Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προσκαλεί σε εκδήλωση / βιβλιοπαρουσίαση µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου

 

O καθορισµός του καθεστώτος του πρόσφυγα: Ρήτρες υπαγωγής και ρήτρες αποκλεισµού»

 

της κας Αικατερίνης Κουτσοπούλου, ∆ικαστικής Λειτουργού Τ∆∆, ∆ιδάκτορος Ευρωπαϊκού ∆ικαίου

 

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, ώρα 19:00

Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς» ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μαυροµιχάλη 23, Αθήνα

Συντονισµός:

Αθανάσιος Ράντος

Γενικός Εισαγγελέας ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίτιµος Πρόεδρος του Συµβουλίου

της Επικρατείας

 

Για το βιβλίο θα µιλήσουν:

Νίκος Αλιβιζάτος

Οµότιµος Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του ΕΚΠΑ

Μαρία Καραµανώφ

Επίτιµη Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας

Ηλίας Μάζος

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας

Χρυσαφώ Τσούκα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του ΕΚΠΑ

 

Δείτε την πρόσκληση

 

∆ιά ζώσης | ∆ηλώσεις συµµετοχής στο www.nb.org

Πληροφορίες: Βάσω Σκιαδά, Τ 2103678856 | Ε vasso.skiada@nb.org

Αναρτήθηκε: Απριλίου 08, 2024