Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προσκαλεί σε εκδήλωση/βιβλιοπαρουσίαση µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου του κ. Ιωάννη-Νεκτάριου Καζάκου, ∆ικηγόρου, Μ∆Ε ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΑΠΘ

 

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ως πεδίο αιχµής στις σχέσεις δικαστή και νοµοθέτη

 

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 18:00

∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Ιωάννης Μανωλεδάκης» Τσιµισκή 103 (Κτίριο ∆ιαγωνίου, είσοδος από την οδό Ισαύρων)

 

Για το βιβλίο θα µιλήσουν:

Ευγενία Πρεβεδούρου

Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Χαράλαµπος Κουρουνδής

∆ικηγόρος, ∆Ν

Βασίλης Τσιγαρίδας

∆ικηγόρος, ∆Ν

 

Συντονισµός εκδήλωσης:

Παναγιώτης Μαντζούφας

Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

 

Δείτε την πρόσκληση

∆ηλώσεις συµµετοχής στο www.nb.org

Πληροφορίες: Αθηνά Μαχαιροπούλου Τ. 210 3678858, Ε. athinam@nb.org

Αναρτήθηκε: Φεβρουαρίου 05, 2024