό της Δημοκρατίας, είτε υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως και περιλαμβάνει παν αξίωμα ή θέσιν επ’ αμοιβή εις οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν κοινής ωφελείας.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την διάρκειαν της θητείας αυτών δεν δύνανται να επιδίδωνται είτε αμέσως είτε εμμέσως δι’ ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν οιουδήποτε ετέρου προσώπου εις οιανδήποτε επί κέρδει ή μη εργασίαν ή ν’ ασκώσιν οιονδήποτε επάγγελμα.

Άρθρον 42. 1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαθίστανται υπό της Βουλής, ενώπιον της οποίας δίδουσι την κάτωθι διαβεβαίωσιν:

«Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου».

2. Προς τον σκοπόν τούτον η Βουλή θα συνεδριάζη κατά την ημέραν, καθ’ ην λήγει η πενταετής θητεία του απερχομένου Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, εν περιπτώσει δε αναπληρωματικής εκλογής συμφώνως τη τετάρτη παραγράφω του άρθρου 44 κατά την τρίτην ημέραν από της ημερομηνίας της τοιαύτης εκλογής.

Άρθρον 43. 1. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας είναι πενταετής αρχομένη από της ημέρας της εγκαταστάσεως αυτών και διαρκεί μέχρι της εγκαταστάσεως του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

2. Η θητεία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας του εκλεγομένου δι’ αναπληρωματικής εκλογής, συμφώνως τη τετάρτη παραγράφω του άρθρου 44, είναι ίση προς την μη εκπνεύσασαν περίοδον της θητείας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας αναλόγως της περιπτώσεως, το λειτούργημα του οποίου εξελέγη να καταλάβη.

3. Η εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διεξάγεται προ της εκπνοής της πενταετούς περιόδου της θητείας των απερχομένων Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δη-

Σελ. 19

μοκρατίας ούτως, ώστε να καθίσταται δυνατή η εγκατάστασις του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας κατά την ημέραν, καθ’ ην η περίοδος αύτη λήγει.

Άρθρον 44. 1. Το λειτούργημα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας παραμένει άνευ φορέως:

(α) διά του θανάτου αυτού,

(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως αυτού απευθυνομένης προς την Βουλήν μέσω του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής και αφ’ ης ληφθή αντιστοίχως παρ’ αυτών,

(γ) λόγω καταδίκης αυτού επί εσχάτη προδοσία ή επί οιωδήποτε άλλω αδικήματι ατιμωτικώ ή ηθικής αισχρότητος,

(δ) λόγω διαρκούς σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος ή λόγω απουσίας μη προσωρινής καθιστώσης αδύνατον την ενεργόν εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού.

2. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι της εγκαταστάσεως του κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος άρθρου εκλεγησομένου Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αντιστοίχως ασκούσι τα καθήκοντα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας αντιστοίχως.

3. Το Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον αποφασίζει επί παντός ζητήματος γεννωμένου εν σχέσει προς το εδάφιον (δ) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, επί τη αιτήσει του γενικού εισαγγελέως και του βοηθού γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας κατόπιν ψηφίσματος των βουλευτών των ανηκόντων αντιστοίχως εις την κοινότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, εγκρινομένου δι’ απλής πλειοψηφίας· ουδέν όμως τοιούτον ψήφισμα δύναται να εγκριθή και ουδέν σχετικόν θέμα περιλαμβάνεται εις την ημερησίαν διάταξιν ή συζητείται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, εάν η πρότασις τοιούτου ψηφίσματος δεν υπογραφτή τουλάχιστον υπό του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των ανηκόντων εις εκατέραν κοινότητα βουλευτών.

4. Ο νέος Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται δι’ αναπληρωματικής εκλογής διενεργουμένης εντός προθεσμίας μη υπερβαινούσης τας τεσσαράκοντα πέντε ημέρας, αφ’ ης επήλθεν οιονδήποτε των εν τη πρώτη παραγράφω αναφερομένων γεγονότων.

Άρθρον 45. 1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπόκειται εις οιονδήποτε ποινικήν δίωξιν διαρκούσης της θητείας αυτού, ειμή μόνον ως εν τω παρόντι άρθρω ορίζεται.

