Mε εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 2019 το 2ο Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης που διοργάνωσε η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας  (ΕΟΔΙΔ), υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «ΑRBITRATION & MEDIATION: Of the practice. By the practice. For the practice.». Στο Συνέδριο μετείχαν 27 εξειδικευμένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με Keynote Speaker τον Καθηγητή Emmanuel Gaillard, Partner at Shearman & Sterling LLP, Head of International Arbitration practice (Paris), οι οποίοι τοποθετήθηκαν και συζήτησαν επί των κρίσιμων εξελίξεων και ζητημάτων της πράξης στον χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών.

Περισσότεροι από 200 Σύνεδροι παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου, οι οποίες διακρίνονταν σε 4 επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων οι 2 πρώτες αφορούσαν στον θεσμό της Διαμεσολάβησης και οι 2 τελευταίες αφορούσαν στον θεσμό της Διαιτησίας.

Η 1η ενότητα, με Συντονίστρια τη Δικηγόρο και Διαμεσολαβήτρια Ε. Κολτσάκη ασχολήθηκε με τις νομικές πτυχές της Διαμεσολάβησης και ειδικότερα με το νομικό κέλυφος αυτής, τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται  για την εκτελεστότητα των συμφωνιών Διαμεσολάβησης με τη Σύμβαση της Σιγκαπούρης καθώς και με το νέο νομοθετικό καθεστώς για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα όπως αυτό διαμορφώνεται από τον Ν 4640/2019 που ψηφίστηκε την παραμονή του Συνεδρίου. Ομιλητές ήταν: Δ. Θεοχάρης, X. Mεϊδάνης, Β. Παπαθανασοπούλου.

Η 2η Ενότητα, υπό τον συντονισμό του Ν. Κανελλόπουλου, Γεν.Γρ του ΟΠΕΜΕΔ, ασχολήθηκε με θέματα της πράξης, όπως η σημασία για μια εταιρία της επιλογής υπαγωγής των εταιρικών διαφορών στη Διαμεσολάβηση, ποιος είναι ο κρίσιμος ρόλος του παραστάτη δικηγόρου στην ομαλή διεξαγωγή της και ποιες είναι οι τεχνικές διαχείρισης «δύσκολων» συμμετεχόντων, ενώ έκλεισε με την παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η διεξαγωγή Διαμεσολάβησης με βάση τους Κανόνες Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας  (ΕΟΔΙΔ). Ομιλητές της ενότητας ήταν: Μ.Savaris, E. Koσσένα, Ευ. Σαρίδου και Π. Κοκκινίδης.  

Η 3η ενότητα διερεύνησε τις προκλήσεις και τις εξελίξεις στον χώρο της Διεθνούς Διαιτησίας 60 χρόνια μετά τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (ΣΝΥ): Με τον συντονισμό του Καθ. Κ. Καλαβρού, αναπτύχθηκαν κρίσιμα θέματα, όπως η αρχή της εύνοιας προς την αναγνώριση της διαιτητικής απόφασης κατά τη ΣΝΥ, η απαγόρευση της αναδίκασης της υπόθεσης και το κώλυμα αναγνώρισης του άρθρου 5.2(β) της ΣΝΥ, καθώς και ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 αυτής. Επιπλέον, έγιναν καίριες επισημάνσεις για το θέμα της εξουσίας κρίσης των δικαστών κατά το στάδιο της αναγνώρισης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων και το ερμηνευτικό εύρος των λόγων μη αναγνώρισης, για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ΣΝΥ ως εργαλείο προστασίας της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομιλητές ήταν οι: X. Παμπούκης, Ευ. Βασιλακάκης και Κ. Καλαβρός και παρεμβαίνοντες οι: Χ. Zουμπούλης, Γ. Πανόπουλος και Π. Πασχαλίδης.

Η 4η ενότητα δομήθηκε σε 4 μέρη: Στο 1ο μέρος οι εισηγητές Ι. Φιλιώτης και Α. Μεταλληνός, υπό τον Συντονισμό του Δικηγόρου Ι. Βασαρδάνη, ανέδειξαν αντίστοιχα τους προβληματισμούς που υπάρχουν σχετικά με την εξειδίκευση στη διαιτησία και τη συμμετοχή τρίτων μη συμβαλλόμενων μερών στη διαδικασία, ενώ επίκαιρη παρέμβαση έκανε ο Φ. Βαρέσης για τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται λόγω Brexit στο πεδίο της Διαιτησίας. Στο 2ο μέρος, με τον συντονισμό του Δικηγόρου Μ. Μπαχά, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι Διαιτητές στην προσπάθειά τους να διεξάγουν ομαλά τη διαδικασία, με ομιλητές τους: Α. Mαντάκου και A. Carlevaris.  Στο 3ο μέρος αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί επί της αποτελεσματικότητας της διαιτητικής διαδικασίας και ειδικότερα η ανάγκη της εξοικονόμησης κόστους και χρόνου, η «παράνοια» της διαδικασίας και οι “Guerilla tactics”, με  Συντονιστή της ενότητας τον  Π. Στρούμπο και ομιλητές τους : Δ. Κατσίκη, Γρ. Λογοθέτη και Σ. Δεμπεγιώτη. Tέλος, το 4ο μέρος της ενότητας στόχευσε να αναδείξει προτάσεις για μια αποτελεσματική διαιτητική διαδικασία, με κύρια αναφορά στον Νέο Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και μέσα από συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Κατάρτισης του Κανονισμού Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ, κ.κ. Χ. Παμπούκη, Ε. Βασιλακάκη , K. Kαλαβρού, και Ι. Τέντε και του κοινού.

Το Συνέδριο τελούσε υπό τη θεσμική υποστήριξη του ΕΒΕΑ, του ΟΠΕΜΕΔ, του ΣΔΕΕ και του επιστημονικού περιοδικού ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (ΔιΔ).  Σημαντικότατη ήταν η συμβολή στην υλοποίησή του των Χορηγών και των Υποστηρικτών του καθώς και των Χορηγών επικοινωνίας του.

Άποψη από το 2o Διεθνές Συνέδριο ΕΟΔΙΔ

Στο βήμα ο keynote speaker κος Εmmanuel Gaillard

Στο βήμα ο κος Χάρης Μεϊδάνης

Στο βήμα ο κος Χρήστος Ζουμπούλης

Αναρτήθηκε: Δεκεβρίου 04, 2019