Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση της Ένωσης Αστικολόγων, της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο δίκαιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που επήλθαν με το νόμο 4858/2022. Πρόκειται για ένα νόμο που έθεσε σημαντικές αλλαγές στην ειδική νομοθεσία της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής  αλλά  και στο ίδιο το κείμενο του ΑΚ, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς, με αποτέλεσμα η εκδήλωση της 13.1.2023 να είναι η πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια ανάδειξης και κριτικής αξιολόγησης σημαντικών σημείων του νόμου. Στην πρώτη συνεδρία, με προεδρεύουσα την Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Κατερίνα Φουντεδάκη μίλησαν ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Βασίλειος Ταρλατζής, που έδωσε ένα γενικό πλαίσιο των σημαντικότερων αλλαγών που επέφερε ο Ν 4958/2022, η  επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ Βιργινία Περάκη, που αναφέρθηκε στην αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας για τις υποβοηθούμενες γυναίκες και η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ελένη Ρεθυμιωτάκη, που ανέλυσε τη μεταρρύθμιση από την πλευρά της κατοχύρωσης της αυτονομίας του προσώπου και της αναπαραγωγικής δικαιοσύνης. Σχετικά με το θέμα της αύξησης του ορίου ηλικίας παρενέβη η Αναπληρώτρια   Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ιωάννα Κονδύλη. Στη δεύτερη συνεδρία, με προεδρεύουσα την Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ Καλλιρρόη Παντελίδου, μίλησαν η  Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Κατερίνα Φουντεδάκη, σχετικά με τα ζητήματα που δημιουργεί η κατάργηση της συναίνεσης του/της συζύγου/συντρόφου στην κρυοσυντήρηση, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεώργιος Λέκκας, για το νέο σύστημα κάμψης της ανωνυμίας των δοτών γεννητικού υλικού και ο  Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Νικολόπουλος, σχετικά με τη δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών. Σε ερμηνευτικά ζητήματα της νέας νομοθεσίας αναφέρθηκε σε παρέμβασή της η  Ομότιμη  Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Αθηνά Κοτζάμπαση.  Και οι δυο συνεδρίες έκλεισαν με ζωηρή συζήτηση. Την εκδήλωση παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά.

Αναρτήθηκε: Ιανουαρίου 23, 2023