Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας (ΔΣΛ) υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διοργανώνει το 10ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου και Οικονομικού Δικαίου

 

31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2023, Λάρισα

Παρασκευή: 9.30 - 20.15  &  Σάββατο: 9.30 - 15.30

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (ΔΣΛ),

Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου, 4ος όροφος

Είσοδος ελεύθερη

 

Θεματικές ενότητες:

Α’         Συνεδρία         Θεμελιώδη Δικαιώματα

Β’         Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος, Δικαίου της Ενέργειας και Πολεοδομικού Δικαίου

Γ’          Συνεδρία         Διοικητική Δικονομία και μεταρρύθμιση της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Δ’         Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου της ΕΕ

Ε’          Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού και Φορολογικού Δικαίου

ΣΤ’        Συνεδρία         Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση

Ζ’         Συνεδρία         Δίκαιο και Οικονομία

Η’         Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου

Θ’         Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων Ι

Ι’          Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων ΙΙ

ΙΑ’        Συνεδρία         Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιοι Υπάλληλοι

ΙΒ’         Συνεδρία         Επίκαιρα ζητήματα Διοικητικού Δικαίου

 

Δείτε την αφίσα εδώ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Πληροφορίες www.dimosiodikaio.gr

Ηλεκτρονικές εγγραφές Συνέδρων: 10syn.eed@gmail.com

Πληροφορίες διαμονής εδώ

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αναρτήθηκε: Μαρτίου 13, 2023