Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, που διοργάνωσαν την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

 

Με τη συμμετοχή 400 και πλέον συμμετεχόντων δια ζώσης και μέσω live streaming, το Συνέδριο επιβεβαιώνει για 2η χρονιά ότι έχει καταστεί μοναδικός τόπος και χρόνος πολυεπίπεδης συνάντησης των εκπροσώπων όλων όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

  

Στον σύντομο χαιρετισμό της εκ μέρους των διοργανωτών η εκδότρια Τζίνα Παπαντωνοπούλου Καρατζά ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην υλοποίηση του Συνεδρίου σημειώνοντας πως η μεγάλη αποδοχή που αυτό απολαμβάνει δικαιώνει το κοινό όραμα όσων το σχεδίασαν. Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Kαθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γεν. Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος μίλησε για τη στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών και τον σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του  συστήματος δημοσίων προμηθειών και δημοσίων έργων προς όφελος των πολιτών. Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Προέδρου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και επίτιμης Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ανδρονίκης Θεοτοκάτου η οποία επεσήμανε την κρίσιμη σημασία των δημοσίων συμβάσεων για την ελληνική οικονομία και ευχήθηκε το Συνέδριο να παράσχει τροφή για σκέψη και προβληματισμό σε όλους τους παράγοντες με σκοπό την αποτελεσματικότερη διενέργεια των δημοσίων συμβάσεων.

 

Στην 1η Ενότητα του Συνεδρίου, υπό τον συντονισμό του καθηγητού Νομικής Σχολής Δημήτρη Ράικου, Δικαστού στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Ο.Η.Ε. και πρώην προέδρου αυτού, προέδρου Εφετών Δ.Δ., και τ. Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συζητήθηκαν «τα αποτελέσματα της αναμόρφωσης του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων» μετά από σχεδόν έναν χρόνο εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, σε αναφορά με τους στόχους του σχεδιασμού του. Στο βήμα ανέβηκαν οι εισηγητές:● Γιάννης Καντάς, Partner, Koutalidis Law Firm ο οποίος μίλησε για την κάμψη της αρχής της τυπικότητας και την εφαρμογή του άρθ. 102 Ν 4412/2016, ● Σοφία Χατζηγιαννίδου, Partner, Δικ. Εταιρεία Zepos & Yannopoulos, η οποία ανέλυσε το ζήτημα της επαναφοράς στο αρχικό καθεστώς του άρθ. 103 Ν 4412/2016, ●ο Απόστολος Σιαπέρας, Δικηγόρος, Εταίρος  «Σιαπέρας & Συνεργάτες Δικ.Εταιρεία», π. Μέλος Α.Ε.Π.Π. ο οποίος εστίασε στην απόδειξη της πλήρωσης των όρων συμμετοχής και στα ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, ο Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ ο οποίος προέβη σε εκτενή ανάλυση σχετικά με το άρθρο 22 του Ν. 4903/2022 και την προβληματική εφαρμογή του στους εκκρεμείς διαγωνισμούς των τροποποιημένων άρθρων 102 και 103 του Ν. 4412/2016, ●η δικηγόρος Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλος Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., τ. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου ΑΕΠΠ, η οποία εμβάθυνε στα ζητήματα εφαρμογής του άρθ. 79 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και ● ο Σωτήριος Κυβέλος, Δικηγόρος, ΔΝ. ο οποίος ανέλυσε τη σύνθετη διοικητική ενέργεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών επικεντρωνόμενος στα θέματα της έννομης προστασίας του διαγωνιζομένου. Ακολούθησε συζήτηση επί τη βάσει σειράς ερωτήσεων που έθεσε το ίδιο το κοινό, συμμετέχοντας ενεργά, δια ζώσης και μέσω live streaming.

 

Τον συντονισμό της 2ης Ενότητας του Συνεδρίου με τον τίτλο «Ζητήματα που άπτονται του οικονομικού αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης», ανέλαβε η Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ. Στο βήμα προσήλθαν: ● ο Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γεν. Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο οποίος ανέλυσε σε βάθος το θέμα της ανεπίκαιρης προσφοράς λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών  και τη ρήτρας αναπροσαρμογής (άρθ. 53 του ν. 4412/2016) ● ο Ηρακλής Ζώταλης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Συνεργάτης Υφυπουργού Υποδομών ο οποίος μίλησε για το τεκμήριο της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στα έργα και τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση της σχετικής διάταξης ● η Ευαγγελία Βλάχου, Δικηγόρος Δ.Ν., Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Διδάσκουσα Παν. Αιγαίου, τ. Διευθύντρια Συντονισμού και Ελέγχου Ε.Α.Α. ΔΗ.ΣΥ., Ε.Ε.Π. Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία μίλησε για το θέμα της κρίσης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή και ● o Νίκος Μπούζας, Δικηγόρος Ανώτερος Εταίρος, Δικ. Εταιρεία «Ρόβλιας & Συνεργάτες» ο οποίος εκτενώς αναφέρθηκε στα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του άρθ. 88 Ν 4412/2016 από πλευράς οικονομικών φορέων. Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα.

