Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προσκαλεί σε εκδήλωση / βιβλιοπαρουσίαση

µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου:

 

Ο δικαστικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων ευρείας διακριτικής ευχέρειας,

ιδίως µε αντικείµενο οικονοµικής ρύθµισης

Το παράδειγµα της εφαρµογής της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωζώνης

 

του κου Ιωάννη Αγγέλου,

Πρωτοδίκη ∆∆, ∆Ν, Μεταδιδάκτορος Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, ώρα 18:00

Αίθουσα Χάρης Καρατζάς», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυροµιχάλη 23, Αθήνα

 

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι κ.κ.:

Χρήστος Γκόρτσος

Καθηγητής ∆ηµοσίου Οικονοµικού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ,

Πρόεδρος του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του European Banking Institute

Διονύσιος Αντωνάτος

Εισηγητής του Συµβουλίου της Επικρατείας

Δηµήτριος Κυριαζής

Εκλεγµένος Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

 

Συντονισµός

Χρήστος Γκόρτσος

 

Αντιφώνηση συγγραφέως

Ιωάννη Αγγέλου

 

Διά ζώσης

 

Δείτε τη πρόσκληση

Δηλώσεις συμμετοχής στο www.nb.org

Πληροφορίες: Βάσω Σκιαδά, Τ 2103678856, Ε vasso.skiada@nb.org

Αναρτήθηκε: Απριλίου 02, 2024