2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διωχθή επί εσχάτη προδοσία. Την κατηγορίαν εισάγουσιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, κατόπιν ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρινομένου διά μυστικής ψηφοφορίας και πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των βουλευτών ουδέν όμως τοιούτον ψήφισμα δύναται να εγκριθή και ουδέν σχετικόν θέμα περιλαμβάνεται εις την ημερησίαν διάταξιν ή συζητείται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων εάν η πρότασις τοιούτου ψηφίσματος δεν υπογραφή τουλάχιστον υπό του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διωχθή ποινικώς δι’ οιονδήποτε αδίκημα ατιμωτικόν ή ηθικής αισχρότητος κατόπιν αδείας του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Την κατηγορίαν εισάγουσιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

4. (1) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας από της ποινικής αυτού διώξεως κατ’ εφαρμογήν της δευτέρας ή της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απέχει της ασκήσεως

Σελ. 20

των καθηκόντων αυτού εφαρμοζομένων εν τοιαύτη περιπτώσει των διατάξεων της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 36.

(2) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δικάζεται επί οιαδήποτε τοιαύτη ποινική διώξει υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου· επί τη καταδίκη του εκπίπτει του λειτουργήματος αυτού, επί δε τη αθωώσει του αναλαμβάνει εκ νέου την άσκησιν των καθηκόντων αυτού.

5. Τηρουμένων των διατάξεων της δευτέρας και της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διώκεται δι’ οιονδήποτε αδίκημα τελεσθέν υπ’ αυτού εν τη ασκήσει του λειτουργήματος του, πλην όμως δύναται να διωχθή μετά την λήξιν της θητείας αυτού δι’ οιονδήποτε έτερον αδίκημα τελεσθέν κατά την διάρκειαν αύτης.

6. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δύναται να εναχθή δι’ οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτού εν τη εκτελέσει του λειτουργήματός του· ουδέν όμως των εν τη παρούση παραγράφω οριζομένων δύναται να ερμηνευθή ως αποστερούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε πρόσωπον του δικαιώματος εναγωγής της Δημοκρατίας, ως ο νόμος προβλέπει.

Άρθρον 46. Η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον σκοπόν της διασφαλίσεως της εκτελεστικής εξουσίας έχουσιν Υπουργικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εξ επτά ελλήνων υπουργών και εκ τριών τούρκων υπουργών. Οι υπουργοί υποδεικνύονται αντιστοίχως υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, οίτινες διορίζουσι τούτους διά πράξεως υπογραφομένης υπό αμφοτέρων. Οι υπουργοί δύνανται να επιλέγωνται και εκτός της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εν εκ των κάτωθι υπουργείων, ήτοι το υπουργείον των εξωτερικών, το υπουργείον αμύνης ή το υπουργείον των οικονομικών ανατίθεται εις τούρκον υπουργόν. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνώσι, δύνανται ν’ αντικαταστήσωσι το σύστημα τούτο διά συστήματος εναλλαγής εκ περιτροπής.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον ασκεί εκτελεστικήν εξουσίαν κατά τα εν άρθρω 54 οριζόμενα.

Αι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας και εκτός εάν ήθελεν ασκηθή υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ή υπό αμφοτέρων συμφώνως τω άρθρω 57 το δικαίωμα της οριστικής αρνησικυρίας ή της αναπομπής, εκδίδονται πάραυτα υπό αυτών Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 57.

Άρθρον 47. Η εκτελεστική εξουσία η ασκουμένη από κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας περιορίζεται εις τα κάτωθι θέματα, ήτοι:

(α) τον καθορισμόν του σχεδίου και του χρώματος της σημαίας της Δημοκρατίας, ως εν άρθρω 4 ορίζεται,

(β) την ίδρυσιν των τιμητικών διακρίσεων και τον καθορισμόν παρασήμων της Δημοκρατίας,

(γ) τον διορισμόν των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου διά πράξεως υπογραφομένης υπό αμφοτέρων, ως εν άρθρω 46 ορίζεται,

(δ) την έκδοσιν των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως εν άρθρω 57 ορίζεται,

(ε) την έκδοσιν παντός νόμου ή αποφάσεως της Βουλής διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως εν άρθρω 52 ορίζεται,

(στ) τους διορισμούς τους προβλεπομένους εν άρθροις 112, 115, 118, 124, 126, 131, 133, 153 και 184 και τας παύσεις των διοριζομένων συμφώνως τω άρθρω 131, [2 του 104(Ι)/2002]

Back to Top