Η φετινή ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών που συμμετείχε στο Διεθνή Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Αέρα, «Leiden Sarin Air Law Moot Court Competition 2023», ο οποίος έλαβε χώρα από 11 έως 14.5.2023, στο Leiden της Ολλανδίας, κατάφερε να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα, λαμβάνοντας την 7η θέση παγκοσμίως στη φάση των γραπτών υπομνημάτων (Written Memorials) και την 10η θέση παγκοσμίως στη φάση των προφορικών γύρων (Oral Pleadings).

Ειδικότερα: 

Ο εν λόγω διαγωνισμός εικονικής δίκης (Leiden Sarin Air Law Moot Court Competition) διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Sarin Memorial Legal Aid Foundation (Ινδία), σε συνεργασία με το International Institute of Air and Space Law του Πανεπιστημίου του Leiden (Ολλανδία). Ήταν η δέκατη τέταρτη φορά που ο εν λόγω διαγωνισμός οργανώθηκε από τους ως άνω φορείς. Η ενασχόληση και η συμμετοχή σ’ αυτόν επιτρέπει στους φοιτητές να διευρύνουν την εμπειρία τους και να αναπτύξουν νομικούς ισχυρισμούς στο πεδίο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου αλλά και σ’ αυτό του Διεθνούς Αεροπορικού Δικαίου.

Η προς κρίση υπόθεση της φετινής χρονιάς αφορούσε σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση όπλων (use of weapons) κατά αεροσκαφών, την εκτέλεση κυβερνο-επίθεσης (cyber-attack) κατά αεροσκαφών, τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού για την Πολιτική Αεροπορία (ICAO), αλλά και την εφαρμογή Διεθνών Συνθηκών σε σχέση με την Αεροπορία, και κυρίως την εφαρμογή της Σύμβασης του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (1944). Η διαφορά προκαλούσε σημαντικά ερωτήματα δημοσίου διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαίου του αέρα. Η υπόθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://www.airlawmootcourt.com/competition

Η Νομική Σχολή Αθηνών διαγράφει ήδη μια λαμπρή πορεία στον εν λόγω διαγωνισμό, αφού: το 2015 είχε παγκοσμίως τα καλύτερα υπομνήματα εναγομένου και την 3η θέση στη συνηγορία εναγόμενου, το 2016 κατέλαβε παγκοσμίως την 5η θέση στα γραπτά υπομνήματα ενάγοντα, το 2017 κατέλαβε την 1η θέση παγκοσμίως στα γραπτά υπομνήματα εναγόμενου, ενώ το 2018 κατέλαβε πάλι την 1η θέση παγκοσμίως στα εν λόγω υπομνήματα.

Κατά τη φετινή χρονιά, την ομάδα συνέθεσαν οι προπτυχιακές φοιτήτριες Ευφροσύνη Κουκουφιλίππου, Παρασκευή-Τσαμπίκα Χαλκίδη και Ειρήνη Αξαρλή, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Γ. Κυριακόπουλου, με τη συνεπικουρία, στην προετοιμασία της ομάδας, της (προπτυχιακής) φοιτήτριας Μαρίας-Αγγελικής Γερασίμου, η οποία υπήρξε μέλος της ομάδας του 2022.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες φοιτητές έλαβαν εξαιρετικά σχόλια για την επίδοσή τους από τους κριτές-δικαστές, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το εύρος και η ανθεκτικότητα των νομικών τους ισχυρισμών αλλά και η εις βάθος γνώση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου του αέρα.

Η διάκριση αυτή της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία συνεχίζει μια διαχρονική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του εν λόγω διαγωνισμού εικονικής δίκης (ο οποίος αποτελεί εξαιρετικά επίπονη ακαδημαϊκή διαδικασία, με απαιτήσεις εξαντλητικής μελέτης και εμβάθυνσης τόσο στο δημόσιο διεθνές δίκαιο όσο και στο δίκαιο του αέρα) αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, τις εξαιρετικές δυνατότητες των Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών (όλες οι παραπάνω διακρίσεις έχουν κατακτηθεί από διαφορετικές, κάθε χρόνο, ομάδες φοιτητών), το πάθος τους για έρευνα και μάθηση, καθώς και την ιδιαίτερα υψηλή συγκριτική θέση στην οποία βρίσκονται μεταξύ των συναδέλφων τους ανά τον κόσμο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (Υπηρεσίες Ασφάλειας και Ελέγχου), στη Δικηγορική Εταιρεία «Ποταμίτης Βεκρής», στη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» - το μεγαλύτερο οργανισμό νομικών εκδόσεων, εκπαίδευσης & τεχνολογίας για τη νομική και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και στη Δικηγορική Εταιρεία «Μπερνίτσας», που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, έχοντας την ευγενή καλοσύνη να καλύψουν ουσιαστικά το σύνολο των εξόδων της όλης προετοιμασίας και αποστολής στην Ολλανδία. Χωρίς τη συμβολή τους, η συμμετοχή της ομάδας της Σχολής στο διαγωνισμό δεν θα ήταν εφικτή.

Αναρτήθηκε: Μαϊ 25, 2023