Χθες, 10.5.2023 στην κατάμεστη με πάνω από 220 άτομα (μεταξύ των οποίων Ανώτατοι Δικαστές, Καθηγητές, Δικηγόροι, ο Πρόεδρος και Μέλη του ΑΣΕΠ, ανώτατα στελέχη του Δημοσίου) αίθουσα «Χάρης Καρατζάς» του Εκδοτικού Οίκου ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο «ΑΣΕΠ και Δίκαιο του Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Δημόσιο» υπό την επιμέλεια του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, Επίκουρου Καθηγητή Δημοσίου και Οικονομικού Δικαίου, Βασίλη Γ. Τζέμου. Ο Συνταγματολόγος Βασίλης Τζέμος, που έχει διατελέσει και Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, είναι Δικηγόρος εξειδικευμένος σε θέματα Συνταγματικού, Διοικητικού, Φορολογικού, Οικονομικού και Ενωσιακού Δικαίου. Το βιβλίο παρουσιάστηκε με πολύ ευμενή και επαινετικά σχόλια από τους Καθηγητές Νομικής Χαράλαμπο Χρυσανθάκη, Σπύρο Βλαχόπουλο και Παναγιώτη Μαντζούφα. Την εκδήλωση συντόνισε ο γνωστός Δημοσιογράφος Γιώργος Αλεξάκης. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Γ. Τζέμος, αφού ευχαρίστησε ονομαστικά όλους τους συγγραφείς του έργου τόνισε την σημασία των 5 συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών για την δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα για το ΑΣΕΠ επεσήμανε ότι είναι αδήριτη πλέον ανάγκη για την διαφύλαξη του κύρους του να κάνει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του έλεγχο της προφανούς αντισυνταγματικότητας των νόμων, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα νομικά προβλήματα που είδαμε στις προκηρύξεις των Υγειονομικών και της Βοήθειας στο σπίτι. Επεσήμανε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ρητά ότι είναι αντισυνταγματική η υπερβολική μοριοδότηση της ειδικής προϋπηρεσίας και ότι οι προκηρύξεις εφεξής δεν θα πρέπει να προβλέπουν αντίστοιχες μοριοδοτήσεις. Επέμεινε στην ανάγκη ανεξαρτησίας των Μελών του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με άριστη γνώση Δημοσίου Δικαίου και να μην έχουν εξαρτήσεις και ειδικές διασυνδέσεις με τα πολιτικά κόμματα. Ανέπτυξε ότι, όπως αναδεικνύεται στο βιβλίο, ο ρόλος του ΑΣΕΠ είναι πλέον τρίπτυχος: Προσλήψεις, επιλογές προϊσταμένων και διοικήσεων και διαχείριση προσωπικού. Τόνισε ότι ήταν αντίθετη στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της χρηστής διοίκησης και στο θεμελιώδες δικαίωμα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας η εκ των υστέρων τροποποιητική του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν 4765/2021 ρύθμιση που μετέτρεψε τον γραπτό διαγωνισμό του Μαρτίου του 2023 σε διαγωνισμό για μια θέση σε ένα πίνακα κατάταξης χωρίς να είναι γνωστές εκ των προτέρων για κάθε υποψήφιο οι θέσεις που διεκδικεί. Αυτό, σημείωσε χαρακτηριστικά, σημαίνει έλλειψη σεβασμού προς τους υποψηφίους και πρέπει να αλλάξει νομοθετικά άμεσα. Συνέστησε τέλος περαιτέρω απλούστευση και επιτάχυνση των ακόμα πολύ γραφειοκρατικών διαγωνισμών και τόνισε ότι προτείνει στο βιβλίο ένα πολύ συγκεκριμένο αντικειμενικό, απλό και άμεσα εφαρμόσιμο νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και διοικήσεων στο Δημόσιο. Κλείνοντας την εκδήλωση επεσήμανε ότι αξιοκρατία σημαίνει α) αξιοκρατικές νομοθετικές ρυθμίσεις β) αξιοκρατικής νοοτροπίας και υψηλού κύρους Μέλη Επιτροπών και γ) απλές, αντικειμενικές διαδικασίες, ενιαίες, χωρίς καμία εξαίρεση.

