Η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ από κοινού με το Πανεπιστήμιο Paris Cité διοργάνωσε 3ήμερο συνέδριο στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Δρακοπούλου - Προπύλαια) στις 24-26/5/2023 με γενικότερη θεματική "Le droit des affaires post-crise" και επί μέρους θεματικές "Le nouveau paradigme du droit des investissements étrangers", "Le droit bancaire et financier à l'aune de la crise", "La gouvernance des entreprises". Τον επιστημονικό συντονισμό από τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ είχε ο Καθηγητής Γεώργιος Λέκκας, ενώ μεταξύ των εισηγητών ήταν ο Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris Cité, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Banques et Finances" και συνδιοργανωτής του συνεδρίου, Gautier Bourdeaux με θέμα " La réglementation prudentielle légitimée", ο Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Δημήτριος Χριστοδούλου με θέμα " The need for a common framework of resolution of insurance companies in the EU and the proposed insurance recovery and resolution directive (IRRD)", ο Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Ζαφείριος Τσολακίδης με θέμα " Adjustment and termination of credit contracts during the crisis Adjustment and termination of credit contracts during the crisis", η Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rennes 2 Catherine Malecki με θέμα " The consolidation of climate finance", ο Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Κων/νος Καραγιάννης με θέμα " Investment advice according to MIFID II and liability of the advisor in Greek case law", η Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris-Est Créteil Bénédicte François με θέμα " Le droit des sociétés en évolution ", η Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Χριστίνα Λιβαδά με θέμα " La gouvernance des entreprises en droit bancaire : nouveaux développements du droit européen", ο Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris Cité, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Droit des Affaires", Philippe Roussel-Galle με θέμα " Un droit des entreprises en difficulté renouvelé", ο Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Εμμανουήλ Μαστρομανώλης με θέμα " Safeguards in the Greek Cross-class Cram-down Mechanism for Dissenting Creditors and Shareholders". Χαιρετισμό απηυθύναν ο τ. Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης και ο Αναπλ. Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Κων/νος Χριστοδούλου. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Αναρτήθηκε: Ιουνίου 06, 2023