 

Για το επίκαιρο θέμα των επιπτώσεων της αύξησης του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών στη λειτουργία και στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων συμβάσεων μίλησε στη συνέχεια ο keynote speaker του Συνεδρίου Laurent Richer, Professeur Émérite de Droit Public (Université Paris I; Ecole de Droit de La Sorbonne), ειδικός στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και με τεράστια εμπειρία πράξης, ο οποίος ανέλυσε τις σύνθετες πτυχές των επιπτώσεων με αναφορά στην εμπειρία της Γαλλίας.

 

Η 3η Ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «Τα διαχρονικά αλλά και σύγχρονα θέματα των  Δημοσίων Συμβάσεων» διεξήχθη υπό τον συντονισμό της Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, Προέδρου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, επίτιμης Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο βήμα προσήλθαν: ● ο Μιχάλης Σειραδάκης, Δικηγόρος, π. Μέλος της π. Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), o οποίος μίλησε για το θέμα των δικαιούμενων συμμετοχής κατ΄ άρθ. 25 Ν 4412/2016, ●  η Μαριλένα Σιδέρη, Νομικός, D.E.A., Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ελέγχου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., π. Πρόεδρος Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. που ανέλυσε το θέμα της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ΄ άρθ. 32 Ν.4412/2016),  ● ο Αθανάσιος Πανταζής, MSc Computer Science, MBA, Certified Public Procurement Expert - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  ο οποίος μίλησε για τη διαδικασία του εκσυγχρονισμού του ΕΣΗΔΗΣ για την αντιμετώπιση ζητημάτων τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, ● ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης, Εταίρος, Δικ. Εταιρεία POTAMITISVEKRIS ο οποίος μίλησε για τα ζητήματα που έχουν  ανακύψει με την ψηφιακή υπογραφή βάσει της πρόσφατης νομολογίας και ● η Δρ. Αναστασία Ζαχαροπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία προέβη στην παρουσίαση του σχεδιασμού και της στόχευσης των «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων.

 

Την 4η Ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «Η ανάγκη για ταχεία συμβασιοποίηση, σε σχέση με την ανάγκη για προστασία των συμφερόντων των οικονομικών φορέων και την παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας», άνοιξε ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, τ. Πρόεδρος ΝΣΚ, μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος  ανέλυσε και κατέδειξε με την εισαγωγική του ομιλία τον κομβικό ρόλο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  Η 4Η Ενότητα διακρίθηκε σε δύο μέρη: Στο Α’ Μέρος, τον συντονισμό του οποίου ανέλαβε ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, στο βήμα προσήλθαν: ● η Ευαγγελία Κουτούπα, Ομ. Καθηγήτρια διοικητικού δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, μέλος του εκτελεστικού Συμβουλίου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ), η οποία αναφέρθηκε στο γενικό πλαίσιο της έννομης προστασίας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τις πρόσφατες νομολογιακές  εξελίξεις, ● η Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου, Μέλος της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ), Δικηγόρος ΔΝ, η οποία μίλησε για τον «ανακριτικό» χαρακτήρα της διαδικασίας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής, ● ο Κωνσταντίνος Καλονόμος, Δικηγόρος, LL.M (Heidelberg),  ο οποίος παρουσίασε τα κρίσιμα ζητήματα εννόμου συμφέροντος που προκύπτουν ως προς την προβολή πρόσθετων λόγων αποκλεισμού και τέλος η ●  Σοφία Μαυρίδου, Senior Counsel, Karatzas & Partners η οποία ανέλυσε την προσφυγή του άρθ. 368 Ν. 4412/2016 για την κήρυξη ακυρότητας σύμβασης.

Στο Β’ Μέρος του Συνεδρίου ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα με κεντρικό θέμα τη συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθ. 372 Ν 4412/2016, τον συντονισμό της οποίας ανέλαβε  ο Γιώργος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Στη συζήτηση συμμετείχαν: ● Δημήτρης Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος ΣτΕ, ● Βασίλειος Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία», ● Στυλιανός Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού - Φορολογικού Δικαίου και ΕΟΔ, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ και ● Γρηγόριος Χ. Μιχαηλόπουλος, Managing Partner, Δικ. Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους περί του ζητήματος, και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παραβρισκόμενων μέχρι το τέλος.

 

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ απέσπασε τα καλύτερα σχόλια από ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες. Διοργανωτές, συμμετέχοντες και λοιποί παράγοντες του Συνεδρίου ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ υποστήριξαν οι:

Χάλκινοι Χορηγοί: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, KARATZAS & PARTNERS, KOUTALIDIS LAW FIRM, POTAMITISVEKRIS LAW FIRM, ROVLIAS LAW OFFICE, ZEPOS & YANNOPOULOS LAW FIRM.

Χορηγοί Επικοινωνίας: Καθημερινή, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, Νομικός Σύμβουλος, Επιχείρηση, Οικονομική Επιθεώρηση, Business File, Greek Law Digest

Δείτε εδώ το report του Συνεδρίου

Δείτε εδώ στιγμιότυπα από το Συνέδριο

Αναρτήθηκε: Ιανουαρίου 03, 2023