 

Το βιβλίο που παρουσιάστηκε χθες έχει από την μία πλευρά πρακτική σημασία. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, Μέλη και προσωπικό του ΑΣΕΠ, δημοσίους υπαλλήλους εν γένει, υποψηφίους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα έχει και εκπαιδευτική χρησιμότητα. Απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, πολιτικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σπουδαστές και υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, επιμορφούμενους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και σε καθηγητές και ερευνητές του Συνταγματικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικαίου, της Δημόσιας Διοίκησης, της Δικαιοπολιτικής και των Ανεξαρτήτων Αρχών.

 

 

Το βιβλίο αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται μια εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο των προσλήψεων στο Δημόσιο, με έμφαση στα συνταγματικά βάθρα του ΑΣΕΠ και στον τρίπτυχο πλέον θεσμικό ρόλο του ΑΣΕΠ μετά το Ν 4765/2021. Παρουσιάζεται πρώτον συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο στην Ελλάδα από το ΑΣΔΥ στο ΑΣΕΠ μέχρι και σήμερα. Αναπτύσσονται στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά της θεσμικής φυσιογνωμίας του ΑΣΕΠ αλλά και της λειτουργίας του, δηλαδή η ανεξαρτησία, η νομιμότητα και η «αντικειμενικότητα-αξιοκρατία». Διερευνάται και τονίζεται η σημασία της συνταγματικής κατοχύρωσης του ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη Αρχή. Εξετάζεται και αναπτύσσεται σε αυτό το πλαίσιο το «συνταγματικό δίκαιο των προσλήψεων στο Δημόσιο» όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 103 παρ. 7 και 5, 118 παρ. 6, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον προσδιορισμό της συνταγματικής έννοιας «έλεγχος των προσλήψεων από Ανεξάρτητη Αρχή» και στην κριτική παρουσίαση των συστημάτων επιλογής προσωπικού. Γίνεται στην συνέχεια μια συνοπτική κριτική αποτίμηση των ρυθμίσεων του νέου Ν 4765/2021 που ερμηνεύονται ενδελεχώς στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο εισαγωγικό μέρος του βιβλίου ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες δικαιοπολιτικές προτάσεις, ιδίως για την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Το δεύτερο μέρος, που αποτελεί το κυρίως σώμα του βιβλίου, αφιερώνεται στην κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Ν 4765/2021, του νέου νόμου για το ΑΣΕΠ. Επιλέχθηκε η ανάλυση κατ΄ άρθρον για την συστηματικότερη, προσανατολισμένη στην πράξη και με έμφαση σε παρουσίαση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και των αποφάσεων του ΑΣΕΠ, ανάπτυξη του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο. Σε κάθε άρθρο, πριν την ανάλυσή του, παρουσιάζεται το κείμενο της ρύθμισης, όπως ισχύει σήμερα, οι σχετικές με αυτό διατάξεις, ειδική βιβλιογραφία, σχετική με αυτό νομολογία και σημαντικές συναφείς αποφάσεις του ΑΣΕΠ. Η ανάλυση των άρθρων αποτελείται από εισαγωγή, θεωρητική ανάλυση, ανάλυση με βάση νομολογία και αποφάσεις του ΑΣΕΠ και συνοπτική αξιολόγηση. Ως παράρτημα στο δεύτερο μέρος εντάσσεται ο Κανονισμός λειτουργίας του ΑΣΕΠ, η απόφαση 80/2021 της Μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

 

Το τρίτο μέρος έχει τίτλο «δίκαιο του ανθρωπίνου δυναμικού στο Δημόσιο». Στο τρίτο μέρος αναπτύσσονται κατά σειρά οι θεματικές της επιλογής προϊσταμένων και διοικήσεων στο Δημόσιο, των προσλήψεων των εκπαιδευτικών, της σταδιοδρομίας στο Δημόσιο, των οργανογραμμάτων και των περιγραμμάτων θέσης, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, του νέου προσοντολογίου, της κινητικότητας, της αξιολόγησης, του ΠΔ 164/2004, του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Για πρώτη φορά αναπτύσσονται ως σύστημα όλα τα θεμελιακά υποζητήματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό στο Δημόσιο, πάντα με κέντρο των αναπτύξεων το ΑΣΕΠ.

 

Αναρτήθηκε: Μαϊ 16, 2023