Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις σε επίπεδο νομοθεσίας και νομολογίας. Έτσι, οι συμμετέχοντες στα Φροντιστήρια της ΝΒ για τις Εξετάσεις της ΕΣΔΙ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για τις προωθούμενες τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ από τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσουλέλο, Δικηγόρο και διδάσκοντα στο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις ΕΣΔΙ, το μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των υποψηφίων, τα Φροντιστήρια της ΝΒ παραμένουν σε εγρήγορση ώστε οι υποψήφιοι να ενημερώνονται έγκαιρα για όλες τις τρέχουσες αλλαγές στη νομοθεσία και να είναι απολύτως καλυμμένοι ως προς τις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην Πλατφόρμα νομικού περιεχομένου Qualex, ένα προνόμιο που τους προσφέρει αποκλειστικά η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, τους επιτρέπει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε επίκαιρη νομολογία και νομοθεσία αλλά και βιβλιογραφία/αρθρογραφία.

Ενημερωθείτε για τα νέα Τμήματα Προετοιμασίας ΕΣΔΙ για τις Εξετάσεις 2022 που ξεκινούν στις 11 Οκτωβρίου 2021 για την Πολιτική Κατεύθυνση / Εισαγγελείς και Ειρηνοδίκες και στις 19 Οκτωβρίου 2021 για τη Διοικητική Κατεύθυνση.

Για πληροφορίες: κα Γεωργία Σιακανδάρη Τ 210 3678924

 

Αναρτήθηκε: Σεπτεμβρίου 08, 2021